(HBDT) – Ta̭i káng Thung Nai thuô̭c xa̭ Thung Nai, hwiḙ̂n Kaw Fong ó dớ xắi tha ti̒nh tla̭ng che̒w kẻw kheéch. Thew chí zâ̭n kuố tố báw vḙ̂, kheéch ha̒ng muô vẻ va̒ thuổng tâ̒w. Chú tâ̭w tlang bi̭ dâ̒i dú ảw faw, hưởng zâ̭n kheéch zu li̭ch nhửng ki̭ năng an twa̒n khi tlêênh tâ̒w. Dêểnh tla̭m kiếm tla Kánh xát dươ̒ng thwí nô̭i diḙ̂ xḙ kiếm tla xổ lươ̭ng kheéch, lâ̭nh xwất bển... Chất lươ̭ng zi̭ch vṷ káng Thung Nai hưởng dêểnh xư̭ ha̒i loo̒ng kuố zu kheéch


Kác tâ̒w dăng kỉ hwa̭t dôô̭ng ta̭i káng Thung Nai, xa̭ Thung Nai (Kaw Fong) ớ dủng kwi di̭nh kuố Ban kwán lỉ káng

Dôô̒ng chỉ Bu̒i Thi̭ Lwiển, Fỏ Chú ti̭ch UBND xa̭ Thung Nai cho mắt: Năm 2013, Kôông ti THHH Tiển Anh ản zaw kwán lỉ, khai thác káng Thung Nai. Bớ rỉ dêểnh năi, kôông tác ANCT ta̭i káng ản dám báw, chăng xắi tha ti̒nh tla̭ng lô̭m kắp, che̒w kẻw kheéch. Kấp wí, chỉnh kwiê̒n xa̭Thung Nai luôn kwan tâm dêênht wiḙ̂c dám báw ANCT, ta̭w xư̭ a̒i loo̒ng cho zu kheéch. Ha̒ng năm UBND xa̭ xâi zư̭ng kwi chể fổi hơ̭p vởi Ban kwán lỉ va̒ Ban An twa̒n zaw thôông hwiḙ̂n. Tlước muô̒ lḙ̂ hô̭i, Ban kwán lỉ káng fổi hơ̭p UBND xa̭ tố chức hô̭i ngi̭ chiến khai kác zái fáp dám báw châ̭t tư̭ an twa̒n zaw thôông dươ̒ng thwí dêểnh kác chú tâ̒w. 100% chú fương tiḙ̂n vâ̭n tái kỉ kam kết chấp ha̒nh ngiêm kác kwi di̭nh kuố fáp lwâ̭t wê̒l zaw thôông dươ̒ng thwí. Wa̒i tha mối ngă̒i UBND xa̭ kứ 2 dôô̒ng chỉ kôông an xa̭ fổi hơ̭p vởi tố báw vḙ̂ káng dớ twâ̒n tla, kanh gác, dám báw ANTT tlêênh káng.

Ôông Lương Kông Tháw, Tlướng bển káng Thung Nai cho mắt: Ka̭ ni̒ Ban Kwán lỉ káng Thung Nai kỏ 7 ngươ̒i. Káng kỏ 172 tâ̒w, thiê̒n dăng kỉ hwa̭t dôô̭ng, tloong rỉ chí kỏ 70 fương tiḙ̂n da̒ dăng kiếm dú diê̒w kiḙ̂n chớ kheéch, xổ ko̒n la̭i chươ dăng kiếm, chươ dú diê̒w kiḙ̂n diê̒w kiḙ̂n tham za vâ̭n chiến kheéch. Káng Thung Nai chiê la̒ 3 tố: Dê̒n Bơ̒, Bi̒nh Thanh va̒ HTX vâ̭n tái Thung Nai. Tâ̒w, thiê̒n dô̭ dủng kwi di̭nh ta̭i kác tố. Ban kwán lỉ káng kỏ li̭ch fân kôông, bổ chỉ kác tâ̒w chớ kheéch khwa hoo̭c, chăng dớ xắi tha tha tlươ̒ng hơ̭p tâ̒w chớ nhê̒w kheéch, tâ̒w chớ ít kheéch. Chính vi̒ thể, ta̭i káng thung nai ó xăi tha tlươ̒ng hơ̭p che̒w kẻw, za̒nh zâ̭t kheéch zươ̭ kác chú tâ̒w. Zả vẻ tâ̒w ản niêm iết kôông khai, chú tâ̒w ngiêm túc twân thew, fái kỏ lâ̭nh xwất káng tâ̒w mởi ản di. Khi tiếp nhâ̭n kheéch chú tâ̒w thân thiḙ̂n cha̒w hói kheéch va̒ hưởng zâ̭n kheéch xứ zṷng ảw faw thew dủng kwi di̭nh.

