(HBDT) – Hô̒ Hwa̒Bi̒nh la̒ hô̒ nhân ta̭w lởn nhất Dôông Nam Ả, kỏ chiê̒w za̒i 70km, 17 xa̭ thuô̭c 5 hwiḙ̂n tha̒nh fổ záp hô̒. Hô̒ Hwa̒ Bi̒nh ản vỉ nhơ vi̭nh Ha̭ Long tlêênh khṷ kỏ kánh kwan thiên nhiên hwang xơ, hu̒ng vi̭. Hô̒ ko̒n la̒ môi tlươ̒ng tloong kheḙch, nguô̒n thwí xinh foong fủ, thwâ̭n lơ̭i dớ fát chiến ngê̒ ruôi kả lôô̒ng, kỏ nhê̒w lo̭i kả kwỉ hiẻm, kỏ zả tli̭ kinh tể kaw. Nhă̒m khai thác tiê̒m năng dớ fát chiến zu li̭ch loo̒ng hô̒, kác siḙ̂ fương thuô̭c Khu zu li̭ch kwuốc za hô̒ Hwa̒ Bi̒nh tâ̭p chung dâ̒w tư fát chiến ruôi kả lôô̒ng, dớ kác lo̭i kả kwỉ tlớ thee̒nh xán fấm zu li̭ch fṷc vṷ nhu kâ̒w kuố zu kheéch, nhất la̒ kheéch nước wa̒i.


Ngê̒ ruôi kả lôô̒ng fát chiến ta̭i xỏm Ngo̒i, xa̭ ngo̒i Hwa (Tân La̭c) kóp fâ̒n thu hút kheéch zu li̭ch.

Eenh Dinh Văn Xảnh, chú homestay Xảnh Thwâ̒n, xỏm Kẻ, xa̭ Hiê̒n Lương (Da̒ Bắc) chie xé: Ka̭ ni̒ ngươ̒i zân xỏm Ké dê̒w mắt la̒ zu li̭ch kôô̭ng đôô̒ng. Dớ thu hút kheéch dêểnh diḙ̂ fương, nhê̒w hô̭ lươ̭ cho̭n ruôi kả lôô̒ng, zôổng kả kwỉ la̒ dă̭c xán fṷc vṷ kheéch zu li̭ch. Wa̒i tha zu kheéch ko̒n kỏ hửng di tham kwan kác lôô̒ng kả dớ chái ngiḙ̂m kôông wiḙ̂c ha̒ng ngă̒i kuố ngươ̒i nôông zân ruôi kả.

Vởi diê̒w kiḙ̂n tư̭ nhiên kuố Khu zu li̭ch kwuốc za hô̒ Hwa̒ Bi̒nh thwâ̭n lơ̭i cho wiḙ̂c fát chiến ruôi kả lôông. Tloong nhửng năm kwa, tha̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh va̒ 4 hwiḙ̂n: kaw Fong, Tân La̭c, Mai Châw luôn kwan tâm dâ̒w tư, chiến khai kác zư̭ ản ruôi kả lôô̒ng. Môô̭ch xổ xa̭ da̒ fát chiến meḙnh ngê̒ ruôi kả lôô̒ng nhơ: Thung Nai, hwiḙ̂n Kaw Fong; Ngo̒i Hwa hwiḙ̂n Tân La̭c. Hiê̒n Lương, Tiê̒n Fong, Vâ̒i Nươ hwiḙ̂n Da̒ Bắc... kác diḙ̂ fương tâ̭p chung ruôi kác lo̭i kả kỏ zả tli̭ kinh tể kaw nhơ: lăng zâ̒m, lăng wa̒ng, tẳn zâ̒m.v.v... Ruôi kả lôô̒ng ta̭w xinh kể, nguô̒n thu nhâ̭p cho ngươ̒i zân diḙ̂ fương, ta̭w khức hút fát chiến zu li̭ch.

Dôô̒ng chỉ Bu̒i Thi̭ Lwiển, Fỏ Chú ti̭ch UBNZ xa̭ Thung Nai (Kaw Fong) cho mắt: Ka̭ ni̒, fatd chiến zu li̭ch ta̭i xa̭ Thung Nai ản kwan tâm dâ̒w tư. Baw muô̒ lḙ̂ hô̭i, káng Thung Nai dỏn ha̒ng tlăm ngi̒n lươ̭t kheéch dêểnh chiêm bải dê̒n Bơ̒, tham kwan va̒ khả fả vé dḙp hô̒ Hwa̒ Bi̒nh...Zươ̭ baw lơ̭i thể rỉ, kấp wí, chỉnh kwiê̒n xa̭ tâ̭n zṷng lơ̭i thể dớ ruôi kả lôô̒ng. Ka̭ ni̒ 3 xỏm: Mởi, Nai, Tiḙ̂n fát chiến ngê̒ ruôi kả lôô̒ng. To̒n xa̭ kỏ 71 hô̭ ruôi kả lôô̒ng, kỏ 203 lôô̒ng kả. Nhửng kon kả thươi, ngon ản kheéch zu li̭ch cho̭n la̒ kwa̒ khâw khi kết thúc chiển zu li̭ch.

