(HBDT) – Chí ko̒n ít ngă̒i nươ̭, Lḙ̂ hô̭i Kam Kaw Fong vởi chú dê̒ Hương xắc dất Mươ̒ng xḙ ziḙ̂n tha. Dêểnh ka̭ ni̒, kam Kw Fong la̒ vu̒ng kam zwi nhất ớ vu̒ng Tâi Bắc ản nhâ̭n Chửng chí báw hô̭ diḙ̂ lỉ. Vu̒ng kam dất Mươ̒ng Kaw Fong dang xă̭n xa̒ng cha̒w dỏn kheéch muôn fương tham zư̭.


Lẳnh da̭w UBNZ hwiḙ̂n Kaw Fong dươ kác do̒n kheéch dêểnh tham kwan mô hi̒nh kam kuố thi̭ chẩn Kaw Fong.

Hưởng wê̒l zi̭p lḙ̂ hô̭i, nhửng hô̭ thă̒nh viên tlôông kam thuô̭c Kôông ti TNHH MTV Kaw Fong dang kỏ chung la̭c kwan, fẩn khới vi̒ ziḙ̂n tích kam vṷ ni̒ zu̒ năng xwất kỏ zám dôi chút, chất lươ̭ng ngon, ngoo̭ch, dâ̭m da̒ hơn. Thew eenh Chi̭nh Tloo̭ng Ngiḙ̂, dô̭i Bắc Fong, zo ít mươ cho rêênh năm năi kam ngoo̭c khởm hơn, nhất la̒ ziḙ̂n tích kam ớ năm thử 8, thử 9. Zả ká tiếp tṷc ốn di̭nh, kỏ vươ̒n zả kaw hơn ít 20.000 – 22.000 dôô̒ng/ kg, mă̭t bă̒ng chung zaw dôô̭ng bớ 16.000 – 18.000 df/kg thu muô ta̭i vươ̒n.

Kỏ tlêênh 833 ha vươ̒n kam kuố 175 hô̭, Kôông ti TNHH MTV Kaw Fong kỏ ziḙ̂n ích kam, ngiê dă̭c xán dửng dâ̒w. Xán fấm kam kuố kôông ti da za̭ng, tiến cho̭n va̒ dươ nhê̒w zôổng kâl kỏ năng xwất kaw nhơ kam V2 chỉn muô̭n ó hô̭t, Dương Kanh, Mát, CT36, bướ Ziḙ̂n...Ôông Ngwiḙ̂n Khắc Ân, Tlướng foo̒ng Kể hwă̭ch – Thi̭ tlươ̒ng kuố Kôông ti cho mắt: Xán fấm kam, ngiê kuố kôông ti da̒ ản dăng kỉ lô gô nha̭n hiḙ̂w ha̒ng hwả, ản Kṷc Xớ hư̭w chỉ twḙ̂ báw hô̭ ha̒ng chṷc năm. Tlêênh 80% ziḙ̂n tích kuố Kôông ti da̒ xán xwất da̭t tiêw chấn VietGAP, thi̭ tlươ̒ng tiêw thṷ thwâ̭n lơ̭i.

Dớ chí zâ̭n diḙ̂ lỉ Kam Kaw Fong ản kwán lỉ cha̭t bớ zôổng, kwi chi̒nh ki̭ thwâ̭t, chất lươ̭ng VietGAP, an twa̒n vḙ̂ xinh thư̭c fấm, zư̭ vưng thương hiḙ̂w. Thă̒nh lâ̭p kác hô̭i tlôôn kam, HTX zi̭ch vṷ nôông ngiḙ̂p, tham za tích kư̭c tloong tác xán xwất. Kwán lỉ lô gô tem, nha̭n va̒ chất lươ̭ng xán fấm Chí zâ̭n diḙ̂ lỉ. Kwáng bả thương hiḙ̂w kam Kaw Fong dêểnh mo̭i vu̒ng miê̒n ká nước. Riêng tloong khảng 11, Ban kiếm xwát vởi lư̭c lươ̭ng noo̒ng kốt la̒ Kinh tể – Ha̭ thơ̒ng, KLTT, Kôông an hwiḙ̂n... da̒ kiếm xwất tất ká kác diếm kinh zwanh xán fấm kam tlêênh tlṷc Kwuốc lô̭ 6.

