(HBDT) - Haang Kiê, Pa̒ Ko̒ (Mai Châw) la̒ 2 xa̭ kỏ tlêênh 90% zân xổ la̒ dôô̒ng ba̒w zân tôô̭c Môông. Haa̒ng năm, khwáng bớ ngă̒i 25/8, ngươ̒i zân xa̭ Haang Kiê, Pa̒ Ko̒ da̒ ta̭m kác la̭i nhửng kôông wiḙ̂c haa̒ng ngă̒i dớ chấn bi̭ dỏn Thết Dôô̭c Lâ̭p.

Zu kheéch thăm kwan bán Môông, xa̭ Haang Kiê (Mai Châw) zi̭p Thết Dôô̭c lâ̭p.

Hi̒nh ắnh nhửng dảm kon rét dắch thăi kha̒ tuung tăng thuổng chơ̭, kác thănh niên nam nư̭ chơi zôô̭n deẻnh paw, deẻnh tulu… ta̭w tha nét riêng ngă̒i thết kuôô̒ng ba̒w. Mo̭i năm kơ wa rư̭c rơ̭ khắp kác tiển daa̒ng, năm năi mo̭l Môông ớ Mai Châw dỏn Thết Dôô̭c lâ̭p ớ nha̒. Tlước ti̒nh hi̒nh zi̭ch Covid-19, kấp wí, chỉnh kwiê̒n hal xa̭ da̒ tiên chiê̒n, vâ̭n dôô̭ng nhân zân dỏn Thết Dôô̭c lâ̭p dám báw an twa̒n thew fương châm "chôổng zi̭ch nhơ chôổng ză̭c"

Ôông Xuu̒ng A Maa̒ng, xỏm Pa̒ Ko̒ lởn, xa̭ Pa̒ Ko̒ cho mắt: "Haa̒ng năm, baw zi̭p 2/9, kác ngă̒i lḙ̂ lởn, hâ̒w hết kác za di̒nh thươ̒ng naảng tlu, kủi, ka… la̒ lḙ̂ khẩn mơ̒i ôông ba̒, tố tiên. Tlước rỉ, dôô̒ng ba̒w ớ môô̭ch xổ xỏm, bán ko̒n kóp ka, kảw, thâw, kú… vớ tiḙ̂c ăn mơơ̒ng, huổ hát ká dêm… Năm năi zo zich Covid-19, hwa̭t dôô̭ng bui zôô̭ng tâ̭p chuung dôông kha̒ ta̭m zưư̒ng. Mo̭l Môông ớ 2 xa̭ bui dỏn Thết kỏ bươ kơm za di̒nh dơn zán, ẩm kuủng, zwi kác hwa̭t dôô̭ng xán xwất bi̒nh thươ̒ng”

Dôô̒ng chỉ Xuu̒ng A Chuô, Fỏ Chú ti̭ch UBNZ xa̭ Pa̒ Ko̒ cho mắt: Năm năi, ngă̒i Thết Dôô̭c lâ̭p chăng ản tố chức tưưng bưư̒ng, nảw nhiḙ̂t, ngươ̒i zân hiếw ră̒ng vi̒ khức khwé bán thân va̒ kôô̭ng dôô̒ng, chăng cho zi̭ch xâm nhâ̭p baw diḙ̂ ba̒n. Ka̭ ni̒ thu nhâ̭p bi̒nh kwân xa̭ Haang Kiê, Pa̒ Ko̒ lâ̒n lươ̭t da̭t 13 va̒ 15 tliḙ̂w dôô̒ng/ ngươ̒i/ năm. Tỉnh dêểnh kuổi khaảng 6/2021 tí lḙ̂ hô̭ nge̒w ớ Hang Kiê chiểm 24,7%, xa̭ Pa̒ Ko̒ chiểm 22,5%. Ká 2 xa̭ dê̒w da̭t 13/19 tiêw chỉ xa̭ nôông thôn mởi. Văn hwả, i tể, zảw zṷc… kơ xớ ha̭ thơơ̒ng kơ bán dám ưửng; KF-AN ản zư̭ vưưng, hḙ̂ thôổng chỉnh tli̭ ngă̒i kaa̭ng ản kuúng kổ, tăng kươ̒ng.


