(HBDT) – Mă̭C zu̒ zi̭ch Covid-19 dang ziển biển hết khức fức ta̭p, mê ti̒nh hi̒nh zả ká thi̭ tlươ̒ng ớ hwiḙ̂n Mai Châw vấn zwi chi̒ ốn di̭nh kác mă̭t ha̒ng tiêw zu̒ng thiết iểw, dáp ửng dú nhu kâ̒w kuố ngươ̒i zân. Kác zwănh ngiḙ̂p, nha̒ fân fổi da̒ chú dôô̭ng nguô̒n ha̒ng hwả dươ tha thi̭ tlươ̒ng, chăng kỏ hiḙ̂n tươ̭ng dâ̒w kơ găm ha̒ng. Hwiḙ̂n da̒ chí da̭w kơ kwan chức năng tăng kươ̒ng kác biḙ̂n fáp kiếm xwát, dám báw kung ửng ha̒ng hwả fṷc vṷ ngươ̒i tiêw zu̒ng.

 


Zả ká ha̒ng hwả tlêênh diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n Mai Châw ốn di̭nh, dú kác mă̭t ha̒ng thiết iểw fṷc vṷ nhân zân

Hwiḙ̂n Mai Châw kỏ 2 chơ̭ tlung tâm la̒ chơ̭ nôông xán thi̭ chẩn Mai Châw va̒ chơ Ko Lương, xa̭ Va̭n Mai ku̒ng 7 chơ̭ nôông thôn nhơ Baw La, Xăm Khwe̒, Tân Tha̒nh, Tha̒nh Xơn, Pa̒ Ko̒… Mă̭c zu̒ dang tloong thơ̒i ki̒ ha̭n chể ho̭p dớ tleẻnh tâ̭p chung dôông mo̭l, twi nhiên kác mă̭t ha̒ng lương thư̭c, thư̭c fấm, thâw, tlải... fṷc vṷ nhân zân vấn ản bă̒i baảnh foong fủ, da za̭ng; ha̒ng baảnh dủng zả, dám báw chất lươ̭ng, chăng vi̒ zi̭ch bêḙ̂nh ma̒ tăng zả.

Ta̭i môô̭ch xổ chơ̭ tlêênh diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n, da xổ kác mă̭t ha̒ng ó kỏ biẻn dôô̭ng nhê̒w wê̒l zả xo kôô̒ng tlước. Kṷ thế kảw chăm thương bớ 12.000 – 16.000 dôô̒ng/kg; nhúc bo̒ lo̭i A kỏ zả bớ 250.000 – 300.000 dôô̒ng/kg; kả we̒l lo̭i 1kg tlớ lêênh zả bớ 80.000 – 100.000. Riêng nhúc kủi zo ánh hướng zi̭ch tá kủi châw Fi cho rêênh vấn zư̭ mức kaw, bớ 140.000 – 170.000 /kg....

Chi̭ Ha̒ Thi̭ Hwa̒, ngươ̒i muô ha̒ng chiê xé: "Mă̭c zu̒ khu vư̭c tôi khôổng chươ xwất hiḙ̂n zi̭ch bêḙ̂nh Covid-19, za di̒nh tôi chú dôô̭ng tích chư̭ môô̭ch xổ mă̭t ha̒ng kâ̒n thiết, muô dú lươ̭ng ăn tloong 1 twâ̒n dớ ha̭n chể di la̭i, tiếp xúc ớ dươ̭c nhê̒w mo̭l, chứ chăng fái lo lẳng ha̒ng hwả thiểw hṷt rô̒i ô̒ a̭t di muô”

Ngỏ chung zả ká ha̒ng hwả, zi̭ch vṷ ốn di̭nh, da xổ kác dơn vi̭ kinh zwănh kỏ niêm iết zả, kam kết bi̒nh ốn zả dớ fṷc vṷ nhân zân diḙ̂ fương. Ba̒ Ngwiḙ̂n Thi̭ Hwa, chú kướ ha̒ng bắch hwả tôống hơ̭p hwiḙ̂n MaiChâw, thi̭ chẩn Mai Châw cho mắt: "Chi̒ ni̒ ha̒ng hwả thiết iểw fṷc vṷ nhân zân tloong thơ̒i zan kỏ zi̭ch foong fủ, dám báw dâ̒i dú wê̒l lươ̭ng va̒ chất, cho rêênh ngươ̒i zân iên tâm. Dâ̒n tôi baảnh zả ká hơ̭p lỉ, zư̭ ngwiên zả, ó kỏ hiḙ̂n tươ̭ng tăng lươ̭ng mo̭l muô dô̭t biển. Thâ̭m chỉ dâ̒n tôi ko̒n zám zả vi̒ zi̭ch bêḙ̂nh Covid-19”. Dôô̒ng chỉ Bu̒i Văn Zâ̭w, kản bô̭ tố xổ 3, Dô̭i Kwán lỉ thi̭ tlươ̒ng xổ 4 fṷ chắch khu vư̭c hwiḙ̂n Mai Châw cho mắt: "Ka̭ ni̒, ha̒ng hwả tlêênh diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n kơ bán ốn di̭nh wê̒l zả ká, dú kác mă̭t ha̒ng cho nhu kâ̒w muô khăm kuố nhân zân.”

