(HBDT) – Tloong khi kác kơ kwan chức năng, kấp wí, chỉnh kwiê̒n kác kấp, kác diḙ̂ fương tloong to̒n tính thế hiḙ̂n ro̭ kwiết tâm kaw nhất dớ foo̒ng ngươ̒ zi̭ch bêḙ̂nh Covid-19 thi̒ nhê̒w ké vấn lơ̭i zṷng ti̒nh hi̒nh dớ dăng tái th tin xai lâ̭ch, xẩw dôô̭c lêênh internet va̒ ma̭ng xa̭ hô̭i gâi hwang mang, bức xúc tloong zư lwâ̭n


Kản bô̭ I tể xa̭ Hwa̒ Xơn (Lương Xơn) la̒ kôông tác kiếm xwát ta̭i khu vư̭c kắch li

Mởi ni nhất, ngă̒i 11/3/2020, kwa thew ro̭i, nẳm ti̒nh hi̒nh, thanh tla Xớ TT&CT da̒ fát hiḙ̂n tlêênh môô̭ch chang bảw ma̭ng dăng tái thôông tin wê̒l 2 zu kheéch mo̭l Anh dêểnh zu li̭ch ta̭i Mai Châw "da̒ vắc Covid-19 dang ản kắch li ta̭i chô̭ ớ kheéch xa̭n Mai Châw Ecolodge hwiḙ̂n Mai Châw”. Dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Kwuốc Lwân, Chảnh thanh tla Xớ TT&CT cho mắt: Ngăi khâw nẳm bắt ản thôông tin vṷ wiḙ̂c, Thanh tla Xớ da̒ fổi hơ̭p vởi kác kơ kwan chức năng xác di̭nh ngươ̒i dươ tin xai xư̭ thâ̭t tlêênh dêểnh la̒ wiḙ̂c, iêw kâ̒w viết tươ̒ng chi̒nh; kắnh kảw ha̒nh vi dươ thôông tin xai. Dôô̒ng thơ̒i iêw kâ̒w gơ̭ dá nô̭i zung dăng tái, dươ thôông tin xai. Zo ni la̒ kơ kwan bảw chỉ T.Ư cho rêênh vươ̭t kwiê̒n xứ lỉ, rêênh chiến kấp tlêênh.

Tlêênh thư̭c tể, thơ̒i zan kwa, wiḙ̂c dăng tái dươ thôông tin xai xư̭ thâ̭t wê̒l ti̒nh hi̒nh zi̭ch bêḙ̂nh kuố môô̭ch xổ dổi tươ̭ng lêênh internet, ma̭ng xa̭ hô̭i gâi bức xúc zư lwâ̭n, thâ̭m chỉ gâi ánh hướng dêểnh kuô̭c khôổng kuố ngươ̒i zân. La̒ môô̭ch na̭n nhân kuố thôông tin xai lâ̭ch, chi̭ Ngwiḙ̂n Thi̭ kwi̒nh Chang, kwê xỏm Thanh Dức, thi̭ chẩn Ma̭n Dức (Tân La̭c) ka̭ ni̒ dang la̒ wiḙ̂c ớ Kôông ti Boosin – KKN Lương Xơn bức xúc: ngă̒i 6/3/2020 tôi wê̒l kwê thăm ôông nô̭i bi̭ ổm nă̭ng. Dêểnh ngă̒i 8/3/2020 tlớ la̭i foo̒ng tlo̭ ớ xa̭ Hwa̒ Xơn (Lương Xơn) dớ tiếp tṷc di la̒. Khi wê̒l dêểnh dươ̭c nhâ̭n ản thôông bảw to̒n bô̭ nhửng ngươ̒i tlong khu tlo̭ fái kắch li dớ foo̒ng zi̭ch vi̒ kỏ 1 ngươ̒i tiếp xúc kôông bêḙ̂nh nhân ngi nhiḙ̂m Covid-19. Khâw rỉ tôi nhâ̭n ản thôông tin bớ bổ, mḙ̂ la̒ ớ nha̒ bi̭ mo̭i ngươ̒i xúc xó, bấi, nhê̒w ngươ̒i tiếp xúc kôô̒ng tôi thi hwang mang lo rưới. Nhê̒w ngươ̒i ko̒n báw nếw tôi wê̒l bâ̭w chăng cho baw la̒ng...

