(HBDT) – Tlươ̒NG TLHFT Iên Hwa̒ (Da̒ Bắc) kỏ 10 lớp hoo̭c, 270 hoo̭c xinh. Thư̭c hiḙ̂n wiḙ̂c foo̒ng, chôổng zi̭ch Covid-19, hoo̭c xinh to̒n tlươ̒ng ản ngí ho thew kwi di̭nh. ki̒ TLHFT dang ớ ngăi tlước mă̭t, ma̒ khổi lươ̭ng kiển thức kâ̒n hoo̭c va̒ ôn tâ̭p rất dư̒. Tloong khi rỉ hoo̭c xinh nha̒ tlươ̒ng kỏ dêểnh khânh 80% thuô̭c ziḙ̂n hô̭ nge̒w, kâ̭n nge̒w, ó kỏ diḙ̂n thwa̭i thôông minh. Mẳi tỉnh nổl ma̭ng dớ ho̭c kwa internet. Khỏ khăn kuố nha̒ tlươ̒ng i la̒ ti̒nh tla̭ng chung kuố kác tlươ̒ng thuô̭c diḙ̂ ba̒n vu̒ng xâw, vu̒ng xa kuố tính chi̒ ni̒.Học sinh khối 12, trường THPT Yên Hòa (Đà Bắc) học trên truyền hình. Hoo̭c xinh khổi 12, tlươ̒ng TLHFT Iên Hwa̒ (Da̒ Bắc)

Dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Văn Minh, Hiḙ̂w tlướng tlươ̒ng TLHFT Iên Hwa̒ băn khwăn: Kơ xớ vâ̭t chất nha̒ tlươ̒ng, diê̒w kiḙ̂n kuố da xổ hoo̭c xinh chươ dáp ửng ản wiḙ̂c chiến khai ră̭i va̒ hoo̭c chư̭c tiển. Môô̭ch bô̭ fâ̭n hoo̭c xinh chươ tư̭ zác tloong wiḙ̂c hoo̭c ớ nha̒ va̒ tham za hoo̭c tlêênh chiê̒n hi̒nh. Môô̭ch xổ fṷ hwinh ko̒n buông loóng, chươ tích kư̭c tham za dôn dôốc kon em ớ nha̒. Zo rỉ wiḙ̂c hoo̭c tlêênh internet va̒ tlêênh chiê̒n hi̒nh kuố hoo̭c xinh nha̒ tlươ̒ng chươ da̭t hiḙ̂w kwá nhơ moong muổn.

Ku̒ng chung khỏ khăn nhơ tlươ̒ng Iên Hwa̒ la̒ kác tlươ̒ng vu̒ng kaw kuố hwiḙ̂n Mai Châw. Dôô̒ng chỉ Vṷ Dức Ha̭nh, Tlướng Foo̒ng ZZ&DT hwiḙ̂n Mai Châw cho mắt: Zo diḙ̂ ba̒n fức ta̭p, nhê̒w hoo̭c xinh nha̒ ớ xa tlươ̒ng, ảng khả di la̭i khỏ khăn, wiḙ̂c  zaw nhiḙ̂m vṷ hoo̭c tâ̭p dêểnh tư̒ng hoo̭c xinh kă̭p khỏ khăn. Xổ lươ̭ng hoo̭c xinh nhê̒w, wiḙ̂c in ẩn dê̒ thi cho hoo̭c xinh kă̭p nhê̒w khỏ khăn... Hoo̭c xinh iểw ó kỏ xư̭ hưởng zâ̭n kuố zảw viên, cho rêênh nhê̒w ba̒i tâ̭p ó ví la̒ ản, kỏ hoo̭c xinh ỉ thức tư̭ hoo̭c chươ tốt, chươ hwa̒n thă̒nh nhiḙ̂m vṷ hoo̭c tâ̭p, no̭p ba̒i chươ ki̭p thơ̒i. Wa̒i tha do xổ hoo̭c xinh chươ kỏ du̒ kác diê̒w kiḙ̂n dớ hoo̭c tâ̭p chư̭c tiẻn (mải tỉnh, diḙ̂n thwa̭i, mang internet...). Wiḙ̂c ră̭i ôn tâ̭p chư̭c tiển kuố zảw viên chươ thư̭c hiḙ̂n kwa kác fâ̒n mê̒m, ửng zṷng miḙ̂n fỉ nhơ: zoom cloud meetings, google from... zo hḙ̂ thôổng dươ̒ng chiê̒n kẻm, zảw viên chươ ản hưởng zâ̭n, la̒ kwen, tiếp kâ̭n kác fâ̒n mê̒m zoom cloud meetings... nên ko̒n nga̭i, lủng tủng. Wiḙ̂c hoo̭c tlêênh chiê̒n hi̒nh, tlêênh ma̭ng... kă̭p khỏ khăn, zo ó dê̒w kha̒ wê̒l chi̒nh dô̭ zươ̭ hoo̭c xinh miê̒n nủi va̒ dôô̒ng bă̒ng, nhê̒w nô̭i zung kiển thức hoo̭c xinh khỏ tiếp thu.

