(HBDT) – Ta̭i káng Thung Nai thuô̭c xa̭ Thung Nai, hwiḙ̂n Kaw Fong ó dớ xắi tha ti̒nh tla̭ng che̒w kẻw kheéch. Thew chí zâ̭n kuố tố báw vḙ̂, kheéch ha̒ng muô vẻ va̒ thuổng tâ̒w. Chú tâ̭w tlang bi̭ dâ̒i dú ảw faw, hưởng zâ̭n kheéch zu li̭ch nhửng ki̭ năng an twa̒n khi tlêênh tâ̒w. Dêểnh tla̭m kiếm tla Kánh xát dươ̒ng thwí nô̭i diḙ̂ xḙ kiếm tla xổ lươ̭ng kheéch, lâ̭nh xwất bển... Chất lươ̭ng zi̭ch vṷ káng Thung Nai hưởng dêểnh xư̭ ha̒i loo̒ng kuố zu kheéch


Kác tâ̒w dăng kỉ hwa̭t dôô̭ng ta̭i káng Thung Nai, xa̭ Thung Nai (Kaw Fong) ớ dủng kwi di̭nh kuố Ban kwán lỉ káng

Dôô̒ng chỉ Bu̒i Thi̭ Lwiển, Fỏ Chú ti̭ch UBND xa̭ Thung Nai cho mắt: Năm 2013, Kôông ti THHH Tiển Anh ản zaw kwán lỉ, khai thác káng Thung Nai. Bớ rỉ dêểnh năi, kôông tác ANCT ta̭i káng ản dám báw, chăng xắi tha ti̒nh tla̭ng lô̭m kắp, che̒w kẻw kheéch. Kấp wí, chỉnh kwiê̒n xa̭Thung Nai luôn kwan tâm dêênht wiḙ̂c dám báw ANCT, ta̭w xư̭ a̒i loo̒ng cho zu kheéch. Ha̒ng năm UBND xa̭ xâi zư̭ng kwi chể fổi hơ̭p vởi Ban kwán lỉ va̒ Ban An twa̒n zaw thôông hwiḙ̂n. Tlước muô̒ lḙ̂ hô̭i, Ban kwán lỉ káng fổi hơ̭p UBND xa̭ tố chức hô̭i ngi̭ chiến khai kác zái fáp dám báw châ̭t tư̭ an twa̒n zaw thôông dươ̒ng thwí dêểnh kác chú tâ̒w. 100% chú fương tiḙ̂n vâ̭n tái kỉ kam kết chấp ha̒nh ngiêm kác kwi di̭nh kuố fáp lwâ̭t wê̒l zaw thôông dươ̒ng thwí. Wa̒i tha mối ngă̒i UBND xa̭ kứ 2 dôô̒ng chỉ kôông an xa̭ fổi hơ̭p vởi tố báw vḙ̂ káng dớ twâ̒n tla, kanh gác, dám báw ANTT tlêênh káng.

Ôông Lương Kông Tháw, Tlướng bển káng Thung Nai cho mắt: Ka̭ ni̒ Ban Kwán lỉ káng Thung Nai kỏ 7 ngươ̒i. Káng kỏ 172 tâ̒w, thiê̒n dăng kỉ hwa̭t dôô̭ng, tloong rỉ chí kỏ 70 fương tiḙ̂n da̒ dăng kiếm dú diê̒w kiḙ̂n chớ kheéch, xổ ko̒n la̭i chươ dăng kiếm, chươ dú diê̒w kiḙ̂n diê̒w kiḙ̂n tham za vâ̭n chiến kheéch. Káng Thung Nai chiê la̒ 3 tố: Dê̒n Bơ̒, Bi̒nh Thanh va̒ HTX vâ̭n tái Thung Nai. Tâ̒w, thiê̒n dô̭ dủng kwi di̭nh ta̭i kác tố. Ban kwán lỉ káng kỏ li̭ch fân kôông, bổ chỉ kác tâ̒w chớ kheéch khwa hoo̭c, chăng dớ xắi tha tha tlươ̒ng hơ̭p tâ̒w chớ nhê̒w kheéch, tâ̒w chớ ít kheéch. Chính vi̒ thể, ta̭i káng thung nai ó xăi tha tlươ̒ng hơ̭p che̒w kẻw, za̒nh zâ̭t kheéch zươ̭ kác chú tâ̒w. Zả vẻ tâ̒w ản niêm iết kôông khai, chú tâ̒w ngiêm túc twân thew, fái kỏ lâ̭nh xwất káng tâ̒w mởi ản di. Khi tiếp nhâ̭n kheéch chú tâ̒w thân thiḙ̂n cha̒w hói kheéch va̒ hưởng zâ̭n kheéch xứ zṷng ảw faw thew dủng kwi di̭nh.

