(HBDT) – Bớ Tluung tâm hoo̭c tâ̭p kôô̭ng dôô̒ng (TTHTKD) ản thă̒nh lâ̭p dâ̒w tiên năm 2001 ta̭i xa̭ Mông Hwả, dêểnh chi̒ ni̒ hwiḙ̂n Ki̒ Xơn kỏ 10 TTHTKD ớ 10 xj, thi̭ chẩn. Vởi vai tlo̒ la̒ kâ̒w nổil dớ ngươ̒i zân kỏ diê̒w kiḙ̂n ho̭c tâ̭p thươ̒ng xwiên, ho̭c tâ̭p xuốt dơ̒i. Nhê̒w năm kwa kác TTHTKD tlêênh diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n da̒ ản kwan tâm dâ̒w tư. Twi nhiên, thư̭c tể hwa̭t dôô̭ng kuố kác tlung tâm ko̒n nhê̒w bất kâ̭p zo nhửng khỏ khăn wê̒l kơ xớ vâ̭t chất, kon ngươ̒i ku̒ng nhơ kơ chể.


Tlung tâm hoo̭c tâ̭p kôô̭ng dôô̒ng xa̭ Zân Hwa̒ (Ki̒ Xơn) xâi zư̭ng thư viên vởi nhê̒w dâ̒w kheéch mởi, ta̭w diê̒w kiḙ̂n thwâ̭n lơ̭i cho ngươ̒i zân thi̒m hiêw kiển thức.

Fủ Minh la̒ xa̭ vu̒ng xâw kuố hwiḙ̂n, kắch tluung tâm thi̭ chẩn Ki̒ Xơn 15 km. Năm 2017, TTHTKD xa̭ Fủ Minh ản thă̒nh lâ̭p da̒ zúp ngươ̒i zân tiếp kâ̭n, kâ̭p nhâ̭t tốt hơn kác chú chương, dươ̒ng lổi kuố Dáng, fáp lwâ̭t Nha̒ nước. Twi nhiên deẻnh zả wê̒l hwa̭t dôô̭ng kuố tlung tâm, lẳnh da̭w UBNZ xa̭ cho thẩi kác chwiên dê̒ zo tlung tâm dửng tha tố chức xổ lươ̭ng ko̒n ít, chú iểw la̒ kết hơ̭p, lôô̒ng gép vởi kác kơn ban, ban, ngă̒nh hwă̭c zư̭ ản. Dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Tloo̭ng Lê, Zảm dốc Tlung tâm chiê xé: Kơ xớ vâ̭t chất kuố Tlung tâm ko̒n chung vởi hô̭i tlươ̒ng kuố UBNZ xa̭. Ni la môô̭ch tloong nhửng khỏ khăn dớ tố chức kác hwa̭t dôô̭ng. Ngươ̒i zân e nga̭i chăng dêểnh dớ hoo̭c tâ̭p, ngiên kửw thôông tin. Mă̭t khác tlaang thiết bi̭ kuố tlung tâm thiểw, nhất la̒ ta̒i liḙ̂w hoo̭c tâp, tiên chiê̒n hâ̒w hết dê̒w kṷ, ó kâ̭p nhâ̭t.

Ản dâ̒w tư khaang chaang hơn TTHTKD xa̭ Fủ Minh, TTHTKD xa̭ Iên kwang kỏ 1 hô̭i tlươ̒ng dú dớ vớ kác lớp hoo̭c chwiên dê̒, kỏ 1 tú kheéch vởi 300 dâ̒w kheéch kác lo̭i, 1 mẳi tỉnh kết nổl internet. Twi nhiên hwa̭t dôô̭ng kuố tlung tâm chí zư̒ng la̭i ớ kác hô̭i ngi̭ fổi hơ̭p thew chwiên dê̒ nhơ zảw zṷc fáp lwâ̭t, hức khwé, môi tlươ̒ng... Dôô̒ng chỉ Bu̒i Văn Thức, za viên thươ̒ng chư̭c TTHTKD xa̭ Iên Kwang cho mắt: Thư̭c tể, ó kỏ mẩi ngươ̒i zân dêểnh kâ̭p nhâ̭t tin tức, doo̭c kheéch hăi tla kửw thôông tin. Nhê̒w buối hoo̭c chwiên dê̒ khỏ thu hút ngươ̒i zân tham za vi̒ ho̭c viên la̒ ngươ̒ zân di la̒ thê, la̒ ăn xa khói diḙ̂ ba̒n, rất khỏ tâ̭p chung.

