(HBDT) – Hô̭i LHPN thi̭ chẩn Bo (Kim Bôi) vươ̒ tố chức tha mă̭t Kâw la̭c bô̭ (KLB) "Nư̭ zwanh ngiḙ̂p vươ̒ va̒ nhó” vởi 28 tha̒nh viên la̒ ủn ma̭ng zwanh ngiḙ̂p, buôn baảnh nhó tlêênh diḙ̂ ba̒n thi̭ chẩn.Tha mă̭t Ban chú nhiḙ̂m KLB "Nư̭ zwanh ngiḙ̂p vươ̒ va̒ nhó”

KLB nư̭ zwanh ngiḙ̂p vươ̒ va̒ nhó ản tha̒nh lâ̭p xwất fát bớ nhu kâ̒w thư̭c tể kuố kác nư̭ chú zwanh ngiḙ̂p tlêênh diḙ̂ ba̒n thi̭ chẩn Bo, moong muổn ta̭w tha mải nha̒ chung dớ ủn ma̭ng ản zaw lưw, chiê xé, hoo̭c hói kinh ngiḙ̂m tloong xán xwất kinh zwanh nhă̒m da̭t mṷc dích ngă̒i ka̭ng dáp ửng tốt hơn nhu kâ̒w kuố kheéch ha̒ng, vớ rôô̭ng kwi mô hwa̭td dôô̭ng, thu hút thêm law dôô̭ng...

KLB da̒ bâ̒w tha Ban chú nhiḙ̂m gô̒m 5 tha̒nh viên va̒ xâi zư̭ng kwi chể hwa̭t dôô̭ng, chức năng nhiḙ̂m vṷ kṷ thế. Ngăi khâw lḙ̂ tha mă̭t, kác tha̒nh viên tloong KLB da̒ doỏng kóp ản 50 tliḙ̂w dôô̒ng dớ la̒ Kwi̭ hwa̭t dôô̭ng kuố KLB.


HD


KÁC TIN KHÁC


Da̒ Bắc khát voo̭ng vươn lêênh

(HBDT) – Da̒ bắc la̒ hwiḙ̂n vu̒n kaw kỏ diê̒w kiḙ̂n tư̭ nhiên tương dổi dă̭c thu̒, nhê̒w dô̒l, khṷ, khôông, hỏl xen kḙ bi̭ kắch, fả mj, dất kỏ dô̭ chắn bi̒nh kwân 350. Wiḙ̂c ni̒ ó chí gâi tlơ̒ nga̭i cho zaw thôông ma̒ ko̒n la̒ thắch thức cho wiḙ̂c khai thác ta̒i ngwiên va̒ fát chiến kinh tể kuố diḙ̂ fương. Ka̭ ni̒, Da̒ Bác la̒ hwiḙ̂n zwi nhất kuố tính ko̒n la̒ hwiḙ̂n nge̒w zai dwa̭n 2018 – 2020 thew kwiết di̭nh xổ 275 kuố Thú tưởng Chỉnh fú, tí lḙ̂ hô̭ nge̒w kuổi năm 2019 khwáng 32%, kaw nhất tính, kaw hơn nhê̒w xo mức bi̒nh kwân chung to̒n tính la̒ 11,64%

Cha̒w Lương Xơn hwiḙ̂n Nôông thôn mởi

(HBDT) – Cha̒w xwân 2020, hwiḙ̂n Lương Xơn kỏ môô̭ch tâm thể hwa̒n twa̒n khác xo vởi nhê̒w muô̒ xwân năm tlước khi tất kác kác xa̭ tlêênh diḙ̂ ba̒n dê̒w da̭t chấn nôông thôn mởi (NTM) dang hưởng dêểnh hwiḙ̂n Lương Xơn ản kôông nhâ̭n hwiḙ̂n da̭t chấn NTM.

Kác zwănh ngiḙ̂p dang tích kư̭c thu muô, zái foỏng vu̒ng miể ngwiên liḙ̂w

(HBDT) – Thew thôông tin bớ Xớ NN&FCNT, kác zwănh ngiḙ̂p, baw gô̒m Kôông ti KF dươ̒ng miể Viḙ̂t – Da̒i, Kôông ti KF T&T 159 chi nhẳnh Hwa̒ Bi̒nh dang chú dôô̭ng thu muô miể ngwiên liḙ̂w cho nôông zân