(HBDT) – Chí ko̒n khwáng khânh 2 twâ̒n nươ̭ dêểnh Thết Ngwiên dản Tân Khứw 2021. Kấp wí, chỉnh kwiê̒n TF Hwa̒ Bi̒nh chí da̭w kác kơ kwan, dơn vi̭ liên kwan khấn chương chiến khai kể hwă̭ch chính chang dô thi̭, dám báw mi̭ kwan dô thi̭ văn minh, fṷc vṷ kản bô̭, nhân zân dỏn Thết ha̭nh fúc, bui thươi.


Kôông nhân Kôông ti KF Môi tlươ̒ng dô thi̭ Hwa̒ Bi̒nh tlôông wa khu vư̭c dâ̒w ảng khả Châ̒n Hưng Da̭w (TF Hwa̒ Bi̒nh). 

TF Hwa̒ Bi̒nh – tlung tâm chỉnh tli̭, hă̒nh chỉnh, kinh tể tính nhửng ngă̒i záp Thết Ngwiên dản Tân Khứw 2021, fổ fươ̒ng, kác khu zân kư dang ản ro̭n rḙp xă̭ch xḙ, chang hwa̒ng cha̒w mư̒ng Da̭i hô̭i Dáng lâ̒n thử XIII. Dươ̒ng fổ rư̭c rơ̭ kơ̒ hwa, băng rôn, khấw hiḙ̂w... hưở hḙn muô̒ xwân năm mởi bui thươi, hă̭nh fúc.

Fỏ Chú ti̭ch UBNZ TF Hwa̒ Bi̒nh Dô̭ Viḙ̂t Chiê̒w cho mắt: Tha̒nh fổ zaw nhiḙ̂m vṷ kṷ thế cho kác foo̒ng, ban, dơn vi̭, UBNZ kác xa̭, fươ̒ng kăn kử baw chức năng, nhiḙ̂m vṷ, xâi zư̭ng, chiến khai kể hwă̭ch fṷc vṷ Thết Ngwiên dản 2021 vởi tinh thâ̒n ""Thết bui chơi, do̒n kết, lee̒nh meḙnh, tiết kiḙ̂m, an twa̒n”. Vâ̭n dôô̭ng kác dwa̒n thế, nhân zân zwi chi̒ tốt foong tla̒w "Xenh – kheḙch – dḙp”, dô thi̭ văn minh ó kỏ rác. 

Ôông Châ̒n Ngo̭c Zúng, Tlướng foo̒ng Kể hwă̭ch Kôông ti KF môi tlươ̒ng dô thi̭ Hwa̒ Bi̒nh, cho mắt: Năm năi diḙ̂ zởi hă̒nh chỉnh thă̒nh fổ ản vớ rôô̭ng, khổi lươ̭ng kôông wiḙ̂c nhê̒w lêênh. Lẳnh da̭w kôông ti xâi zư̭ng kể hwă̭ch chính chang dô thi̭ bảm xát kác xư̭ kiḙ̂n lởn tloong năm, dáp ửng iêw kâ̒w thă̒nh fổ xeenh – kheḙch – dḙp. Kôông ti dâ̒w tư thêm 1 xe hút bṷi chwiên zu̒ng, 1 xe bô̒n thưởi. Zư̭ kiển tloong năm năi, kôông ti xḙ xâi zư̭ng kể hwă̭ch dâ̒w tư thêm xe ép rác kwi mô 20 tẩn rác, 3 xe gom rác dớ thu gom rác thái tlêênh diḙ̂ ba̒n…

Kôông ti da̒ tăng kươ̒ng nhân lư̭c, bổ chỉ fương tiḙ̂n dớ chiến khai kể hwă̭ch fṷc vṷ Thết Ngwiên dản 2021. Wê̒l kôông tác chang chỉ wa, kâl xeenh dô thi̭, thư̭c hiḙ̂n tl mởi wa bôông ta̭i kác chṷ xớ kơ kwan nhơ Tính wí, HDNZ, UBNZ, ub MTTK Tính, Thă̒nh wí, UBNZ TF Hwa̒ Bi̒nh. Kăch tiế kâl kắnh, thám lả mâ̒w, thám kó tlêênh kác tiển ảng khả kwan tloo̭ng nhơ Châ̒n Hưng Da̭w, Chi Lăng, Hửw Ngi̭, Hwa̒ng Văn Thṷ, Chương Hản Xiêw... Zon vḙ̂ xinh hal mải ta lwi khôông Da̒, kác ban, ngă̒nh tlêênh ảng khả An Zương Vương, zư̭ kiển dêểnh 2/2 xḙ hwa̒n thă̒nh... Kuu̒ng vởi kôông tác zo̭n zḙp, chính chang dô thi̭, kôông ti bổ chỉ nhân lư̭c, mẳi móc thu gom, vâ̭n chiến rác thái ớ kác khu zân kư, dám báw ó dớ rác tô̒n doo̭ng tloong kác ngă̒i Thết, riêng ngă̒i 30 Thết, bớ 22h dêểnh khâw zaw thươ̒, kôông ti bổ chỉ mo̭l la̒ vḙ̂ xinh khâw khi bẳnh fảw hwa va̒ thu gon ngeḙch, khṷ, kwất, da̒w dá la̭i...

 

Lê Chung

KÁC TIN KHÁC


Hwiḙ̂n Kim Bôi Chăm lo kái thiḙ̂n dơ̒i khôổng dôô̒ng ba̒w zân tôô̭c

(HBDT) – Hwiḙ̂n Kim Bôi – Mươ̒ng Dôô̭ng, la̒ môô̭ch tloong 4 vu̒ng Mươ̒ng lởn kuố tính, kỏ nhê̒w dôô̒ng ba̒w zân tôô̭c (DBZT) kinh khôổng, tloong rỉ zân tôô̭c Mươ̒ng chiểm khwáng 75% zân xổ. Nhê̒w năm kwa, kấp wí, chỉnh kwiê̒n da̒ chiến khai kỏ hiḙ̂w kwá kác chỉnh xắch zân tôô̭c, kóp fâ̒n kwan tloo̭ng nơơng kaw dơ̒i khôổng vâ̭t chất, tinh thâ̒n cho dôô̒ng ba̒w zân tôô̭c thiếw xổ (ZTTX), fát hwi, tăng kươ̒ng khổi da̭i do̒n kết zân tôô̭c, thúc dấi xư̭ bi̒nh dắng kuố kác zân tôô̭c – dôô̒ng chỉ Bu̒i Văn Diḙ̂p, Chú ti̭ch UBNZ hwiḙ̂n cho mắt.

Hwiḙ̂n Tân La̭c: Tăng kươ̒ng foo̒ng, chôổng zi̭ch Covid-19

(HBDT) – Ngă̒i 30/1, khâw khi xwất hiḙ̂n ka zương tỉnh kôô̒ng Covid-19 tlêênh diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n Tân La̭c, ta̭i thi̭ chản Ma̭n Dức ra̒ xwát kỏ 101 dổi tươ̭ng F1, 157 dổi tươ̭ng F2, 452 dổi tươ̭ng F3. Ban chí da̭w (BCD) foo̒ng, chôổng zi̭ch Covid-19 hwiḙ̂n va̒ kác xa̭, thi̭ chẩn dang chái kwa nhửng ngă̒i khả kăng thắng dớ ngăn chă̭n zi̭ch ó dớ lâi lan tha kôô̭ng dôô̒ng.