Lơ̭I zung ti̒nh hi̒nh zi̭ch bêḙ̂nh Covid-19, thơ̒i zan kwa, nhê̒w dổi tươ̭ng dăng tin xai xư̭ thâ̭t tlêênh kác chang ma̭ng xa̭ hô̭i da̒ bi̭ lư̭c lươ̭ng chức năng xứ lỉ ngiêm. Như tlươ̒ng hơ̭p kuố D.T.T.H khinh năm 1987, ớ hwiḙ̂n la̭c Thwí da̒ bi̭ Kôông an hwiḙ̂n La̭c Thwí xứ fa̭t 12,5 tliḙ̂w dôô̒ng wê̒l hă̒nh vi dươ, dăng tái thôông tin xai xư̭ thâ̭t wê̒l zi̭ch bêḙ̂nh tlêênh chang facebook kả nhân dớ kâw view, like. Hăi tlươ̒ng hơ̭p kuố B.T.T khinh năm 2.000 ớ Kim Bôi, bi̭ Kôông an Kim Bôi xứ fa̭t 3 tliḙ̂w dôô̒ng vi̒ dươ thôông tin xai xư̭ thâ̭t tlêênh facebook kả nhân wê̒l wiḙ̂c xwất hiḙ̂n 1 bêḙ̂nh nhân bi̭ viêm dươ̒ng hô hấp kấp zương tỉnh vởi virus Corona ta̭i Bêḙ̂nh viḙ̂n da khwa tính...

Thươ̭ng tả Bu̒i Thanh Fúc, Tlướng Foo̒ng An ninh chỉnh tli̭ nô̭i bô̭ - Kôông an tính khắng di̭nh: Tất ká kác tlươ̒ng hơ̭p dươ, dăng tái thôông tin xai xư̭ thâ̭t tlêênh internet va̒ ma̭ng xa̭ hô̭i wê̒l ti̒nh hi̒nh zi̭ch beḙnh, gâi bức xúc, hwang mang tloong zư lwâ̭n xḙ bi̭ xứ lỉ ngiêm thew kwi di̭nh kuố fáp lwâ̭t

Ma̭nh Hu̒ng

 


KÁC TIN KHÁC


Lan twá văn hwả doo̭c dêểnh tlé em vu̒ng khỏ khăn

(HBDT) – Dêểnh chi̒ ni̒, kâw la̭c bô̭ (KLB) Thiḙ̂n ngwiḙ̂n Hwa̒ Bi̒nh da̒ kêw go̭i kóp va̒ tlaw tă̭ng "Thư viên kheéch thân thiḙ̂n” cho tlé em, ngươ̒i zân vu̒ng khỏ khăn tloong tính. Kwa rỉ nhă̒m lan twá văn hwả doo̭c, ta̭w xân chơi cho tlé em tloong nhửng ngă̒i ngí kuổi twâ̒n va̒ ngí he̒

Gi nhâ̭n khâw môô̭ch năm thư̭c hiḙ̂n zư̭ ản

(HBDT) – Zư̭ ản "Tăng kươ̒ng vai tlo̒ fṷ nư̭ va̒ tlé em gải tính Hwa̒ Bi̒nh tloong foo̒ng, chôổng ba̭w lư̭c zởi" zo Hô̭i LHFN tính la̒ chú zư̭ ản, ản thư̭c hiḙ̂n ta̭i 16 xa̭ kuố hwiḙ̂n: La̭c Xơn, Mai Châw, Iên Thwí, Da̒ Bắc. Zư̭ ản ản ta̒i chơ̭ bới Kwi̭ Thúc dấi xảng kiển tư fáp (JIFF), tôống xổ vổn hổ chơ̭ lêênh dêểnh 1,9 tí dôô̒ng. Thơ̒i zan thư̭c hiḙ̂n bớ khảng 6/2019 dêểnh hết khảng 10/2020.

Xa̭ Vỉnh Tiển 4 ta̭i chô̭ dớ dám báw an twa̒n cho nhân zân muô̒ ba̭w

(HBDT) – Tlêênh diḙ̂ ba̒n kỏ 4 ngâ̒m tla̒n to, kon, 1 diếm zân kư ớ tloong vu̒ng xế la̒l, xế dất ngwi hiếm chươ zi zơ̒i… Dỏ la̒ vẩn dê̒ ma̒ kấp wí, chỉnh kwiê̒n va̒ nhân zân xa̭ Vỉnh Tiển (Kim Bôi) kwan tâm lo lẳng, dă̭c biḙ̂t tloong kaw diếm mươ ba̭w chi̒ ni̒.

Chwiḙ̂n wê̒l ngươ̒i kỏ wi tỉn ớ xỏm Ngew

(HBDT) – Khâw nhê̒w năm ản zaw la̒ kản bô̭ chú chốt UBNZ xa̭, ôông Bu̒i Văn Thu wê̒l ngí chể dô̭ va̒ ản nhân zân xỏm Ngew, xa̭ Xwân Thwí (Kim Bôi) bâ̒w cho̭n la̒ ngươ̒i kỏ wi tỉn.