Kôông tác zư̭ zi̒n vḙ̂ xinh môi tlươ̒ng va̒ kánh kwan thiên nhiên ản chỉnh kwiê̒n xa̭ va̒ Ban kwán lỉ káng Thung Nai thư̭c hiḙ̂n ngiêm túc. Ban kwán lỉ dấi meḙnh kôông tác tiên chiê̒n dêểnh zu kheéch, chú tâ̒w, kác hô̭ kinh zwanh, dă̭c biḙ̂t la̒ kác nha̒ ha̒ng wê̒l kông tác báw vḙ̂ môi tlươ̒ng. Ta̭i káng Thung Nai, rác thái ản thu gom, fân lo̭i, khâw rỉ Kôông ti môi tlươ̒ng kuố hwiḙ̂n Kaw Fong chớ rác di xứ lỉ.

Kác kướ ha̒ng zi̭ch vṷ kinh zwanh ta̭i káng baảnh ha̒ng thew zả niêm iết ta̭i báng zả. Ban kwán lỉ káng kiên kwiết xứ lỉ nhửng ha̒nh vi "cha̭ch chẻm” zu kheéch. Ka̭ ni̒ Ban kwán lỉ káng da̒ lêênh kể hwa̭ch xướ chươ̭ kác ha̭ng mṷc ha̭ thớng, nha̒ vḙ̂ xinh dớ fṷc vṷ zu kheéch muô̒ lḙ hô̭i năm 2020.

Tloong khẩw khảng dâ̒w năm năi, káng Thung Nai dỏn tlêênh 107 ngi̒n lươ̭t kheéch zu li̭ch. Baw muô̒ lḙ̂ hô̭i, káng tấp nâ̭p mo̭l tlênh bển, zưởi thiê̒n. Xổ lươ̭ng kheéch rất dôông nhưng kác chiển tâ̒w tham kwan dê̒w an twa̒n, ó xắi tha ti̒nh tla̭ng lô̭m kắp ta̒i xán, vất ANCT. Thải dô̭ fṷc vṷ kuố nhân viên kác tâwg ngă̒i ka̭ng chwiên ngiḙ̂p, thân thiḙ̂n.

Thu Thwí


KÁC TIN KHÁC


Bỉ thư Tính wí Bu̒i Văn Tính thăm va̒ tă̭ng kwa̒ khu kăn kử kách ma̭ng Kaw Fong – Tha̭ch Iên

(HBDT) - Nhân zi̭p kí niḙ̂m 74 năm Kwuốc khảnh 2 – 9, ngă̒i 26,8 dôô̒ng chỉ Bu̒i Văn Tính, Wí viên BCH T.Ư Dáng, Bỉ thư Tính wí da̒ thăm, tă̭ng kwad Dáng bô̭, chỉnh kwiê̒n, nhân zân khu kăn kử kắch ma̭ng Kaw Fong – Thă̭ch Iên. Ku̒ng di kỏ lảnh da̭w Xớ LD-TB&XH; BÔ̭ CHKX tính, Hô̭i Chư thâ̭p dó, Hô̭i Kư̭w chiển binh va̒ Liên minh hơ̭p tác xa̭ tính; lảnh da̭w Hwiḙ̂n wí, UBNZ, Wí ban MTTK hwiḙ̂n Kaw Fong

Xa̭ Tân Mai khai thác tiê̒m năng fát chiến zu li̭ch

(HBDT) – Xa̭ Tân Mai (Mai Châw) kỏ dô̭ kaw 800 – 900m xo vởi mư̭c dác biến. Ớ ni kỏ diḙ̂ hi̒nh dô̒l, khṷ, thung lṷng dan xen, kweenh năm khỉ hâ̭w maách mé. Ngươ̒i zân luôn kỏ ỉ thức báw tô̒n nhửng foong tṷc, tâ̭p kwản, bán xắc văn hwả zân tôô̭c Mươ̒n, Zaw, Thải. Ka̭ ni̒ ma̭ng lưởi zaw thôông dêểnh Tân Mai khả thwâ̭n tiḙ̂n, xa̭ kỏ tính lô̭ 432 chă̭l kwa nổl kwuốc lô̭ 6, tiển da̒ng liên xa̭, liên xỏm ản nơng kấp Wa̒i tha, kỏ thế dêểnh Tân Mai bă̒ng dư̒ng thwí tlêênh khôông Da̒ dêểnh bến Xuổi Lốn. Dỏ la̒ nhửng lơ̭i thể dớ Tân Mai fát chiến zu li̭ch

