(HBDT) – Hwiḙ̂n Da̒ Bắc kỏ kắnh kwan thiên nhiên hwang xơ, nối bâ̭t la̒ hô̒ Hwa̒ Bi̒nh thơ môô̭ng kỏ nhê̒w dáw kon, to. Ấn mêênh khươ nủi rư̒ng, khôông rác la̒ nhửng la̒ng, xỏm kuố dôô̒ng ba̒w kác zân tôô̭c: Mươ̒ng, Zaw, Tă̒i. Nỏ la̒ tiê̒m năng, thể meḙnh dớ Da̒ Bắc fát chiến zu li̭ch kôô̭ng dôô̒ng (ZLKD)


Kheéch zu li̭ch chái ngiḙ̂m duô thwiê̒n kayak ta̭i diếm zu li̭ch kôông Dô̒ng Dả Biê, xa̭ Tiê̒n Foong (Da̒ Bắc).

Zu li̭ch kôô̭ng dôô̒ng bắt dâ̒w ản xư̭ zúp dơ̭ kuố tố chức AFAP Viḙ̂t Nam (khảng 7/2014) kỏ xư̭ hổ chơ̭ ta̒o chỉnh, tư vẩn ki̭ thwâ̭t, tư vẩn kái ta̭w nha̒ lưw chủ, vớ kác lớp tâ̭p hwẩn nơơng kaw ngiḙ̂p vṷ zu li̭ch cho môô̭ch xổ hô̭ zân ta̭i xỏm Ké, xa̭ Hiê̒n Lương; xỏm Dả Biie, năi la̒ xỏm Dức Foong, xa̭ Tiê̒n Foong va̒ xỏm Xưng, xa̭ Kaw Xơn

Hwiḙ̂n xác di̭nh fát chiến ZLKD kóp ta̭w xinh kể bê̒n vưng, zúp ngươ̒i zân xwả dỏl, zám nge̒w. Hwiḙ̂n dấi meḙnh tiên chiê̒n nơơng kaw chắch nhiḙ̂m kuố kác kấp wí Dáng, chỉnh kwiê̒n, kác ngă̒nh va̒ nhân zân wê̒l tâ̒m kwan tloo̭ng kuố ZLKD. Tăng kươ̒ng kôông tác kwán lỉ Nha̒ nước tloong lỉnh vư̭c zu li̭ch. Ngiêm túc xứ lỉ vi fa̭m tloong kwả chi̒nh thư̭c hiḙ̂n kwi hwă̭ch, kể hwă̭ch fát chiến zu li̭ch.

Khâw 5 năm, zưởi xư̭ lẳng da̭w kuố kấp wí, chỉnh kwiê̒n, xư̭ dôô̒ng thwâ̭n kuố ngươ̒i zân kác xỏm, bán, ZLKD Da̒ Bắc kỏ khức hấp zâ̭n kôô̒ng zu kheéch. Chi̭ Bu̒i Thi̭ Nhê̒m, môô̭ch tloong nhửng ngươ̒i dâ̒w tiên la̒ ZLKD ớ Dả Biê chiê xé: Nhơ̒ la̒ ZLKD, bớ môô̭ch dươ̭c bâ̭w ít mắt dêểnh, kạ nì Dả Biê tlớ thee̒nh diếm dêểnh hấp zâ̭n tlêênh bán dô̒ zu li̭ch Viḙ̂t Nam. Ngươ̒i zân luôn ỉ thức zự zi̒n bán xắc văn hwả zân tôô̭c Mươ̒ng, chi̒nh ziḙ̂n chiêng Mươ̒ng... koi như la̒ nguô̒n ta̒i nguyên fṷc vṷ fát chiến zu li̭ch.

Zu li̭ch kôô̭ng dôô̒ng zoong la̭i nguô̒n thu nhâ̭p chỉnh cho ba̒ kon, nhê̒w hô̭ ko̒n kỏ kuô̭c khôổng khả zá. Năm 2019, to̒n hwiḙ̂n da̒ dỏn 90.000 lươ̭t kheéch, tloong rỉ dỏn 4.000 lươ̭t kheéch kwuốc tể. Zwanh thu bớ zu li̭ch da̭t 20,5 tí dôô̒ng. Ka̭ ni̒ to̒n hwiḙ̂n kỏ 22 kơ xớ lưw chủ ta̭i, gô̒m: 7 nha̒ ngí, 1 diếm lưw chủ ta̭i dáw Zươ̒, xa̭ Vâ̒i Nươ… va̒ nhê̒w diếm khác. Hwiḙ̂n dang fổi hơ̭p kôô̒ng Xớ NN&FCNT, Xớ VH-TT&ZL kháw xát, hưởng zâ̭n kác diếm zu li̭ch kôô̭ng dôô̒ng nơơng kaw chất lươ̭ng dớ tham za Chương chi̒nh OCOP năm 2020

Thu Thwí


KÁC TIN KHÁC


Fổ Ngiḙ̂ Zân do̒n kết xâi zư̭ng nôông thôn mởi, dô thi̭ văn minh

(HBDT) – Ản xáp nhâ̭p bớ xỏm Ngiḙ̂ va̒ fổ Zân Chú ku, fổ Ngiḙ̂ Zân, thi̭ chẩn Vṷ Bán (La̭c Xơn) kỏ 181 hô̭, 702 nhân khấw, zân tôô̭c Mươ̒ng chiểm 54,7%. Thôông kwa tiên chiê̒n, vâ̭n dôô̭ng, kuô̭c vâ̭n dôô̭ng To̒n zân xâi zư̭ng NTM, dô thi văn minh ản kản bô̭, nhân zân hướng ửng, tham za tích kư̭c.

Thư̭c hiḙ̂n mṷc tiêw kép Mai Châw vấn la̒ diếm dêểnh hấp zâ̭n

(HBDT) – Thư̭c hiḙ̂n mṷc tiêw fát chiến KT-XH tloong diê̒w kiḙ̂n ko̒n kă̭p nhê̒w khỏ khăn, dă̭c biḙ̂t tlước ziển biển fức ta̭p kuố zi̭ch Covid-19, mê hwiḙ̂n Mai Châw vấn da̭t ản nhửng kết kwá dảng gi nhâ̭n.

Xâi zư̭ng thương hiḙ̂w, hi̒nh ắnh, vi̭ thể Khu zu li̭ch hô̒ Hwa̒ Bi̒nh

(HBDT) – Nhửng năm khânh ni, kôông tác tiên chiê̒n, kwáng bả, xúc tiển zu li̭ch ản tính kwan tâm, xác di̭nh kwa rỉ ta̭w hiḙ̂w ửng tốt zúp hi̒nh ắnh, vi thể Khu zu li̭ch (KZL) hô̒ Hwa̒ Bi̒nh ản nơơng kaw, hô̭i nhâ̭p kwuốc tể.