(HBDT) – Ngă̒i 30/6, Hô̭i Khwiển hoo̭c tính da̒ tố chức hô̭i ngi̭ xơ kết kôông tác khwiển hoo̭c, khwiển ta̒i, xâi zư̭ng xa̭ hô̭i ho̭c tâ̭p va̒ Dê̒ ản 281/QĐ-TTg luố Thú tưởng Chỉnh fú 6 khảng dâ̒w năm 2020; xơ kết 3 khảng thứ ngiḙ̂m mô hi̒nh "kôông zân hoo̭c tâ̭p” "dơn vi̭ hoo̭c tâ̭p” kấp hwiḙ̂n, kấp tính.


Kác da̭i biếw kă̭p kha̒, tlaw dối ta̭i hô̭i ngi̭. 

6 khảng dâ̒w năm, to̒n tính zwi chi̒ 100% xỏm, bán, tố zân fổ kỏ chi hô̭i khwiển hoo̭c; 1.246 ban khwiển hoo̭c. Xổ hô̭i viên to̒n tính la̒ 212.560 hô̭i viên/862.046 ngươ̒i zân, da̭t tí lḙ̂ 24,65%. Năm 2020, kỏ 77,5% za di̒nh, 60,9 zoo̒ng ho̭, 86,2% kôô̭ng dôô̒ng, 78,1% dơn vi̭ dăng kỉ xâi zư̭ng mô hi̒nh hoo̭c tâ̭p. Kôông tác vâ̭n dôô̭ng, xâi zư̭ng Kwi̭ khwiển hoo̭c tloong 6 khảng dâ̒w năm twi kă̭p nhê̒w khỏ khăn nhưng i da̭t ản mô̭ch xổ kết kwá dảng gi nhâ̭n, hwi dôô̭ng ản 25,89 tí dôô̒ng. Hô̭i Khwiển hoo̭c kác kấp da̒ tă̭ng 4.184 khất hoo̭c bôống tôống zả tli̭ thiê̒n tlêênh 2 tí dôô̒ng, tă̭ng 16.286 khất fâ̒n thướng tôống xổ thiê̒n tlêênh 1,6 tí dôô̒ng. Kác foong tla̒w ""Ruôi kủi nhươ̭ tiết kiḙ̂m khwiển hoo̭c" ""Ba dơ̭ dâ̒w" tiếp tṷc ản zwi chi̒ va̒ da̭t kết kwá tốt.

Xơ kết 3 khảng thứ ngiḙ̂m mô hi̒nh "kôông zân hoo̭c tâ̭p”, "dơn vi̭ hoo̭c tâ̭p” ta̭i hwiḙ̂n Tân La̭c, Mai Châw, TF Hwa̒ Bi̒nh va̒ kác Ban khwiển hoo̭c: Hô̭i LHFN tính, Tlươ̒ng Kaw dắng Kinh tể – Ki̭ thwâ̭t, Kôông ti diḙ̂ntứ – Viḙ̂n thôông Thă̒nh Biên. Kwa wiḙ̂c chiến khai khích lḙ̂ mối kả nhân tích kư̭c hơn tloong hoo̭c tâ̭p thướng xwiên va̒ áp zṷng kiển thức, ki̭ năng thu nhâ̭n ản baw law dôô̭ng, xán xwất, kôông tác

Ta̭i hô̭i ngi̭ kác da̭i biếw da̒ thôổng nhất wê̒l nhửng chương chi̒nh, fương hưởng, nhiḙ̂m vṷ kôông tác khwiển hoo̭c, khwiển ta̒i, xâi zư̭ng xa̭ hô̭i hoo̭c tâ̭p 6 khảng kuổi năm 2020.


Zương Liḙ̂w


KÁC TIN KHÁC


Kái thiḙ̂n vẩn dê̒ rác kheḙch va̒ vḙ̂ xinh môi tloong tlươ̒ng hoo̭c

(HBDT) – Dâ̒n tôi dêểnh thăm tlươ̒ng mâ̒m non Xwân Foong, xa̭ Hơ̭p Foong (Kaw Foong) baw nhửng ngă̒i kuổi khảng 6. Ni i la̒ thơ̒i diếm ziḙ̂n tha dơ̭t rẳng noong kăng thắng. Măl mẳn cho hoo̭c xinh ớ ni, da̒ hơn a năm năi bớ khi̒ chiến wê̒l tlươ̒ng mởi, 11 foo̒ng hoo̭c kuố nha̒ tlươ̒ng dê̒w ản xâi zư̭ng khang chang nha̒ vḙ̂ xinh khép kỉn, kỏ dâ̒i dú dác kheḙch dớ xứ zṷng.

Kwán lỉ chất lươ̭ng an twa̒n thư̭c fấm nôông xán tâ̭n kôôc

(HBDT) – Dỏ la̒ môô̭ch chương chi̒nh hă̒nh dô̭ng ản ngă̒nh NN&FCNT chủ tloo̭ng chiến khai nhă̒m báw vḙ̂ khức khwé cho ngươ̒i tiêw zu̒ng.

Hiḙ̂w kwá bước dâ̒w thư̭c hiḙ̂n Chí thi̭ 50

(HBDT) -Chất lươ̭ng zảw zṷc fố thôông (ZZFT) ko̒n thấp xo kôô̒ng iêw kâ̒w, mă̭t bă̒ng kiển thức; ki̭ năng chươ dáp ửng iêw kâ̒w dối mởi, nhất kác vu̒ng dă̭c biḙ̂t khỏ khăn. Chương chi̒nh ZZFT ki̒n nă̭ng wê̒l lỉ thwiết, nhḙl wê̒l thư̭c hă̒nh, tỉnh ửng zṷng thấp. Môô̭ch xổ kản bô̭ zảw viên chươ thew ki̭p iêw kâ̒w dối mởi zảw zṷc, thâ̭m chỉ ko̒n vi fa̭m da̭w dức ngê̒ ngiḙ̂p…

Bớ ngă̒i 1/7 hoo̭c xinh mâ̒m non 5 thuối vu̒ng khỏ khăn ản miḙ̂n hoo̭c fỉ

(HBDT) – Thew Lwâ̭t Zảw zṷc xướ dối, hoo̭c xinh mâ̒m non 5 thuối khu vư̭c khỏ khăn xḙ ản miḙ̂n hoo̭c fỉ chôổng nhơ hoo̭c xinh bơơ̭c tiếw hoo̭c.

Zô̒n khức khắc fṷc hâ̭w kwá, tải thiết khâw thiên tai

(HBDT) – Nhửng năm khânh ni, tính ha chi̭w ánh hướng nă̭ng kuố kác lo̭i thiên tai, gâi thiḙ̂t ha̭i rất lởn wê̒l nha̒ kướ, kác kôông chi̒nh va̒ ká kon ngươ̒i. Cho rêênh kôông tác foo̒ng, chôổng thiên tai (FCTT) tlêênh diḙ̂ ba̒n tính luôn ản chủ tloo̭ng dă̭ch lêênh ha̒ng dâ̒w.