Nỏi chung kác TTHTKD ka̭ ni̒ chú iểw la̒ kơ xớ tố chức chương chi̒nh ră̭i ngê̒ bẳn ha̭n, hô̭i ngi̭ lôô̒ng gép cho kác ngă̒nh chớ chươ hỏ nhê̒w hwa̭t dôô̭ng ỉ ngiḙ̂. Tlaw dổi wê̒l vẩn dê̒ ni̒, dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Thi̭ Nga, Fỏ tlươ̒ng Foo̒ng ZZ&DT hwiḙ̂n Ki̒ Xơn cho mắt: Wa̒i khỏ khăn wê̒l vâ̭t chất, dội ngụ kản bộ tại kác tlung tâm kỏ vai tlo̒ rất kwan tloo̭ng tloong tố chức kác hwa̭t hwa̭t dôô̭ng kúo tlung tâm. Twi nhiên do̭i ngṷ ni̒ chú iểw la̒ kiêm nhiḙ̂m. Tloong rỉ 2 chức zănh Zảm dốc va̒ 2 fỏ Zảm dốc zo Chú ti̭ch hăi Fỏ Chú ti̭ch UBNZ xa̭ va̒ Hiḙ̂w tlướng THKX tlêênh diḙ̂ ba̒n xa̭ kiêm nhiḙ̂m. Ni dê̒w la̒ kác kản bô̭ kwán lỉ rất bâ̭n wiḙ̂c, zo rỉ bô̭ mẳi kwán lỉ chươ fát hwi hết chắch nhiḙ̂m.

Môô̭ch tloong nhửng nhiḙ̂m vṷ kuố TTHTKD la̒ xâi zư̭ng xa̭ hô̭i hoo̭c tâ̭p. Như thể kác tluung tâm fái thư̭c xư̭ thu hút ngươ̒i zân dêểnh ho̭c ta̭p. Dớ la̒ ản têênh tỉ tlước mă̭t kâ̒n dấi meḙnh kôông tác xa̭ hô̭i hwả xâi zưng TTHTKD, dối mở fương fáp hwa̭t dôô̭ng cho xát thư̭c kuu̒ng nhu kâ̒w ho̭c tâ̭p kuố nhân zân. Wa̒i tha iêw kâ̒w dổi vởi dô̭i ngṷ kản bô̭ ó chí kỏ chi̒nh dô̭ chwiên môn ma̒ ko̒n kỏ tâm hwiết va̒ chắch nhiḙ̂m

Fương Linh

KÁC TIN KHÁC


Biếw zương, khen thướng 201 tâ̭p thế, kả nhân kỏ thă̒nh tích xwất xắc tloong foong tla̒w hoo̭c tâ̭p xuốt dơ̒i

(HBDT) – Tloong 2 ngă̒i 30 – 31/7, Hô̭i Khwiển hoo̭c tính da̒ tố chức Da̭i hô̭i biếw zương kác mô hi̒nh hoo̭c tâ̭p tiêw biếw tôống kết 5 năm thư̭c hiḙ̂n Kwiết di̭nh xổ 281/QĐ-TTg ngă̒i 20/2/2020 kuố Thú tưởng Chỉnh fú fê zwiḙ̂t dê̒ ản "Dấi meḙnh foong tla̒w hoo̭c tâ̭p xuốt dơ̒i tloong za di̒nh, zoo̒ng ho̭, kôô̭ng dôô̒ng dêểnh năm 2020”. Zư̭ da̭i hô̭i kỏ kác dôô̒ng chỉ: Dinh Văn Zư̭c, Fỏ Chú ti̭ch HDNZ tính; Ngwiḙ̂n Văn Chương, Fỏ Chú ti̭ch UBNZ tính; Fa̭m Hwa̒ng Be, Fỏ Chú ti̭ch Hô̭i Khwiển hoo̭c Viḙ̂t Nam; lẳnht da̭w kác xớ, ban, ngă̒nh, diḙ̂ fương.

