(HBDT) - "Khôổng la̭c quan, ăn nhê̒w thâw" la̒ bỉ kwiết khôổng lô, khôổng khwé kuố ông Xuu̒ng A Xiể ớ bán Cha̒ Dẳi, xa̭ Pa̒ Ko̒ (Mai Châw) Kṷ Xiể tlo̒n 110 thuối, da vấn hôô̒ng ha̒w, chân bước vưng chác, vấn ko̒n ruôi kủi, đi tlu va̒ la̒ mo̭i wiḙ̂c xinh hwta̭ ha̒ng ngă̒i.


Kṷ Xuu̒ng A Xiể thối ba̒i ke̒n dỏn kheéch.

Ngôi nha̒ kâl kuố kṷ Xiể ớ kuôit bán Cha̒ Dẳi. Khi̒ dân tôi dêểnh, kṷ dang ngí tlươ. Măng kỏ kheéch baw zôô̭ng kṷ Xiể tư̭ tlớ zâ̭l. Khác kôô̒ng tướng tươ̭ng kuố tôi, twi 110 thuối, ngỏ kṷ nhơ mởi 70. Bước di dê̒w dă̭n, nểw chăng mắt thuối, ngươ̒i bâ̭n dâ̒w kă̭p chăng ngăi tin kṷ da̒ khôổng hơn 100 năm.

Vất tlu ản vơ̭

Kṷ Xuu̒ng A Xiể dé tha, ká lêênh ở bán Pa Hảng. Khi̒ lể zu kṷ chiến tha bán Cha̒ Dẳi, vi̒ ở ni nhê̒w na̒ lo̭, lởi khinh khôổng. Hô̒i thănh niên, kṷ khwé meḙnh, chi̭w khỏ la̒ ăn. Ngă̒i rỉ kṷ kỏ 1 kon tlu kă̒l to khwé, môô̭ch bâ̭n cho ngươ̒i ba̭n maa̭nh tlu, chắng măl khi dang di ăn ớ biê̒ rư̒ng tlu tlé thuổng vủ răng chết. Nha̒ ba̭n nge̒w, chăng kỏ tlu ma̒ tlá, khâw môô̭ch thơ̒i zan xwi ngi̭ nắi tha ỉ di̭nh khá ủn kải cho kṷ. Khâw mẩi năm chuung khôổng. ôông ba̒ kṷ khinh ản 4 dưở kon, 3 kon dưở, 1 kon kải. Khi̒ dé kon kải uúch ản 6 khảng thuối, vơ̭ kṷ vắc bêḙ̂nh kwa dơ̒i.

Ngă̒i rỉ Pa̒ Ko̒ rất khỏ khăn, kắnh ôông dưở môô̭ch mêê̒nh ruôi kon ka̭ng châ̭t vâ̭t. Ố nha̒, zoo̒ng ho̭ ho̭p ba̒n, dôô̭ng viên kṷ Xiể di bước nươ̭. Vổn kỏ ta̒i thối ke̒n Môông, lḙ dớ ỉ dêểnh kô Mẳi tloong bán, kṷ kwiết di̭nh di bước nươ̭. Khâw mẩi ngă̒i thối ke̒n, kô Mẳi dôô̒ng í thew kṷ wê̒l. Vởi ta̒i kuố mêê̒nh, kṷ da̒ zuung hwa̒ ản kuô̭c khôổng kuố mḙ̂ ké koon ôông. Ba̒ Mẳi dé cho ôông ản 8 ngươ̒i kon. Khâw khi dé ngươ̒i thử 8, ba zoong bêḙ̂nh va̒ chết, dớ la̭i cho kṷ Xiể 12 dưở kon. Môô̭ch mêê̒nh lo twan ruôi kác kon, baw nhiêw vất vá, kư̭c khố kiểm khôổng ruôi kon kṷ dê̒w chái kwa. Kác kon kuố kṷ dê̒w ngwan, tu chỉ la̒ ăn, chăng zỉnh baw kon dươ̒ng ma twỉ. Ra̭iw báw kác kon, kṷ chăng zuu̒ng roi, lể kẳi ti̒nh, kẳi lỉ dớ báw ban. Ka̭ ni̒ kủ kỏ hơn 60 chẩw, chắt.

