(HBDT) -  Fát hwi vai tlo̒ "ha̭t nhân" noo̒ng kốt, tố chức Dwa̒n kác kấp tlêênh diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n La̭c Thwí da̒ tích kư̭c kết nổl, thee̒nh lâ̭p , vâ̭n dôô̭ng dwa̒n viên, thănh niên (DVTN) tham za kác mô hi̒nh kinh tể tâ̭p thế fu̒ hơ̭p kôông diê̒w kiḙ̂n thư̭c tể ta̭i diḙ̂ fương.HTX Zi̭ch vṷ xán xwất va̒ tiêw thṷ xán fấm nôông ngiḙ̂p Fa̭m An, thôn Châm, xa̭ Hưưng Thi ta̭w wiḙ̂c la̒ ốn di̭nh cho nhê̒w law dôô̭ng diḙ̂ fương.

Nhưửng năm kwa, HTX Zi̭ch vṷ xán xwất va̒ tiêw thṷ xán fấm n ngiḙ̂p Fa̭m An, thâm Châm, xa̭ Hưưng  Thi (La̭c Thwí) da̒ kỏ doỏng kóp baw fát chiến KT-XH kuố diḙ̂ fương. Eenh Fa̭m Văn Twa̒n, Chú ti̭ch HDKT kiêm Zảm dôốc HTX cho mắt: HTX kỏ 7 thă̒nh viên ản thă̒nh lâ̭p ngă̒i 1/7/2020. HTX chú iểw xán xwất kác mă̭t ha̒ng nôông xán nhơ bỉl xeenh, che̒, chăn ruôi kủi, ka, tlôông khiḙ̂ va̒ chể tác khṷ kắnh. Kác mă̭t ha̒ng zo thă̒nh viên HTX hăi ba̒ kon la̒ tha dê̒w ản tiêw thṷ 100% kỏ mức zả ốn di̭nh. Dớ dám báw dâ̒w tha cho xán fấm, dơn vi̭ liên kết kôông kác kôông ti tiêw thṷ tloong va̒ wa̒i  nước dấi meḙnh tiêw thṷ kú khiḙ̂ thươi. Ka̭ ni̒ HTX thươ̒ng xwiên ta̭w wiḙ̂c la̒ cho 15 - 35 law dôô̭ng kỏ mức thu nhâ̭p ốn di̭nh 4,5 - 6 tliḙ̂w dôô̒ng/ ngươ̒i/ khảng.

Dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Hư̭w Lâm, Bí thư Hwiḙ̂n Dwa̒n La̭c Thwí cho mắt: HTX Zi̭ch vṷ xán xwất va̒ tiêw thṷ nôngq ngiệp Fa̭m An la̒ mô hi̒nh kinh tể tâ̭p thế, hiḙ̂w kwá kuố Kâw la̭c bô̭ (KLB) Thănh niên xâi zư̭ng kinh tể. Xư̭ thee̒nh kôông kuố kác mô hi̒nh tloong KLB da̒ kỏ khức lan twá lởn, ta̭w foong tla̒w thănh niên thi duô la̒ zâ̒w, fát chiến kinh tể diḙ̂ fương, kóp fâ̒n zái kwiết wiḙ̂c la̒ cho ha̒ng chṷc law dôô̭ng nôông thôn.

Kác tố chưức Dwa̒n hwiḙ̂n La̭c Thwí dê̒w dấi meḙnh hwa̭t kuố kác KLB, dô̭i, nhỏm thănh niên kuu̒ng xớ thích kỏ tlêênh 200 ho̭i viên, DVTN tham za. Tloong rỉ kỏ 3 KLB gô̒m: Lỉ lwâ̭n tlé, Xảng ta̭w tlé va̒ KLB ruôi kả rác ngoo̭ch. Wa̒i tha, hwa̭t dôô̭ng kuố kác KLB thănh niên fát chiến kinh tểta̭i kác xa̭,thi̭ chẩn nhơ KLB ruôi kả, KLB ủn mân eenh... zaw lưw hoo̭c hói, hổ chơ̭ kha̒ fát chiến kinh tể, la̒ zâ̒w chỉnh dảng tlêênh meénh dất kwê hương.