Thư̭c hiḙ̂n hưởng zâ̭n kuố Bô̭ ZZ&DT ku̒ng nhơ kăn kử baw ti̒nh hi̒nh thư̭c tể diḙ̂ fương, tính da̒ chiến khai wiḙ̂c ră̭i ôn tâ̭p kác môn: Twản, Ngư̭ văn, thiểng Anh, Vâ̭t lỉ, hwả hoo̭c... lớp 12. Nô̭i zung la̒ ôn tâ̭p hoo̭c ki̒ I, kác môn thi TLHFT kuốc za, kác môn thi tiến xinh lớp 9 baw lớp 10. Dôô̒ng hcỉ Bu̒i Thi̭ Kim Twiển, Zảm dôốc Xớ ZZ&DT cho mắt: Thew xổ liḙ̂w thôổng kê ớ kác vu̒ng tthwâ̭n lơ̭i khwáng 60 – 70% hoo̭c xinh tham za hoo̭c tâ̭p, ớ kác vu̒ng khỏ khăn kỏ khwáng 30% hoo̭c xinh tham za hoo̭c tâ̭p. Hoo̭c xinh vu̒ng kaw, wiḙ̂c tiếp xoỏng tỉn hiḙ̂w chiê̒n hi̒nh iểw, hwă̭c ó thu ản xoỏng kuố da̒i FT-CH tính. Wiḙ̂c ửng zṷng KNTT dớ ră̭i hoo̭c chư̭c tiển kúo zảw viên ớ kác tlươ̒ng hoo̭c vu̒ng xâw, vu̒ng xa ko̒n ha̭n chể. Tí lḙ̂ hoo̭c xinh kỏ mẳi tỉnh kết nổl ma̭ng ko̒n thấp. Zo rỉ nhê̒w tlươ̒ng fái thư̭c hiḙ̂n in ba̒i kới dêểnh hoo̭c xinh. Thư̭c tể nếw chiến khai ră̭i kiển thức mởi tlêênh chiê̒n hi̒nh, internet xḙ rất khỏ khăn, thiḙ̂t tho̒i cho hoo̭c xinh vu̒ng kaw.


D.L

KÁC TIN KHÁC


Lan twá văn hwả doo̭c dêểnh tlé em vu̒ng khỏ khăn

(HBDT) – Dêểnh chi̒ ni̒, kâw la̭c bô̭ (KLB) Thiḙ̂n ngwiḙ̂n Hwa̒ Bi̒nh da̒ kêw go̭i kóp va̒ tlaw tă̭ng "Thư viên kheéch thân thiḙ̂n” cho tlé em, ngươ̒i zân vu̒ng khỏ khăn tloong tính. Kwa rỉ nhă̒m lan twá văn hwả doo̭c, ta̭w xân chơi cho tlé em tloong nhửng ngă̒i ngí kuổi twâ̒n va̒ ngí he̒

Gi nhâ̭n khâw môô̭ch năm thư̭c hiḙ̂n zư̭ ản

(HBDT) – Zư̭ ản "Tăng kươ̒ng vai tlo̒ fṷ nư̭ va̒ tlé em gải tính Hwa̒ Bi̒nh tloong foo̒ng, chôổng ba̭w lư̭c zởi" zo Hô̭i LHFN tính la̒ chú zư̭ ản, ản thư̭c hiḙ̂n ta̭i 16 xa̭ kuố hwiḙ̂n: La̭c Xơn, Mai Châw, Iên Thwí, Da̒ Bắc. Zư̭ ản ản ta̒i chơ̭ bới Kwi̭ Thúc dấi xảng kiển tư fáp (JIFF), tôống xổ vổn hổ chơ̭ lêênh dêểnh 1,9 tí dôô̒ng. Thơ̒i zan thư̭c hiḙ̂n bớ khảng 6/2019 dêểnh hết khảng 10/2020.

Xa̭ Vỉnh Tiển 4 ta̭i chô̭ dớ dám báw an twa̒n cho nhân zân muô̒ ba̭w

(HBDT) – Tlêênh diḙ̂ ba̒n kỏ 4 ngâ̒m tla̒n to, kon, 1 diếm zân kư ớ tloong vu̒ng xế la̒l, xế dất ngwi hiếm chươ zi zơ̒i… Dỏ la̒ vẩn dê̒ ma̒ kấp wí, chỉnh kwiê̒n va̒ nhân zân xa̭ Vỉnh Tiển (Kim Bôi) kwan tâm lo lẳng, dă̭c biḙ̂t tloong kaw diếm mươ ba̭w chi̒ ni̒.

Chwiḙ̂n wê̒l ngươ̒i kỏ wi tỉn ớ xỏm Ngew

(HBDT) – Khâw nhê̒w năm ản zaw la̒ kản bô̭ chú chốt UBNZ xa̭, ôông Bu̒i Văn Thu wê̒l ngí chể dô̭ va̒ ản nhân zân xỏm Ngew, xa̭ Xwân Thwí (Kim Bôi) bâ̒w cho̭n la̒ ngươ̒i kỏ wi tỉn.