(HBDT) – Ngă̒i 30/1, khâw khi xwất hiḙ̂n ka zương tỉnh kôô̒ng Covid-19 tlêênh diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n Tân La̭c, ta̭i thi̭ chản Ma̭n Dức ra̒ xwát kỏ 101 dổi tươ̭ng F1, 157 dổi tươ̭ng F2, 452 dổi tươ̭ng F3. Ban chí da̭w (BCD) foo̒ng, chôổng zi̭ch Covid-19 hwiḙ̂n va̒ kác xa̭, thi̭ chẩn dang chái kwa nhửng ngă̒i khả kăng thắng dớ ngăn chă̭n zi̭ch ó dớ lâi lan tha kôô̭ng dôô̒ng.

Ban chí da̭w va̒ lư̭c lươ̭ng kôông an, zân kwân, i tể thi̭ chẩn Ma̭n Dức (Tân La̭c) zwi chi̒ ngiêm túc 2 chốt kiếm xwát foo̒ng, chôổng zi̭ch Covid-19 ta̭i khu Ban Rư̒ng.

Dôô̒ng chỉ Bu̒i Văn Nức, Fỏ Chú ti̭ch UBNZ xa̭ Foong Fủ cho mắt: Wa̒i 7 tlươ̒ng hơ̭p F1 dang kách li tâ̭p chung ta̭i Tlươ̒ng FTZTNC hwiḙ̂n, tlêênh diḙ̂ ba̒n xa̭ kỏ 652 tlươ̒ng hơ̭p F2, F3 dang kắch li ta̭i nha̒ ta̭i 14/14 xỏm. Diḙ̂ ba̒n rôô̭ng, zân xổ dôông, tloong rỉ kỏ tlêênh 100 ngươ̒i di la̒ ăn xa ớ kác tính, thă̒nh fổ wê̒l ăn Thết, cho rêênh nhiḙ̂m vṷ kuố BCD foo̒ng, chôổng zi̭ch Covid-19 xa̭ ka̭ng thêm nă̭ng nê̒. Twi nhiên kấp, wí, chỉnh kwiê̒n, kác ban ngă̒nh dwa̒n thế, ngươ̒i zân úng hô̭, cho dêểnh chi̒ ni̒ ti̒nh hi̒nh bêḙ̂nh zi̭ch ở Foong Fủ kơ bán ản kiếm xwát. Bớ ngă̒i 1/2 xa̭ tố chức cho kác dổi tươ̭ng F2 kỉ kam kết twân thú kwi di̭nh foo̒ng, chôổng zi̭ch. Bớ ngă̒i 5/2, xa̭ chiến khai thư̭c hiḙ̂n khai bảw i tể to̒n zân cho tlêênh 9.000 nhân khấw tlêênh diḙ̂ ba̒n.

Za di̒nh ôông Bu̒i Văn Mâ̒w ớ xỏm An Fủ, xa̭ Foong Fủ kỏ 6 nhân khấw, tloong rỉ kỏ 1 ngươ̒i la̒ F1 fái di kắch li tâ̭p chung, ko̒n la̭i 5 ngươ̒i kắch li̭ ta̭i nha̒. Ôông Mâ̒w chiê xé: Ban dâ̒w mo̭i ngươ̒i tloong nha̒ i hwang mang, lo lẳng. Nhưng ản tiên chiê̒n, tư vẩn ki̭p thơ̒i, cho rêênh tư tướng mo̭i ngươ̒i da̒ tlớ la̭i ốn di̭nh, chấp ha̒nh ngiêm kác biḙ̂n fáp foo̒ng, chôổng zi̭ch.

