(HBDT) - Báw Hiḙ̂w la̒ xa̭ bu̒ng 135 kuố hwiḙ̂n Iên Thwí, Kuô̭c khôổng kuố mo̭l zân nơi ni ko̒n tư̒ khỏ khăn, mé tlêênh meénh tất nge̒w ni̒ kỏ môô̭ch thănh niên dẳm ngi̭, dẳm la̒, bươ̭t lêênh hwa̒n kắnh tí fát tliến kinh tể za di̒nh.Eenh Bu̒i Văn Kwiến, xa̭ Báw Hiḙ̂w (Iên Thwí) la̒ wiḙ̂c ớ xướng nhôm kỉnh.

Té năm 1990 ớ xỏm Hơ̭p Thă̒nh, xa̭ Báw Hiḙ̂w, năm 2008, khăw khi hoo̭c xoong THFT, eenh Bu̒i Văn Kwiến kwiết tlỉ ti la̒ ăn xa tí tích lwi̭ kinh ngiḙ̂m, bổn liểng wê̒l kwêl khới ngiḙ̂p. Eenh la̒ tú ta̒n ngê̒ nhơ fṷ hô̒, thơ̭ xơn, la̒ kwản ăn. Hô̒i kơ zwiên têểnh, năm 2011, eenh chwiến la̭i la̒ nhôm kỉnh. Eenh Kwiến chiê xé: "Ka̭ ti la̒ thwê ản dố kôông wiḙ̂c tlḙ̂t nhoo̭c mă̭n hê, kỏ môô̭ch eenh pô̭ pơ̭i tôi la̒, thứ ti la̒ nhôm kỉnh pơ̭i eenh tí ngỏ thứ há nă̭m kỏ la̒ ản hăi chăng? Xoong tôi pắt tâ̒w ti thew eenh di̭, tloong khi la̒ ản dố kôông wiḙ̂c chăng kwả khỏ, ka̒ng la̒ ka̒ng ham khăw di̭ gẳn pỏ pơ̭i ngê̒ huối”.

Khăw 4 năm la̒ thwê, tích lwi̭ kinh ngiḙ̂m, năm 2015, eenh Bu̒i Văn Kwiến tắch tha wê̒l kwêl hương lâ̭p ngiḙ̂p, bớ xướng. Pan tâ̒w i zất tư̒ khỏ khăn bi̒ bổn chuô kỏ tư̒ cho dêênh eenh fái tư̭ la̒ hết thắi, pớ tơ̒ng tư̭ ti nhâ̭n wiḙ̂c, la̒ thơ̭, la̒ chú. La̒ ngă̒i chăng xoong, eenh mă̒i mo̒ la̒ pân têm, kwiết tâm xoong kôông wiḙ̂c mé i dám báw chất lươ̭ng xán fấm cho kheéch ha̒ng. Dâ̒n dâ̒n kôô̒ng pơ̭i ta̒n kinh ngiḙ̂m tích lwi̭ ản tloong kwả tli̒nh la̒ pơ̭i ta̒n mổi kwen, xướng nhôm kỉnh kuố eenh ản tư̒ kheéch ha̒ng thi̒m têểnh tă̭ch ha̒ng. Eenh ản koi la̒ mo̭l tẩm gương lảng tí dwa̒n biên thănh niên xa̭ Báw Hiḙ̂w hoo̭c tâ̭p, dẳm ngi̭, dẳm la̒ tloong fát tliến kinh tể za di̒nh, kóp fâ̒n xwả tỏl, zám nge̒w cho mo̭l zân diḙ̂ fương.

