(HBDT) – Hô̒ Hwa̒Bi̒nh la̒ hô̒ nhân ta̭w lởn nhất Dôông Nam Ả, kỏ chiê̒w za̒i 70km, 17 xa̭ thuô̭c 5 hwiḙ̂n tha̒nh fổ záp hô̒. Hô̒ Hwa̒ Bi̒nh ản vỉ nhơ vi̭nh Ha̭ Long tlêênh khṷ kỏ kánh kwan thiên nhiên hwang xơ, hu̒ng vi̭. Hô̒ ko̒n la̒ môi tlươ̒ng tloong kheḙch, nguô̒n thwí xinh foong fủ, thwâ̭n lơ̭i dớ fát chiến ngê̒ ruôi kả lôô̒ng, kỏ nhê̒w lo̭i kả kwỉ hiẻm, kỏ zả tli̭ kinh tể kaw. Nhă̒m khai thác tiê̒m năng dớ fát chiến zu li̭ch loo̒ng hô̒, kác siḙ̂ fương thuô̭c Khu zu li̭ch kwuốc za hô̒ Hwa̒ Bi̒nh tâ̭p chung dâ̒w tư fát chiến ruôi kả lôô̒ng, dớ kác lo̭i kả kwỉ tlớ thee̒nh xán fấm zu li̭ch fṷc vṷ nhu kâ̒w kuố zu kheéch, nhất la̒ kheéch nước wa̒i.


Ngê̒ ruôi kả lôô̒ng fát chiến ta̭i xỏm Ngo̒i, xa̭ ngo̒i Hwa (Tân La̭c) kóp fâ̒n thu hút kheéch zu li̭ch.

Eenh Dinh Văn Xảnh, chú homestay Xảnh Thwâ̒n, xỏm Kẻ, xa̭ Hiê̒n Lương (Da̒ Bắc) chie xé: Ka̭ ni̒ ngươ̒i zân xỏm Ké dê̒w mắt la̒ zu li̭ch kôô̭ng đôô̒ng. Dớ thu hút kheéch dêểnh diḙ̂ fương, nhê̒w hô̭ lươ̭ cho̭n ruôi kả lôô̒ng, zôổng kả kwỉ la̒ dă̭c xán fṷc vṷ kheéch zu li̭ch. Wa̒i tha zu kheéch ko̒n kỏ hửng di tham kwan kác lôô̒ng kả dớ chái ngiḙ̂m kôông wiḙ̂c ha̒ng ngă̒i kuố ngươ̒i nôông zân ruôi kả.

Vởi diê̒w kiḙ̂n tư̭ nhiên kuố Khu zu li̭ch kwuốc za hô̒ Hwa̒ Bi̒nh thwâ̭n lơ̭i cho wiḙ̂c fát chiến ruôi kả lôông. Tloong nhửng năm kwa, tha̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh va̒ 4 hwiḙ̂n: kaw Fong, Tân La̭c, Mai Châw luôn kwan tâm dâ̒w tư, chiến khai kác zư̭ ản ruôi kả lôô̒ng. Môô̭ch xổ xa̭ da̒ fát chiến meḙnh ngê̒ ruôi kả lôô̒ng nhơ: Thung Nai, hwiḙ̂n Kaw Fong; Ngo̒i Hwa hwiḙ̂n Tân La̭c. Hiê̒n Lương, Tiê̒n Fong, Vâ̒i Nươ hwiḙ̂n Da̒ Bắc... kác diḙ̂ fương tâ̭p chung ruôi kác lo̭i kả kỏ zả tli̭ kinh tể kaw nhơ: lăng zâ̒m, lăng wa̒ng, tẳn zâ̒m.v.v... Ruôi kả lôô̒ng ta̭w xinh kể, nguô̒n thu nhâ̭p cho ngươ̒i zân diḙ̂ fương, ta̭w khức hút fát chiến zu li̭ch.

