KÁC TIN KHÁC


Chú dôô̭ng foo̒ng chẩng chẳl hâ̒ng muô̒ dẳng noỏng

Zấp ni̒ tang pước paw muô̒ He̒, i la̒ ta̒n khảng dẳng noỏng, tiê̒m ấn tư̒ ngwi kơ chẳl hâ̒ng. Bươ̒ kwa, tlêênh diḙ̂ pa̒n tính xắi tha 3 bṷ chẳl hâ̒ng ti kôô̒ng pơ̭i ziḙ̂n tích thiḙ̂t ha̭i tlêênh 8,8 ha. Tlước thư̭c tể di̭, ta̒n ngă̒nh tlức năng kôô̒ng pơ̭i ta̒n diḙ̂ fương i ta̒ tăng kươ̒ng kôông tác twiên tliê̒n, bâ̭n dôô̭ng, nơng kaw ngẳm ngi̭ kuố mo̭l zân tloong wiḙ̂c foo̒ng chẩng chăl hâ̒ng kôô̒ng pơ̭i tliến khai ta̒n biḙ̂n fáp tí ha̭n chể éw nhất chẳl hâ̒ng xắi tha.

Tla̒ng tlai 9X khới ngiḙ̂p pớ nuôi kả tlêênh loo̒ng hô̒

Khai thác diê̒w kiḙ̂n tư̭ nhiên khă̭n kỏ, eenh Ngwiḙ̂n Dức Tâm, té năm 1993 ớ xỏm Lo̒n, xa̭ Bi̒nh Thănh (Kaw Foong) i ta̒ mă̭nh za̭n dâ̒w tư nuôi kả lôô̒ng tlêênh hô̒ Hwa̒ Bi̒nh, tlớ thă̒nh tẩm gương lảng wê̒l khới ngiḙ̂p tloong thănh niên tlêênh diḙ̂ pa̒n.

Vổn ưw da̭i - “ba̒ dơ̭” cho dôô̒ng ba̒w zân tôô̭c thiếw xổ hwiḙ̂n Mai Châw

Nhưửng năm kwa, vổm wăl ưw da̭i bớ Ngân ha̒ng Chỉnh xắch xa̭ hô̭i (NGHXXH) thư̭c xư̭ la̒ diếm tươ̭ cho ba̒ kon dôô̒ng ba̒w zân tôô̭c hwiḙ̂m Mai Châw vươ̭t lêênh khói dỏl nge̒w. Hwiḙ̂n kỏ tlêênh 88% la̒ dôô̒ng ba̒w zân tôô̭c thiếw xổ khinh khôổng, kỏ 10 xa̭ vuu̒ng III, 7 xỏm ớ kác xa̭ vuu̒ng II thuô̭c ziḙ̂n dă̭c biḙ̂t khỏ khăn. Nhăửng năm kwa, nhê̒w hô̭ tloong hwiḙ̂n da̒ vươ̭t lêênh khỏ khăn khi̒ ản tiếp kâ̭n kác chương chi̒nh cho wăl kuố NHCXXH.

Gương lảng fát tliến kinh tể ớ xa̭ Fủ Lai

Hăi dẳi ản dố diḙ̂ fương kỏ diê̒w kiḙ̂n hơ̭p tí fát tliến chăn nuôi za xúc, za kâ̒m eenh Ngwiḙ̂n văn Viḙ̂t, hô̭i biên nôông zân xỏm Tân Vươ̭ng, xa̭ Fủ Lai (Iên Thwí) i ta̒ mă̭nh za̭n chwiến zi̭ch kơ kẩw kâl lôông, bâ̭t nuôi, chwiến la̭i nuôi tê paảnh. Pớ ka̭ xỏm chuô kỏ hô̭ no̒ nuôi tê, eenh ti tâ̒w kôô̒ng pơ̭i 3 hô̭ tham za mô hi̒nh nuôi tê paảnh. "Tôi i ta̒ ti tham kwan hoo̭c tâ̭p ta̒n mô hi̒nh ớ tloong pơ̭i wa̒i hwiḙ̂n, pớ di̭ mă̭nh za̭n wăl bổn ngân ha̒ng dâ̒w tư chăn nuôi tê”, eenh Ngwiḙ̂n Văn Viḙ̂t chiê xé.