(HBDT) – Wê̒l Kwỉ Hwa̒ (La̭c Xơn) duủng zi̭p lo̭ daang chỉn waa̒ng. Tlêênh kác kon na̒ bơơ̭c thang, ba̒ kon tâ̭p chung hải, dam nhửng bỏ lo̭ nă̭ng tli̒w. Tlaw dối kôô̒ng dâ̒n tôi, dôô̒ng chỉ Bu̒i Văn Zát, Chú ti̭ch UBNZ xa̭ chiê xé: Ớ Kwỉ Hwa̒, hâ̒w hết la̒ mo̭l Mươ̒ng, kuô̭c khôổng chú iểw zươ̭ baw kănh tác lo̭ tác. Wa̒i tha ba̒ kon chăn ruôi thêm za xúc, za kâ̒m. Tloong nhửng năm kwa, Dáng wí, UBNZ xa̭ da̒ chí da̭w ba̒ kon nhân chủ tloo̭ng zư̭ zi̒n va̒ báw tô̒n nhửng nét dôô̭c dảw kuố văn hwả zân tôô̭c.Ba̒ kon nhân zân xa̭ Kwỉ Hwa̒ (Lạc Xơn) thươ̒ng xwiên mă̭c chăng fṷc zân tôô̭c baw kác ngă̒i lḙ̂, Thết hwă̭c kác zi̭p kwan tloo̭ng tloong năm

Ka̭i ni̒, ta̭i xa̭ ba̒ kon vấn zư̭ ản nhửng foong tṷc, tâ̭p kwản kuố mo̭l Mươ̒ng nhơ: Khể thiểng Mươ̒ng, mă̭c chaang fṷc chiê̒n thôổng, deẻnh chiêng, ớ nha̒ xa̒n… tloong to̒n xa̭ ko̒n khwáng 40% za di̒nh ko̒n zư̭ ản nha̒ xa̒n chiê̒n thôổng. Ta̭i kác xỏm da̒ tiên chiê̒n, vâ̭n dôô̭ng ba̒ kon zư̭ zi̒n, kẩm muô baảnh, vâ̭n chiến, chí fả, bởi nha̒ xa̒n da̒ ku, zô̭t.

Dêểnh chi̒ ni̒ Kwie Hwa̒ vấn ko̒n tlêênh 400 kẳi chiêng kác lo̭i. Thươ̒ng zuu̒ng tloong kác ngă̒i Thết kố chiê̒n, Thết Dôô̭c lâ̭p, kác ngă̒i kwan tloo̭ng tloong năm. Xa̭ vấn zwi chi̒ mối xỏm 1 fươ̒ng buô̒, nhê̒w xỏm kỏ 2 -3 phươ̒ng. Kṷ thế xỏm Zo̭l kỏ 3 fươ̒ng buô̒, xỏm Thang 3 fương, xỏm Kảw 3 fươ̒ng.

Dôô̒ng chỉ Bu̒i Văn Zát cho mắt thêm: ka̭ ni̒ La̭c Xơn dang kỏ dê̒ ản fṷc zưư̭ng bán xắc văn hwả zân tôô̭c ta̭i xa̭ Kwỉ Hwa̒ dớ fṷc vṷ cho zư̭ ản fát chiến zu li̭ch ta̭i diḙ̂ fương kuố tâ̭p dwa̒n Sun Group. Mṷc tiêw nhă̒m khai thác tiê̒m năng kỏ khă̭n, ha̒i hwa̒ zươ̭ fát chiến va̒ báw tô̒n nhửng nét văn hwả chiê̒n thôổng. Xa da̒ lêênh kể hwă̭ch thă̒nh lâ̭p Ban xưw tâ̒m dớ thi̒m hiếw fṷc la̭i kác zả tli̭ văn hwả chiê̒n thôổng. KÁC TIN KHÁC


Khơi nguồn “waa̒ng tlẳng” Mươ̒ng Đôô̭ng

(HBDT) -–"Ươ kha̒ cho thi̭t, cho xôi/ Két kha̒ dươ dêểnh Kim Bôi, Ha̭ Bi̒" - Dó la̒ kâw chiḙ̂n dơ̒i hơ, Kim Bôi măi ni̒ kỏ thế chươ thư̭c xứ fát chiến, nhưng ôm tloong mêê̒nh "Lôô̭c kuố tlơ̒i" ôm ká môô̭ch vuu̒ng dất zu li̭ch ngí zươ̭ng. Kuu̒ng mṷc tiêw dươ zu li̭ch thee̒nh ngă̒nh kinh tể mui nhoo̭nh, hwiḙ̂n dang kỏ nhửng chiển lươ̭c kṷ thế khơi nguô̒n "waa̒ng tlẳng" ớ Mươ̒ng Dôô̭ng

