(HBDT) - Kôô̒ng pơ̭i kinh ngiḙ̂m tư̒ năm xâi zư̭ng pơ̭i fát tliến mô hi̒nh wâ̒n, aw, chuô̒ng, pa̒ Bu̒i Thi̭ Lỉ ớ xỏm A̒w U, xa̭ Nhân Mi̭ (Tân La̭c) i ta̒ chwiến tối tư̒ zôổng kâl lôông, pớ lo̭ dác têểnh ta̒n kác lwa̭i tắc, kú, tlải. Ản dố tiê̒m năng kuố kâl nha dam kỏ thế zoong la̭i hiḙ̂w kwá kinh tể kaw, pa̒ Lỉ pa̭w za̭n dâ̒w tư fát tliến zôổng kâl ni̒ ớ diḙ̂ fương.


Wâ̒n nha dam kuố za di̒nh pa̒ Bu̒i Thi̭ Lỉ, xỏm A̒w U, xa̭ Nhân Mi̭ (Tân La̭c) chwấn bi̭ cho thu hwă̭ch lưở tâ̒w tiên.

Thăm wâ̒n nha dam khắp têểnh ngă̒i thu hwă̭ch lưở tâ̒w, pa̒ Lỉ chiê xé: "Ớ xa̭ zấp ni̒ mởi kỏ 5 hô̭ pắt tâ̒w lôông nha dam, tôống kôô̭ng 13.000 kâl. Kă̭n tluổ nha̒ tôi lôông 5.000 kâl. Nha dam kỏ khá năng chi̭w ha̭n tốt, lởi lôông, tổn ít kôông chăm xóc hơn xo pơ̭i lôông lo̭ kôô̒ng hwa mă̒w”.

Nhơ̒ liên kết pơ̭i Kôông ti Viḙ̂t Fáp hô̭ tlơ̭ cho wăl tiê̒n mu zôổng, kứ kản bô̭ ki̭ thwâ̭t têểnh tlư̭c tiếp tơ̒ng hô̭ hưởng zâ̭n mo̭l zân kắch lôông pơ̭i chăm xoóc kâl, thew zo̭i bḙ̂nh tâ̭t pơ̭i kwả tli̒nh fát tliến kuố kâl, kam kết baw tiêw tâ̒w tha hết thắi xán fấm. Khăw 6 khảng chăm xoóc, kâl nha dam cho thu hwă̭ch lưở tâ̒w tiên, khăw di̭ mô̭i khảng kỏ thế thu hwă̭ch 1 lâ̒n. Nha dam ản kôông ti thu muô pơ̭i zả 2.500 dôô̒ng/kg. Thew tỉnh twản, lơ̭i nhwâ̭n mô̭i năm kỏ thế ản pớ 100 - 120 tliḙ̂w dôô̒ng/5.000 kâl.

Pa̒ Lỉ chiê xé thêm: "Ngă̒i tlước, za di̒nh tôi lôông lo̭, khăw di̭ chwiến tối lôông pỉl tó, puô̭p xeenh, tlải khắi tẳng, tắc xeenh pơ̭i pưới… Kwa thi̒m hiếw tôi hăi dẳi têểnh kâl nha dam kôô̒ng pơ̭i tư̒ ưw diếm fu̒ hơ̭p pơ̭i diê̒w kiḙ̂n thố nhươ̭ng, khỉ hâ̭w, kôô̒ng pơ̭i ản hô̭ tlơ̭ pớ kôông ti cho dêênh tôi pa̭w za̭n la̒ mo̭l tâ̒w tiên zoong zôổng kâl mởi ni̒ wê̒l fát tliến ớ diḙ̂ fương, Khăw ta̒n pước tâ̒w zoong la̭i hiḙ̂w kwá ản dố, tloong thơ̒i zan têểnh tôi xḙ bớ hôô̭ng thêm ziḙ̂n tích lôông nha̒ dam tí cho hiḙ̂w kwá kaw hơn”.
Nha dam la̒ lwa̭i kâl kỏ tư̒ kôông zṷng tốt cho khức khwé mo̭l xứ zṷng. Lả kuố kâl kỏ chất gel tư̒ bi chất pơ̭i vitamin kỏ tác zṷng la̒ thôốch, khảng bi khwấn, tốt cho tiêw hwả, dă̭c biḙ̂t kỏ thế chiḙ̂ ản ta̒n kác bḙ̂nh tiếw dươ̒ng, kaw hwiết áp pơ̭i bḙ̂nh wê̒l za̭ ză̒i. Kỏ thế pô̭, tỉnh ửng zṷng kuố kâl nha dam zất thư̭c tể tloong kuô̭cq khôổng ha̒ng ngă̒i. Hơn nươ, kâl ni̒ ko̒n zoong la̭i hiḙ̂w kwá kinh tể kaw, thew nhơ kôông ti chiê xé thi̒ lôông nha dam kỏ thế zoong la̭i hiḙ̂w kwá kinh tể gấp 10 lâ̒n xo pơ̭i lôông lế. Wiḙ̂c chăm xoóc i lởi, zúp nôông zân dơ̭ bất bá hơn.