Kôông tác zư̭ zi̒n vḙ̂ xinh môi tlươ̒ng va̒ kánh kwan thiên nhiên ản chỉnh kwiê̒n xa̭ va̒ Ban kwán lỉ káng Thung Nai thư̭c hiḙ̂n ngiêm túc. Ban kwán lỉ dấi meḙnh kôông tác tiên chiê̒n dêểnh zu kheéch, chú tâ̒w, kác hô̭ kinh zwanh, dă̭c biḙ̂t la̒ kác nha̒ ha̒ng wê̒l kông tác báw vḙ̂ môi tlươ̒ng. Ta̭i káng Thung Nai, rác thái ản thu gom, fân lo̭i, khâw rỉ Kôông ti môi tlươ̒ng kuố hwiḙ̂n Kaw Fong chớ rác di xứ lỉ.

Kác kướ ha̒ng zi̭ch vṷ kinh zwanh ta̭i káng baảnh ha̒ng thew zả niêm iết ta̭i báng zả. Ban kwán lỉ káng kiên kwiết xứ lỉ nhửng ha̒nh vi "cha̭ch chẻm” zu kheéch. Ka̭ ni̒ Ban kwán lỉ káng da̒ lêênh kể hwa̭ch xướ chươ̭ kác ha̭ng mṷc ha̭ thớng, nha̒ vḙ̂ xinh dớ fṷc vṷ zu kheéch muô̒ lḙ hô̭i năm 2020.

Tloong khẩw khảng dâ̒w năm năi, káng Thung Nai dỏn tlêênh 107 ngi̒n lươ̭t kheéch zu li̭ch. Baw muô̒ lḙ̂ hô̭i, káng tấp nâ̭p mo̭l tlênh bển, zưởi thiê̒n. Xổ lươ̭ng kheéch rất dôông nhưng kác chiển tâ̒w tham kwan dê̒w an twa̒n, ó xắi tha ti̒nh tla̭ng lô̭m kắp ta̒i xán, vất ANCT. Thải dô̭ fṷc vṷ kuố nhân viên kác tâwg ngă̒i ka̭ng chwiên ngiḙ̂p, thân thiḙ̂n.

Thu Thwí


KÁC TIN KHÁC


Ngă̒nh zu li̭ch tính tăng kươ̒ng foo̒ng, chôổng zi̭ch viêm dươ̒ng hô hấp kấp zo virus Corona gâi tha

(HBDT) – Ngăi bớ tlước Thết Ngwiên dản Kănh Tỉ năm 2020, Xớ VH-TT&ZL tính da̒ tích kư̭c tiên chiê̒n dêểnh kác dơn vi̭ kinh zwănh va̒ kheéch zu li̭ch wê̒l kắch foo̒ng, chôổng zi̭ch viêm dươ̒ng hô hấp kấp zo virus Corona gâi tha. Tloong 7 ngă̒i ngí Thết Nwiên dản, bớ 23/1-29/1, tôống kheéch zu li̭ch dêểnh tính ước tỉnh khwáng 95.000 lươ̭t kheéch, tloong rỉ kheéch kwuốc tể la̒ 4.100 lươ̭t kheéch. Thew thew ro̭i chung, tỉnh bớ thơ̒i diếm 3/2 chươ fát hiḙ̂n bất kử tlươ̒ng hơ̭p kheéch zu li̭ch no̒ kỏ chiḙ̂w chửng ngi nhiḙ̂m bêḙ̂nh viêm dươ̒ng hô hấp kấp zo virus Corona gâi tha

Hấp zâ̭n ấm thư̭c xử Mươ̒ng

(HBDT) – Dô̒l khṷ xeenh thôốch, loo̒ng hô̒ khôông Da̒ mêênh môông, nhửng dôô̒ng lo̭ chu̒ fủ da̒ ban tă̭ng xử Mươ̒ng Hwa̒ Bi̒nh mển kheéch lươ̭ng xán vâ̭t foong fủ, la̒ ngwiên liḙ̂w dớ chể biển nhửng mỏn ăn ngon, bán xắc, ta̭w rêênh văn hwả ấm thư̭c xử Mươ̒ng hấp zâ̭n, nỉw chân zu kheéch.

Tính ha dăng kai tố chức Chương chi̒nh hơ̭p tác fát chiến zu li̭ch 8 tính Tâi Bắc vớ rôô̭ng năm 2020

(HBDT) – Ta̭i thă̒nh fổ Iên Bải, Ban chí da̭w (BCD) fát chiến zu li̭ch 8 tính Tâi Bắc vớ rôô̭ng tố chức Hô̭i ngi̭ tôống kết Chương chi̒nh hơ̭p tác fát chiến zu li̭ch 8 tính Tâi Bắc vớ rôô̭ng năm 2019, chiến khai hwa̭t dôô̭ng hơ̭p tác năm 2020. Zư̭ hô̭i ngi̭ kỏ lẳnh da̭w Tôống kṷc Zu li̭ch; lẳnh da̭w UBNZ kác tính Iên Bái, Fủ Tho̭, Xơn La, Lai Châw, La̒w Kai, Diḙ̂n biên, Ha̒ Zang. Wê̒l khả tính ha kỏ dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Văn Chương, Fỏ Chú ti̭ch UBNZ tính.