Kăng thắng, nă̭ng nê̒ va̒ fức ta̭p hơn la̒ ta̭i diḙ̂ ba̒n thi̭ chẩn Ma̭n Dức. Khâw khi hơ̭p nhất , thi̭ chẩn kỏ 27 xỏm, fổ, tlêênh 1.500 nhân khấw, kỏ kwuốc lô̭ 6 va̒ 12B đi kwa, mâ̭t dô̭ kon mo̭l va̒ fương tiên tham za zaw thôông khả lởn. Chṷ xớ Hwiḙ̂n wí va̒ khu Ban Rư̒ng la̒ dươ̭c la̒ wiḙ̂c va̒ khinnh khôổng kuố tlươ̒ng hơ̭p F0, la̒ lẳnh da̭w chú chốt kuố hwiḙ̂n Tân La̭c tham zư̭ nhiê̒w hwa̭t dôô̭ng, tiếp xúc nhê̒w ngươ̒i tlêênh diḙ̂ ba̒n. Dêểnh chi̒ ni̒, ta̭i thi̭ chẩn kỏ dêểnh 101 dổi tươ̭ng F1, 568 dổi tươ̭ng F2, 653 dổi tươ̭ng F3.

Dôô̒ng chỉ Bu̒i Văn Thiêm, Fỏ Chú ti̭ch UBNZ thi̭ chẩn Ma̭n Dức cho mắt: Dớ foo̒ng, chôổng zi̭ch kỏ hiḙ̂w kwá, ku̒ng kôô̒ng wiḙ̂c tiên chiê̒n lưw dôô̭ng, thôông bảw ki̭p thơ̒i ti̒nh hi̒nh, kác biḙ̂n fáp foo̒ng chôổng zi̭ch Covid-19, hḙ̂ thôổng lwa chiến thănh ớ 27 khu fổ ản zwi chi̒ fát thănh 1 thiểng/1 bâ̭n. BCD thi̭ chẩn kết nô;r zalo kôô̒ng kấp wí, chỉnh kwiê̒n, kác khu fổ dớ thwâ̭n lơ̭i cho kôông tác lẳnh da̭w, kâ̭p nhâ̭t ti̒nh hi̒nh. Dă̭c biḙ̂t nhă̒m ngăn chă̭n xư̭ lâi lan kuố zi̭ch bêḙ̂nh, ngă̒i 31/1, UBNZ thi̭ chẩn da̒ thiết lâ̭p vu̒ng kắch li ta̭i khu vư̭c Ban Rư̒ng, tôống xổ 28 hô̭, 59 nhân khấw. Hơn 1 twâ̒n kwa hi̒nh zi̭ch bêḙ̂nh tlêênh diḙ̂ ba̒n kơ bán ản kiếm xwát.

Thew thôổng kê kuố kác kơ kwan chức năng hwiḙ̂n Tân La̭c, dêểnh ngă̒i 6/2, to̒n hwiḙ̂n kỏ 183 dổi tươ̭ng F1 dang kắch li tâ̭p chung, 2.506 dổi tươ̭ng F2 dang kắch li ta̭i nha̒, tlêênh 2.000 ngươ̒i di la̒ ăn xa tlớ wê̒l diḙ̂ fương. Bớ ngă̒i 3.2 , kwa kôônng tác kiếm tla, lư̭c lươ̭ng Kôông an da̒ lâ̭p hô̒ xơ xứ lỉ 6 ngươ̒i ó dew khấw chang, 15 ngươ̒i tṷ tâ̭p ăn oỏng ó dủng kwi di̭nh foo̒ng, chôổng zi̭ch Covid-19.

Ku̒ng vởi nhửng kết kwá da̭t ản, kôông tác foo̒ng chôổng zi̭ch kuố hwiḙ̂n ko̒n môô̭ch xổ khỏ khăn, vưởng vắc kâ̒n khởn ản thảw gơ̭. Bác xi̭ Bu̒i Thiết Khwa, Tla̭m tlươ̒ng tla̭m i tể xa̭ Foongg Fủ cho mắt: Xa̭ Foong fủ ku̒ng nhơ thi̭ chẩn Ma̭n Dức kỏ diḙ̂ ba̒n rôô̭ng, zân xổ dôông. Tloong khi lưcj .lươ̭ng kản bô̭ i tể ít, mẳi móc thiết bi̭e, chang bi̭ foo̒ng hô̭ thiểw nhểw cho rêênh wiḙ̂c thư̭c hiḙ̂n nhiḙ̂m vṷ ko̒n nhê̒w khỏ khăn.