KÁC TIN KHÁC


Hḙn muô̒ lo̭ chỉn Miê̒n Dô̒i

(HBDT) – Miê̒n Dô̒l (La̭c Xơn) muô̒ lo̭ chỉn thôốch nhơ môô̭ch bức chănh. Nhửng ko na̒ bơ̭c thang uổn lươ̭n, lo̭ waa̒ng oỏng, xếp thơơ̒ng, xếp lớp men thew kaa̒nh dô̒l, nổl tiếp kha̒ nối bâ̭t tlêênh kôông zan xeenh kuố nủi rưư̒ng. Khôông khỉ tloong lee̒nh, maách mé, ngươ̒i zân hiê̒n hâ̭w, chan hwa̒, hiểw kheéch... nhưửng mỏn ăn ấm thư̭c hấp zâ̭n. Miê̒n Dô̒l hưở hḙn la̒ diếm dêểnh thủ vi̭ cho nhưửng ngăi ươ chái ngiḙ̂m, khảm fả.

Xa̭ Tân Mi̭: Zư̭ bán xắc văn hwả nha̒ xa̒n Mươ̒ng

(HBDT) – Wê̒l vuungf chiển khu Mươ̒ng Khỏi, xa̭ Tân Mi̭ (La̭c Xơn) ẩn tươ̭ng dâ̒w tiên la̒ kác nha̒ văn hwả xỏm, bán va̒ nha̒ zân chú iểw la̒ nha̒ xa̒n la̒ bớ vâ̭t liḙ̂w bê tông cốt thép, vươ̒ bê̒n vưng ma̒ zư̭ ản nét dḙp chiê̒n thôổng ngươ̒i Mươ̒ng.

Khơi nguồn “waa̒ng tlẳng” Mươ̒ng Đôô̭ng

(HBDT) -–"Ươ kha̒ cho thi̭t, cho xôi/ Két kha̒ dươ dêểnh Kim Bôi, Ha̭ Bi̒" - Dó la̒ kâw chiḙ̂n dơ̒i hơ, Kim Bôi măi ni̒ kỏ thế chươ thư̭c xứ fát chiến, nhưng ôm tloong mêê̒nh "Lôô̭c kuố tlơ̒i" ôm ká môô̭ch vuu̒ng dất zu li̭ch ngí zươ̭ng. Kuu̒ng mṷc tiêw dươ zu li̭ch thee̒nh ngă̒nh kinh tể mui nhoo̭nh, hwiḙ̂n dang kỏ nhửng chiển lươ̭c kṷ thế khơi nguô̒n "waa̒ng tlẳng" ớ Mươ̒ng Dôô̭ng

Zư̭ ản khu zu li̭ch ngí zươ̭ng Robinson- diếm nhẩn tlêênh hôg Hwa̒ Bi̒nh

(HBDT) - Tloong 47 dáw kon, to mêênh môông tlêênh loo̒ng hô̒ Hwa̒ Bi̒nh, dáw Xuung thuô̭c diḙ̂ fâ̭n xa̭ Tiê̒n Foong (Da̒ Bắc) kỏ vi̭ chỉ tluung tâm va̒ la̒ dáw to nhất rôô̭ng 133 ha. Daảng chủ ỉ, Kôông ti KF zu li̭ch Hwa̒ Bi̒nh daang dâ̒w tư xâi zư̭ng zư̭ ản khu zu li̭ch (KZL) thiên nhiên Robinson. Zư̭ ản kỏ kwi mô lởn, chất lươ̭ng kaw, ó chí thwá ma̭n nhu kâ̒w bui chơi, zái chỉ ma̒ ko̒n dáp ưửng nhu kâ̒w ngí zươ̭ng kaw kấp kuố kheéch tloong nước va̒ kwuốc tể.