(HBDT) – Dô̒l Thuung la̒ vuu̒ng nủi kaw nhất kuố hwiḙ̂n La̭c Xơn, dô̭ kaw do ta̭i diinh Koo̭ch Ka, xỏm Thuung 1 la̒ 1.071m xo kôô̒ng mư̭c dác biến; nhiḙ̂t dô̭ thấp hơn xo kôô̒ng tluung tâm xa̭ bớ 3 - 4oC.


Aảng khả lêênh Dô̒l Thuung. xa̭ Kwỉ Hwa̒ (La̭c Xơn) ka̭ ni̒ ản dố bê tôông ta̭w diê̒w kiḙ̂n thwâ̭n lơ̭i cho ngươ̒i zân di la̭i tlaw dối haa̒ng hwả

 

Bớ dươ̭c "rưới”

Ngươ̭c choỏng lêênh Thuung, ảng khả da̒ ản dố bê tôông, ke̒ taluy kiên kổ, eenh Bu̒i Văn Ngân ớ xa̭ Zuủng Foong (Kaw Foong), ngươ̒i dê̒w mân tôi tloong chiển di lêênh Thuung chiê xé: "Lâ̒n di lêênh Thuung khânh nhất kuố tôi bớ 5 năm tlước, ảng khỏ di, choỏng kaw, dơ̭t rỉ di Thuung wê̒l rưới cho dêểnh chi̒ ni̒”

Dêểnh vuu̒ng dất thu hút dâ̒w tư

Khăng 10/202, ước mơ, moong mói nhê̒w dơ̒i kuố ngươ̒i zân Dô̒l Thuung, chi̒ ni̒ da̒ thee̒nh hiḙ̂n thư̭c. Aảng khả bê tôông kiên kổ ản dâ̒w tư xâi zư̭ng da̒ vớ tha cho vuu̒ng kwêl nge̒w thêm nhê̒w kơ hô̭i mởi

Kon rét bui hơn kác ngươ̒i kha̒ tlăm lâ̒n, kuô̭c dơ̒i lam lṷ, vất vá, châ̭t vâ̭t chă̭l bươ ăn ha̒ng ngă̒i, năi ản thẩi kwê hương da̒ dối khác. "Chí tỉnh riêng xỏm Thuung 1 da̒ kỏ dêểnh 6 kẳi ô tô dắt thiê̒n. Xe mẳi thăi ga dơ̒i mởi he̒ nhê̒w lẳm” – Kṷ Bu̒i Thi̭ Nhén, 77 thuối ớ xỏm Thuung 1 fẩn khới cho mắt

"Nhơ̒ kỏ aảng khả mởi, nôông xán, vâ̭t ruôi ba̒ kon tlôông, ruôi, ản tư thương dêểnh tâ̭n nơi muô. Tlêênh ni khỉ hâ̭w maách mé, văng moo̭c nhê̒w. Ha̒ng năm dêểnh muô̒ văng, tluung bi̒nh mối za di̒nh cho thu bớ 10 tliḙ̂w dôô̒ng, kỏ nhê̒w nha̒ thu tlêênh 30 tliḙ̂w. Nhê̒w nha̒ ruôi tlu, bo̒, kủi i cho thu nhâ̭p khả”

Ản thiên nhiên ban tă̭ng khỉ hâ̭w tloong lee̒nh, kắnh kwan hwang xơ, huu̒ng vi̭. Choong tlêênh ngo̭n dô̒l kaw, ngỏ tha kỏ thế kwan xát to̒n bô̭ xa̭ Kim Tiển ku (Kim Bôi) hăi ngỏ tha hưởng khác la̒ xa̭ Miê̒n Dô̒l. Nhơ̒ nhửng lơ̭i thể riêng kỏ, Dô̒l thuung da̒ tlớ thee̒nh diḙ̂ diếm thu hút nhê̒w nha̒ dâ̒w tư. Ka̭ ni̒ vươ̒n hwa Thuung 1, dô̒l che̒, dính Koo̭ch Ka la̒ nhửng diḙ̂ diếm thu hút nhê̒w ba̭n tlé. Baw ngă̒i lḙ̂, Thết, mối ngă̒i Dô̒l Thuung dỏn 200 -–300 kheéch zu li̭ch.

Dôô̒ng chỉ Bu̒i Văn Zát cho mắt thêm: "Bớ khi̒ aảng khả lêênh Thuung ản hwa̒n thiḙ̂n dươ baw xứ zuṷng, ba̒ kon la̒ kinh tể nhê̒w thwâ̭n lơ̭i. Tí lḙ̂ hô̭ nge̒w zám ko̒n 10% Khaang 12/2020, Tâ̭p dwa̒n Sun Group dê̒ xwất ỉ tướng ngiên kửw lâ̭p kwi hwă̭ch zư̭ ản tố hơ̭p khu dô thi̭ xinh thải, ngí zươ̭ng kaw kấp ta̭i xa̭ Kwỉ Hwa̒. Dêểnh chi̒ ni̒ zư̭ ản da̒ bước dâ̒w chiến khai thwâ̭n lơ̭i, kỏ kác kuô̭c kháw xát, thăm zo̒ ta̭i kác xỏm Thuung, Khá, Zo̭l. Thew Ngi̭ kwiết Dáng bô̭ xa̭ Kwỉ Hwa̒ lâ̒n thử XXX, Dáng wí, UBNZ xa̭ tiếp tṷc ta̭w diê̒w kiḙ̂n cho Dô̒l Thuung nhửng kơ hô̭i fát chiến dớ nơơng kaw dơ̒i khôông ngươ̒i zân ”KÁC TIN KHÁC