Thôổng nhất kác nô̭i zung kôông tác tố chức Twâ̒n Văn hwả, Zu li̭ch năm 2019

(HBDT) – Khởm ngă̒i 19/8, UBND tính ho̭p thôổng nhất kác nô̭i zung kôông tác tố chức Twâ̒n Văn hwả, Zu li̭ch năm 2019. Dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Văn Chương, Fỏ Chú ti̭ch UBNZ tính, Tlươ̒ng ban tố chức Twâ̒n Văn hwả, Zu li̭ch năm 2019 chú chi̒ hô̭i ngi̭. Zư̭ hô̭i ngi̭ kỏ lảnh dawk môô̭ch xổ xớ, nga̒nh tha̒nh viên thuô̭c Ban Tố chức UBNZ kác hwiḙ̂n: Kaw Fong, Tân La̭c, Mai Châw va̒ tha̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh.

Khấn chương dươ dê̒ ản “Ră̭i va̒ hoo̭c thiểng khể, chư̭ viết zân tôô̭c Mươ̒ng” di baw khuô̭c khôổng

(HBDT) – Tính ha ka̭i ni̒ kỏ tlêênh 63% zân xổ la̒ mo̭l Mươ̒ng, twi nhiên bán xắc văn hwả, nhất la̒ thiêng Mươ̒ng da̒ bi̭ fai nha̭t khả nhê̒w. Lơ̭i thể wê̒l văn hwả kác zân tô̭c nỏi chung, zân tô̭c Mươ̒ng nỏi riêng chươ ản khai thác, fát hwi hiḙ̂w kwá dớ la̒ dôô̭ng lư̭c cho fát chiến KT-XH kuố tính. Khâw môô̭ch thơ̒i zan ngiên kửw, chấn bi̭ ki̭, dê̒ ản "Ră̭i va̒ hoo̭c thiểng khể, chư̭ viết zân tôô̭c Mươ̒ng” da̒ ản ban ha̒nh da̒ zoong la̭i nhê̒w ki̒ voo̭ng cho wiḙ̂c zư̭ zi̒n bán xắc văn hwả diḙ̂ fương ku̒ng nhơ fát hwi tiê̒m năng, lơ̭i thể nô̭i thư̭c bán xắc văn hwả zân tô̭c Mươ̒ng.

Kă̭p mă̭t zaw lưw kác za di̒nh khinh kon môô̭ch bê̒ la̒ môô̭ng za̭ kỏ tha̒nh tích hoo̭c tâ̭p tốt.

(HBDT) – Ngă̒I 14/8 Chi kṷc Zân xổ – Kể hwă̭ch hwả za di̒nh (ZX/KHHZD) tính fổi hơ̭p vởi Ban chí da̭w ZX/KHHZD hwiḙ̂n Kaw Fong tố chức Chương chi̒nh "Kă̭p mă̭t zaw lưw kác za di̒nh khinh kon môô̭ch bê̒ la̒ môô̭ng za̭ kỏ tha̒nh tích hoo̭c tâ̭p tốt” Tham zư̭ kỏ 40 za di̒nh khinh kon môô̭ch bê̒ la̒ môô̭ng za̭ kỏ tha̒nh tích hoo̭c tâ̭p tốt tlêênh diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n Kaw Fong.

Bô̭ Zảw zṷc va̒ Da̒w ta̭w Chiến khai nhiḙ̂m vṷ năm hoo̭c 2019 – 2020

(HBDT) – Khởm 6/8, Bô̭ Zảw zṷc va̒ Da̒w ta̭w (ZZ&DT) tố chức hô̭i ngi̭ tlư̭c tiển tôống kết năm hoo̭c 2018 – 2019, chiến khai nhiḙ̂m vṷ năm hoo̭c 2019 – 2020. Zư̭ va̒ chí da̭w hô̭i ngi̭ kỏ kác dôô̒ng chỉ: Ngwiḙ̂n Xwân Fúc, Wí viên Bô̭ Chỉnh tli̭, Thú tưởng Chỉnh fú; Vṷ Dức Dam, Wi viên BCH T.Ư Dáng, Fỏ Thú tưởng Chỉnh fú. Zư̭ hô̭i ngi̭ ta̭i diếm kâ̒w kuố tính kỏ kác dôô̒ng chỉ: Bui̒ Văn Tính, Wí viên Ban Chấp ha̒nh Tlung ương Dáng, Bỉ thư Tính wí; Bu̒i Văn Kứw, Fỏ Chú ti̭ch UBND tính; lảnh da̭w môô̭ch xổ xớ, ban, nga̒nh.