(HBDT) - Tloong 47 dáw kon, to mêênh môông tlêênh loo̒ng hô̒ Hwa̒ Bi̒nh, dáw Xuung thuô̭c diḙ̂ fâ̭n xa̭ Tiê̒n Foong (Da̒ Bắc) kỏ vi̭ chỉ tluung tâm va̒ la̒ dáw to nhất rôô̭ng 133 ha. Daảng chủ ỉ, Kôông ti KF zu li̭ch Hwa̒ Bi̒nh daang dâ̒w tư xâi zư̭ng zư̭ ản khu zu li̭ch (KZL) thiên nhiên Robinson. Zư̭ ản kỏ kwi mô lởn, chất lươ̭ng kaw, ó chí thwá ma̭n nhu kâ̒w bui chơi, zái chỉ ma̒ ko̒n dáp ưửng nhu kâ̒w ngí zươ̭ng kaw kấp kuố kheéch tloong nước va̒ kwuốc tể.


Zư̭ ản khu ngí zươ̭ng Robinson ta̭i dáw Xuung, xa̭ Tiê̒n Foong (Da̒ Bắc) daang kấp rút hwa̒n thă̒nh zai dwa̭n 1 

Thew ba̒ Vṷ Thi̭ Ngoo̭c Ẳnh, Fỏ Zảm dôốc Kôông ti KF zu li̭ch Hwa̒ Bi̒nh, ta̭i dáw Xuung xḙ xâi zưư̭ng môô̭ch kwâ̒n thế ngí zươ̭ng, baw gô̒n tố hơ̭p zi̭ch vṷ tluug tâm nối bâ̭t môô̭ch khổi kôông chi̒nh ôm tlo̭n khu bế bơi, 2 kwâ̒i bar wa̒i tlơ̒i kỏ mải che kuu̒ng 5 nha̒ massage VIP, ản thiết kể zươ̭ thew nét koong tư̭ nhiên nhă̒m khai thác tổi da tâ̒m nhi̒n rôô̭ng baw kwát loo̒ng hô̒ Hwa̒ Bi̒nh, tâ̭n zuṷng thôông, chiểw tlaảng ha̒i hwa̒ kôô̒ng kắnh kwan deenh kweenh

Tỉnh dêểnh khaảng 6/2021, môô̭ch fâ̒n zai dwa̭n 1 kuố zư̭ ản dâ̒w tư, baw gô̒m 32 kăn biḙ̂t thư̭ x lâ̭p, 1 kăn biḙ̂t thư̭ dơn lâ̭p 2 thơơ̒ng, nha̒ haa̒ng dỏn tiếp, kôông chi̒nh thương ma̭i, zi̭ch vṷ va̒ môô̭ch xổ kôông chi̒nh ha̭ thơơ̒ng ki̭ thwâ̭t nhơ tla̭m kấp dácc, tla̭m xứ lỉ dác thái, kắnh kwan, kâl xeenh, aảng khả, ba̭i xe. Bớ khaảng 7/2021, fâ̒n ko̒n la̭i zai dwa̭n 1 tiếp tṷc ản dâ̒w tư, gô̒m 50 haa̭ng mṷc kăn Bungalow Roư̒ng Luô̒n, 12 kăn biḙ̂t thư̭ xoong lâ̭p... Thew tiển dô̭ dêểnh khaảng 2/2023 xḙ vâ̭n hă̒nh to̒n bô̭ zai dwa̭n 1 kuố zư̭ ản.

Bớ khaảng 2/2023 – 12/2024, zư̭ ản tiển hă̒nh dâ̒w tư zai dwa̭n 2 kôô̒ng 90 kăn biḙ̂t thư̭ Thuung Gẩw, 10 kăn biḙ̂t thư̭ tlêênh dô̒l, 12 kăn biḙ̂t thư̭ VIP1, VIP2, 9 kăn biḙ̂t thư̭ vươ̒n, hwa̒n tất 80% ko̒n la̭i kuố kheéch xa̭n 120 chươ̒ng, Club, house-spa, gym, nha̒ kôô̭ng dôô̒ng, hwa̒n tất dâ̒w tư xâi zưư̭ng kác kôông chi̒nh ha̭ thơơ̒ng ki̭ thwâ̭t.

