(HBDT) – Bớ Tluung tâm hoo̭c tâ̭p kôô̭ng dôô̒ng (TTHTKD) ản thă̒nh lâ̭p dâ̒w tiên năm 2001 ta̭i xa̭ Mông Hwả, dêểnh chi̒ ni̒ hwiḙ̂n Ki̒ Xơn kỏ 10 TTHTKD ớ 10 xj, thi̭ chẩn. Vởi vai tlo̒ la̒ kâ̒w nổil dớ ngươ̒i zân kỏ diê̒w kiḙ̂n ho̭c tâ̭p thươ̒ng xwiên, ho̭c tâ̭p xuốt dơ̒i. Nhê̒w năm kwa kác TTHTKD tlêênh diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n da̒ ản kwan tâm dâ̒w tư. Twi nhiên, thư̭c tể hwa̭t dôô̭ng kuố kác tlung tâm ko̒n nhê̒w bất kâ̭p zo nhửng khỏ khăn wê̒l kơ xớ vâ̭t chất, kon ngươ̒i ku̒ng nhơ kơ chể.


Tlung tâm hoo̭c tâ̭p kôô̭ng dôô̒ng xa̭ Zân Hwa̒ (Ki̒ Xơn) xâi zư̭ng thư viên vởi nhê̒w dâ̒w kheéch mởi, ta̭w diê̒w kiḙ̂n thwâ̭n lơ̭i cho ngươ̒i zân thi̒m hiêw kiển thức.

Fủ Minh la̒ xa̭ vu̒ng xâw kuố hwiḙ̂n, kắch tluung tâm thi̭ chẩn Ki̒ Xơn 15 km. Năm 2017, TTHTKD xa̭ Fủ Minh ản thă̒nh lâ̭p da̒ zúp ngươ̒i zân tiếp kâ̭n, kâ̭p nhâ̭t tốt hơn kác chú chương, dươ̒ng lổi kuố Dáng, fáp lwâ̭t Nha̒ nước. Twi nhiên deẻnh zả wê̒l hwa̭t dôô̭ng kuố tlung tâm, lẳnh da̭w UBNZ xa̭ cho thẩi kác chwiên dê̒ zo tlung tâm dửng tha tố chức xổ lươ̭ng ko̒n ít, chú iểw la̒ kết hơ̭p, lôô̒ng gép vởi kác kơn ban, ban, ngă̒nh hwă̭c zư̭ ản. Dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Tloo̭ng Lê, Zảm dốc Tlung tâm chiê xé: Kơ xớ vâ̭t chất kuố Tlung tâm ko̒n chung vởi hô̭i tlươ̒ng kuố UBNZ xa̭. Ni la môô̭ch tloong nhửng khỏ khăn dớ tố chức kác hwa̭t dôô̭ng. Ngươ̒i zân e nga̭i chăng dêểnh dớ hoo̭c tâ̭p, ngiên kửw thôông tin. Mă̭t khác tlaang thiết bi̭ kuố tlung tâm thiểw, nhất la̒ ta̒i liḙ̂w hoo̭c tâp, tiên chiê̒n hâ̒w hết dê̒w kṷ, ó kâ̭p nhâ̭t.

Ản dâ̒w tư khaang chaang hơn TTHTKD xa̭ Fủ Minh, TTHTKD xa̭ Iên kwang kỏ 1 hô̭i tlươ̒ng dú dớ vớ kác lớp hoo̭c chwiên dê̒, kỏ 1 tú kheéch vởi 300 dâ̒w kheéch kác lo̭i, 1 mẳi tỉnh kết nổl internet. Twi nhiên hwa̭t dôô̭ng kuố tlung tâm chí zư̒ng la̭i ớ kác hô̭i ngi̭ fổi hơ̭p thew chwiên dê̒ nhơ zảw zṷc fáp lwâ̭t, hức khwé, môi tlươ̒ng... Dôô̒ng chỉ Bu̒i Văn Thức, za viên thươ̒ng chư̭c TTHTKD xa̭ Iên Kwang cho mắt: Thư̭c tể, ó kỏ mẩi ngươ̒i zân dêểnh kâ̭p nhâ̭t tin tức, doo̭c kheéch hăi tla kửw thôông tin. Nhê̒w buối hoo̭c chwiên dê̒ khỏ thu hút ngươ̒i zân tham za vi̒ ho̭c viên la̒ ngươ̒ zân di la̒ thê, la̒ ăn xa khói diḙ̂ ba̒n, rất khỏ tâ̭p chung.

