(HBDT) - Ngă̒i 28/3, ớ ta̭i xa̭ Mai Ha̭, WBNZ hwiḙ̂n Mai Châw tố tlức lḙ̂ kôông bổ, law bă̒ng báw hô̭ pơ̭i tlửng nhâ̭n nha̭n hiḙ̂w (TNNH) "Ha̭w Mai Ha̭” cho xán fấm ha̭w kuố hwiḙ̂n Mai Châw.Lă̭nh da̭w WBNZ hwiḙ̂n Mai Châw tlaw Bă̒ng báw hô̭ pơ̭i tlửng nhâ̭n nha̭n hiḙ̂w 
"Ha̭w Mai Ha̭” cho WBNZ xa̭ Mai Ha̭.

Ha̭w Mai Ha̭ ản la̒ tlú iểw pơ̭i zwi nhất ớ xa̭ Mai Ha̭. Kải dă̭c biḙ̂t nhất kuố ha̭w Mai Ha̭ la̒ men ha̭w ản mo̭l zân tư̭ la̒ pơ̭i fương thức tluổ, kwa tư̒ kôông dwa̭n; tư̒ lwa̭i ngwiên liḙ̂w, tháw zươ̭c kwỉ ản nuôi lôông hăi ti lḙ̂ ớ diḙ̂ fương kải di̭ i la̒ bỉ kwiết tluổ kuố ta̒n kác za di̒nh tliê̒n la̭i cho thôn kon tí la̒ dêênh hương bi̭ dă̭c tlưng mo̒ chăng môô̭ch miểng no̒ kỏ ản.

Xán fấm ha̭w Mai Ha̭ i ta̒ ản Kṷc Xớ hư̭w tlỉ twḙ̂ kấp bă̒ng báw hô̭ KNNH xổ 444525, ản WBNZ hwiḙ̂n Mai Châw xâi zư̭ng pơ̭i kôông bổ, ban hă̒nh bô̭ tiêw tlỉ hăi ản chất lươ̭ng dă̭c thu̒ cho xán fấm; mâ̭w nha̭n hiḙ̂w; bô̭ kwi chể kwán lỉ, fát tliến KNNH ha̭w Mai Ha̭ pơ̭i ản lâ̭p fương ản, chiển lươ̭c kwáng bả, zoong xán fấm tha thi̭ tlươ̒ng thew kânh fân fổi kỏ hḙ̂ thôổng nhâ̭n ziḙ̂n kôô̒ng pơ̭i tlwi xwất nguô̒n kôốc xán fấm… nhă̒m thiết lâ̭p kơ chể báw hô̭, kwán lỉ pơ̭i khai thác KNNH "ha̭w Mai Ha̭”, dám báw wiḙ̂c kiếm xwát chất lươ̭ng, xúc tiển thương ma̭i cho xán fấm…

Thew thôổng kê, zấp ni̒, xa̭ Mai Ha̭ kỏ khwáng 45 nha̒ nổ, xán xwất ha̭w Mai Ha̭, tloong di̭ tâ̭p tlung tlú iểw ớ la̒ng ngê̒ nổ ha̭w Mai Ha̭ ớ xỏm Chiê̒ng Ha̭ pơ̭i 30 nha̒. Xán lươ̭ng bi̒nh kwân mô̭i khảng ta̒n nha̒ xán xwất khwáng 2.000 lít. Thi̭ tlươ̒ng tiêw thṷ tlú iểw ớ diḙ̂ pa̒n hwiḙ̂n. Wa̒i tha i ta̒ tiêw thṷ ớ Ha̒ Nô̭i kôô̒ng pơ̭i môô̭ch xổ tính záp ha̒. Tảng tlủ ỉ, ha̭w Mai Ha̭ ớ môô̭ch xổ kơ xớ xán xwất ta̒ ản WBNZ tính kôông nhâ̭n la̒ xán fấm OCOP 3 khaw.

Ớ ta̭i lḙ̂ kôông bổ, WBNZ hwiḙ̂n Mai Châw i ta̒ tlaw bă̒ng báw hô̭ pơ̭i KNNH "Ha̭w Mai Ha̭” cho WBNZ xa̭ Mai Ha̭; tlaw chẩi tlửng nhâ̭n nha̭n hiḙ̂w cho 30 kơ xớ xán xwất ha̭w Mai Ha̭ ớ la̒ng ngê̒ Chiê̒ng Ha̭.


KÁC TIN KHÁC


Kwiết liḙ̂t chí da̭w kái thiḙ̂n chí xổ năng lư̭c kă̭nh chănh kấp tính

(HBDT) - Văn foo̒ng UBNZ tính vươ̒ han hă̒nh Thôông bảw xổ 3402/TB-VPUBND tính wê̒l kết lwâ̭n kuố Chú ti̭ch UBNZ tính ta̭i kuô̭c ho̭p Ban chí da̭w kái thiḙ̂n môi tlươ̒ng dâ̒w tư, kinh zwănh va̒ nơơng kaw chí xổ kă̭nh chănh (PCI) tính hwa̒ Bi̒nh, Tlướng Ban chí da̭w da̒ kết lwâ̭n:

Tâ̭p tlung hải lo̭ chiêm xwân thew dủng khung thơ̒i bṷ

(HBDT) - Ta̒n ngă̒i kwa, kải noỏng wa̒i tlơ̒i kỏ nơi, kỏ ka̭ lêênh têểnh hơn 40 dô̭ C. Tí tleẻnh ắnh hướng têểnh khức khwé zo dẳng noỏng thẳn khẻw za̒i, pớ ka̭ 4,5 zơ̒ lảng, nôông zân ta̒n kác diḙ̂ fương tloong tính i ta̒ hôốc ha̒ tha kho̭m, khấn tlương hải lo̭ bṷ chiêm xwân.

Hwiḙ̂n La̭c Xơn: Fẩn dẩw nơơng kaw chí xổ năng lưư̭c kă̭nh chănh

(HBDT) - Ản tôống hơ̭p va̒ fân tích zươ̭ tlêênh ỉ kiển kuố kác chú kơ xớ xán xwất, kinh zwănh (XX-KZ) tlêênh diḙ̂ ba̒n, chí xổ năng lư̭c kă̭nh chănh kấp hwiḙ̂n va̒ kác xớ, ngă̒nh (DDC) nhă̒m deẻnh zả năng lư̭c diê̒w hă̒nh kuố chỉnh kwiê̒n kấp hwiḙ̂n. Năm 2022, diếm xổ thă̒nh fâ̒n kúo hwiḙ̂n La̭c Xơn zám 0,9 diếm, ớ vi̭ chỉ thử 7/10 hwiḙ̂n, thă̒nh fổ, tṷt 2 bơơ̭c xo kôô̒ng năm 2021.