(HBDT) – Dỏ la̒ kwan diếm nhất kwản kuố UBNZ hwiḙ̂n La̭c Xơn khi̒ tlêênh diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n xắi tha vṷ wiḙ̂c ngiêm tloo̭ng: Môô̭ch xổ hô̭ kinh tể khả lo̭t baw zănh xắch hô̭ nge̒w, kâ̭n nge̒w dớ thṷ hướng kỏi hổ chơ̭ thew Ngi̭ kwiết 42/NQ-CP ; môô̭ch xổ hô̭ nge̒w, kâ̭n nge̒w kỏ za kắnh khỏ khăn thư̭c xư̭ bi̭ chỉnh kwiê̒n xa̭ dá kwêê̒nh.


Ớ xa̭ Kwỉ Hwa̒ kỏ tlươ̒ng hơ̭p ôông Bu̒i Văn H... ớ xỏm Khá, ká hal ôônng ba̒ dê̒w la̒ zảw viên, diê̒w kiḙ̂n kinh tể khả zá hơn xo kôô̒ng kác hô̭ khác. Thơ̒i diếm kuổi năm 2019, kwa nhơ̒ vá ma̒ za di̒nh ôông H ản bi̒nh xét hô̭ kâ̭n nge̒w dớ ta̭w diê̒w kiḙ̂n cho lon lải di hoo̭c, ản ưw tiên wăl vổn chỉnh xắch..., ôông Bu̒i Văn D ớ xỏm Thang la̒ kản bô̭, vơ̭ la̒ zảw viên i ản ưw tiên dươ baw zănh xắch hô̭ nge̒w, kâ̭n nge̒w, ản kấp xỏm tôống hơ̭p lêênh dê̒ ngi̭ ản hổ chơ̭ zo ắnh hướng bớ zi̭ch Covid-19. La̭ dơ̒i hơn, ớ xỏm Khá, chú hô̭ la̒ nôông zân, kỏ kon la̒ kôông chức fṷ chắch lỉnh vư̭c LD-TB&XH kuố xa̭ cho, ngiếm nhiên lo̭t baw zắnh xắch hô̭ nge̒w, kâ̭n nge̒w.

Kwa tlaw dối kôông Bu̒i Văn Zát, Chú ti̭ch UBNZ xa̭ Kwỉ Hwa̒, ngă̒i 16/5, UBNZ xa̭ da̒ tiển hă̒nh chi tlá chể dô̭ hô̭ nge̒w, hô̭ kâ̭n nge̒w, chăng dớ xắi tha ti̒nh tla̭ng chu̒ng, lă̭p. Twi nhiên tlước rỉ kwả chi̒nh tống hơ̭p zănh xắch hô̭ thṷ hướng bớ kác xỏm, kấp xa̭ da̒ fát hiḙ̂n kỏ 3 tlươ̒ng hơ̭p xai fa̭m, gômg 2 hô̭ xỏm Khá, 1 hô̭ xỏm thang. 3 tlươ̒ng hơ̭p ni̒, chỉnh kwiê̒n diḙ̂ fương da̒ di̒nh chi’, ó lâ̭p zănh xắch kấp thiê̒n hổ chơ̭, la̒ biê bán iêw kâ̒w 3 hô̭ kỉ kam kết ó dươ baw zănh xắch hổ chơ̭. Vi̒ nhê̒w lỉ zo, baw gô̒n ká xư̭ iểw kẻm wê̒l năng lư̭c, chi̒nh dô̭ kản bô̭ kấp xỏm, xa̭ zâ̭n dêểnh ko̒n bó xót 25 tlươ̒ng hơ̭p khấw nge̒w, kâ̭n nge̒w tloong kwả chi̒nh tôống hơ̭p zănh xắch thṷ hướng.

Xư̭ wiḙ̂c nê̒w tlêênh ko̒n ngiêm tloo̭ng, gâi bức xúc hơn khi̒ ớ xa̭ Tâm Lâ̭p kỏ 9 hô̭ kỏ khấw la̒ kản bô̭, dáng viên, hô̭ kinh tể khả ản dươ baw zănh xắch hô̭ nge̒w, kâ̭n nge̒w. 9 tlươ̒ng hơ̭p xai dổi tươ̭ng ni̒ da̒ ản chi tlá thiê̒n hổ chơ̭ nge̒w bi̭ ắnh hướng vi̒ zi̭ch Covid-19. Tloong khi dỏ, môô̭ch xổ hô̭ khỏ khăn kác xỏm thắc mắc ó ản bi̒nh xét, kôông nhâ̭n hô̭ nge̒w, hô̭ kâ̭n nge̒w.

Ngă̒i 20/5, ngăi khâw khi nhâ̭n ản thôông tin, UBNZ hwiḙ̂n La̭c Xơn ho̭p khấn, xác di̭nh thôông tin tlêênh la̒ kỏ kơ xớ. Ngă̒i 21/5, UBNZ hwiḙ̂n thă̒nh lâ̭p 2 dwa̒n kiếm tla va̒ tố chức kiếm tla ta̭i kác xa̭ liên kwan, kết kwá kỏ xắi tha vi fa̭m chi tlá xai dổi tươ̭ng. Ngwiên nhân kheéch kwan zo thơ̒i diếm ra̒ xwát chiến khai bớ khảng 10/2019, chú kwan la̒ zo xai xót ớ kác khâw bi̒nh xét, tôống hơ̭p zănh xắch hô̭ nge̒w, kâ̭n nge̒w kuố xa̭.

