(HBDT) – Tỉnh dêểnh 8 zơ̒ ngă̒i 31/3, ká nước kỏ 204 ka vắc Covid-19, dảng chủ ỉ tloong xổ ri kỏ kiên kwan dêểnh Bêḙ̂nh viḙ̂n Bă̭ch Mai. Kṷ thế da̒ xắc di̭nh ản 33 tlươ̒ng hơ̭p, gô̒m 22 nhân viên kôông ti Trươ̒ng Sinh la̒ wiḙ̂c ta̭i nha̒ ăn bêḙ̂nh viḙ̂n va̒ 11 tlươ̒ng hơ̭p ko̒n la̭i la̒ bêḙ̂nh nhân va̒ ngươ̒i thân, ngươ̒i chăm xóc, ngươ̒i khảm bêḙ̂nh, diê̒w zươ̭ng.

Bêḙ̂nh viḙ̂n Bă̭ch Mai dang ản xác di̭nh la̒ ố zi̭ch lởn nhất va̒ ngwi hiếm nhất ká nước. Thew thôông bảw bớ Bêḙ̂nh viḙ̂n Bă̭ch Mai, tôống xổ kác tlươ̒ng hơ̭p ớ tính Hwa̒ Bi̒nh dêểnh khảm va̒ diê̒w tli̭ nô̭i chủ ớ Bêḙ̂nh viḙ̂n Bă̭ch Mai ká kơ xớ 1 va̒ 2 bớ ngă̒i 10/3 dêểnh chi̒ ni̒ la̒ 684 tlươ̒ng hơ̭p. Zo rỉ tính dang fái chiến khai khấn kấp kác zái fáp dớ zảm xát i tể chă̭t mo̭l wơ̒l Bêḙ̂nh viḙ̂n Bă̭ch Mai nhă̒m ngăn xư̭ lâi lan kuố zi̭ch Covid-19

Tlước ziển biển fức ta̭p kuố ố zi̭ch Bêḙ̂nh viḙ̂n Bă̭ch Mai, ngă̒i 26/3, BCD foo̒ng, chôổng zi̭ch Covid-19 da̒ kỏ văn bán khấn xổ 670/BCĐ-SYT kới kác xớ, ban, ngă̒nh, dwa̒n thế; UBNZ kác hwiḙ̂n, thă̒nh fổ, kác dơn vi̭ i tể tloong ngă̒nh; foo̒ng khảm da khwa tư nhân... wê̒l wiḙ̂c zảm xát i tể mo̭l bớ Bêḙ̂nh viḙ̂n Bă̭ch Mai wơ̒l. Ban Chí da̭w tính da̒ dê̒ ngi̭ kác diḙ̂ fương khấn chương diê̒w tla, lâ̭p zănh xắch kác tlươ̒ng hơ̭p tiếp xúc khânh dổi tươ̭ng vắc Covid-19 ta̭i Bêḙ̂nh viḙ̂n Bă̭ch Mai... áp zṷng kác biḙ̂n fáp kắch li thew kwi di̭nh.

Thew xổ liḙ̂w kuố Tlung tâm Kiếm xwát bêḙ̂nh tâ̭t tính, tỉnh dêểnh 20 zơ̒ ngă̒i 30/3/2020, to̒n tính da̒ tiển hă̒nh diê̒w tla, lâ̭p zănh xắch, kwán lỉ wiḙ̂c kắch li ta̭i za di̒nh 441 tlươ̒ng hơ̭p da̒ tư̒ng dêểnh Bêḙ̂nh viḙ̂n Bă̭ch Mai tloong 14 ngă̒i kwa; lâ̭p zănh xắch 337 tlươ̒nghơ̭p kỏ tiếp xúc liên kwan va̒ iêw kâ̒w tư̭ kắch li ta̭i nha̒ va̒ áp zṷng kác biḙ̂n fáp foo̒ng chôổng. Dôô̒ng chỉ Châ̒n Thi̭ Ải Hương, Fỏ zảm dôốc tluung tâm kiếm xwát bêḙ̂nh tâ̭t tính cho mắt: Kác diḙ̂ fương da̒ khấn chương baw kuô̭c tiển hă̒nh ra̒ xwát ku̒ng nhơ tăng kươ̒ng kôông tác tiên chiê̒n, vâ̭n dôô̭ng dớ ngươ̒i zân dêểnh Bêḙ̂nh viḙ̂n Bă̭ch Mai tloong 14 ngă̒i kwa tiển hă̒nh khai bảw i tể, tư̭ kắch li i tể va̒ thew ro̭i khức khwé ta̭i nha̒. Kác tlươ̒ng hơ̭p tư̭ kắch li ta̭i za di̒nh ản tiên chiê̒n, ha̭n chể di tha khói foo̒ng riêng, ha̭n chể tiếp xúc, ó di tha khói dươ̭c ớ...