Dớ tiếp tṷc zwi chi̒, fát hwi hiḙ̂w kác mô hi̒nh tâ̭p thế tloong thănh niên. Thơ̒i zan dêểnh, Hwiḙ̂n Dwa̒n La̭c Thwí tiếp tṷc chí da̭w kác chi dwa̒n tích kư̭c nẳm bắt ti̒nh hi̒nh, nhu kâ̒w, ngwiḙ̂nvoo̭ng kuố DVTN tloong fát chiến kinh tể. Bớ rỉ, đi̭nh hưởng, tư vẩn kuu̒ng nhơ fổi hơ̭p kắcngnhf liên kwan ta̭w diê̒w kiḙ̂n chiến zaw KHKT, kâl, kon zôổng, kinh ngiḙ̂m... tố chức kác chương chi̒nh tham kwan, hoo̭c tâ̭p mô hi̒nh kinh tể tloong va̒ wa̒i hwiḙ̂n nhă̒m di̭nh hưởng, hổ chơ̭, zúp dơ̭ DVTN fát chiếnkác mô hi̒nh kinh tể.
KÁC TIN KHÁC


Bu̒i Di̒nh Văn – gương lảng fát tliến kinh tể

Tloong ta̒n năm kwa, foong tla̒w dwa̒n biên, thănh niên bươ̭t khỏ la̒ kinh tể ản thuối tlé xa̭ Lô̭ Xơn, hwiḙ̂n Tân La̭c tích kư̭c hướng ửng. Ngă̒i ka̒ng kỏ tư̒ dwa̒n biên, thănh niên pă̒ng khát boo̭ng bươn lêênh la̒ ză̒w, zảm ngẳm ngi̭, zảm la̒ ti lêênh pớ hal pa̒n thăi tlẳng tí tlớ thă̒nh ta̒n thănh niên tiêw biếw la̒ kinh tể zói kuố hwiḙ̂n.

Tlí khổ PAPI năm 2023 tính Hwa̒ Bi̒nh tăng 23 bâ̭c: Nơng kaw hiḙ̂w kwá thư̭c thi ta̒n kác tlỉnh xắch, fṷc bṷ nhân zân tốt hơn

Thew Bảw kảw Tlí khổ hiḙ̂w kwá kwán tli̭ pơ̭i hă̒nh tlỉnh kôông kấp tính (PAPI) lâ̒n thử 15 ản Tlương tli̒nh Fát tliến Liên hơ̭p kuốc ớ Viḙ̂t Nam tê̒w pơ̭i Tlung tâm Bô̒i zươ̭ng kản bô̭ pơ̭i Viḙ̂n ngiên kửw khwa hoo̭c Mă̭t tlâ̭n Tố kuốc Viḙ̂t Nam kôô̒ng môô̭ch khổ tố tlức tloong nước bươ̒ kôông bổ mởi ni, năm 2023 Hwa̒ Bi̒nh da̭t ản 43,5493 diếm, ớ thử 20/63 tính, thă̒nh tloong ká nước wê̒l Tlí khổ PAPI, tăng 23 bâ̭c xo pơ̭i năm 2022, nă̒m tloong nhỏm tlung bi̒nh – kaw )nhỏm xếp thử 2). Kết kwá ni̒ ản dố ha̒i loo̒ng kuố mo̭l zân pơ̭i hiḙ̂w kwá thư̭c hti tlỉnh xắch, fáp lwâ̭t kuố Nha̒ nước, kwán tli̭ diḙ̂ fương kôô̒ng pơ̭i kung ửng zi̭ch bṷ kôông kuố tlỉnh kwiê̒n ta̒n kác kấp tí fṷc bṷ nhân zân.