Ngă̒i rỉ Pa̒ Ko̒ rất khỏ khăn, kắnh ôông dưở môô̭ch mêê̒nh ruôi kon ka̭ng châ̭t vâ̭t. Ố nha̒, zoo̒ng ho̭ ho̭p ba̒n, dôô̭ng viên kṷ Xiể di bước nươ̭. Vổn kỏ ta̒i thối ke̒n Môông, lḙ dớ ỉ dêểnh kô Mẳi tloong bán, kṷ kwiết di̭nh di bước nươ̭. Khâw mẩi ngă̒i thối ke̒n, kô Mẳi dôô̒ng í thew kṷ wê̒l. Vởi ta̒i kuố mêê̒nh, kṷ da̒ zuung hwa̒ ản kuô̭c khôổng kuố mḙ̂ ké koon ôông. Ba̒ Mẳi dé cho ôông ản 8 ngươ̒i kon. Khâw khi dé ngươ̒i thử 8, ba zoong bêḙ̂nh va̒ chết, dớ la̭i cho kṷ Xiể 12 dưở kon. Môô̭ch mêê̒nh lo twan ruôi kác kon, baw nhiêw vất vá, kư̭c khố kiểm khôổng ruôi kon kṷ dê̒w chái kwa. Kác kon kuố kṷ dê̒w ngwan, tu chỉ la̒ ăn, chăng zỉnh baw kon dươ̒ng ma twỉ. Ra̭iw báw kác kon, kṷ chăng zuu̒ng roi, lể kẳi ti̒nh, kẳi lỉ dớ báw ban. Ka̭ ni̒ kủ kỏ hơn 60 chẩw, chắt.

Wa̒i la̒ nôông ngiḙ̂p, kṷ Xiể ko̒n la̒ ngươ̒i bôốc thuốc. Ô ngăi dâw tlôô̭ng, dâw tlôốc, khỏ dé kon, kṷ dê̒w zúp ản hết. Kôông kản bâ̭w tlá la̒ thuủng rố, mở dắc, kon moong bẳnh ản tloong rư̒ng, mê chươ baw zơ̒ kṷ koi rỉ la̒ ngê̒ kiểm khôổng. Bỉ kwiết khôổng khwé kuố kṷ la̒ la̭c kwan, vâ̭n dôô̭ng nhê̒w, ka̭ ni̒ kṷ vấn dúc kủi, ruôi kả, di tlu. Dâ̒w năm 2022, za di̒nh tố chức da̭i thươ̭ng tho̭ mưư̒ng kṷ tlo̒n 110 thuối. I tloong năm kṷ baảnh ko tlu dư̭c to ản va̒i chṷc tliḙ̂w dôô̒ng, mối bươ ăn dôi lưưng bát kơm, oỏng va̒i chẻn ra̭w, mỏn ăn kṷ ươ nhất la̒ thâw.KÁC TIN KHÁC


Chung thăi tấi lu̒i bḙ̂nh tan mẳw bấm xinh bi̒ khức khwé kôô̭ng dôô̒ng

(HBDT) - Bḙ̂nh tan mẳw bấm xinh (Thalassemia) kỏ 2 tiḙ̂w tlửng dwản ản la̒ thiểw mẳw pơ̭i doo̭ng khắch tloong kơ thế bḙ̂nh nhân fái diê̒w tli̭ ká tơ̒i, nểw chăng diê̒w tli̭ liê̒n mă̭ch, tâ̒i tú xḙ kỏ tư̒ biển tlửng, la̒ cho bḙ̂nh nhân lô fát tliến thế tla̭ng, zám khức hoo̭c tâ̭p, law dôô̭ng…

