(HBDT) – Kỏ lḙ ít ngươ̒i mắt, bớ năm 1975 mă̭c zu̒ chươ ản tiên chiê̒n, kwáng bả, internet i chươ kỏ, nhưng da̒ kỏ rất nhê̒w mo̭l thi̒m dêểnh ngí zươ̭ng, fṷc hô̒i khức khwé ta̭i hỏl khwảng Kim Bôi. Nơi ni̒ kắch thú dô Ha̒ Nô̭i 70km, kắch thă̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh 30km, ảng khả rất thwâ̭n lơ̭i cho zu kheéch di la̭i bă̒ng ô tô va̒ ká xe mẳi.

Hỏl khwảng Kim Bôi ản vỉ la̒ nguô̒n "wa̒ng tlẳng” kuố hwiḙ̂n dớ fát chiến zu li̭ch. Thew ngiên kửw kuố kác nha̒ khwa hoo̭c, tác khwảng Kim Bôi ản xwất lô̭ bớ viế dả bôl kỏ thuối diḙ̂ chất khwáng 250 tliḙ̂w năm, ản fun lêênh ớ nhiḙ̂t dô̭ 36,5oC, khi lêênh tlêênh nhiḙ̂t dô̭ bớ 34 – 360C. Kwa kiếm ngiḙ̂m, nguô̒n tác khwảng Kim Bôi kỏ dú tiêw chấn zu̒ng la̒ tác oỏng zái khát, zái nhiḙ̂t. Tác zu̒ng ngâm mo̭l kỏ tác zṷng la̒ mi̭n, tlẳng da, diê̒w tli̭ kác chửng bêḙ̂nh wa̒i da nhơ cha̒m, vắi nê̒n, kác khḙw zo fẩw thwâ̭t... Wa̒i tha thă̒nh fâ̒n tác kỏ chưở môô̭ch iểw tổ dă̭c biḙ̂t, dỏ la̒ silic kỏ tác zṷng diê̒w tli̭ môô̭ch xổ bêḙ̂nh nhơ viêm khớp, dươ̒ng ruô̭t, za̭ ză̒i, hwiết áp.... Nhửng tiê̒m năng rỉ dang ản kác zwănh ngiḙ̂p ngiên kửw, dâ̒w tư khai thác, tư̒ng bước ta̭w tha ziḙ̂n ma̭w mởi cho zu li̭ch Kim Bôi.

Dêểnh kôô̒ng hwiḙ̂n Kim Bôi, zu kheéch kỏ thế thái mải lươ̭ cho̭n kác diếm zu li̭ch da̒ va̒ dang khai thác hiḙ̂w kwá nguô̒n "wa̒ng tlẳng” nhơ: Kheéch xa̭n Kôông dwa̒n Viḙ̂t Nam, Tlung tâm diê̒w zươ̭ng ngươ̒i kỏ kôông Kim Bôi, khu ngí zươ̭ng Hwa Viên, Resort An La̭c hăi Serena Resort Kim Bôi tiêw chấn 4 khaw dâ̒w tiên ớ ni.

Ngí ở ni zu kheéch xḙ ản thwá khức thẳm thư za̭n, chăm xoóc kơ thế. Kác zi̭ch vṷ thẳm ớ ni khả da za̭ng. Ó chí thẳm tloong tác khwảng noỏng, ba̭n kỏ thế thẳm tloong xṷc xwẳi kả nhân, thẳm âm zương, thẳm tiê... Mối zi̭ch vṷ kỏ zả ká khác kha̒ zoong la̭i kác chái ngiḙ̂m bố ích. Khôông zan deenh kweenh hỏl khwảng thươi dḙp. Zu kheéch ko̒n ản thướng thức nhửng mỏn ăn dă̭c xán nHwa̒ Bi̒nh nhơ: kô̭ lả, choóc tlu nổ lả lô̒m, keenh thi̭ ka nổ văng chuô, ka dô̒l nổ chuổi, thi̭t bê nảng, kơm nổ ôổng, dắc dô̒ chẩm loo̒ng kả...

Di ngí zươ̭ng, thẳm tác khwảng baw zi̭p kuổi twâ̒n hwă̭c nhửng zi̭p ngí lḙ̂ rất lỉ tướng dớ ha fṷc hô̒i khức khwé, lể la̭i năng lươ̭ng dớ tiếp tṷc chinh fṷc nhửng thứ thắch mởi.

