(HBDT) - Thew zư̭ bảo, zo ắnh hướng kuố biển dối khỉ hâ̭w cho rêênh ti̒nh hi̒nh thiên tai ziển biển khỏ lươ̒ng. UBNZ tính da̒ chí da̭w kác xớ, ngă̒nh chức năng, UBNZ kác hwiḙ̂n, thă̒nh fổ chú dôô̭ng kác biḙ̂n fáp foo̒ng chôổng thiên tai, ha̭n chể tổi da thiḙ̂t ha̭i.


Nhưửng ngă̒i kwa, tlêênh diḙ̂ ba̒n tính tiếp tuṷc xắi tha rẳng noỏng găi gắt, kỏ khi̒, kỏ luúc nhiḙ̂t dô khâânh 40 dô̭ C.

Năm 2022, tính Hwa̒ Bi̒nh chi̭w ắnh hướng kuố 3 dơ̭t ba̭w, 22 dơ̭t khôông khỉ leḙnh va̒ khôông khỉ leḙnh tăng kươ̒ng; 3 dơ̭t chả răng, chả dâ̭m; 8 dơ̭t rẳng noỏng ziḙ̂n rôô̭ng, nhiḙ̂t dô̭ lêênh dêểnh 40 dô̭ C; xwất hiḙ̂n 15 dơ̭t mươ to, ziḙ̂n rôô̭ng va̒ 9 ngă̒i mươ ziḙ̂n rôô̭ng.

Zư̭ bảw năm 2023, ti̒nh hi̒nh thơ̒i tiết tiếp tuṷc ziển biẻn bất thươ̒ng. Kác dơ̭t chả dâ̭m, chả ha̭i, rẳng noỏng xắi tha thươ̒ng xwiên va̒ liên tuṷc hơn. Ôông Vṷ Hôô̒ng Kwân, Fỏ Zảm dôốc Da̒i Khỉ tươ̭ng Thwí văn tính Hwa̒ Bi̒nh cho mắt: Rẳng noỏng năm năi xwất hiḙ̂n khởm, zư̭ bảw kỏ khá năng găi gắt va̒ kỏ nhê̒w ngă̒i rẳng noỏng hơn năm 2022. Dính diếm kuố kác kuô̭c rẳng noỏng xḙ baw kuổi khảng 5 va̒ dâ̒w khảng 6. Zư̭ bảw nhiḙ̂t dô̭ xḙ tăng vươ̭t khơớc kaw nhất 41,7 dô̭ C da̒ gi nhâ̭n ta̭i hwiḙ̂n La̭c Xơn tloong dơ̭t rẳng noỏng vươ̒ kwa. kết thuúc kác dơ̭t rẳng noỏng thươ̒ng kỏ kác dơ̭t mươ zôông meḙnh, khét va̒ tlé chưở.

Mởi ni UBNZ tính kỏ kôông diḙ̂n chí da̭w kác xớ, ngă̒nh, dơn vi̭ chức năng, UBNZ kác hwiḙ̂n, tha̒nh fổ chú dôô̭ng ngiến khai kác biḙ̂n fáp kấp bắch ưửng fỏ kôô̒ng kác dơ̭t rẳng noỏng, ka̭n rác va̒ thiểw rác. Tloong rỉ UBNZ tính iêw kâ̒w kwan tâm tố chôưc tiên chiê̒n, hưởng zâ̭n ngươ̒i zân chú dôô̭ng tích rác ngoo̭ch, xứ zuṷng hiḙ̂w kwá tiết kiḙ̂m rác, diḙ̂n, chôổng thất thwát, lảng fỉ.

Kuu̒ng rẳng noỏng găi gắt, thơ̒i diếm ni̒ chỉnh thức bước baw muô̒ mươ ba̭w. Dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Thi̭ Lan Thu, Fỏ Chi kṷc Chi kuṷc Thwí lơ̭i cho mắt: Ka̭ ni̒ tlêênh diḙ̂ ba̒n tính ko̒n kỏ môô̭ch xổ diếm xuung iểw kỏ ngwi kơ xế lḙl, nhơ khu vưư̭c tố 15, fươ̒ng Dôô̒ng Tiển; kâ̒w Ngo̒i Ma̭i, TF Hwa̒ Bi̒nh va̒ môô̭ch xổ tiển ảng khả xuung iểw... Dớ dám báw an twa̒n cho kác vi̭ chỉ ni̒, ngă̒nhNN&FCNT dang chí da̭w dơn vi̭ thi kôông ke̒ báw vḙ̂ chôổng xa̭t lớ va̒ dám báw an twa̒n kác kôông chi̒nh kôông kôô̭ng. Ngă̒nh i cho ra̒ xwát la̭i to̒n bô̭ hḙ̂ thôổng hô̒, dâ̭p, kác tiển mương, nơơng kấp za kổ kác diếm xuung iểw dớ dám báw an twa̒n muô̒ mươ ba̭w.


KÁC TIN KHÁC


Hwiḙ̂n Iên Thwí fat chiến kinh tể nôông ngiḙ̂p bê̒n vưưng

(HBDT) - Kuổi khảng 8, dâ̒n tôi dêểnh thăm nha̒ vươ̒nHa̭w Nhấtớ khu fổ Thôổng Nhất, thi̭ chẩn Ha̒ng Tla̭m (Iên Thwí). Hơn 3.000 kâl bưới fát chiến xeenh thôốch, khai lỉw tlải, chơ̒ tản lả la̒ ha̒ng ngi̒n ko ka dang baách mổl.

Dấi leenh tiển dô̭ kác chương chi̒nh muuc tiêw kwuốc za

(HBDT) - Tlước Ki̒ ho̭p thử , Kwuốc hô̭i khwả VI, thôông kwa Dwa̒n DBKH tính, kứ chi tính Hwa̒ Bi̒nh da̒ kới Kwuốc hô̭i, Chỉnh fú môô̭ch xổ kiển ngi̭ liên kwan dêểnh kác vâ̒n dê̒ KT-XH tlêênh diḙ̂ ba̒n tính. Vươ̒ kwa, Bô̭ KH&DT da̒ kỏ văn bán tlá lơ̒i kác kiển ngi̭ kuố cứ chi tính Hwa̒ Bi̒nh.

Zoong kwan hḙ̂ hơ̭p tác dổi ngwa̭i ti paw thư̭c chất, hiḙ̂w kwá

(HBDT) - Hwa̭t dôô̭ng dổi ngwa̭i kuố tính tang ản bớ hôô̭ng, ti paw thư̭c chất pơ̭i hiḙ̂w kwá, kóp fâ̒n hwi dôô̭ng, cheenh thú ta̒n nguô̒n lư̭c tấi mă̭nh thu hút dâ̒w tư, fát tliến KT-XH pê̒n bư̭ng thew tinh thâ̒n ngi̭ kwiết Da̭i hô̭i dáng bô̭ tính lâ̒n thử XVII, nhiḙ̂m ki̒ 2020 - 2025.