(HBDT) - Ta̒n ngă̒i tâ̒w năm, tlêênh kác miê̒n kwêl nôông thôn mởi (NTM) zư̭c zơ̭ xắc xwân. Môô̭ch muô̒ xwân mởi tả wê̒l tí ản dố ta̒n kác bu̒ng kwêl thêm tối thăi. Dă̭c biḙ̂t la̒ ớ ta̒n kác xa̭ NTM, NTM nơng kaw, KT-XH fát tliến mă̭nh. Nôông thôn tối mởi, tơ̒i khôổng mo̭l zân i thăi tối…

Hḙ̂ thôổng ta̭ng khả zaw thôông xa̭ Tú Lỉ (Da̒ Bắc) ản kwan tâm dâ̒w tư, dáp ửng nhu kâ̒w zaw thương, ti la̭i kuố mo̭l zân.

 

Thă̒nh kwá pớ xư̭ dôô̒ng thwâ̭n

Tlớ la̭i thôn Tân Tiển, xa̭ Dôô̒ng Tâm (La̭c Thwí), ta̒n tôi kám nhâ̭n ản ziḙ̂n ma̭w kuố môô̭ch khu zân kư NTM kiếw mâ̭w kăng tla̒n khức khôổng. Ta̭ng khả la̒ng, ngo̭ xỏm ản bê tôông hwả hôô̭ng ha̭i, pă̒ng fắng. Ta̒n ngôl nha̒ kaw tơ̒ng xan xát, tơ̒i khôổng bâ̭t chất, tinh thâ̒n kuố mo̭l zân ản nơng lêênh. Hwa̭t dôô̭ng xán xwất, kinh zwănh, zi̭ch bṷ ngă̒i môô̭ch fát tliến pơ̭i da za̭ng lwa̭i hi̒nh. 

Pa̒ Zương Hương Lan, Bỉ thư chi bô̭ thôn Tân Tiển cho hăi: Thư̭c hiḙ̂n Tlương tli̒nh mṷc tiêw kuốc za xâi zư̭ng NTM i ta̒ zoong têểnh cho thôn luô̒ng xinh khỉ mởi chất lươ̭ng kuô̭c khôổng ản nơng lêênh. Nhơ̒ xư̭ dôô̒ng thwâ̭n kuố mo̭l zân kwan tâm kuố kấp wí, chỉnh kwiê̒n pơ̭i kác kấp, kác ngă̒nh, hḙ̂ thôổng kôông tli̒nh ha̭ tơ̒ng ản dâ̒w tư kiên kổ, zaw thôông thwâ̭n tiḙ̂n. Pên keḙnh di̭, hưởng têểnh xán xwất pê̒n bư̭ng, liên kết thew chuô̭i, hi̒nh thă̒nh bu̒ng xán xwất ha̒ng hwả tâ̭p tlung, mo̭l zân tloong thôn tích kư̭c fát tliến chăn nuôi, kái ta̭w wâ̒n ta̭p, lôông ta̒w kắnh, mít, na, kâl ăn tlải kỏ mủi kỏ zả tli̭ kinh tể kaw hơn… 

Tha khói thôn Tân Tiển, ta̒n tôi ti wê̒l xa̭ Tú Lỉ - xa̭ NTM dâ̒w tiên kuố hwiḙ̂n Da̒ Bắc. Zu̒ la̒ xa̭ thuô̭c hwiḙ̂n bu̒ng kaw khỏ khăn nhất kuố tính mé Tú Lỉ i ta̒ kỏ pước chwiến mêê̒nh mă̭nh mḙ. Zấp ni̒, xa̭ kỏ 4 tlươ̒ng hoo̭c tê̒w da̭t chwấn kuốc za. Hḙ̂ thôổng thiết chể văn hwả ản kwan tâm dâ̒w tư, hết thắi kác xỏm kỏ nha̒ văn hwả dáp ửng nhu kâ̒w hô̭i ho̭p, xinh hwa̭t kuố khu zân kư; tí lḙ̂ ta̭ng khả kẩng hwả, bê tôông da̭t khânh 100%. Mo̭l zân tloong xa̭ tâ̭n zṷng tổi da ziḙ̂n tích xán xwất ti lôông 800 ha kâl lương thư̭c, tắc, mă̒w, fát tliến khânh 100 ha kâl ăn tlải. Wa̒i xán xwất nôông ngiḙ̂p, Tú Lỉ tơ̒ng pước fát tliến KN-TTKN, zi̭ch bṷ. Tlêênh diḙ̂ pa̒n kỏ nha̒ mẳi xán xwất chẩi, xướng chể biển gô̭, kác kơ xớ xán xwất tinh bô̭t kú, xán xwất gă̭ch… kwa di̭ kóp fâ̒n zái kwiết wiḙ̂c la̒ cho law dôô̭ng diḙ̂ fương. 