Dôô̒ng chỉ Bu̒i Thi̭ Lwiển, Fỏ Chú ti̭ch UBNZ xa̭ Thung Nai (Kaw Fong) cho mắt: Ka̭ ni̒, fatd chiến zu li̭ch ta̭i xa̭ Thung Nai ản kwan tâm dâ̒w tư. Baw muô̒ lḙ̂ hô̭i, káng Thung Nai dỏn ha̒ng tlăm ngi̒n lươ̭t kheéch dêểnh chiêm bải dê̒n Bơ̒, tham kwan va̒ khả fả vé dḙp hô̒ Hwa̒ Bi̒nh...Zươ̭ baw lơ̭i thể rỉ, kấp wí, chỉnh kwiê̒n xa̭ tâ̭n zṷng lơ̭i thể dớ ruôi kả lôô̒ng. Ka̭ ni̒ 3 xỏm: Mởi, Nai, Tiḙ̂n fát chiến ngê̒ ruôi kả lôô̒ng. To̒n xa̭ kỏ 71 hô̭ ruôi kả lôô̒ng, kỏ 203 lôô̒ng kả. Nhửng kon kả thươi, ngon ản kheéch zu li̭ch cho̭n la̒ kwa̒ khâw khi kết thúc chiển zu li̭ch.

Mô hi̒nh ruôi kả lôô̒ng tlêênh loo̒ng hô̒ tlớ thee̒nh diếm tham kwan, zư̒ng chân cho kheéch zu li̭ch. Kả kheḙch dám báw chất lươ̭ng la̒ kwa̒ cho kheéch. Vởi nhửng tiê̒m năng khă̭n kỏ, kác nha̒ dâ̒w tư tâ̭p chung nguô̒n lư̭c xâi zư̭ng va̒ fát chiến ngê̒ ruôi kả lôô̒ng tlêênh hô̒. Kwa rỉ mơ̒i go̭i kheéch zu li̭ch dêểnh vởi Khu zu li̭ch kwuốc za hô̒ Hwa̒ Bi̒nh, kóp fâ̒n ta̭w tie̒n dê̒ fát chiến bê̒n vưng cho nga̒nh zu li̭ch.

Thu Thwí

 


KÁC TIN KHÁC


Kết nổl xán fấm tham za Chương chi̒nh OCOP baw kác diếm zởi thiḙ̂w va̒ baảnh xán fấm OCOP khu vư̭c fiể Bắc năm 2019.

(HBDT) - Ngă̒i 1/11, ta̭i TF Hwa̒ Bi̒nh, Vṷ Thi̭ tlươ̒ng tloong nước, Tlung tâm thôông tin kôông ngiḙ̂p va̒ thương ma̭i (Bô̭ Kôông thương), Xớ Kôông thương tính tố chức Hô̭i ngi̭ Kết nổl xán fấm tham za Chương chi̒nh OCOP baw kác diếm zởi thiḙ̂w va̒ baảnh xán fấm OCOP khu vư̭c fiể Bắc năm 2019.

Nơng kaw chất lươ̭ng môi tlươ̒ng tloong xâi zư̭ng nôông thôn mởi

Vẩn dê̒ ô nhiḙ̂m rác thái xinh hwa̭t va̒ rác thái chăn ruôi ta̭i vu̒ng nôông thôn dang la̒ thắch thức ớ nhê̒w diḙ̂ fương, tloong ri kỏ thú dô Ha̒ Nô̭i. Kác zái fáp nhă̒m xâi zư̭ng nôông thôn mởi (NTM) thân thiên môi tlươ̒ng nhơ: thu gom rác thái, báw vḙ̂ môi tlươ̒ng, xứ zṷng thuốc báw vḙ̂ thư̭c vâ̭t dủng kắch... da̒ ản tha̒nh fổ áp zṷng. Twi nhiên kác diḙ̂ fương chươ hwa̒n tha̒nh tiêw chỉ wê̒l môi tlươ̒ng thi̒ vấn ko̒n kă̭p nhê̒w khỏ khăn.