(HBDT) – Hwiḙ̂n Da̒ Bắc kỏ kắnh kwan thiên nhiên hwang xơ, nối bâ̭t la̒ hô̒ Hwa̒ Bi̒nh thơ môô̭ng kỏ nhê̒w dáw kon, to. Ấn mêênh khươ nủi rư̒ng, khôông rác la̒ nhửng la̒ng, xỏm kuố dôô̒ng ba̒w kác zân tôô̭c: Mươ̒ng, Zaw, Tă̒i. Nỏ la̒ tiê̒m năng, thể meḙnh dớ Da̒ Bắc fát chiến zu li̭ch kôô̭ng dôô̒ng (ZLKD)


Kheéch zu li̭ch chái ngiḙ̂m duô thwiê̒n kayak ta̭i diếm zu li̭ch kôông Dô̒ng Dả Biê, xa̭ Tiê̒n Foong (Da̒ Bắc).

Zu li̭ch kôô̭ng dôô̒ng bắt dâ̒w ản xư̭ zúp dơ̭ kuố tố chức AFAP Viḙ̂t Nam (khảng 7/2014) kỏ xư̭ hổ chơ̭ ta̒o chỉnh, tư vẩn ki̭ thwâ̭t, tư vẩn kái ta̭w nha̒ lưw chủ, vớ kác lớp tâ̭p hwẩn nơơng kaw ngiḙ̂p vṷ zu li̭ch cho môô̭ch xổ hô̭ zân ta̭i xỏm Ké, xa̭ Hiê̒n Lương; xỏm Dả Biie, năi la̒ xỏm Dức Foong, xa̭ Tiê̒n Foong va̒ xỏm Xưng, xa̭ Kaw Xơn

Hwiḙ̂n xác di̭nh fát chiến ZLKD kóp ta̭w xinh kể bê̒n vưng, zúp ngươ̒i zân xwả dỏl, zám nge̒w. Hwiḙ̂n dấi meḙnh tiên chiê̒n nơơng kaw chắch nhiḙ̂m kuố kác kấp wí Dáng, chỉnh kwiê̒n, kác ngă̒nh va̒ nhân zân wê̒l tâ̒m kwan tloo̭ng kuố ZLKD. Tăng kươ̒ng kôông tác kwán lỉ Nha̒ nước tloong lỉnh vư̭c zu li̭ch. Ngiêm túc xứ lỉ vi fa̭m tloong kwả chi̒nh thư̭c hiḙ̂n kwi hwă̭ch, kể hwă̭ch fát chiến zu li̭ch.

Khâw 5 năm, zưởi xư̭ lẳng da̭w kuố kấp wí, chỉnh kwiê̒n, xư̭ dôô̒ng thwâ̭n kuố ngươ̒i zân kác xỏm, bán, ZLKD Da̒ Bắc kỏ khức hấp zâ̭n kôô̒ng zu kheéch. Chi̭ Bu̒i Thi̭ Nhê̒m, môô̭ch tloong nhửng ngươ̒i dâ̒w tiên la̒ ZLKD ớ Dả Biê chiê xé: Nhơ̒ la̒ ZLKD, bớ môô̭ch dươ̭c bâ̭w ít mắt dêểnh, kạ nì Dả Biê tlớ thee̒nh diếm dêểnh hấp zâ̭n tlêênh bán dô̒ zu li̭ch Viḙ̂t Nam. Ngươ̒i zân luôn ỉ thức zự zi̒n bán xắc văn hwả zân tôô̭c Mươ̒ng, chi̒nh ziḙ̂n chiêng Mươ̒ng... koi như la̒ nguô̒n ta̒i nguyên fṷc vṷ fát chiến zu li̭ch.

Zu li̭ch kôô̭ng dôô̒ng zoong la̭i nguô̒n thu nhâ̭p chỉnh cho ba̒ kon, nhê̒w hô̭ ko̒n kỏ kuô̭c khôổng khả zá. Năm 2019, to̒n hwiḙ̂n da̒ dỏn 90.000 lươ̭t kheéch, tloong rỉ dỏn 4.000 lươ̭t kheéch kwuốc tể. Zwanh thu bớ zu li̭ch da̭t 20,5 tí dôô̒ng. Ka̭ ni̒ to̒n hwiḙ̂n kỏ 22 kơ xớ lưw chủ ta̭i, gô̒m: 7 nha̒ ngí, 1 diếm lưw chủ ta̭i dáw Zươ̒, xa̭ Vâ̒i Nươ… va̒ nhê̒w diếm khác. Hwiḙ̂n dang fổi hơ̭p kôô̒ng Xớ NN&FCNT, Xớ VH-TT&ZL kháw xát, hưởng zâ̭n kác diếm zu li̭ch kôô̭ng dôô̒ng nơơng kaw chất lươ̭ng dớ tham za Chương chi̒nh OCOP năm 2020