Kwi hwă̭ch chung xâi zư̭ng Khu zu li̭ch kwuốc za hô̒ Hwa̒ Bi̒nh tlớ thee̒nh diếm dêểnh hấp zâ̭n

(HBDT) – kwi hwă̭ch tôống thế Khu zu li̭ch kwuốc za hô̒ Hwa̒ Bi̒nh (KZLKZHHB) tính Hwa̒ Bi̒nh dêểnh năm 2030 ản Thú tưởng Chỉnh fú kwi di̭nh ta̭i Kwiết di̭nh xổ 1528/QĐ-TTg ngă̒i 1/8/2016 ản bước dâ̒w dươ tha kác di̭nh hưởng tôống thế fát chiến zu li̭ch cho khu vư̭c, la̒ kơ xớ va̒ dôô̭ng lư̭c kwan tloo̭ng dươ tha kác di̭nh hưởng tôống thế fát chiến zu li̭ch cho khu vư̭c, va̒ chiến khai lâ̭p kwi hwă̭ch, zư̭ ản thă̒nh fâ̒n nhă̒m mṷc tiêw fát hwi zả tli̭ hô̒ Hwa̒ Bi̒nh, kóp fâ̒n fát chiến zu li̭ch va̒ KT-XH kuố tính.

Zư̭ bán xắc văn hwả kwa chang fṷc mo̭l Môông Hang Kiê – Pà Kò

(HBDT) – Chang fṷc chiê̒n thôổng la̒ nét dḙp văn hwả dă̭c chưng kuố kác zân tôô̭c. Ớ hal xa̭ vu̒ng dôô̒ng ba̒w ngươ̒i Môông Hang Kiê -–Pa̒ Ko̒ (Mai Châw), chang fṷc zân tôô̭c vấn ản ba̒ kon xứ zṷng khânh nhơ thươ̒ng ngă̒i. Kheéch zu li̭ch vi̒ thể kám thẩi thú, kỏ ẩn tươ̭ng dă̭c dêểnh khi dêểnh ni̒.

Dỏn nhâ̭n Bă̒ng Xếp ha̭ng zi tích li̭ch xứ văn hwả kấp tính di̒nh Khêênh

(HBDT) – Ngă̒i 9/7, ta̭i xa̭ Văn Xơn, UBNZ hwiḙ̂n La̭c Xơn da̒ tố chức lḙ̂ dỏn nhâ̭n Bă̒ng xếp ha̭ng zi tích li̭ch xứ – ăn hwả kấp tính di̒nh Khêênh, xa̭ Văn Xơn (La̭c Xơn). Dêểnh zư̭ kỏ lẳng da̭w Xớ VH-TT&ZL va̒ lẳnh da̭w Hwiḙ̂n wí, UBNZ hwiḙ̂n La̭c Xơn

Hwa̒ Bi̒nh chung thăi kích kâ̒w zu li̭ch nô̭i diḙ̂

(HBDT) – Nhâ̭n di̭nh zu li̭ch la̒ môô̭ch tloong nhửng ngă̒nh bi̭ ắnh hướng nă̭ng nê̒ nhất tlước "kơn ba̭w” Covid-19, xoong i la̒ ngă̒nh kỏ khá năng fṷc hô̒i leenh choỏng. Dớ lể la̭i da̒ tăng tlướng, Bô̭ VH-TT&ZL da̒ fát dôô̭ng chương chi̒nh "Mo̭l Viḙ̂t Nam di zu li̭ch Viḙ̂t Nam”. Hướng ửng chương chi̒nh, Hwa̒ Bi̒nh da̒ nhâ̭p kuô̭c kôô̒ng nhê̒w hwa̭t dôô̭ng kṷ thế dớ chung thăi kích kâ̒w zu li̭ch nô̭i diḙ̂.