Kác nha̒ vươ̒n ớ Kaw Fong tloong nhửng ngă̒i khânh ni liên tṷc dỏn kheéch zu li̭ch dêểnh thăm kwan, thi̒m hiếw mô hi̒nh. Thew dôô̒ng chỉ Kwắch Văn Ngwan, Fỏ Chú ti̭ch UBNZ hwiḙ̂n, kỏ nhê̒w do̒n kheéch ớ tâ̭n Thanh Hwả, Kwáng Bi̒nh, Diḙ̂n Biên... dêểnh thi̒m hiếw khả dôông.

Khảng 11 kam loo̒ng wa̒ng chỉnh vṷ thi̒ ziḙ̂n tích kam dươ̒ng Kanh, ngiê Ha̒ Zang, ngiê Kaw Fong bước baw vṷ chỉnh. Tiếp tṷc nơng kaw chất lươ̭ng, báw vḙ̂ chí zâ̭n diḙ̂ lỉ ku̒ng nhơ dáp ửng nhu kâ̒w ngă̒i ka̭ng khắt khe kuố ngươ̒i tiêw zu̒ng, ngươ̒i xán xwất Kaw Fong da̒ áp zṷng kwi chi̒nh xán xwất VietGAP ản chửng nhâ̭n dám báw chất lươ̭ng ATTF tlêênh 1.000 ha kam, ngiê thơ̒i zan kinh zwănh. Dêênh kôô̒ng lḙ̂ hô̭i kam Kaw Fong nhửng ngă̒i ni̒ la̒ zi̭p dớ ba̭n be̒, zu kheéch thướng thức kam, ngiê dă̭c xán, nối thiểng kuố vu̒ng dất Mươ̒ng Tha̒ng.

Bu̒i Minh


KÁC TIN KHÁC


Kwi̭ Hổ chơ̭ nôông zân, do̒n nuô̒ng zúp nôông zân thwát nge̒w

(HBDT) – La̒ môô̭ch tloong nhửng nguô̒n tỉn zṷng hổ chơ̭ zúp nôông zân fát chiến xán xwất, nơơng kaw thu nhâ̭p. Kwi̭ Hổ chơ̭ nôông zân (HCNZ) ản kác kấp Hô̭i Nôông zân chiến khai kỏ hiḙ̂w kwá, xâi zư̭ng nhê̒w mô hi̒nh xán xwất bê̒n vưng, kóp fâ̒n zám nge̒w ớ diḙ̂ fương.

Chắp keẻnh cho hô̭t tlói băl xa

(HBDT) – Baw dơ̒i kwa, hô̭t tlói la̒ dă̭c xán tư̭ ha̒w kuố vu̒ng dất La̭c Xơn. Ớ ni nha̒ no̒ ki kỏ kâl tlói, hô̭t tlói la̒ za vi̭ ăn kweenh năm. Dớ dươ hô̭t tlói dêểnh ngươ̒i tiêw zu̒ng tiḙ̂n lơ̭i, an twa̒n, chi̭ bu̒i thi̭ Lơ̭i ớ xỏm Be tlêênh, xa̭ Chỉ Da̭w da̒ tứ ngiḙ̂m, chể biển thee̒nh xán fấm za vi̭ vỏi tlói Mươ̒ng Be.

Hô̭i LHFN xa̭ Tân Lâ̭p hổ chơ̭ hô̭i viên fát chiến kinh tể, zám nge̒w bê̒n vưng

(HBDT) – Dôô̒ng chỉ Bu̒i Thi̭ Én, Chú ti̭c Hô̭i LHFN xa̭ Tân Lâ̭p (La̭c Xơn) cho mắt: Hô̭i LHFN xa̭ chi̒ ni̒ kỏ 1.358 hô̭i viên, xinh hwa̭t ớ 14 chi hô̭i. Tloong nhửng năm kwa, Hô̭i LHFN xa̭ luôn xác di̭nh wiḙ̂c hổ chơ̭, zúp dơ̭ hô̭i viên fát chiến kinh tể, zám bê̒n vưng la̒ môô̭ch tloong nhửng nhiḙ̂m vṷ tloo̭ng tâm. Kwa rỉ, tư̒ng bước kóp fâ̒n nơơng kaw dơ̒i khôổng vâ̭t chất, tinh thâ̒n hô̭i viên, dôô̒ng thơ̒i, khắng di̭nh vai tlo̒, vi̭ chỉ kuố tố chức Hô̭i tloong kác foong tla̒w kuố diḙ̂ fương.