PV


KÁC TIN KHÁC


Zư̭ zi̒n diḙ̂w muổ chuông kuố mo̭l Zaw Da̒ Bắc

(HBDT) – Hwa̒ Bi̒nh ản mắt dêểnh la̒ vu̒ng dất zâ̒w bán xắc văn hwả zân tôô̭c. Mối zân tôô̭c kỏ bán xắc văn hwả riêng, bớ thiểng khể, chư̭ viết, chang fṷc, ngḙ̂ thwâ̭t chi̒nh ziḙ̂n zân zan, tâ̭p kwản xa̭ hô̭i, lḙ̂ hô̭i chiê̒n thôổng... Tloong rỉ, lo̭i hi̒nh ngḙ̂ thwâ̭t muổ chuông kuố mo̭l Zaw (Da̒ Bắc) ta̭w nét riêng dô̭c dảw, dă̭c xắc tloong kho ta̒ng zi xán văn hwả kác zân tôô̭c.

Dươ hi̒nh ắnh hô̒ Hwa̒ Bi̒nh dêểnh kôô̒ng muôn fương

(HBDT) – Tiếp tṷc thôông tin, tiên chiê̒n, xúc tiển kwáng bả hi̒nh ắnh, xán fấm zu li̭ch tlêênh kác fương tiḙ̂n thôông tin da̭i chủng, chiến khai kỏ hiḙ̂w kwá chang thôông tin diḙ̂n tứ zu li̭ch thôông minh… Dỏ la̒ nhửng fâ̒n wiḙ̂c ản ngă̒nh VH-TT&ZL lêênh kể hwă̭ch thư̭c hiḙ̂n tloong thơ̒i zan dêểnh tiển tới nhă̒m thư̭c hiḙ̂n xâi zư̭ng khu zu li̭ch Hô̒ Hwa̒ Bi̒nh tlớ thee̒nh diếm zu li̭ch thu hút zu khéeh.

Chung khức zư̭ zi̒n, fát hwi bán xắc văn hwả kác zân tôô̭c

(HBDT) – La̒ hwiḙ̂n vu̒ng kaw kỏ 5 zân tôô̭c ku̒ng kinh khôổng, Da̒ Bắc kỏ kho tă̒ng văn hwả foong fủ, dôô̭c dảw. Nhửng năm kwa, hwiḙ̂n luôn chủ tloo̭ng báw tô̒n, fát hwi bán xắc văn hwả chiê̒n thôổng, gẳn ku̒ng fát chiến KT-XH, kóp fâ̒n xâi zư̭ng kúng kổ khổi da̭i do̒n kết to̒n zân

Khức hút zu li̭ch kôô̭ng dôô̒ng

(HBDT) – Hwiḙ̂n Da̒ Bắc kỏ kắnh kwan thiên nhiên hwang xơ, nối bâ̭t la̒ hô̒ Hwa̒ Bi̒nh thơ môô̭ng kỏ nhê̒w dáw kon, to. Ấn mêênh khươ nủi rư̒ng, khôông rác la̒ nhửng la̒ng, xỏm kuố dôô̒ng ba̒w kác zân tôô̭c: Mươ̒ng, Zaw, Tă̒i. Nỏ la̒ tiê̒m năng, thể meḙnh dớ Da̒ Bắc fát chiến zu li̭ch kôô̭ng dôô̒ng (ZLKD)

Hwiḙ̂n La̭c Xơn Chủ tloo̭ng kwán lỉ, báw tô̒n va̒ fát hwi zả tli̭ zi tích

(HBDT) – Kỏ nhê̒w zi tích li̭ch xứ, văn hwả va̒ zănh lam thẳng kắnh, wiḙ̂c báw tô̒n, zi̒n zư̭ kác zi tích li̭ch xứ, văn hwả gẳn kôô̒ng fát chiến zu li̭ch, dang ản hwiḙ̂n La̭c Xơn kwan tâm thư̭c hiḙ̂n hiḙ̂w kwá, kóp fâ̒n fát hwi kác zả tli̭ văn hwả, dáp ửng nhu kâ̒w dơ̒i khôổng văn hwả, tỉn ngươ̭ng kuố kôô̭ng dôô̒ng. Tloong rỉ nhê̒w zi tích da̒ tlớ thee̒nh diếm zu li̭ch hấp zâ̭n, ta̭w nguô̒n thu cho ngân xắch diḙ̂ fương.