Dôô̒ng chỉ Dinh Thănh Xwân, Chú ti̭ch WBNZ xa̭ Tú Lỉ chiê xé: Năm 2019, xa̭ da̭t chwấn NTM. Dáng wí, chỉnh kwiê̒n xa̭ xác di̭nh, ni mởi la̒ pước dâ̒w, kơ xớ tí fát tliến KT-XH. Ta̒n tôi tă̭ch mṷc tiêw fái zwi tli̒ tốt kác tiêw tlỉ ta̒ da̭t ản; kúng kổ, fát hwi pơ̭i tiếp tṷc zám hô̭ nge̒w, tăng hô̭ khả, ză̒w, la̒ po tí nơng kaw hơn nươ thu nhâ̭p, chất lươ̭ng kuô̭c khôổng kuố mo̭l zân. 

Tlớ wê̒l pơ̭i thă̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh, năm 2021, twa̒n thă̒nh fổ kỏ 6/7 xa̭ da̭t chwấn NTM; 3 xa̭ da̭t chwấn NTM nơng kaw; bi̒nh kwân da̭t 18,14 tiêw tlỉ/xa̭; kỏ 16 xán fấm OCOP ha̭ng 3 - 4 khaw. Ko̒n xa̭ Dôô̭c Lâ̭p chuô da̭t chwấn, chỉnh bi̒ di̭, ká hḙ̂ thôổng chỉnh tli̭ kôô̒ng pơ̭i mo̭l zân nơi ni chung khức dôô̒ng loo̒ng tấi nhănh tiển dô̭ hwa̒n thiḙ̂n kác chí tiêw, tiêw tlỉ NTM chuô da̭t. 

La̒ xa̭ bu̒ng kaw thuô̭c ziḙ̂n dă̭c biḙ̂t khỏ khăn kuố TF Hwa̒ Bi̒nh. Xoong xo pơ̭i ba̒i năm tlước, ziḙ̂n ma̭w nơi ni̒ ản "khwác lêênh mêê̒nh chiếc ảw mởi” kôô̒ng hḙ̂ thôổng kơ xớ bâ̭t chất ản dâ̒w tư khang tlang, dáp ửng nhu kâ̒w kuố mo̭l zân. Tlêênh diḙ̂ pa̒n xa̭ kỏ ta̒n kác mô hi̒nh xán xwất nôông ngiḙ̂p hiḙ̂w kwá nhơ: lôông pỉl xeenh, tắc an twa̒n, mô hi̒nh nuôi kon oong lḙ̂ mâ̭ch… Năm 2022, thu nhâ̭p bi̒nh kwân twa̒n xa̭ ước da̭t 31 tliḙ̂w dôô̒ng/mo̭l. Pớ xư̭ nô̭ lư̭c kuố chỉnh kwiê̒n diḙ̂ fương kôô̒ng xư̭ dôô̒ng thwâ̭n kuố Nhân zân i ta̒ zúp xa̭ da̭t 13/19 tiêw tlỉ xâi zư̭ng NTM. Dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Ngoo̭c Kwể, Chú ti̭ch WBNZ xa̭ Dôô̭c Lâ̭p cho hăi: Nhă̒m hwa̒n thă̒nh 19/19 tiêw tlỉ NTM paw năm 2023, xa̭ tâ̭p tlung lôô̒ng gép ta̒n kác nguô̒n bổn tí kái ta̭w khwáng 2,25km ta̭ng khả la̒ng ngo̭ xỏm, 1,85 km ta̭ng khả nô̭i dôô̒ng. Tiếp tṷc dâ̒w tư xâi zư̭ng thêm foo̒ng hoo̭c bô̭ môn, xân thế zṷc thế thaw kôô̒ng pơ̭i nha̒ da năng cho Tlươ̒ng fố thôông zân tôô̭c bản tlủ Dôô̭c Lâ̭p; fẩn dẩw tí tlươ̒ng tú diê̒w kiḙ̂n da̭t chwấn kuốc za. Pên keḙnh di̭, tăng kươ̒ng twiên tliê̒n, bâ̭n dôô̭ng pa̒ kon nhân hôô̭ng, fát tliến kác mô hi̒nh xán xwất, fát tliến thương hiḙ̂w xán fấm, gẳn xán xwất nôông ngiḙ̂p pơ̭i fát tliến thương ma̭i, zi̭ch bṷ, zu li̭ch… fẩn dẩw năm 2023, xa̭ zám tí lḙ̂ hô̭ nge̒w thuổng ko̒n 11,48%... 