Zư̭ ản khu zu li̭ch ngí zươ̭ng Robinson- diếm nhẩn tlêênh hôg Hwa̒ Bi̒nh

(HBDT) - Tloong 47 dáw kon, to mêênh môông tlêênh loo̒ng hô̒ Hwa̒ Bi̒nh, dáw Xuung thuô̭c diḙ̂ fâ̭n xa̭ Tiê̒n Foong (Da̒ Bắc) kỏ vi̭ chỉ tluung tâm va̒ la̒ dáw to nhất rôô̭ng 133 ha. Daảng chủ ỉ, Kôông ti KF zu li̭ch Hwa̒ Bi̒nh daang dâ̒w tư xâi zư̭ng zư̭ ản khu zu li̭ch (KZL) thiên nhiên Robinson. Zư̭ ản kỏ kwi mô lởn, chất lươ̭ng kaw, ó chí thwá ma̭n nhu kâ̒w bui chơi, zái chỉ ma̒ ko̒n dáp ưửng nhu kâ̒w ngí zươ̭ng kaw kấp kuố kheéch tloong nước va̒ kwuốc tể.

Thết Dô̭c Lâ̭p "muô̒ Covid" ta̭i Haang Kiê, Pa̒ Ko̒

(HBDT) - Haang Kiê, Pa̒ Ko̒ (Mai Châw) la̒ 2 xa̭ kỏ tlêênh 90% zân xổ la̒ dôô̒ng ba̒w zân tôô̭c Môông. Haa̒ng năm, khwáng bớ ngă̒i 25/8, ngươ̒i zân xa̭ Haang Kiê, Pa̒ Ko̒ da̒ ta̭m kác la̭i nhửng kôông wiḙ̂c haa̒ng ngă̒i dớ chấn bi̭ dỏn Thết Dôô̭c Lâ̭p.

Hwiḙ̂n Mai Châw: Law daw zu lich, laa̒ng ngê̒ do ắnh hướng kuố da̭i zi̭ch Covid-19.

(HBDT) - Hwa̭t dôô̭ng zu li̭ch, laa̒ng ngê̒ kuố hwỉḙ̂n Mai Châw daang chái kwa kwaa̭ng thơ̒i zan châ̒m lẳng zo ắnh hướn kuố da̭i zi̭ch Covid-19. Nhê̒w hô̭ la̒ zu li̭ch, ngê̒ chiê̒n thôổng tloong tính kắnh law daw, kôông wiḙ̂c fâ̭p fu̒, nguô̒n thu nhâ̭p chăng ốn di̭nh.

Kôông bổ kwi hwă̭ch chuung xâi zưư̭ngKhu zu li̭ch kwuốc za hô̒ Hwa̒ Bi̒nh dêểnh năm 2035

(HBDT) – Ngă̒i 25/8, UBNZ tính da̒ tố chức hô̭i ngi̭ chư̭c tiển kôông bôe kwi hwă̭ch chuung xâi zưư̭ng Khu zu li̭ch (KZL) kwuốc za hô̒ Hwa̒ Bi̒nh, tính Hwa̒ bi̒nh dêểnh năm 2035. Dôô̒ng chỉ Bu̒i Văn Khẳnh, Fỏ Bỉ thư Tính wí, Chú ti̭ch UBNZ tính chú chi̒ hô̭i ngi̭. Kuu̒ng tham zư̭ kỏ dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Văn Chương, Fỏ Chsu ti̭ch UBNZ tính, lẳnh da̭w kác xớ, ngă̒nh: KH&DT, Ta̒i chỉnh, TN&MT.... Kác diếm kâ̒w chư̭c tiển TF Hwa̒ Bi̒nh, kác hwiḙ̂n Tân La̭c, Kaw Foong, Mai Châw, Da̒ Bắc, kỏ kác dôô̒ng chỉ lẳnh da̭w Thă̒nh wí, Hwiḙ̂n wí, UBNZ, HDNZ.

Xa̭ La̭c Lương: To̒n zân do̒n kết xâi zư̭ng dơ̒i khôổng văn minh

(HBDT) – Dớ kuúng kổ, nơơng kaw chất lươ̭ng foong tla̒w To̒n zân do̒n kết xâi zưư̭ng dơ̒i khôổng văn hwả (DKXZDKVH), xa̭ La̭c Lương (Iên Thwí) da̒ kiḙ̂n to̒n Ban chí da̭w foong tla̒w kuố diḙ̂ fương, xâi zư̭ng kwi chể hwa̭t dôô̭ng va̒ kể hwă̭ch tố chức, thư̭c hiḙ̂n xát kôô̒ng ti̒nh hi̒nh thư̭c tể