Ka̭ ni̒, KZL ngí zươ̭ng Robinson la̒ zư̭ ản khu ngí zươ̭ng kaw kấp dâ̒w thiên vuu̒ng Tâi Bắc, dôô̒ng thơ̒i kỏ mức dâ̒w tư lởn nhất vuu̒ng hô̒ Hwa̒ Bi̒nh tôống zả tli̭ dâ̒w tư 2 zai dwa̭n khwáng 1.183 tí dôô̒ng. Khi̒ di baw hwa̭t dôô̭ng kinh zwănh xḙ la̒ diếm nhẩn cho tôống thế KZL hô̒ Hwa̒ Bi̒nh, ta̭w xư̭ kết nổl kác diếm khác tlêênh hô̒ kuố hwiḙ̂n Da̒ Bắc, Mai Châw va̒ rất khânh kôô̒ng bán xắc văn hwả kôô̭ng dôô̒ng xa̭ Xuổi Hwa (Tân La̭c)
KÁC TIN KHÁC


Hḙn muô̒ lo̭ chỉn Miê̒n Dô̒i

(HBDT) – Miê̒n Dô̒l (La̭c Xơn) muô̒ lo̭ chỉn thôốch nhơ môô̭ch bức chănh. Nhửng ko na̒ bơ̭c thang uổn lươ̭n, lo̭ waa̒ng oỏng, xếp thơơ̒ng, xếp lớp men thew kaa̒nh dô̒l, nổl tiếp kha̒ nối bâ̭t tlêênh kôông zan xeenh kuố nủi rưư̒ng. Khôông khỉ tloong lee̒nh, maách mé, ngươ̒i zân hiê̒n hâ̭w, chan hwa̒, hiểw kheéch... nhưửng mỏn ăn ấm thư̭c hấp zâ̭n. Miê̒n Dô̒l hưở hḙn la̒ diếm dêểnh thủ vi̭ cho nhưửng ngăi ươ chái ngiḙ̂m, khảm fả.

Xa̭ Tân Mi̭: Zư̭ bán xắc văn hwả nha̒ xa̒n Mươ̒ng

(HBDT) – Wê̒l vuungf chiển khu Mươ̒ng Khỏi, xa̭ Tân Mi̭ (La̭c Xơn) ẩn tươ̭ng dâ̒w tiên la̒ kác nha̒ văn hwả xỏm, bán va̒ nha̒ zân chú iểw la̒ nha̒ xa̒n la̒ bớ vâ̭t liḙ̂w bê tông cốt thép, vươ̒ bê̒n vưng ma̒ zư̭ ản nét dḙp chiê̒n thôổng ngươ̒i Mươ̒ng.

Khơi nguồn “waa̒ng tlẳng” Mươ̒ng Đôô̭ng

(HBDT) -–"Ươ kha̒ cho thi̭t, cho xôi/ Két kha̒ dươ dêểnh Kim Bôi, Ha̭ Bi̒" - Dó la̒ kâw chiḙ̂n dơ̒i hơ, Kim Bôi măi ni̒ kỏ thế chươ thư̭c xứ fát chiến, nhưng ôm tloong mêê̒nh "Lôô̭c kuố tlơ̒i" ôm ká môô̭ch vuu̒ng dất zu li̭ch ngí zươ̭ng. Kuu̒ng mṷc tiêw dươ zu li̭ch thee̒nh ngă̒nh kinh tể mui nhoo̭nh, hwiḙ̂n dang kỏ nhửng chiển lươ̭c kṷ thế khơi nguô̒n "waa̒ng tlẳng" ớ Mươ̒ng Dôô̭ng

Thết Dô̭c Lâ̭p "muô̒ Covid" ta̭i Haang Kiê, Pa̒ Ko̒

(HBDT) - Haang Kiê, Pa̒ Ko̒ (Mai Châw) la̒ 2 xa̭ kỏ tlêênh 90% zân xổ la̒ dôô̒ng ba̒w zân tôô̭c Môông. Haa̒ng năm, khwáng bớ ngă̒i 25/8, ngươ̒i zân xa̭ Haang Kiê, Pa̒ Ko̒ da̒ ta̭m kác la̭i nhửng kôông wiḙ̂c haa̒ng ngă̒i dớ chấn bi̭ dỏn Thết Dôô̭c Lâ̭p.