Khơi nguồn “waa̒ng tlẳng” Mươ̒ng Đôô̭ng

(HBDT) -–"Ươ kha̒ cho thi̭t, cho xôi/ Két kha̒ dươ dêểnh Kim Bôi, Ha̭ Bi̒" - Dó la̒ kâw chiḙ̂n dơ̒i hơ, Kim Bôi măi ni̒ kỏ thế chươ thư̭c xứ fát chiến, nhưng ôm tloong mêê̒nh "Lôô̭c kuố tlơ̒i" ôm ká môô̭ch vuu̒ng dất zu li̭ch ngí zươ̭ng. Kuu̒ng mṷc tiêw dươ zu li̭ch thee̒nh ngă̒nh kinh tể mui nhoo̭nh, hwiḙ̂n dang kỏ nhửng chiển lươ̭c kṷ thế khơi nguô̒n "waa̒ng tlẳng" ớ Mươ̒ng Dôô̭ng

Zư̭ ản khu zu li̭ch ngí zươ̭ng Robinson- diếm nhẩn tlêênh hôg Hwa̒ Bi̒nh

(HBDT) - Tloong 47 dáw kon, to mêênh môông tlêênh loo̒ng hô̒ Hwa̒ Bi̒nh, dáw Xuung thuô̭c diḙ̂ fâ̭n xa̭ Tiê̒n Foong (Da̒ Bắc) kỏ vi̭ chỉ tluung tâm va̒ la̒ dáw to nhất rôô̭ng 133 ha. Daảng chủ ỉ, Kôông ti KF zu li̭ch Hwa̒ Bi̒nh daang dâ̒w tư xâi zư̭ng zư̭ ản khu zu li̭ch (KZL) thiên nhiên Robinson. Zư̭ ản kỏ kwi mô lởn, chất lươ̭ng kaw, ó chí thwá ma̭n nhu kâ̒w bui chơi, zái chỉ ma̒ ko̒n dáp ưửng nhu kâ̒w ngí zươ̭ng kaw kấp kuố kheéch tloong nước va̒ kwuốc tể.

Thết Dô̭c Lâ̭p "muô̒ Covid" ta̭i Haang Kiê, Pa̒ Ko̒

(HBDT) - Haang Kiê, Pa̒ Ko̒ (Mai Châw) la̒ 2 xa̭ kỏ tlêênh 90% zân xổ la̒ dôô̒ng ba̒w zân tôô̭c Môông. Haa̒ng năm, khwáng bớ ngă̒i 25/8, ngươ̒i zân xa̭ Haang Kiê, Pa̒ Ko̒ da̒ ta̭m kác la̭i nhửng kôông wiḙ̂c haa̒ng ngă̒i dớ chấn bi̭ dỏn Thết Dôô̭c Lâ̭p.

Hwiḙ̂n Mai Châw: Law daw zu lich, laa̒ng ngê̒ do ắnh hướng kuố da̭i zi̭ch Covid-19.

(HBDT) - Hwa̭t dôô̭ng zu li̭ch, laa̒ng ngê̒ kuố hwỉḙ̂n Mai Châw daang chái kwa kwaa̭ng thơ̒i zan châ̒m lẳng zo ắnh hướn kuố da̭i zi̭ch Covid-19. Nhê̒w hô̭ la̒ zu li̭ch, ngê̒ chiê̒n thôổng tloong tính kắnh law daw, kôông wiḙ̂c fâ̭p fu̒, nguô̒n thu nhâ̭p chăng ốn di̭nh.

Kôông bổ kwi hwă̭ch chuung xâi zưư̭ngKhu zu li̭ch kwuốc za hô̒ Hwa̒ Bi̒nh dêểnh năm 2035

(HBDT) – Ngă̒i 25/8, UBNZ tính da̒ tố chức hô̭i ngi̭ chư̭c tiển kôông bôe kwi hwă̭ch chuung xâi zưư̭ng Khu zu li̭ch (KZL) kwuốc za hô̒ Hwa̒ Bi̒nh, tính Hwa̒ bi̒nh dêểnh năm 2035. Dôô̒ng chỉ Bu̒i Văn Khẳnh, Fỏ Bỉ thư Tính wí, Chú ti̭ch UBNZ tính chú chi̒ hô̭i ngi̭. Kuu̒ng tham zư̭ kỏ dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Văn Chương, Fỏ Chsu ti̭ch UBNZ tính, lẳnh da̭w kác xớ, ngă̒nh: KH&DT, Ta̒i chỉnh, TN&MT.... Kác diếm kâ̒w chư̭c tiển TF Hwa̒ Bi̒nh, kác hwiḙ̂n Tân La̭c, Kaw Foong, Mai Châw, Da̒ Bắc, kỏ kác dôô̒ng chỉ lẳnh da̭w Thă̒nh wí, Hwiḙ̂n wí, UBNZ, HDNZ.

Xa̭ La̭c Lương: To̒n zân do̒n kết xâi zư̭ng dơ̒i khôổng văn minh

(HBDT) – Dớ kuúng kổ, nơơng kaw chất lươ̭ng foong tla̒w To̒n zân do̒n kết xâi zưư̭ng dơ̒i khôổng văn hwả (DKXZDKVH), xa̭ La̭c Lương (Iên Thwí) da̒ kiḙ̂n to̒n Ban chí da̭w foong tla̒w kuố diḙ̂ fương, xâi zư̭ng kwi chể hwa̭t dôô̭ng va̒ kể hwă̭ch tố chức, thư̭c hiḙ̂n xát kôô̒ng ti̒nh hi̒nh thư̭c tể