Zúp bô̭ mă̭t nôông thôn tối mởi 

Xâi zư̭ng NTM la̒ chú tlương dủng dẳn, lâ̭p thơ̒i kuố Dáng, Nha̒ nước, thế hiḙ̂n "ỉ Dáng, loo̒ng zân”, la̒ chwiến biển wê̒l tư tướng, nhâ̭n thức kuố nhân zân pơ̭i ản fâ̒n tư̒ nhân zân úng hô̭. Kác kấp wí, chỉnh kwiê̒n kôô̒ng pơ̭i ká hḙ̂ thôổng chỉnh tli̭ ka̭ no̒ i tích kư̭c, chú dôô̭ng, xảng ta̭w tloong chí da̭w pơ̭i tliến khai thư̭c hiḙ̂n. Dă̭c biḙ̂t la̒ xư̭ kwiết liḙ̂t chí da̭w kuố Tính wí, WBNZ tính, koi Tlương tli̒nh MTKZ xâi zư̭ng NTM la̒ nhiḙ̂m bṷ tloo̭ng tâm, ha̒ng dâ̒w tloong chí da̭w fát tliến KT-XH kuố tính. 

Thư̭c hiḙ̂n Tlương tli̒nh, tính ha ka̭ no̒ i nhất kwản fương châm "Mo̭l zân nôông thôn la̒ chú thế xâi zư̭ng NTM”, "Zân kâ̒n - zân hăi - zân pa̒n - zân la̒ - zân zảm xát - zân hướng thṷ”. Kôô̒ng kwiết tâm kuố ká hḙ̂ thôổng chỉnh tli̭ pớ tính têh kơ xớ pơ̭i xư̭ dôô̒ng thwâ̭n kuố mo̭l zân, kôô̭ng dôô̒ng zwănh ngiḙ̂p tloong tính, têểnh măi, Tlương tli̒nh xâi zư̭ng NTM da̭t ản tư̒ kết kwá tảng mơ̒ng, ziḙ̂n ma̭w ớ ta̒n kác bu̒ng kwêl ản "thăi ta, tối thi̭t”, khang tlang, kwang thôốch hơn, tơ̒i khôổng mo̭l zân tơ̒ng pước ản nơng lêênh.

Tloong năm 2022, twa̒n tính ta̒ hwi dôô̭ng tlêênh 1.135 ti dôô̒ng cho xâi zư̭ng NTM, tloong di̭, bổn ngân xắch nha̒ nước tlêênh 453 tí dôô̒ng; bổn tỉn zṷng 420 tí dôô̒ng; bổn kôô̭ng dôô̒ng zân kư toỏng kóp tlêênh 122 tí dôô̒ng…Kôô̒ng pơ̭i thư̭c hiḙ̂n foong tla̒w xâi zư̭ng NTM i ta̒ kóp fâ̒n zúp tơ̒I khôổng kuố mo̭l zân khu bư̭c nôông thôn chăng tlâ̒ng ản kái thiḙ̂n, tí lḙ̂ hô̭ nge̒w zám dâ̒n kwa kác năm. Têểnh kuổi năm 2022, tí lḙ̂ hô̭ nge̒w twa̒n tính thew chwấn zai dwa̭n 2021-2025 ước zám ko̒n 12,29%. 

