(HBDT) -La̒ tính miê̒n nủi, chăng kỏ kướ khấw,káng biến, dươ̒ng khắch.., twi nhên kỏ vi̭ chỉ tiếp záp Ha̒ Nô̭i, tính ha dang dấi meḙnh fát chiến kôông ngiḙ̂p (KN) thew hưởng bê̒n vưưng, hiḙ̂w kwá, thân thiḙ̂n kôô̒ng môi tlươ̒ng.


Dôô̒ng Chỉ Bu̒i Văn Khẳnh, Fỏ Bỉ thư Tính wí, Chú ti̭ch UBNZ tính va̒ do̒nkôông tác kiếm tla ti̒nh hi̒nh xán xwất dâ̒w năm ta̭i Kôông ti Cap Global - Khu kôông ngiḙ̂p Lương Xơn (Ắnh chṷp ngă̒i 7/2/2023). 

Tloong zai dwa̭n 2021 - 2025, kwan diếm va̒ di̭nh hưởng kuố tính la̒ fat chiến KN bên vưưng tlêênh kơ xớ khai thác tiê̒m năng, lơ̭i thể wêl nguô̒n ngwiên liḙ̂w ta̭i chô̭, nguô̒n lư̭c chất lươ̭ng, tăng kươ̒ng hiḙ̂w kwá xứ zuṷng ngwiên vâ̭t liḙ̂w va̒ báw vḙ̂ môi tlươ̒ng. 

Dớ thúc dấi KN fát chiến meḙnh, khảng 11/2021, Tín wsi da̒ ban hă̒nh Dê̒ ản xổ 07-ĐA/TU wê̒l fát chiến KN, tiếw thú kôông ngiḙ̂p (TTKN) tính Hwa̒ Bi̒nh zai dwa̭n 2021 - - 2025. Kinh fỉ thư̭c hiḙ̂n dê̒ ản tlêênh 52.975 tí dôô̒ng, tloong rỉ nguô̒n ngân xắch tính tlêênh 610 tí dôô̒ng, gô̒m kinh fỉ fát chiến KN hổ chơ̭, dâ̒w tư ha̭ thơơ̒ng ki̭ thwâ̭t kác khu, kṷm kôông ngiḙ̂p (KKN), kinh fỉ khwiển kôông diḙ̂ fương va̒ nguô̒n vổn kác zwănh ngiḙ̂p tlêênh 52.364 tí dôô̒ng.

Wê̒l fát chiếnKKN thơ̒i zan kwa ản kác kấp, ngă̒nh, diḙ̂ fương kwan tâm chiến khai. Dêểnh chi̒ ni̒, to̒n tính kỏ 16/21 KKN da̒ ản UBNZ tính kwiết di̭nh thee̒nh lâ̭p ziḙ̂n tích tlêênh 683,2ha. Tôống vổn dâ̒w tư fát chiến ha̭ thơơ̒ng kác KKN dêểnh thơ̒i diến chi̒ ni̒ khwáng 600 tí dôô̒ng, vổn dăng kỉ kuố zwănh ngiḙ̂p dâ̒w tư da̭t tlêênh 3.114 tí dôô̒ng. Xớ Kôông Thương dang tiếp tuṷc fổi hơ̭p UBNZ kác hwiḙ̂n, thă̒nh fổ ra̒ xwát, bố xuung, diê̒w chính kwi hwă̭ch kác KKN tloong tính tloong kwi hwă̭ch tính Hwa̒ Bi̒nh thơ̒i ki̒ 2021 - 2025, tâ̒m nhi̒n dêểnh năm 2050. Thew rỉ nơơng tôống xổ lêênh 34KKN kro tống ziḙ̂n tích dất 2.065,16 ha, dám báw fu̒ hơ̭p kôô̒ng Ngi̭ kwiết xổ330/NQ-HĐND ngă̒i 9/12/2020 kuố HDNZ tính.

Mă̭c zu̒ thể ti̒nh hi̒nh fát chiến KN chi̒ ko̒n mô̭ch xổ ha̭n chể nhơ kôông tác zái foỏng mă̭t bă̒ng kă̭p nhê̒w vưởng vắc,nha̒ dâ̒w tư va̒ ngươ̒i zân chươ thôổng nhất wê̒l zả dê̒n bu̒... Xoong, thew Ban kwán lỉ kác KKN tính, bă̒ng nhê̒w zái fáp dôô̒ng bô̭, tlong thơ̒i zan dêểnh tính xḙ nơơng kaw tí lḙ̂ dâ̒w tư dôô̒ng bô̭ ha̭ thơơ̒ng ki̭ thwâ̭t kác khu fát chiến KN, râ̒n klấp dâ̒i kác KKN. Fẩn dẩw kác zwănh ngiḙ̂p tloong KKN kỏ zwănh thu bi̒nh kwân da̭t 20.517 tí dôô̒ng/năm; zả tli̭ xwất khấw bi̒nh kwân da̭t 663 tliḙ̂w USD / năm,nô̭p ngân xắch nha̒ nước bi̒nh kwân da̭t 250 tí dôô̒ng; ta̭w wiḙ̂c la̒ mởi bi̒nh kwân cho 2.000 law dôô̭ng/ năm; khởm dươ kinh tể Hwa̒ Bi̒nh da̭t chi̒nh dô̭ fát chiến tluung bi̒nh ká nước.

 


KÁC TIN KHÁC


Hwiḙ̂n Iên Thwí fat chiến kinh tể nôông ngiḙ̂p bê̒n vưưng

(HBDT) - Kuổi khảng 8, dâ̒n tôi dêểnh thăm nha̒ vươ̒nHa̭w Nhấtớ khu fổ Thôổng Nhất, thi̭ chẩn Ha̒ng Tla̭m (Iên Thwí). Hơn 3.000 kâl bưới fát chiến xeenh thôốch, khai lỉw tlải, chơ̒ tản lả la̒ ha̒ng ngi̒n ko ka dang baách mổl.

Dấi leenh tiển dô̭ kác chương chi̒nh muuc tiêw kwuốc za

(HBDT) - Tlước Ki̒ ho̭p thử , Kwuốc hô̭i khwả VI, thôông kwa Dwa̒n DBKH tính, kứ chi tính Hwa̒ Bi̒nh da̒ kới Kwuốc hô̭i, Chỉnh fú môô̭ch xổ kiển ngi̭ liên kwan dêểnh kác vâ̒n dê̒ KT-XH tlêênh diḙ̂ ba̒n tính. Vươ̒ kwa, Bô̭ KH&DT da̒ kỏ văn bán tlá lơ̒i kác kiển ngi̭ kuố cứ chi tính Hwa̒ Bi̒nh.

Zoong kwan hḙ̂ hơ̭p tác dổi ngwa̭i ti paw thư̭c chất, hiḙ̂w kwá

(HBDT) - Hwa̭t dôô̭ng dổi ngwa̭i kuố tính tang ản bớ hôô̭ng, ti paw thư̭c chất pơ̭i hiḙ̂w kwá, kóp fâ̒n hwi dôô̭ng, cheenh thú ta̒n nguô̒n lư̭c tấi mă̭nh thu hút dâ̒w tư, fát tliến KT-XH pê̒n bư̭ng thew tinh thâ̒n ngi̭ kwiết Da̭i hô̭i dáng bô̭ tính lâ̒n thử XVII, nhiḙ̂m ki̒ 2020 - 2025.