Nỏi chung kác TTHTKD ka̭ ni̒ chú iểw la̒ kơ xớ tố chức chương chi̒nh ră̭i ngê̒ bẳn ha̭n, hô̭i ngi̭ lôô̒ng gép cho kác ngă̒nh chớ chươ hỏ nhê̒w hwa̭t dôô̭ng ỉ ngiḙ̂. Tlaw dổi wê̒l vẩn dê̒ ni̒, dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Thi̭ Nga, Fỏ tlươ̒ng Foo̒ng ZZ&DT hwiḙ̂n Ki̒ Xơn cho mắt: Wa̒i khỏ khăn wê̒l vâ̭t chất, dội ngụ kản bộ tại kác tlung tâm kỏ vai tlo̒ rất kwan tloo̭ng tloong tố chức kác hwa̭t hwa̭t dôô̭ng kúo tlung tâm. Twi nhiên do̭i ngṷ ni̒ chú iểw la̒ kiêm nhiḙ̂m. Tloong rỉ 2 chức zănh Zảm dốc va̒ 2 fỏ Zảm dốc zo Chú ti̭ch hăi Fỏ Chú ti̭ch UBNZ xa̭ va̒ Hiḙ̂w tlướng THKX tlêênh diḙ̂ ba̒n xa̭ kiêm nhiḙ̂m. Ni dê̒w la̒ kác kản bô̭ kwán lỉ rất bâ̭n wiḙ̂c, zo rỉ bô̭ mẳi kwán lỉ chươ fát hwi hết chắch nhiḙ̂m.

Môô̭ch tloong nhửng nhiḙ̂m vṷ kuố TTHTKD la̒ xâi zư̭ng xa̭ hô̭i hoo̭c tâ̭p. Như thể kác tluung tâm fái thư̭c xư̭ thu hút ngươ̒i zân dêểnh ho̭c ta̭p. Dớ la̒ ản têênh tỉ tlước mă̭t kâ̒n dấi meḙnh kôông tác xa̭ hô̭i hwả xâi zưng TTHTKD, dối mở fương fáp hwa̭t dôô̭ng cho xát thư̭c kuu̒ng nhu kâ̒w ho̭c tâ̭p kuố nhân zân. Wa̒i tha iêw kâ̒w dổi vởi dô̭i ngṷ kản bô̭ ó chí kỏ chi̒nh dô̭ chwiên môn ma̒ ko̒n kỏ tâm hwiết va̒ chắch nhiḙ̂m

Fương Linh

KÁC TIN KHÁC


Kôông viên Zi xán kác nha̒ khwa hoo̭c Viḙ̂t Nam – diếm dêểnh hấp zâ̭n

(HBDT) – Kắch Thú dô Ha̒ Nô̭i 70km, zoo̭ch thew Kwuốc lô̭ 6 hưởng Hwa̒ Bi̒nh – Xơn La, ớ ta̭i xỏm Tiê̒ng, xa̭ Bắc Fong (Kaw Fong), Kôông viên Zi xán kác nha̒ khwa hoo̭c Viḙ̂t Nam la̒ diếm dêểnh hấp zâ̭n zoong la̭i chái ngiḙ̂m thủ vi̭ cho zu émh tloong va̒ wa̒i nước.

Dấi meḙnh fát chiến văn hwả doo̭c tloong kôô̭ng dôô̒ng

(HBDT) – Khâw 2 năm thư̭c hiḙ̂n Dê̒ ản fát chiến văn hwả doo̭c tloong kôô̭ng dôô̒ng dêểnh năm 2020, di̭nh hưởng dêểnh năm 2030, tính kỏ 80% hoo̭c xinh, xinh viên va̒ ngươ̒i hoo̭c ta̭i kác kơ xớ zảw zṷc ản tiếp kâ̭n, xứ zṷng thôông tin, chi thức, 20% ngươ̒i zân vu̒ng diê̒w kiḙ̂n KT-XH khỏ khăn ản tiếp kâ̭n xứ zṷng thôông tin, chi thức ta̭i kác thư viḙ̂n kôông kôô̭ng; 100% kơ xớ zảw zṷc ớ kác bơơ̭c, kấp hoo̭c kỏ thư viḙ̂n vởi vổn ta̒i liḙ̂w fu̒ hơ̭p...

Suối khoáng Kim Bôi - nơi lý tưởng cho du lịch nghỉ dưỡng

(HBDT) – Kỏ lḙ ít ngươ̒i mắt, bớ năm 1975 mă̭c zu̒ chươ ản tiên chiê̒n, kwáng bả, internet i chươ kỏ, nhưng da̒ kỏ rất nhê̒w mo̭l thi̒m dêểnh ngí zươ̭ng, fṷc hô̒i khức khwé ta̭i hỏl khwảng Kim Bôi. Nơi ni̒ kắch thú dô Ha̒ Nô̭i 70km, kắch thă̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh 30km, ảng khả rất thwâ̭n lơ̭i cho zu kheéch di la̭i bă̒ng ô tô va̒ ká xe mẳi.