Têểnh hết năm 2022, twa̒n tính kỏ 73/129 xa̭ da̭t chwấn NTM; 21 xa̭ NTM nơng kaw; 1 xa̭ da̭t NTM kiếw mâ̭w; 3 hwiḙ̂n, thă̒nh fổ hwa̒n thă̒nh nhiḙ̂m bṷ xâi zư̭ng NTM pơ̭i da̭t chwấn NTM. Kôông kuô̭c xâi zư̭ng NTM i ta̒ zoong têểnh luô̒ng xinh khỉ mởi, niê̒m pui cho mo̭l zân tloong khi ziḙ̂n ma̭w kwêl hương ngă̒i ka̒ng khang tlang, tơ̒i khôổng xung túc hơn… Ta̒n thă̒nh kwá la̒ ản xḙ tiếp tṷc la̒ nguô̒n dôô̭ng lư̭c, tiếp thêm khức mă̭nh cho mo̭l zân bư̭ng tin paw xư̭ dổi thăi kuố kwêl hương, nô̭ lư̭c fẩn dẩw xâi zư̭ng tí muô̒ xwân khăw xḙ ko̒n kế tiếp tư̒ kâw tliḙ̂n pui pớ NTM.

 

 


KÁC TIN KHÁC


Nư̭ zân kwân "zói wiḙ̂c nước, dám wiḙ̂c nha̒"

(HBDT) - Tloong nhưửng năm kwa, tlêênh diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n Iên Thwí, vai tlo̒ kuố fṷ nư̭ tham za lư̭c lươ̭ng vṷ tlang diḙ̂ fương ngă̒i ka̭ng ản fát hwi

Kẳi dâw kỏ thên tan mẩw bấm xinh

(HBDT) - Dân tôi dêểnh thăm eenh Bu̒i Văn Thăn ớ xỏm Xôổng, xa̭ Vỉnh Dôô̒ng (Kim Bôi) khi̒ za di̒nh dang xướ la̭i kăn nha̒. Khâw baw năm tích lwi̭ eenh la̒ thơ̭ xâi, chi̭ ớ nha̒ kă̒l kẩl, zơ̒ ni̒ mḙ̂ xâi ản kănh nha̒ ni̒.

Thă̒nh Dwa̒n Hwa̒ Bi̒nh biếw zương 6 hoo̭c xinh to̭n ản tiê̒n tlá la̭i mo̭l la̒ loong

(HBDT) - Lâ̭p thơ̒i gi nhâ̭n hă̒nh dôô̭ng thôốch tḙp, to̭n ản kuố loong tlá la̭i mo̭l la̒ loong kuố 6 ủn hoo̭c xinh tlươ̒ng Tiếw hoo̭c Lỉ Tư̭ Tloo̭ng (thă̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh), pân khởm 24/4, Thă̒nh dwa̒n, Hô̭i dôô̒ng dô̭i thă̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh tlaw chẩi khen, biếw zương 6 ủn hoo̭c xinh kỏ thă̒nh tích tloong foong tla̒w "Ngi̒n wiḙ̂c tốt”.

Bác xi̭ kuố vuu̒ng kaw Da̒ Bắc

(HBDT) - Baw năm năingươ̒i zân xa̭ Vâ̒i Nươ, hwiḙ̂n Da̒ Bắc kwen kôông hi̒nh ắnh bác xi̭ Fa̭m Tloo̭ng Tươi tâ̭n ti̭ kôô̒ng wiḙ̂c khảm, chươ bêḙ̂nh. Hi̒nh ắnh kuố eenh da̒ in dâ̭m tloong mo̭i ngươ̒i vẩn hôốc kôô̒ng thên iêw mển: Bác xi̭ kuố vuu̒ng kaw.

Chung thăi tấi lu̒i bḙ̂nh tan mẳw bấm xinh bi̒ khức khwé kôô̭ng dôô̒ng

(HBDT) - Bḙ̂nh tan mẳw bấm xinh (Thalassemia) kỏ 2 tiḙ̂w tlửng dwản ản la̒ thiểw mẳw pơ̭i doo̭ng khắch tloong kơ thế bḙ̂nh nhân fái diê̒w tli̭ ká tơ̒i, nểw chăng diê̒w tli̭ liê̒n mă̭ch, tâ̒i tú xḙ kỏ tư̒ biển tlửng, la̒ cho bḙ̂nh nhân lô fát tliến thế tla̭ng, zám khức hoo̭c tâ̭p, law dôô̭ng…