(HBDT) – Zi̭ch kủm za kâ̒m A/H5N6 vươ̒ xwất hiḙ̂n tlêênh diḙ̂ ba̒n xa̭ Liên Xơn (Lương Xơn). Kỏ tôốc dô̭ lâi lan leenh, la̒ chết ha̒ng lwa̭t za kâ̒m ớ nhê̒w lo̭i nhơ ka, wi̭t, ngan, chim kút... tính dang dổi mă̭t vởi ngwi kơ thiḙ̂t ha̭i kinh tể ngiêm tloo̭ng nểw ó ki̭p thơ̒i ngăn chă̭n, khôổng chế zi̭ch.


Kản bô̭ thủ i xa̭ Liên Xơn (Lương Xơn) fun tiêw dôô̭c khứ chu̒ng khu vư̭c chăn ruôi dang xwất hiḙ̂n ố zi̭ch kủm A/H5N6

 

Bớ ngă̒i 25/2 – 2/3 tlêênh diḙ̂ ba̒n xa̭ Liên Xơn fát hiḙ̂n 3 ố zi̭ch kủm A/H5N6 dâ̒w tiên ta̭i tla̭i ka kwi mô 5.000 kon kuố hô̭ ôông Ngwiḙ̂n Văn Chung xỏm 23/9, ố zi̭ch tlêênh da̒n wi̭t 5.000 kon kuố za di̒nh ôông Chi̭nh Ngo̭c Ha̒ xỏm 3/2B. Ôông Da̒w Kim Twa̭i cho mắt: Chí chươ dâ̒i 1 twâ̒n 3.500 kon ka thi̭t chấn bi̭ dêểnh ki̒ xwất baảnh lăn tha chết ha̒ng lo̭t. Khi̒ rỉ za di̒nh chươ ro̭ ngwiên nhân cho rêênh chươ tli̭ thew kắch thôông thươ̒ng nhưng chăng hiḙ̂w kwá. Biếw hiḙ̂n kuố bêḙ̂nh la̒ ka xốt kaw, ú rṷ, ăn ít, bócx xác xơ xác dắi la liḙ̂t chơ̒ nê̒n, fu̒ tlôốc, mă̭t bi̭ khưng, mô̒m chắi zi̭ch lâ̭n thức ăn... Chí dêểnh khi̒ kơ kwan chwiên môn wê̒l xác minh, lể mâ̭w mởi xác di̭nh la̒ da̒n ka da̒ bi̭ zi̭ch kủm A/H5N6

Mức dô ngwi hiếm kuố zi̭ch kủm A/H5N6 da̒ ản kơ kwan chwiên môn khwiển. Zi̭ch xắi tha tlêênh diḙ̂ ba̒n xa̭ Liên Xơn zo nhửng ngwiên nhân: Da̒n ka chơ ản tiêm vắc xin kủm A/H5N6, kác hô̭ chươ thư̭c hiḙ̂n biḙ̂n fáp chăn ruôi an twa̒n xinh hoo̭c, ziển biển thơ̒i tiết fức ta̭p...

Dôô̒ng thơ̒i vởi ziển biển xắi tha, kác zái fáp kấp bắch chôổng zi̭ch da̒ ản hwiḙ̂n Lương Xơn tích kư̭c chiến khai dôô̒ng bô̭. Dôông chỉ Ngwiḙ̂n Văn Zanh, Fỏ Chú ti̭ch UBNZ hwiḙ̂n cho mắt: Ban chí da̭w foo̒ng chôổng zi̭ch bêḙ̂nh kuố hwiḙ̂n khấn chương chí da̭w UBNZ kác xa̭, thi̭ chản, foo̒ng , ban liên kwan tâ̭p chung chôổng zi̭ch kủm za kâ̒m kwiết liḙ̂t. Xa̭ Liên Xơn da̒ kôông bổ zi̭ch thew kwi kuố Lwâ̭t Thủ i. Tố chức tiêw hwí 100% xổ za kâ̒m ta̭i 3 ố thew kwi di̭nh. Kẩm buôn baảnh, ziết, fố, vâ̭n chiến za kâ̒m baw, tha khu vư̭c kỏ zi̭ch. Hwi dôô̭ng nhân lư̭c ta̭i chô̭ thư̭c hiḙ̂n fun khức tlu̒ng, rắc bôl bô̭t to̒n bô̭ dươ̒ng la̒ng, ngo̭ xỏm, hḙ̂ thôổng kôổng, reḙnh thwát tác...

Tôống da̒n za kâ̒m kuố tính ka̭ ni̒ khwáng tlêênh 6 tliḙ̂w kon. Môô̭ch xổ diḙ̂ fương záp rănh thă̒nh fổ Ha̒ Nô̭i, kác tính ba̭n dang chăn ruôi za kâ̒m kwi mô tlang tla̭i, za tla̭i lởn nhơ: La̭c Thwí, la̭c Xơn, Iên Thwí... Tính ha la̒ 1 tloong 10 diḙ̂ fương tlêênh ká nước xwất hiḙ̂n zi̭ch kủm A/H5N6. Dôô̒ng chỉ Lương Thanh Hái, Chi kṷc tlước Chi kṷc Chăn ruôi Thủ i tính nhẩn meḙnh: Vởi mức dô̭ lâi lan lenh nhơ hiḙ̂n năi, wiḙ̂c tâ̭p chung kaw dô̭, ză̒nh nguô̒n lư̭c chiến khai tiêm vắc xin foo̒ng bêḙ̂nh la̒ biḙ̂n fáp tốt nhất dớ ngăn chă̭n va̒ khổng chể zi̭ch.

