Tloong ta̒n năm kwa, foong tla̒w dwa̒n biên, thănh niên bươ̭t khỏ la̒ kinh tể ản thuối tlé xa̭ Lô̭ Xơn, hwiḙ̂n Tân La̭c tích kư̭c hướng ửng. Ngă̒i ka̒ng kỏ tư̒ dwa̒n biên, thănh niên pă̒ng khát boo̭ng bươn lêênh la̒ ză̒w, zảm ngẳm ngi̭, zảm la̒ ti lêênh pớ hal pa̒n thăi tlẳng tí tlớ thă̒nh ta̒n thănh niên tiêw biếw la̒ kinh tể zói kuố hwiḙ̂n.

 


Bu̒i Di̒nh Văn xỏm Tân Vươ̭ng, xa̭ Lô̭ Xơn (Tân La̭c) chăm xoóc kả lôô̒ng.

Bu̒i Di̒nh Văn té năm 2004 ớ xỏm Tân Vươ̭ng, xa̭ Lô̭ Xơn la̒ môô̭ch tloong ta̒n gương lảng tloong foong tla̒w thănh niên fát tliến kinh tể ớ diḙ̂ fương. Té tha tloong za di̒nh nha̒ nôông nge̒w, la̒ eenh ká i la̒ law dôô̭ng tlỉnh kuố za di̒nh cho dêênh tla̒ng thănh niên tlé i ta̒ khởm ngẳm ản pơ̭i hăi dẳi hwa̒n kắnh khỏ khăn kuố za di̒nh. Pổ bất khởm bi̒ kăn bâ̭nh hiếm nge̒w, Vắn chí kỏ kă̭n mḙ̂ pơ̭i za̭ kôô̒ng ủn kải nhó tang thuối ti hoo̭c, ká thắi kải nă̭ng tloong za di̒nh tê̒w tă̭ch lêênh bai. Kôô̒ng pơ̭i ngi̭ lư̭c bươ̭t khỏ, dức tỉnh kâ̒n ku̒, ham hoo̭c hói, tu tlỉ la̒ ăn cho dêênh tư̒ năm năi, kinh tể za di̒nh tơ̒ng pước fát tliến ốn di̭nh.

Tloong môô̭ch lâ̒n ti̒nh kơ̒ ản ti ngỏ wê̒l mô hi̒nh nuôi kon tol tlêênh ma̭ng. văn pắt tâ̒w hoo̭c hói, thi̒m hiếw wê̒l lwa̭i bâ̭t nuôi ni̒. Pớ khổ bổn 30 tliḙ̂w wăl maa̭nh pơ̭i tích kóp kuố nha̒, văn muô 2 tôi tol hâ̒ng wê̒l nuôi thứ. Bu̒i Di̒nh Văn chiê xé: ka̭ tâ̒w ủn xâi môô̭ch ku̒m nhó, hôô̭ng chí khwáng 4m2 thew kiếw nha̒ tơ̒ng tí kon tol ớ. Tí kỏ kiển thức, ki̭ thwâ̭t, ủn i ta̒ thi̒m hiếw tlêênh ma̭ng, têểnh môô̭ch khổ nha̒ nuôi kon tol thă̒nh kôông tí hoo̭c hói. Zu̒ kỏ thất ba̭i pan tâ̒w mé ủn chăng nán loo̒ng, kwiết tâm chăng tá kôông wiḙ̂c ni̒.

Chăng nán tlỉ, pớ 2 tôi tol pan tâ̒w Văn nhân ta̒n lêênh nhănh, têểnh măi ản 100 kon, tloong di̭ kỏ 30 kon tang ớ ka̭ té. Ản dố nuô tol zoong la̭i tươ̒ hiḙ̂w kwá kinh tể kaw. Văn pa̒n pơ̭i za di̒nh kwiết di̭nh dâ̒w tư hơn 80m2, xâi thêm 20 ku̒m pơ̭i muô thêm kon zôổng tí nuôi thew fương fáp mởi.

Tlaw tối wê̒l wiḙ̂c chăm xoóc, nuôi zươ̭ng kon bâ̭t ni̒ Văn chiê xé: Nuôi tol chăng kwả khỏ, chí kâ̒n nẳm ho̭ ản môô̭ch ba̒i tli tiết la̒ kỏ thế thă̒nh kôông bi̒ lwa̒i ni̒ kỏ khước dê̒ khảng tốt, ít nhiḙ̂m zi̭ch bâ̭nh. Dô̒ ăn chăng bi̭ xuổm tí báw bḙ̂ hoo̭ch cho tol. Ha̒ng ngă̒i bḙ̂ xinh ku̒m tla̭i. Chăng tlâ̒ng la̭i pớ wiḙ̂c nuôi tol. Văn cheenh thú pển khăw nha̒ tí nuôi kả lôô̒ng. Ha̒ng khảng, pớ paảnh kả i ta̒ zoong la̭i nguô̒n thu nhâ̭p 4 - 5 tliḙ̂w dôô̒ng, la̒ ản dêênh kinh tể ốn di̭nh cho za di̒nh.

Chăn nuôi li̭nh bư̭c chăng hê̒ dơn zán, nhất la̒ pơ̭i ta̒n mo̭l éw thuối, thiểw kinh ngiḙ̂m, dă̭c biḙ̂t tloong wiḙ̂c thew ngỏ, chăm xoóc khức khwé ta̒n bâ̭t nuôi. Mé pă̒ng wiḙ̂c kiên tli̒, kâ̒n ku̒, chi̭w khỏ hoo̭c hói kôô̒ng pơ̭i ngi̭ lư̭c bươn lêênh, thănh niên Bu̒i Di̒nh Văn i ta̒ thă̒nh kôông tloong khi thi̒m ản hưởng fát tliến kinh tể la̒ po cho hơ̭p, zoong la̭i hiḙ̂w kwá kinh tể kaw kôô̒ng mô hi̒nh nuôi tol pơ̭i nuôi kả lôô̒ng.