Ho̒a Bi̒nh záp rănh vởi TF Ha̒ Nô̭i, zaw thôông di la̭i thuâ̭n lơ̭i zo rỉ tloong tlơ̒i zan 14 ngă̒i kwa kỏ xổ lươ̭ng nhê̒w ngươ̒i bêḙ̂nh liên kwan dêểnh Bêḙ̂nh viḙ̂n Bă̭ch Mai. Ni la nhỏm ngwi kơ kaw zoong zi̭ch xâm nhâ̭p baw tính. Thước ziển biển fức ta̭p kuố zi̭ch, dă̭c biḙ̂t xư̭ ngwi hiếm kuố ố zi̭ch Bêḙ̂nh viḙ̂n Bă̭ch Mai, ngươ̒i zân da̒ kwa rỉ kâ̒n fái khai bảw ngăi kơ kwan i tể dớ ản thew ro̭i khức khwé, xứ zṷng kác biḙ̂n fáp foo̒ng, chôổng lâi nhiḙ̂m thew kwi di̭nh.

Ngă̒i 29/3/2020, Bô̭ I tể da̒ kỏ Thôông bảw khấn xổ 9 ză̒nh cho nhửng ngươ̒i dêểnh Bêḙ̂nh viḙ̂n Bă̭ch Mai bớ nga̒i 12/3 dêểnh ka̭ ni̒

Bô̭ I tể, Bô̭ Kôông an va̒ Bô̭ TT&CT dê̒ ngi̭ tất ká bêḙ̂nh nhân, ngươ̒i nha̒ bêḙ̂nh nhân va̒ nhửng ngăi da̒ dêểnh Bêḙ̂nh viḙ̂n Bă̭ch Mai bớ ngă̒i 12/3 tlớ la̭i ni kâ̒n ngiêm túc thư̭c hiḙ̂n: Kắch li ta̭i nha̒; khai bảw i tể, kung kấp thôông tin bă̒ng kắch go̭i tôống da̒i 1900090095 hwă̭c nhẳn tin dêểnh xổ 8889 kung kấp xổ diḙ̂n thoa̭i nhửng ngươ̒i da̒ tiếp xúc khânh bớ ngă̒i 12/3 thew kủ fáp [Xổ diḙ̂n thwa̭i] ...

Tlươ̒ng hơ̭p kâ̒n thiết, ngươ̒i zan kâ̒n liên hḙ̂ kơ kwan i tể khânh nhất dớ ản hưởng zâ̭n ki̭p thơ̒i.

Zương Liḙ̂w

 


KÁC TIN KHÁC


Lan twá văn hwả doo̭c dêểnh tlé em vu̒ng khỏ khăn

(HBDT) – Dêểnh chi̒ ni̒, kâw la̭c bô̭ (KLB) Thiḙ̂n ngwiḙ̂n Hwa̒ Bi̒nh da̒ kêw go̭i kóp va̒ tlaw tă̭ng "Thư viên kheéch thân thiḙ̂n” cho tlé em, ngươ̒i zân vu̒ng khỏ khăn tloong tính. Kwa rỉ nhă̒m lan twá văn hwả doo̭c, ta̭w xân chơi cho tlé em tloong nhửng ngă̒i ngí kuổi twâ̒n va̒ ngí he̒

Gi nhâ̭n khâw môô̭ch năm thư̭c hiḙ̂n zư̭ ản

(HBDT) – Zư̭ ản "Tăng kươ̒ng vai tlo̒ fṷ nư̭ va̒ tlé em gải tính Hwa̒ Bi̒nh tloong foo̒ng, chôổng ba̭w lư̭c zởi" zo Hô̭i LHFN tính la̒ chú zư̭ ản, ản thư̭c hiḙ̂n ta̭i 16 xa̭ kuố hwiḙ̂n: La̭c Xơn, Mai Châw, Iên Thwí, Da̒ Bắc. Zư̭ ản ản ta̒i chơ̭ bới Kwi̭ Thúc dấi xảng kiển tư fáp (JIFF), tôống xổ vổn hổ chơ̭ lêênh dêểnh 1,9 tí dôô̒ng. Thơ̒i zan thư̭c hiḙ̂n bớ khảng 6/2019 dêểnh hết khảng 10/2020.

Xa̭ Vỉnh Tiển 4 ta̭i chô̭ dớ dám báw an twa̒n cho nhân zân muô̒ ba̭w

(HBDT) – Tlêênh diḙ̂ ba̒n kỏ 4 ngâ̒m tla̒n to, kon, 1 diếm zân kư ớ tloong vu̒ng xế la̒l, xế dất ngwi hiếm chươ zi zơ̒i… Dỏ la̒ vẩn dê̒ ma̒ kấp wí, chỉnh kwiê̒n va̒ nhân zân xa̭ Vỉnh Tiển (Kim Bôi) kwan tâm lo lẳng, dă̭c biḙ̂t tloong kaw diếm mươ ba̭w chi̒ ni̒.

Chwiḙ̂n wê̒l ngươ̒i kỏ wi tỉn ớ xỏm Ngew

(HBDT) – Khâw nhê̒w năm ản zaw la̒ kản bô̭ chú chốt UBNZ xa̭, ôông Bu̒i Văn Thu wê̒l ngí chể dô̭ va̒ ản nhân zân xỏm Ngew, xa̭ Xwân Thwí (Kim Bôi) bâ̒w cho̭n la̒ ngươ̒i kỏ wi tỉn.