(HBDT) - Ngă̒i 20/6, UBND tính da̒ kỏ Kôông diḙ̂n xổ 02 iêw kâ̒w Zảm dôốc Xớ GD&ĐT va̒ kác xớ, ban, ngă̒nh, dwa̒n thế kỏ liên kwan, UBND kác hwiḙ̂n, thă̒nh fổ chiến khai thư̭c hiḙ̂n môô̭ch xổ nô̭i zung liên kwan dêểnh wiḙ̂c tố chức Ki̒ thi THPT kuốc za năm 2019 tlêênh diḙ̂ ba̒n tính.

Kôông diḙ̂n iêw kâ̒w Xớ GD&ĐT: chú chi̒, fổi hơ̭p xâi zư̭ng fương ản, kể hwă̭ch chiến khai dớ chấn bi̭ chu dảw kác diê̒w kiḙ̂n kâ̒n thiết dớ tố chức Ki̒ thi THPT kuốc za năm 2019 tlêênh diḙ̂ ba̒n tính. Ra̒ xwát ki̭ diê̒w kiḙ̂n kơ xớ vâ̭t chất, thiết bi̭ fṷc vṷ kôông tác chẩm thi va̒ kôông tác koi thi ta̭i kác diếm thi. Kôông tác koi thi ta̭i kác diếm thi, hwa̒n thiḙ̂n kác diê̒w kiḙ̂n thew kwi di̭nh, dám báw an ninh, an twa̒n mo̭i mă̭t dớ tố chức tốt ki̒ thi. Kỏ fơng ản ki̭p thơ̒i dớ khác fṷc khỏ khăn, bất kâ̭p xứ lỉ xư̭ kổ bất thươ̒ng dớ dám báw thwâ̭n lơ̭i nhất ch thỉ xinh zư̭ thi, kản bô̭, zả viên tham za tố chức thi. Xâi zư̭ng kể hwă̭ch thanh tla, kiếm tla kôôngtác chẩm thi, fúc kháw ba̒i thi, zwiḙ̂t kết kwá... Ki̭p thơ̒i fát hiḙ̂n, ngăn chă̭n kác thiết bi̭, vâ̭t zṷng tlải fép zoong baw foo̒ng thi, nhất la̒ kác thiết bi̭ kôông ngḙ̂ kaw xứ zṷng baw mṷc dích zan lâ̭n.

Iêw kâ̒w Kôông an tính fổi hơ̭p Xớ GD&ĐT, UBND kác hwiḙ̂n, thă̒nh fổ chiến khai kác biḙ̂n fáp dám báw an twa̒n, an ninh châ̭t tư̭, foo̒ng chổnh chẳl rổ, dă̭c biḙ̂t kôôn tác báw mâ̭t dê̒ thi... fân luô̒n zaw thôông ta̭i kác diḙ̂ diếm tố chức thi, báw vḙ̂ kản bô̭, záng viên, nhân viên la̒ nhiḙ̂m vṷ koi thi tloong thơ̒i zan ziḙ̂n tha ki̒ thi. Xứ lỉ ki̭p thơ̒i mo̭i hă̒nh vi tiêw kư̭c hwă̭ch tung tin thất thiḙ̂t gâi hwang mang zư lwâ̭n, dám báw kí kương, kôông bă̒ng tloong ki̒ thi.

Kôông diḙ̂n ku̒ng iêw kâ̒w UBND kác hwiḙ̂n, thă̒nh fổ kăn kử thew chức năng, nhiḙ̂m vṷ va̒ kể hwă̭ch da̒ xâi zư̭ng, ngiêm túc va̒ tâ̭p chung kaw tloong tham za fổi hơ̭p dớ Ki̒ thi THPT kuốc za năm 2019 ziḙ̂n tha an twa̒n, ngiêm túc, kôông bă̒ng, dủng kwi chể, fán ánh dủng chất lươ̭ng ră̭i va̒ hoo̭c, kien kwiết ó dớ xăi tha xai fa̭m.

 

DL (TH)

 


KÁC TIN KHÁC


Hwiḙ̂n Mai Châw fát chiến xán fấm OCOP gẳn kôô̒ng zu li̭ch

(HBDT) – Hwiḙ̂n Mai Châw kỏ kắnh kwan thiên nhiên tươi dḙp, khỉ hâ̭w tloong lee̒nh, xư̭ da za̭ng wê̒l văn hwả. Hwiḙ̂n ko̒n kỏ nhê̒w xán fấm thú kôông, n xán dă̭c chưng như xán fấn zḙ̂t thố kấm, tói, khwai xo̭, zươ hẩw… Ni la̒ nhửng tiê̒m năng dớ hwiḙ̂n thư̭c hiḙ̂n Chương chi̒nh OCOP gẳn kôô̒ng zu li̭ch

Chi̭ Nhung la̒ zâ̒w bớ mô hi̒nh ruôi thó tlẳng New Zealand

(HBDT) – Ham hoo̭c hói, ti̒m to̒i, xảng ta̭w, meḙnh za̭n tloong chiến dối mô hi̒nh fát chiến kinh tể, hô̭i viên fṷ nư̭ Kwắch Thi̭ Hô̒ng Nhung, Chi hô̭i xỏm Ban Rư̒ng, thi̭ chẩn Ma̭n Dức (Tân La̭c) da̒ fát chiến kinh tể za di̒nh, la̒ zẩw bớ mô hi̒nh ruôi thó tlẳng New Zealand ta̭i chính kwê hưởng.

Khức hút zu li̭ch Pa̒ Ko̒

(HBDT) – Xa̭ vu̒ng kaw Pa̒ Ko̒ (Mai Châw) la̒ vu̒ng dất mo̭l Mông kư chủ lô dơ̒i. Kánh kwan thiên nhiên ko̒n hwang xơ, ngươ̒i zân ko̒n lưw zư̭ ản nhiê̒w foong tṷc tâ̭p kwản, nét văn hwả dḙp, ớ ni dang tlớ thee̒nh diếm zu li̭ch mởi la̭, hấp zâ̭n tlêênh hă̒nh chi̒nh khảm fả nhửng miê̒m dất kướ ngo̭ Tâi Bắc

Khảng 5 thăm Tươ̭ng da̒i Bác Hô̒

(HBDT)- Nhửng ngă̒i khảng 5 li̭ch xứ, hwa̒ ku̒ng zoo̒ng mo̭l, dâ̒n tôi lêênh thăm Tươ̭ng da̒i Bác Hô̒ tlêênh kôông chỉnh Nha̒ mẳi Thwí diḙ̂n Hwa̒ Bi̒nh