(HBDT) - Ngă̒i 16/11, ta̭i Kung văn hwả tính, Ban tố chức Twâ̒n Văn hwả, Zu li̭ch tính Hwa̒ Bi̒nh năm 2019 tố chức woo̒ng chung kháw kuô̭c thi "Ngươ̒i dḙp xử Mươ̒ng nămw 2109”. 50 thỉ xinh ản lươ̭ cho̭n bớ woo̒ng xơ khaw tham zư̭ woo̒ng chung kháw


Kác thỉ xinh chi̒nh ziḙ̂n chang fṷc zân tôô̭c Mươ̒ng

Kuô̭c thi Ngươ̒i dḙp xử Mươ̒ng năm 2019 la̒ môô̭ch hwa̭t dôô̭ng tloong khuôn khố Twâ̒n Văn hwả – Zu li̭ch tính Hwa̒ Bi̒nh năm 2019, nhă̒m tôn vinh zả tli̭, vé dḙp kuố ngươ̒i kon gái xử Mươ̒ng nỏi riêng, vé dḙp kuố vu̒ng dất, kon ngươ̒i Hwa̒ Bi̒nh nỏi chung. Thôông kwa kuô̭c thi nhă̒m zư̭ zi̒n va̒ fát hwi chiê̒n thôổng văn hwả kác zân tôô̭c tlênh diḙ̂ ba̒n tính; kới thôông diḙ̂p dêểnh ba̭n be̒ tloong nước va̒ kwuốc tể wê̒l nê̒n Văn hwả Hwa̒ Bi̒nh kỏ bớ lô dơ̒i. Kương mă̭t xwất xắc da̭i ziḙ̂n cho nét dḙp chiê̒n thôổng kuố ngươ̒i kon gải xử Mươ̒ng ta̭i kuô̭c thi xḙ ản da̒w ta̭w dớ la̒ da̭i xử thương hiḙ̂w kuố tính ở lỉnh vư̭c văn hwả, zu li̭ch.

Ta̭i woo̒ng chung kháw kác thỉ xinh ản kiếm tla nhân chắc hoo̭c, chṷp ắnh ta̭w zảng. Chi̒nh ziḙ̂n catwalk, zởi thiḙ̂w bán thân vởi 2 bô̭ chang fṷc zân tôô̭ch Mươ̒ng va̒ ảw za̒i

 


25 thỉ xinh xwất xắc ản cho̭n tham zư̭ woo̒ng chung kết kuô̭c thi "Ngươ̒i dḙp xử Mươ̒ng năm 2019”

Ta̭i woo̒ng chung kháw, 25 thỉ xinh xwất xắc nhất ản cho̭n dớ tiếp tṷc tham zư̭ woo̒ng chung kết ziḙ̂n tha baw ngă̒i 9/12/2019. Tloong thơ̒i zan bớ ngă̒i 1 – 9/12, Ban tố chức kuô̭c thi xḙ thư̭c hiḙ̂n kác hwta̭ dôô̭ng da̒w ta̭w va̒ mô̭ch xố zư̭ ản tư̒ thiḙ̂n ta̭i kác hwiḙ̂n: Kaw Fong, Tân La̭c, Kim Bôi, La̭c Sơn, Da̒ Bắc va̒ thă̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh.

Dêm chng kết kuô̭c thi "Ngươ̒i dḙp xử Mươ̒ng năm 2019” xḙ ziḙ̂n tha baw thô̒l ngă̒i 9/12 ta̭i Kung văn hwả tính.

Hô̒ng Zwiên


KÁC TIN KHÁC


Kơ hô̭i dớ zu li̭ch bán Ngo̒i di lêênh

(HBDT) – Năm 2017, gi rẩw khới dâ̒w wê̒l zu li̭ch la̒ng Mươ̒ng ven hô̒ xỏm Ngo̒i xa̭ Xuổi Hwa (Tân La̭c). Kỏ xư̭ zúp dơ̭ kuố Kôông ti KF Dâ̒w tư Zu li̭ch Hwa̒ Bi̒nh, la̒ng Ngo̒i da̒ xwất hiḙ̂n kác hô̭ la̒ homestay dâ̒w tiên, tlớ thee̒nh môô̭ch tloong nhửng diếm dêểnh hấp zâ̭n kuố khu zu li̭ch hô̒ Hwa̒ Bi̒nh.

Hwiḙ̂n Mai Châw fát chiến xán fấm OCOP gẳn kôô̒ng zu li̭ch

(HBDT) – Hwiḙ̂n Mai Châw kỏ kắnh kwan thiên nhiên tươi dḙp, khỉ hâ̭w tloong lee̒nh, xư̭ da za̭ng wê̒l văn hwả. Hwiḙ̂n ko̒n kỏ nhê̒w xán fấm thú kôông, n xán dă̭c chưng như xán fấn zḙ̂t thố kấm, tói, khwai xo̭, zươ hẩw… Ni la̒ nhửng tiê̒m năng dớ hwiḙ̂n thư̭c hiḙ̂n Chương chi̒nh OCOP gẳn kôô̒ng zu li̭ch

Chi̭ Nhung la̒ zâ̒w bớ mô hi̒nh ruôi thó tlẳng New Zealand

(HBDT) – Ham hoo̭c hói, ti̒m to̒i, xảng ta̭w, meḙnh za̭n tloong chiến dối mô hi̒nh fát chiến kinh tể, hô̭i viên fṷ nư̭ Kwắch Thi̭ Hô̒ng Nhung, Chi hô̭i xỏm Ban Rư̒ng, thi̭ chẩn Ma̭n Dức (Tân La̭c) da̒ fát chiến kinh tể za di̒nh, la̒ zẩw bớ mô hi̒nh ruôi thó tlẳng New Zealand ta̭i chính kwê hưởng.

Khức hút zu li̭ch Pa̒ Ko̒

(HBDT) – Xa̭ vu̒ng kaw Pa̒ Ko̒ (Mai Châw) la̒ vu̒ng dất mo̭l Mông kư chủ lô dơ̒i. Kánh kwan thiên nhiên ko̒n hwang xơ, ngươ̒i zân ko̒n lưw zư̭ ản nhiê̒w foong tṷc tâ̭p kwản, nét văn hwả dḙp, ớ ni dang tlớ thee̒nh diếm zu li̭ch mởi la̭, hấp zâ̭n tlêênh hă̒nh chi̒nh khảm fả nhửng miê̒m dất kướ ngo̭ Tâi Bắc

Khảng 5 thăm Tươ̭ng da̒i Bác Hô̒

(HBDT)- Nhửng ngă̒i khảng 5 li̭ch xứ, hwa̒ ku̒ng zoo̒ng mo̭l, dâ̒n tôi lêênh thăm Tươ̭ng da̒i Bác Hô̒ tlêênh kôông chỉnh Nha̒ mẳi Thwí diḙ̂n Hwa̒ Bi̒nh