Eenh Bu̒i Văn Ănh, Bỉ thư Dwa̒n xa̭ Lô̭ Xơn cho hăi: Bu̒i Di̒nh Văn la̒ môô̭ch tloong tẩm gương diến hi̒nh thănh niên bươ̭t khỏ tloong fát tliến kinh tể kuố diḙ̂ fương, kóp fâ̒n lan hôô̭ng tinh thâ̒n dẳm ngẳm ngi̭, dẳm la̒ cho dwa̒n biên, thănh niên kôô̒ng pơ̭i i nhơ pa̒ kon tloong xa̭. Kôô̒ng pơ̭i kwiết tâm chăng dưới khỏ, ỉ tlỉ bươn lêênh kuố thuối tlé xâi zư̭ng thă̒nh kôông mô hi̒nh kinh tể, Bu̒i Di̒nh Văn xửng tảng la̒ tẩm gương cho dwa̒n biên, thănh niên hoo̭c tâ̭p, la̒ thew.

KÁC TIN KHÁC


Chú dôô̭ng foo̒ng chẩng chẳl hâ̒ng muô̒ dẳng noỏng

Zấp ni̒ tang pước paw muô̒ He̒, i la̒ ta̒n khảng dẳng noỏng, tiê̒m ấn tư̒ ngwi kơ chẳl hâ̒ng. Bươ̒ kwa, tlêênh diḙ̂ pa̒n tính xắi tha 3 bṷ chẳl hâ̒ng ti kôô̒ng pơ̭i ziḙ̂n tích thiḙ̂t ha̭i tlêênh 8,8 ha. Tlước thư̭c tể di̭, ta̒n ngă̒nh tlức năng kôô̒ng pơ̭i ta̒n diḙ̂ fương i ta̒ tăng kươ̒ng kôông tác twiên tliê̒n, bâ̭n dôô̭ng, nơng kaw ngẳm ngi̭ kuố mo̭l zân tloong wiḙ̂c foo̒ng chẩng chăl hâ̒ng kôô̒ng pơ̭i tliến khai ta̒n biḙ̂n fáp tí ha̭n chể éw nhất chẳl hâ̒ng xắi tha.

Tla̒ng tlai 9X khới ngiḙ̂p pớ nuôi kả tlêênh loo̒ng hô̒

Khai thác diê̒w kiḙ̂n tư̭ nhiên khă̭n kỏ, eenh Ngwiḙ̂n Dức Tâm, té năm 1993 ớ xỏm Lo̒n, xa̭ Bi̒nh Thănh (Kaw Foong) i ta̒ mă̭nh za̭n dâ̒w tư nuôi kả lôô̒ng tlêênh hô̒ Hwa̒ Bi̒nh, tlớ thă̒nh tẩm gương lảng wê̒l khới ngiḙ̂p tloong thănh niên tlêênh diḙ̂ pa̒n.

Vổn ưw da̭i - “ba̒ dơ̭” cho dôô̒ng ba̒w zân tôô̭c thiếw xổ hwiḙ̂n Mai Châw

Nhưửng năm kwa, vổm wăl ưw da̭i bớ Ngân ha̒ng Chỉnh xắch xa̭ hô̭i (NGHXXH) thư̭c xư̭ la̒ diếm tươ̭ cho ba̒ kon dôô̒ng ba̒w zân tôô̭c hwiḙ̂m Mai Châw vươ̭t lêênh khói dỏl nge̒w. Hwiḙ̂n kỏ tlêênh 88% la̒ dôô̒ng ba̒w zân tôô̭c thiếw xổ khinh khôổng, kỏ 10 xa̭ vuu̒ng III, 7 xỏm ớ kác xa̭ vuu̒ng II thuô̭c ziḙ̂n dă̭c biḙ̂t khỏ khăn. Nhăửng năm kwa, nhê̒w hô̭ tloong hwiḙ̂n da̒ vươ̭t lêênh khỏ khăn khi̒ ản tiếp kâ̭n kác chương chi̒nh cho wăl kuố NHCXXH.

Gương lảng fát tliến kinh tể ớ xa̭ Fủ Lai

Hăi dẳi ản dố diḙ̂ fương kỏ diê̒w kiḙ̂n hơ̭p tí fát tliến chăn nuôi za xúc, za kâ̒m eenh Ngwiḙ̂n văn Viḙ̂t, hô̭i biên nôông zân xỏm Tân Vươ̭ng, xa̭ Fủ Lai (Iên Thwí) i ta̒ mă̭nh za̭n chwiến zi̭ch kơ kẩw kâl lôông, bâ̭t nuôi, chwiến la̭i nuôi tê paảnh. Pớ ka̭ xỏm chuô kỏ hô̭ no̒ nuôi tê, eenh ti tâ̒w kôô̒ng pơ̭i 3 hô̭ tham za mô hi̒nh nuôi tê paảnh. "Tôi i ta̒ ti tham kwan hoo̭c tâ̭p ta̒n mô hi̒nh ớ tloong pơ̭i wa̒i hwiḙ̂n, pớ di̭ mă̭nh za̭n wăl bổn ngân ha̒ng dâ̒w tư chăn nuôi tê”, eenh Ngwiḙ̂n Văn Viḙ̂t chiê xé.