Mă̭t khác, kâ̒n dấi meḙnh kác biḙ̂n fáp thôông tin, tiên chiê̒n tlêênh hḙ̂ thôổng lwa chiê̒n thănh kơ xớ dớ wê̒l ti̒nh hi̒nh zi̭ch kủm dớ ngươ̒i zân mắt, chú dôô̭ng fổi hơ̭p foo̒ng tleẻnh thew kwi di̭nh. Thư̭c hiḙ̂n 3 chăng: Chăng chủ zi̭ch, chăng muô baảnh, vâ̭n chiến, ziết fố tiêw thṷ za kâ̒m bêḙ̂nh. Ngươ̒i chăn ruôi fái tăng kươ̒ng thew ro̭i, zảm xát da̒n za kâ̒m, nểw fát hiḙ̂n za kâ̒m bêḙ̂nh, chết chăng ro̭ ngwiên nhân bảw kơ kwan thủ i diḙ̂ fương lể mâ̭w dớ chấn, xét ngiḙ̂m xác di̭nh bêḙ̂nh.

Kủm A/H5N6 kỏ kon dươ̒ng lâi lan da za̭ng kwa khôông khỉ, thức ăn, kwâ̒n ảw báw hô̭ chươ ản khứ tlu̒ng khi̒ zoong nă̒m ăn, thức oỏng baw chuô̒ng tla̭i. Twi nhiên vi tlu̒ng ni̒ kỏ khức dê̒ khảng iểw kôô̒ng thuốc xát tlu̒ng va̒ rḙ̂ bi̭ tiêw ziḙ̂t ớ môi tlươ̒ng nhiḙ̂t dô̭ tlêênh 30oc. Lưw ỉ ngươ̒i chăn ruôi thư̭c hiḙ̂n tốt vḙ̂ xinh chuô̒ng tla̭i dớ ha̭n chể xư̭ ánh hướng, lâi lan kuố zi̭ch kủm za kâ̒m.

Bu̒i Minh


KÁC TIN KHÁC


Lan twá văn hwả doo̭c dêểnh tlé em vu̒ng khỏ khăn

(HBDT) – Dêểnh chi̒ ni̒, kâw la̭c bô̭ (KLB) Thiḙ̂n ngwiḙ̂n Hwa̒ Bi̒nh da̒ kêw go̭i kóp va̒ tlaw tă̭ng "Thư viên kheéch thân thiḙ̂n” cho tlé em, ngươ̒i zân vu̒ng khỏ khăn tloong tính. Kwa rỉ nhă̒m lan twá văn hwả doo̭c, ta̭w xân chơi cho tlé em tloong nhửng ngă̒i ngí kuổi twâ̒n va̒ ngí he̒

Gi nhâ̭n khâw môô̭ch năm thư̭c hiḙ̂n zư̭ ản

(HBDT) – Zư̭ ản "Tăng kươ̒ng vai tlo̒ fṷ nư̭ va̒ tlé em gải tính Hwa̒ Bi̒nh tloong foo̒ng, chôổng ba̭w lư̭c zởi" zo Hô̭i LHFN tính la̒ chú zư̭ ản, ản thư̭c hiḙ̂n ta̭i 16 xa̭ kuố hwiḙ̂n: La̭c Xơn, Mai Châw, Iên Thwí, Da̒ Bắc. Zư̭ ản ản ta̒i chơ̭ bới Kwi̭ Thúc dấi xảng kiển tư fáp (JIFF), tôống xổ vổn hổ chơ̭ lêênh dêểnh 1,9 tí dôô̒ng. Thơ̒i zan thư̭c hiḙ̂n bớ khảng 6/2019 dêểnh hết khảng 10/2020.

Xa̭ Vỉnh Tiển 4 ta̭i chô̭ dớ dám báw an twa̒n cho nhân zân muô̒ ba̭w

(HBDT) – Tlêênh diḙ̂ ba̒n kỏ 4 ngâ̒m tla̒n to, kon, 1 diếm zân kư ớ tloong vu̒ng xế la̒l, xế dất ngwi hiếm chươ zi zơ̒i… Dỏ la̒ vẩn dê̒ ma̒ kấp wí, chỉnh kwiê̒n va̒ nhân zân xa̭ Vỉnh Tiển (Kim Bôi) kwan tâm lo lẳng, dă̭c biḙ̂t tloong kaw diếm mươ ba̭w chi̒ ni̒.

Chwiḙ̂n wê̒l ngươ̒i kỏ wi tỉn ớ xỏm Ngew

(HBDT) – Khâw nhê̒w năm ản zaw la̒ kản bô̭ chú chốt UBNZ xa̭, ôông Bu̒i Văn Thu wê̒l ngí chể dô̭ va̒ ản nhân zân xỏm Ngew, xa̭ Xwân Thwí (Kim Bôi) bâ̒w cho̭n la̒ ngươ̒i kỏ wi tỉn.