Mô hi̒nh ruôi kả lôô̒ng tlêênh loo̒ng hô̒ tlớ thee̒nh diếm tham kwan, zư̒ng chân cho kheéch zu li̭ch. Kả kheḙch dám báw chất lươ̭ng la̒ kwa̒ cho kheéch. Vởi nhửng tiê̒m năng khă̭n kỏ, kác nha̒ dâ̒w tư tâ̭p chung nguô̒n lư̭c xâi zư̭ng va̒ fát chiến ngê̒ ruôi kả lôô̒ng tlêênh hô̒. Kwa rỉ mơ̒i go̭i kheéch zu li̭ch dêểnh vởi Khu zu li̭ch kwuốc za hô̒ Hwa̒ Bi̒nh, kóp fâ̒n ta̭w tie̒n dê̒ fát chiến bê̒n vưng cho nga̒nh zu li̭ch.

Thu Thwí

 


KÁC TIN KHÁC


Xa̭ Vṷ Lâm vớ rôô̭ng ziḙ̂n tích tlôông kó vô̭ bẻw da̒n za xúc

(HBDT) – Dấi meḙnh chăn ruôi za xúc thew hưởng xán xwất ha̒ng hwả, nhửng năm kwa mô hi̒nh tl kó ruôi bo̒ ớ xa̭ Vṷ Lâm (La̭c Xơn) da̒ zoong la̭i nhửng hiḙ̂w kwá kinh tể ro̭ nét, zúp xwả dỏl, zám nge̒w, nơng kaw thu nhâơ̭ cho ba̒ kon nơi ni̒.

Hwiḙ̂n Mai Châw tôống kết 10 năm xâi zư̭ng nôông thôn mởi

(HBDT) – Ngă̒i 14/8, UBNZ hwiḙ̂n Mai châw tố chức hô̭i ngi̭ tôống kết 10 năm thư̭c hiḙ̂n Chương chi̒nh MTKZ xâi zư̭ng nôông thôn mởi (NTM) zai dwa̭n 2010 - 2020

Hwiḙ̂n Kaw Fong: Foo̒ng tlư̒ zi̭ch bêḙ̂nh wa̒ng lả tlêênh kâl kam

(HBDT) – Dâ̒n tôi thi̒m dêểnh wâ̒n kam kuố hô̭ enh Ngwiḙ̂n Xwân Chươ̒ng ớ xa̭ Thu Fong, hwiḙ̂n Kaw Fong, môô̭ch nôông zân kỏ thâm niên tlôông kâl kam tlêênh diḙ̂ ba̒n. Eenh Chươ̒ng cho mắt: Nha̒ tôi kỏ hơn 200 kô̭ kam năm thử 6. Bớ dâ̒w năm tôi thẩi kỏ hiḙ̂n tươ̭ng wa̒ng lả, mắt la̒ kâl kỏ ngwi kơ bi̭ bêḙ̂nh, cho rêênh tôi xứ zṷng nhê̒w thuốc dớ chươ̭. Kam Kanh, am V2, kam Malaixia kơ bán chươ ản, riêng zôổng kam loo̒ng wa̒ng rất khỏ chươ, zo nhiḙ̂m vu rút. Dêểnh ka̭ ni̒ hơn 40 kô̭ kâl kam loo̒ng wa̒ng bi̭ hoóng zo bêḙ̂nh wa̒ng lả gân xeenh. Vṷ kam năm hơ, hơn 40 kâl cho năng xwất khwáng 1 tẩn, năm năi chươ chắc ản va̒i ta̭. Eenh Chươ̒ng cho mắt thêm hâ̒w hết kác hô̭ tlôông kam dê̒w bi̭ bêḙ̂nh wa̒ng lả, hổi rḙt. Twi̒ tư̒ng diê̒w kiḙ̂n chăm xoóc, chon zôổng... ma̒ tí lḙ̂ bi̭ bêḙ̂nh khác kha̒. Kỏ hô̭ kâl bi̭ chiểm dêểnh 70% xổ lươ̭ng kâl.

Kôông ti Diḙ̂n lư̭c Hwa̒ Bi̒nh khấn chương khắc fṷc hâ̭w kwá ba̭w xổ 3

(HBDT) – Ziển biển fức ta̭p kuố hwa̒n lưw ba̭w xổ 3 tloong 3 ngă̒i 3 – 5/8 vươ̒ kwa da̒ gâi ánh hướng dảng kế dêểnh lửởi fân fổi diḙ̂n kuố nga̒nh Diḙ̂n. Kác diḙ̂ fương thiḙ̂t ha̭i gô̒m: La̭c Xơn, Da̒ Bắc, Kaw Fong, Lương Xơn, Kim Bôi, Mai Châw va̒ Ki̒ Xơn. Kṷ thế, kỏ 8 kô̭t diḙ̂n ha̭ áp bi̭ lé, tlôốc, 23 kô̭t diḙ̂n ha̭ áp bi̭ ngiêng, 2 xử bi̭ hoóng, 3 tla̭m biển áp (TBA) bi̭ hoóng, fái xướ chươ̭, thăi thể, 100 mét râi ha̭ áp va̒ 7/25 thu̒ng kôông tơ bi̭ hoóng.