Deẻnh zả xư̭ wiḙ̂c xắi tha la̒ ngiêm tloo̭ng, UBNZ hwiḙ̂n khấn chương xứ lỉ kwiết lḙ̂t kác tlươ̒ng hơ̭p xai fa̭m. Ngă̒i 22/5, UBNZ hwiḙ̂n da̒ zaw xa̭ thu hô̒i thiê̒n chi xai 9 dổi tươ̭ng ớ xa̭ Tân Lâ̭p, ra̒ xwát la̭i kác dổi tươ̭ng. Zaw kác xa̭ Tân Lâ̭p, Kwỉ Hwa̒ ban hă̒nh Kwiết di̭nh di̒nh chí kôông tác dổi vởi kôông chức LD-TB&XH. Chí da̭w UBNZ xa̭ Tân Lâ̭p di̒nh chí kôông tác dổi vởi Tlướng xỏm Râ̭m va̒ xỏm Chiê̒ng Wang 2. Ku̒ng ngă̒i UBNZ hwiḙ̂n ban hă̒nh Kwiết di̭nh xổ 3077/QĐ –UBND wê̒l wiḙ̂c thă̒nh lâ̭p kác do̒n kiếm tla wiḙ̂c chi tlá hổ chơ̭ ngươ̒i zân kă̭p khỏ khăn zo da̭i zi̭ch Covid-19. Thơ̒i zan kiếm tla bớ ngă̒i 23-25/5.

Dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Ngo̭c Diḙ̂p, Chú ti̭ch UBNZ hwiḙ̂n khắng di̭nh: kwan diếm kuố hwiḙ̂n la̒ "xai dêểnh no, xứ lỉ dêểnh rỉ”, cho che chủ. Wiḙ̂cc chi tlá kỏ hổ chơ̭ fái ản thư̭c hiḙ̂n kôông khai, minh bă̭ch, dủng dổi tươ̭ng. Hwiḙ̂n ku̒ng iêw kâ̒w kôông tác kiếm tla, ra̒ xwát ta̭i kác xa̭ fái khấn chương, ki̭p thơ̒i, xoong tlước ngă̒i 24/5, dớ khởm 25/5 xḙ ho̭p, deẻnh zả la̭i to̒n bô̭ kôông tác chiến khai chi tlá hổ chơ̭. La̒ ro̭ chắch nhiḙ̂m, kiếm diếm, xứ lỉ ngiêm thew kwi di̭nh dổi vởi kác tố chức, kả nhân liên kwan nểw dớ tha xai fa̭m. Tloong thơ̒i zan dêểnh, kác xa̭, thi̭ chẩn khấn chương chiến khai ra̒ xwát tất ká kác dổi tươ̭ng dớ chi tlá cho ngươ̒i zân, ó dớ thất thwát ngân xắch Nha̒ nước. Dôô̒ng thơ̒i bố xung kác dổi tươ̭ng ko̒n thiểw, nểw fát hiḙ̂n hô̭ ó thuô̭c dổi tươ̭ng xḙ dươ tha khói zănh xắch.

KÁC TIN KHÁC


Lan twá văn hwả doo̭c dêểnh tlé em vu̒ng khỏ khăn

(HBDT) – Dêểnh chi̒ ni̒, kâw la̭c bô̭ (KLB) Thiḙ̂n ngwiḙ̂n Hwa̒ Bi̒nh da̒ kêw go̭i kóp va̒ tlaw tă̭ng "Thư viên kheéch thân thiḙ̂n” cho tlé em, ngươ̒i zân vu̒ng khỏ khăn tloong tính. Kwa rỉ nhă̒m lan twá văn hwả doo̭c, ta̭w xân chơi cho tlé em tloong nhửng ngă̒i ngí kuổi twâ̒n va̒ ngí he̒

Gi nhâ̭n khâw môô̭ch năm thư̭c hiḙ̂n zư̭ ản

(HBDT) – Zư̭ ản "Tăng kươ̒ng vai tlo̒ fṷ nư̭ va̒ tlé em gải tính Hwa̒ Bi̒nh tloong foo̒ng, chôổng ba̭w lư̭c zởi" zo Hô̭i LHFN tính la̒ chú zư̭ ản, ản thư̭c hiḙ̂n ta̭i 16 xa̭ kuố hwiḙ̂n: La̭c Xơn, Mai Châw, Iên Thwí, Da̒ Bắc. Zư̭ ản ản ta̒i chơ̭ bới Kwi̭ Thúc dấi xảng kiển tư fáp (JIFF), tôống xổ vổn hổ chơ̭ lêênh dêểnh 1,9 tí dôô̒ng. Thơ̒i zan thư̭c hiḙ̂n bớ khảng 6/2019 dêểnh hết khảng 10/2020.

Xa̭ Vỉnh Tiển 4 ta̭i chô̭ dớ dám báw an twa̒n cho nhân zân muô̒ ba̭w

(HBDT) – Tlêênh diḙ̂ ba̒n kỏ 4 ngâ̒m tla̒n to, kon, 1 diếm zân kư ớ tloong vu̒ng xế la̒l, xế dất ngwi hiếm chươ zi zơ̒i… Dỏ la̒ vẩn dê̒ ma̒ kấp wí, chỉnh kwiê̒n va̒ nhân zân xa̭ Vỉnh Tiển (Kim Bôi) kwan tâm lo lẳng, dă̭c biḙ̂t tloong kaw diếm mươ ba̭w chi̒ ni̒.

Chwiḙ̂n wê̒l ngươ̒i kỏ wi tỉn ớ xỏm Ngew

(HBDT) – Khâw nhê̒w năm ản zaw la̒ kản bô̭ chú chốt UBNZ xa̭, ôông Bu̒i Văn Thu wê̒l ngí chể dô̭ va̒ ản nhân zân xỏm Ngew, xa̭ Xwân Thwí (Kim Bôi) bâ̒w cho̭n la̒ ngươ̒i kỏ wi tỉn.