Dớ ốn di̭nh thi̭ tlươ̒ng ha̒ng hwả tloong thơ̒i zi̭ch bêḙ̂nh Covid-19 ziển biển fức ta̭p, Dô̭i Kwán lỉ thi̭ tlươ̒ng xổ 4 hwiḙ̂n Mai Châw da̒ xâi zư̭ng kể hwă̭ch kṷ thế kiếm tla, kiếm xwát thi̭ tlươ̒ng, fổi hơ̭p chă̭t chḙ vởi kác lư̭c lươ̭ng chức năng kuố diḙ̂ fương tăng kươ̒ng kiếm tla kôô̒ng kơ xớ kinh zwănh thư̭c fấm, kác mă̭t ha̒ng thiết iewe fṷc vṷ nhu kâ̒w tiêw zu̒ng kuố nhân zân. Thư̭c hiḙ̂n ngiêm thew fáp lwâ̭t dổi vởi kác tlươ̒ng hơ̭p vi fa̭m, nhất la̒ lơ̭i zṷng zi̭ch bêḙ̂nh Covid-19 dớ găm ha̒ng, tích chư̭ ha̒ng hwả,baảnh ha̒ng tăng zả kwả mức khi̒ ngươ̒i zân tổ kảw, fán ắnh.

Thu Hươ̒ng (Tlung tâm VT-TT&TT hwiḙ̂n Mai Châu)

KÁC TIN KHÁC


Lan twá văn hwả doo̭c dêểnh tlé em vu̒ng khỏ khăn

(HBDT) – Dêểnh chi̒ ni̒, kâw la̭c bô̭ (KLB) Thiḙ̂n ngwiḙ̂n Hwa̒ Bi̒nh da̒ kêw go̭i kóp va̒ tlaw tă̭ng "Thư viên kheéch thân thiḙ̂n” cho tlé em, ngươ̒i zân vu̒ng khỏ khăn tloong tính. Kwa rỉ nhă̒m lan twá văn hwả doo̭c, ta̭w xân chơi cho tlé em tloong nhửng ngă̒i ngí kuổi twâ̒n va̒ ngí he̒

Gi nhâ̭n khâw môô̭ch năm thư̭c hiḙ̂n zư̭ ản

(HBDT) – Zư̭ ản "Tăng kươ̒ng vai tlo̒ fṷ nư̭ va̒ tlé em gải tính Hwa̒ Bi̒nh tloong foo̒ng, chôổng ba̭w lư̭c zởi" zo Hô̭i LHFN tính la̒ chú zư̭ ản, ản thư̭c hiḙ̂n ta̭i 16 xa̭ kuố hwiḙ̂n: La̭c Xơn, Mai Châw, Iên Thwí, Da̒ Bắc. Zư̭ ản ản ta̒i chơ̭ bới Kwi̭ Thúc dấi xảng kiển tư fáp (JIFF), tôống xổ vổn hổ chơ̭ lêênh dêểnh 1,9 tí dôô̒ng. Thơ̒i zan thư̭c hiḙ̂n bớ khảng 6/2019 dêểnh hết khảng 10/2020.

Xa̭ Vỉnh Tiển 4 ta̭i chô̭ dớ dám báw an twa̒n cho nhân zân muô̒ ba̭w

(HBDT) – Tlêênh diḙ̂ ba̒n kỏ 4 ngâ̒m tla̒n to, kon, 1 diếm zân kư ớ tloong vu̒ng xế la̒l, xế dất ngwi hiếm chươ zi zơ̒i… Dỏ la̒ vẩn dê̒ ma̒ kấp wí, chỉnh kwiê̒n va̒ nhân zân xa̭ Vỉnh Tiển (Kim Bôi) kwan tâm lo lẳng, dă̭c biḙ̂t tloong kaw diếm mươ ba̭w chi̒ ni̒.

Chwiḙ̂n wê̒l ngươ̒i kỏ wi tỉn ớ xỏm Ngew

(HBDT) – Khâw nhê̒w năm ản zaw la̒ kản bô̭ chú chốt UBNZ xa̭, ôông Bu̒i Văn Thu wê̒l ngí chể dô̭ va̒ ản nhân zân xỏm Ngew, xa̭ Xwân Thwí (Kim Bôi) bâ̒w cho̭n la̒ ngươ̒i kỏ wi tỉn.