Dôô̒ng chỉ Bu̒i Ngoo̭c Hwa̒ng, Fỏ Bỉ thư Dwa̒n xa̭ Báw Hiḙ̂w cho hăi: "Eenh Bu̒i Văn Kwiến xwất thân pớ za di̒nh thwâ̒n nôông, zất khỏ khăn, mé pơ̭i ngi̭ lư̭c kuố bán thân eenh i ta̒ bươ̭t lêênh. Khăw khi ti la̒ tư̒ ngê̒, eenh pẻn zwiên pơ̭i ngê̒ nhôm kỉnh. Kôô̒ng pơ̭i xư̭ nhănh nhă̭i, kâ̒n ku̒, chi̭w khỏ hoo̭c hói, têểnh măi, eenh bớ ản môô̭ch xướng nhôm kỉnh tí fát tliến kinh tể za di̒nh, fṷc bṷ pa̒ kon tloong pơ̭i wa̒i xa̭, dôô̒ng thơ̒i xướng kuố eenh ko̒n ta̭w ản wiḙ̂c la̒ cho môô̭ch xổ dwa̒n biên thănh niên tloong xỏm, xa̭”.

Têểnh măi, xướng kuố eenh Kwiến ta̒ ản bớ hôô̭ng, dâ̒w tư mẳi moóc hiḙ̂n da̭i, ta̭w wiḙ̂c la̒ thươ̒ng xwiên cho 3 kôông nhân la̒ dwa̒n biên thănh niên tloong xa̭, pơ̭i mớc lương pớ 7 - 9 tliḙ̂w dôô̒ng/mo̭l/khảng. Thew eenh cho hăi, mô̭i năm tlư̒ ta̒n kác tli fỉ, xướng thu la̭i khwáng 400 - 500 tliḙ̂w dôô̒ng. Pớ nguô̒n thu nhâ̭p ốn di̭nh, eenh ta̒ la̒ ản ngôl nha̒ khang tlang. Năm 2022, eenh ản WBNZ xa̭ Báw Hiḙ̂w khen thướng la̒ hô̭ za di̒nh xán xwất kinh zwănh zói. Eenh Kwiến chiê xé wê̒l zư̭ di̭nh cho tương lai. Tloong thơ̒i zan têểnh, tôi ỉ di̭nh teénh bớ hôô̭ng xướng, dôô̒ng thơ̒i bớ thêm môô̭ch xướng mởi ớ khu bư̭c hô̒ Keẻnh Ta̭ng tang xâi zư̭ng tí thu hút, kỏ thêm tư̒ wiḙ̂c la̒ cho dwa̒n biên thănh niên”.

Năng dôô̭ng, nhă̭i pẻn pơ̭i thi̭ tlươ̒ng, dẳm ngi̭, dẳm la̒, tin hă̒ng mô hi̒nh fát tliến kinh tể kuố eenh Bu̒i Văn Kwiến xḙ fát tliến thêm hơn nươ, kóp fâ̒n tích kư̭c paw kôông tác zám nge̒w pê̒n bư̭ng ớ diḙ̂ fương.


KÁC TIN KHÁC


Thănh niên 9X kwiết tâm lâ̭p ngiḙ̂p tlêênh dất kwê hương

(HBDT) - Di dâ̒w tloong tlôông chuổi kẩl mô kwi mô lởn, cha̒ng thănh niên Châ̒n Tluung Dưức, xa̭ Liên Xơn (Lương Xơn) da̒ kỏ ziḙ̂n tích ngwiên liḙ̂w chuổi ốn di̭nh kuu̒ng xướng xơ chể, zẩm chuổi bă̒ng kôông ngḙ̂ hiḙ̂n da̭i. Mô hi̒nh HTX tlôông va̒ xán xwất chuổi thew tiêw chấn VietGAP kwi mô lởn kuố eenh Dưức da̒ zoong la̭i nguô̒n thu nhâ̭p ốn di̭nh cho ngươ̒i zân tlêênh diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n.

Fát chiến kôông ngiḙ̂p thew hưởng bê̒n vưưng

(HBDT) -La̒ tính miê̒n nủi, chăng kỏ kướ khấw,káng biến, dươ̒ng khắch.., twi nhên kỏ vi̭ chỉ tiếp záp Ha̒ Nô̭i, tính ha dang dấi meḙnh fát chiến kôông ngiḙ̂p (KN) thew hưởng bê̒n vưưng, hiḙ̂w kwá, thân thiḙ̂n kôô̒ng môi tlươ̒ng.