(HBDT) – Ngă̒I 6 – 10, Hô̭i LHFN hwiḙ̂n La̭c Thwí tố chức Ngă̒i hô̭i "Fṷ nư̭ khwé, dḙp, năng dôô̭ng” va̒ we chănh "Môi tlươ̒ng an twa̒n, lee̒nh meḙnh cho fṷ nư̭ va̒ tlé em” hwiḙ̂n La̭c Thwí năm 2019. Khânh 1.000 kản bô̭, hô̭i viên fṷ nư̭, tlé em va̒ ngươ̒i zân tham zư̭.


Ma̒n dôô̒ng ziḙ̂n vṷ diḙ̂w thế thaw ta̭i ngă̒i hô̭i

Ni la̒ hwa̭t dôô̭ng thiết thư̭c cha̒w mơ̒ng kí niḙ̂m 89 năm ngă̒i thă̒nh lâ̭p Hô̭i liên hiḙ̂p fṷ nư̭ viḙ̂t Nam (20/10/1930 – 20/10/2019); Ngă̒i Kwuốc tể tlé em kải 11/10

Ngă̒i hô̭i thu hút 8 KLB thế thaw va̒ 9 KLB za di̒nh hă̭nh fúc kuố 16 kơ xớ Hô̭i tloong to̒n hwiḙ̂n vởi 320 thă̒nh viên la̒ hô̭i viên fṷ nư̭, fṷ nư̭ kaw thuối, nơ̭ KNVCLD, nư̭ thănh niên, tlé em kải. Mối dơn vi̭ tham za ngă̒i hô̭i thư̭c hiḙ̂n 2 ba̒i dôô̒ng ziḙ̂n vṷ dḙ̂w thế thaw vởi chú dê̒ i "Fṷ nư̭ khwé, dḙp, năng dôô̭ng” tlêênh nê̒n nha̭c ản lươ̭ cho̭n thew chú dê̒; we chanh "Môi tlươ̒ng an twa̒n, lee̒nh meḙnh cho fṷ nư̭ va̒ tlé em”

Kết thúc ngă̒i hô̭i, Ban tố chức tlaw zái ớ nô̭i zung vṷ diḙ̂w thế thaw, zái nhất: KLB thế thaw Hô̭i LHFN thi̭ chẩn Thanh Ha̒; nhi̒: KLB thế thaw Hô̭i LHFN thi̭ chẩn Chi Nê; 2 zái ba: KLB thế thaw Hô̭i LHFN xa̭ Fṷ Lảw va̒ Hô̭i Fṷ nư̭ Kôông an hwiḙ̂n. Nô̭i zung we chănh, nhất: Hô̭i LHFN thi̭ chẩn Chi Nê; nhi̒: Hô̭i LHFN xa̭ La̭c Long; 2 zái ba: Hô̭i LHFN thi̭ chẩn Thanh Ha̒ va̒ Hô̭i Fṷ nư̭ Kôông an hwiḙ̂n

HD


KÁC TIN KHÁC


Kôông viên Zi xán kác nha̒ khwa hoo̭c Viḙ̂t Nam – diếm dêểnh hấp zâ̭n

(HBDT) – Kắch Thú dô Ha̒ Nô̭i 70km, zoo̭ch thew Kwuốc lô̭ 6 hưởng Hwa̒ Bi̒nh – Xơn La, ớ ta̭i xỏm Tiê̒ng, xa̭ Bắc Fong (Kaw Fong), Kôông viên Zi xán kác nha̒ khwa hoo̭c Viḙ̂t Nam la̒ diếm dêểnh hấp zâ̭n zoong la̭i chái ngiḙ̂m thủ vi̭ cho zu émh tloong va̒ wa̒i nước.

Dấi meḙnh fát chiến văn hwả doo̭c tloong kôô̭ng dôô̒ng

(HBDT) – Khâw 2 năm thư̭c hiḙ̂n Dê̒ ản fát chiến văn hwả doo̭c tloong kôô̭ng dôô̒ng dêểnh năm 2020, di̭nh hưởng dêểnh năm 2030, tính kỏ 80% hoo̭c xinh, xinh viên va̒ ngươ̒i hoo̭c ta̭i kác kơ xớ zảw zṷc ản tiếp kâ̭n, xứ zṷng thôông tin, chi thức, 20% ngươ̒i zân vu̒ng diê̒w kiḙ̂n KT-XH khỏ khăn ản tiếp kâ̭n xứ zṷng thôông tin, chi thức ta̭i kác thư viḙ̂n kôông kôô̭ng; 100% kơ xớ zảw zṷc ớ kác bơơ̭c, kấp hoo̭c kỏ thư viḙ̂n vởi vổn ta̒i liḙ̂w fu̒ hơ̭p...

Suối khoáng Kim Bôi - nơi lý tưởng cho du lịch nghỉ dưỡng

(HBDT) – Kỏ lḙ ít ngươ̒i mắt, bớ năm 1975 mă̭c zu̒ chươ ản tiên chiê̒n, kwáng bả, internet i chươ kỏ, nhưng da̒ kỏ rất nhê̒w mo̭l thi̒m dêểnh ngí zươ̭ng, fṷc hô̒i khức khwé ta̭i hỏl khwảng Kim Bôi. Nơi ni̒ kắch thú dô Ha̒ Nô̭i 70km, kắch thă̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh 30km, ảng khả rất thwâ̭n lơ̭i cho zu kheéch di la̭i bă̒ng ô tô va̒ ká xe mẳi.