Mă̭c zu̒ lởi lôông, lởi chăm xoóc pơ̭i zoong la̭i hiḙ̂w kwá kinh tể mé la̒ zôổng kâl mởi ớ diḙ̂ fương, cho dêênh ka̭ mởi dâ̒w tí fát tliến zôổng kâl ni̒ ko̒n tô̭l tư̒ khỏ khăn nhơ: Ta̒n kác hô̭ lôông nhó lé, tlú iểw tư̭ fát, chuô kỏ xư̭ liên kết dêênh nguô̒n xán fấm chuô tư̒ pơ̭i ốn di̭nh. Mo̭l zân ko̒n e ze̒ chuô tin tướng tí chung thăi toỏng kóp.

Dôô̒ng chỉ Bu̒i Văn Lwiḙ̂n, Chú ti̭ch Hô̭i Nôông zân xa̭ Nhân Mi̭ cho hăi: "Tloong xa̭ zấp ni̒ chuô kỏ tư̒ hô̭ lôông nha dam. Thơ̒i zan têểnh, xa̭ xḙ bâ̭n dôô̭ng pơ̭i hưởng zâ̭n pa̒ kon fát tliến zôổng kâl ni̒, Bới bi̒ nha dam la̒ lwa̭i kâl lôông fu̒ hơ̭p pơ̭i ta̒n kác diê̒w kiḙ̂n tư̭ nhiên kuố diḙ̂ fương, hưở hḙn zoong la̭i hiḙ̂w kwá kinh tể kaw hơn xo pơ̭i ta̒n kác kâl lôông khác, zúp kái thiḙ̂n thu nhâ̭p kuố mo̭l nôông zân, pớ di̭ bươn lêênh thwát nge̒w bê̒n bư̭ng”.

Dôô̒ng chỉ Bu̒i Văn Tân, Fỏ Chú ti̭ch WBNZ xa̭ Nhân Mi̭ cho hăi: "Pa̒ Lỉ la̒ môô̭ch tloong ta̒n hô̭i biên hô̭i nôông zân tiêw biếw kuố xa̭, ka̭ no̒ i pa̭w za̭n, chi̭w khỏ thi̒m to̒i, hoo̭c hói tí fát tliến ta̒n kác zôổng kâl lôông mởi zoong la̭i hiḙ̂w kwá kinh tể kaw, xửng tảng la̒ tẩm gương cho nôông zân tlêênh diḙ̂ pa̒n hoo̭c hói, la̒ thew”.


KÁC TIN KHÁC


Fiên chơ̭ bu̒ng kaw tính Hwa̒ Bi̒nh tang teénh la̒ pớ ngă̒i 3 - 7/10/2023

(HBDT) - Khuô̭ng 18/9, WBNZ tính tố tlức thôổng nhất kôông tác chwấn bi̭ tố tlức Fiên chơ̭ bu̒ng kaw tính Hwa̒ Bi̒nh năm 2023. Dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Văn Chương, Fỏ Chú ti̭ch WBNZ tính tlú tli̒ kuô̭c ho̭p.

Hwiḙ̂n Iên Thwí fat chiến kinh tể nôông ngiḙ̂p bê̒n vưưng

(HBDT) - Kuổi khảng 8, dâ̒n tôi dêểnh thăm nha̒ vươ̒nHa̭w Nhấtớ khu fổ Thôổng Nhất, thi̭ chẩn Ha̒ng Tla̭m (Iên Thwí). Hơn 3.000 kâl bưới fát chiến xeenh thôốch, khai lỉw tlải, chơ̒ tản lả la̒ ha̒ng ngi̒n ko ka dang baách mổl.

Dấi leenh tiển dô̭ kác chương chi̒nh muuc tiêw kwuốc za

(HBDT) - Tlước Ki̒ ho̭p thử , Kwuốc hô̭i khwả VI, thôông kwa Dwa̒n DBKH tính, kứ chi tính Hwa̒ Bi̒nh da̒ kới Kwuốc hô̭i, Chỉnh fú môô̭ch xổ kiển ngi̭ liên kwan dêểnh kác vâ̒n dê̒ KT-XH tlêênh diḙ̂ ba̒n tính. Vươ̒ kwa, Bô̭ KH&DT da̒ kỏ văn bán tlá lơ̒i kác kiển ngi̭ kuố cứ chi tính Hwa̒ Bi̒nh.

Zoong kwan hḙ̂ hơ̭p tác dổi ngwa̭i ti paw thư̭c chất, hiḙ̂w kwá

(HBDT) - Hwa̭t dôô̭ng dổi ngwa̭i kuố tính tang ản bớ hôô̭ng, ti paw thư̭c chất pơ̭i hiḙ̂w kwá, kóp fâ̒n hwi dôô̭ng, cheenh thú ta̒n nguô̒n lư̭c tấi mă̭nh thu hút dâ̒w tư, fát tliến KT-XH pê̒n bư̭ng thew tinh thâ̒n ngi̭ kwiết Da̭i hô̭i dáng bô̭ tính lâ̒n thử XVII, nhiḙ̂m ki̒ 2020 - 2025.