Ôông Kwắch Văn Dôông, Tlươ̒ng khu Ban Rư̒ng, thi̭ chẩn Ma̭n Dức chiê xé: Thu nhâ̭p kuố kác hô̭ Ban Rư̒ng chú iểw zươ̭ baw tlôô̒ng tlo̭t, chăn ruôi, khi bi̭ foong twá ó tiêw thṷ ản nôông xán, lḙ duủng baw zi̭p Thết Ngwiên Dản cho rêênh kác hô̭ zân rất băn khwăn, chăn chớ.

Zư̭ bảw zi̭ch Covid-19 tiếp tṷc ziển biển fức ta̭p, vi̒ thể wiḙ̂c foo̒ng chôổng zi̭ch Covid-19 ản xác di̭nh la̒ kôông kuô̭c kẻw za̒i, vươ̒ foo̒ng chôổng zi̭ch bḙ̂nh vươ̒ fát chiến kinh tể. Nhiḙ̂m vṷ kwan tloo̭ng tlước mă̭t la̒ fái kwiết liḙ̂t lẳnh da̭w, chí da̭w zâ̭p zi̭ch. Thư̭c tể ka̭ng do̒i hói kác tha̒nh viên BCD hwiḙ̂n Tân La̭c, kác xa̭, thi̭ chẩn tiếp tṷc bảm, nẳm diḙ̂ ba̒n. Kỏ zái fáp hổ chơ̭ dớ zám bơớch khỏ khăn cho ngươ̒i zân khu vư̭c foong twá, kác hô̭ kỏ mo̭l kắch li ta̭i nhad, dươ̭c kư chủ. Tăng kươ̒ng hơn nươ̭ kôông tác tiên chiê̒n, vâ̭n dôô̭ng nơơng kaw nhâ̭n thức, ỉ thức cho ngươ̒i zân zúp khôổng chể, ó cho zi̭cg lâi lan.

Dức Fươ̭ng

 

 


KÁC TIN KHÁC


Hwiḙ̂n Kim Bôi Chăm lo kái thiḙ̂n dơ̒i khôổng dôô̒ng ba̒w zân tôô̭c

(HBDT) – Hwiḙ̂n Kim Bôi – Mươ̒ng Dôô̭ng, la̒ môô̭ch tloong 4 vu̒ng Mươ̒ng lởn kuố tính, kỏ nhê̒w dôô̒ng ba̒w zân tôô̭c (DBZT) kinh khôổng, tloong rỉ zân tôô̭c Mươ̒ng chiểm khwáng 75% zân xổ. Nhê̒w năm kwa, kấp wí, chỉnh kwiê̒n da̒ chiến khai kỏ hiḙ̂w kwá kác chỉnh xắch zân tôô̭c, kóp fâ̒n kwan tloo̭ng nơơng kaw dơ̒i khôổng vâ̭t chất, tinh thâ̒n cho dôô̒ng ba̒w zân tôô̭c thiếw xổ (ZTTX), fát hwi, tăng kươ̒ng khổi da̭i do̒n kết zân tôô̭c, thúc dấi xư̭ bi̒nh dắng kuố kác zân tôô̭c – dôô̒ng chỉ Bu̒i Văn Diḙ̂p, Chú ti̭ch UBNZ hwiḙ̂n cho mắt.

Chiḙ̂n kế wê̒l nhửng chiển xi̭ ảw tlẳng chôổng zi̭ch

(HBDT) – Tất ká xă̭n xa̒ng dớ nbgă̒i dêm kiếm xwát zi̭ch bênh baw diḙ̂ ba̒n, baw khu kắch li, diê̒w tli̭ tiếp xúc va̒ chăm xoóc bêḙ̂nh nhân… dớ mo̭l ngươ̒i ản an twa̒n tlước da̭i zi̭ch Covid-19. Dỏ la̒ nhửng "thiên thâ̒n” ảw tlẳng tlêênh tiển dâ̒w chổng zi̭ch.