(HBDT) - Za̒ng A La, Bỉ thư Chi dwa̒n xỏm Pa̒ Khôm, xa̭ Hang Kiê (Mai Châw) la̒ tẩm kương tiêw biếw fát chiến kinh tể kuố xa̭.


Za̒ng A La hưởng zâ̭n zu kheéch chái ngiḙ̂m nhưửng xán fấmzu li̭ch kôô̭ng dôô̒ng mo̭l Môông.

Tlước ni kuô̭c khôổng kuố za di̒nh eenh Za̒ng A La kă̭p rất nhê̒w khỏ khăn, zo nguô̒n thu nhâ̭p chú iểw tlôông dơ̭i baw mẩi kon na̒ kẩl. Fái thimf hưởng mởi dớ fát chiến kinh tể, năm 2020, eenh ba̒n ba̭c kôô̒ng za di̒nh chiến doois ziḙ̂n tích kẻm hiḙ̂w kwá dớ tlôông kâl ăn tlải va̒ la̒ zu li̭ch kôô̭ng dôô̒ng. Bớ 2 ba̒n thăi tlẳng, kỏ ỉ chí, rẳm ngi̭, rẳm la̒ va̒ xư̭ năng dôô̭ng kuố thuối tlé, dêểnh chi̒ ni̒, Za̒ng A La da̒ kỏ khu ngí zươ̭ng tlêênh 500m2 khâânnh 20 ha tlôông kam kuu̒ng kác lo̭i kâl ăn tlải. Kỏ mô hình fát chiến ni̒, chư̒ chi fỉ za di̒nh eenh kỏ thu nhâ̭p 350 - 400 tliḙ̂w dôô̒ng/ năm.

Za̒ng A La chiê xé: "Khi̒ mởi chiến la̭i la̒ mô hi̒nh tlôông kâl ăn tlải va̒ la̒ zu li̭ch ngí zươ̭ng, za di̒nh tôi da̒ wăl vổn ngân ha̒ng dớ dâ̒w tư fát chiến kinh tể. Nhơ̒ áp zuṷng va̒ chiến khai duủng kwi chi̒nh, kết hơ̭p zu li̭ch bán diḙ̂ ngươ̒i Môông, kiên chi̒ chăng nhảl khỏ, tôi mḙ̂ kỏ ản thee̒nh kôông bước dâ̒w.

Tloong vai tlo̒, chắch nhiḙ̂m kuố mêê̒nh, nhưửng năm kwa, Za̒ng A La kuu̒ng Ban Chấp ha̒nh chi dwa̒n thư̭c hiḙ̂n nhê̒w hwa̭t dôô̭ng, foong tla̒w thiết thư̭c, ỉ ngiḙ̂ nhơ: Chiến khai hoo̭c tâ̭p kác ngi̭ kwiết kuố Dáng, kuố Dwa̒n; thươ̒ng xwiên zúp dơ̭ kác za di̒nh kỏ hwa̒n kắnh khỏ khăn, ngươ̒i kha̒ new dơn chăng dươ̭c nương tươ̭; nhâ̭n xướ nha̒ cho ngươ̒i nge̒w, za di̒nh chỉnh xắch; tố chức nhê̒w buối vḙ̂ xinh môi tlươ̒ng ớ nơi kông kô̭ng, kông xớ la̒ wiḙ̂c... 

Eenh Wa̒ng A Chớ, Bỉ thư Dwa̒n xca̭ Hang Kiê cho mắt: Za̒ng A La la̒ Bỉ thư Chi dwa̒n nhiḙ̂t hwiết, năng nố, luôn la̒ tốt kôông tác do̒n kết tâ̭p hơ̭p thănh niên, tích kư̭c tham za kác hwa̭t dôô̭ng, foong tla̒w dwa̒n diḙ̂ fương fát dôô̭ng. Wa̒i tha eenh ko̒n la̒ dwa̒n viên rẳm ngi̭, rẳm la̒, la̒ kinh tể zói. 

Ni la̒ môô̭ch tloong nhửng dwea̒n viên tiêw biếw kuố xa̭ Hang Kiê wê̒l xư̭ năng dôô̭ng tloong fát chiến kinh tể, kwa rỉ zúp nhê̒w DVTN tiếp kâ̭n mô hi̒nh la̒ ăn hiḙ̂w kwá, nơơng kawthu nhâ̭p, la̒ zâ̒w chỉnh dảng bă̒ng dôi ba̒n thăi, khổi oóc kuố mêê̒nh. Dôô̒ng thơ̒i, la̒ kắch dớ tố chức Dwa̒n dươ thiểng Bác ră̭i "Môô̭ch tẩm kương khôổng ko̒n kỏ zả tli̭ hơn môô̭ch tlăm ba̒i văn tiên chiê̒n" di baw thư̭c tể va̒ kỏ khác lan twá tloong kôô̭ng dôô̒ng.


KÁC TIN KHÁC


Thănh niên 9X kwiết tâm lâ̭p ngiḙ̂p tlêênh dất kwê hương

(HBDT) - Di dâ̒w tloong tlôông chuổi kẩl mô kwi mô lởn, cha̒ng thănh niên Châ̒n Tluung Dưức, xa̭ Liên Xơn (Lương Xơn) da̒ kỏ ziḙ̂n tích ngwiên liḙ̂w chuổi ốn di̭nh kuu̒ng xướng xơ chể, zẩm chuổi bă̒ng kôông ngḙ̂ hiḙ̂n da̭i. Mô hi̒nh HTX tlôông va̒ xán xwất chuổi thew tiêw chấn VietGAP kwi mô lởn kuố eenh Dưức da̒ zoong la̭i nguô̒n thu nhâ̭p ốn di̭nh cho ngươ̒i zân tlêênh diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n.

Fát chiến kôông ngiḙ̂p thew hưởng bê̒n vưưng

(HBDT) -La̒ tính miê̒n nủi, chăng kỏ kướ khấw,káng biến, dươ̒ng khắch.., twi nhên kỏ vi̭ chỉ tiếp záp Ha̒ Nô̭i, tính ha dang dấi meḙnh fát chiến kôông ngiḙ̂p (KN) thew hưởng bê̒n vưưng, hiḙ̂w kwá, thân thiḙ̂n kôô̒ng môi tlươ̒ng.