Kấp zút chwấn bi̭ cho ki̒ thi twiến xinh paw lớp 10

(HBDT) - Tloong 3 ngă̒i 6 - 8/6 khắp tê ni̒ Xớ ZZ&DT xḙ tố tlức 1 dơ̭t thi zwi nhất tí twiến xinh paw lớp 10 (năm hoo̭c 2023 - 2024) ta̒n kác tlươ̒ng THFT kôông lâ̭p. Bi̒ chí tố tlức 1 dơ̭t thi (thăi bi̒ 2 dơ̭t nhơ tlước ni) cho dêênh ta̒n thôông tin liên kwan têểnh ki̒ thi kwan tloo̭ng ni̒ thu hút xư̭ kwan tâm dă̭c biḙ̂t kuố ho̭c xinh pơ̭i fṷ hwinh. Têểnh ka̭ ni̒, ta̒n kác tlươ̒ng THFT tloong tính i ta̒ kôông khai kể hwă̭ch twiến xinh; dôô̒ng thơ̒i tăng kươ̒ng twiên tliê̒n, tư bẩn hưởng ngiḙ̂p zúp hoo̭c xinh kỏ lươ̭ cho̭n hơ̭p ka̭ dăng kỉ zư̭ twiến paw tlươ̒ng.

Kung kấp diḙ̂n ốn di̭nh muô̒ dẳng noỏng

(HBDT) - Muô̒ dẳng noỏng, nhu kâ̒w xứ zṷng diḙ̂n tăng kaw cho dêênh ngwi kơ kwả tái diḙ̂n lưởi. Tí dám báw kung kấp diḙ̂n ốn di̭nh tloong muô̒ dẳng noỏng, Kôông ti Diḙ̂n lư̭c Hwa̒ Bi̒nh (PC Hwa̒ Bi̒nh) i ta̒ tliến khai la̒ tư̒ zái fáp ti kôô̒ng pơ̭i khwiển kảw kheéch ha̒ng xứ zṷng tiết kiḙ̂m diḙ̂n.

Ngă̒nh I tể nơơng kaw chất lươ̭ng chăm xoóc khức khwé Nhân zân

(HBDT) - Thơ̒i zan kwa, ngă̒nh I tể luôn kwan tâm nơơng kaw chất lươ̭ng chăm xoóc khức khwé (CXKK) Nhân zân thôông kwa wiḙ̂c tâ̭p chuung nguô̒n lư̭c chiến khai kác zái fáp dâ̒w tư kơ xớ ha̭ thơơ̒ng, tlang thiết bi̭; chiến khai kac zi̭ch vṷ khảm, chươ bêḙ̂nh (KCB); xâi zưư̭ng foong kắch fuṷc vṷ văn minh, thân thiḙ̂n; ưửng zuṷng kôông ngḙ̂ thôông tin tloong kwán lỉ KCB, hưởng dêểnh xư̭ a̒i loo̒ng kuố ngươ̒i zân.

Zư̭ kiển tloong khảng 5 bớ la̭i Tlung tâm Dăng kiếm xe kơ zởi Hwa̒ Bi̒nh

(HBDT) – Xớ Zaw thôông bâ̭n tái (ZTBT) Hwa̒ Bi̒nh tang tích kư̭c la̒ wiḙ̂c pơ̭i Bô̭ ZTBT kôô̒ng pơ̭i ta̒n kác kơ kwan liên kwan tí bớ la̭i tlung tâm Dăng kiếm xe kơ zởi zư̭ kiển tloong khảng 5 ni̒, dáp ửng nhu kâ̒w dăng kiếm xe kơ zởi ta̭ng khả bô̭ tang ziḙ̂n tha kăng thắng tlêênh diḙ̂ pa̒n.