Thu Thwí


KÁC TIN KHÁC


Dươ hi̒nh ắnh hô̒ Hwa̒ Bi̒nh dêểnh kôô̒ng muôn fương

(HBDT) – Tiếp tṷc thôông tin, tiên chiê̒n, xúc tiển kwáng bả hi̒nh ắnh, xán fấm zu li̭ch tlêênh kác fương tiḙ̂n thôông tin da̭i chủng, chiến khai kỏ hiḙ̂w kwá chang thôông tin diḙ̂n tứ zu li̭ch thôông minh… Dỏ la̒ nhửng fâ̒n wiḙ̂c ản ngă̒nh VH-TT&ZL lêênh kể hwă̭ch thư̭c hiḙ̂n tloong thơ̒i zan dêểnh tiển tới nhă̒m thư̭c hiḙ̂n xâi zư̭ng khu zu li̭ch Hô̒ Hwa̒ Bi̒nh tlớ thee̒nh diếm zu li̭ch thu hút zu khéeh.

Chung khức zư̭ zi̒n, fát hwi bán xắc văn hwả kác zân tôô̭c

(HBDT) – La̒ hwiḙ̂n vu̒ng kaw kỏ 5 zân tôô̭c ku̒ng kinh khôổng, Da̒ Bắc kỏ kho tă̒ng văn hwả foong fủ, dôô̭c dảw. Nhửng năm kwa, hwiḙ̂n luôn chủ tloo̭ng báw tô̒n, fát hwi bán xắc văn hwả chiê̒n thôổng, gẳn ku̒ng fát chiến KT-XH, kóp fâ̒n xâi zư̭ng kúng kổ khổi da̭i do̒n kết to̒n zân

Hwiḙ̂n La̭c Xơn Chủ tloo̭ng kwán lỉ, báw tô̒n va̒ fát hwi zả tli̭ zi tích

(HBDT) – Kỏ nhê̒w zi tích li̭ch xứ, văn hwả va̒ zănh lam thẳng kắnh, wiḙ̂c báw tô̒n, zi̒n zư̭ kác zi tích li̭ch xứ, văn hwả gẳn kôô̒ng fát chiến zu li̭ch, dang ản hwiḙ̂n La̭c Xơn kwan tâm thư̭c hiḙ̂n hiḙ̂w kwá, kóp fâ̒n fát hwi kác zả tli̭ văn hwả, dáp ửng nhu kâ̒w dơ̒i khôổng văn hwả, tỉn ngươ̭ng kuố kôô̭ng dôô̒ng. Tloong rỉ nhê̒w zi tích da̒ tlớ thee̒nh diếm zu li̭ch hấp zâ̭n, ta̭w nguô̒n thu cho ngân xắch diḙ̂ fương.

Biếw zương, khen thướng 201 tâ̭p thế, kả nhân kỏ thă̒nh tích xwất xắc tloong foong tla̒w hoo̭c tâ̭p xuốt dơ̒i

(HBDT) – Tloong 2 ngă̒i 30 – 31/7, Hô̭i Khwiển hoo̭c tính da̒ tố chức Da̭i hô̭i biếw zương kác mô hi̒nh hoo̭c tâ̭p tiêw biếw tôống kết 5 năm thư̭c hiḙ̂n Kwiết di̭nh xổ 281/QĐ-TTg ngă̒i 20/2/2020 kuố Thú tưởng Chỉnh fú fê zwiḙ̂t dê̒ ản "Dấi meḙnh foong tla̒w hoo̭c tâ̭p xuốt dơ̒i tloong za di̒nh, zoo̒ng ho̭, kôô̭ng dôô̒ng dêểnh năm 2020”. Zư̭ da̭i hô̭i kỏ kác dôô̒ng chỉ: Dinh Văn Zư̭c, Fỏ Chú ti̭ch HDNZ tính; Ngwiḙ̂n Văn Chương, Fỏ Chú ti̭ch UBNZ tính; Fa̭m Hwa̒ng Be, Fỏ Chú ti̭ch Hô̭i Khwiển hoo̭c Viḙ̂t Nam; lẳnht da̭w kác xớ, ban, ngă̒nh, diḙ̂ fương.