(HBDT) - Pớ ngă̒i 1/1/2023, xố hô̭ khấw (XHK) hết zả tli̭ xứ zṷng thew kwi di̭nh ta̭i Diê̒w 38, Lwâ̭t Kư tlủ năm 2020 (kỏ hiḙ̂w lư̭c pớ ngă̒i 1/7/2021). Kwa hơn môô̭ch khảng tliến khai thew kwi di̭nh mởi, tí dám báw kwiê̒n lơ̭i kuố mo̭l zân, ta̭i TF Hwa̒ Bi̒nh, bô̭ fâ̭n môô̭ch kướ i ta̒ fổi hơ̭p kôô̒ng pơ̭i lư̭c lươ̭ng kâng an chú dôô̭ng hô̭ tlơ̭, hưởng zâ̭n mo̭l zân thư̭c hiḙ̂n ta̒n kác zi̭ch bṷ kôông tlư̭c twiển (ZBKTT) thwâ̭n lơ̭i tloong thơ̒i zan dâ̒w thư̭c hiḙ̂n tá hô̭ khấw chẩi.


Kâng an fươ̒ng Kwi̒nh Lâm (TF Hwa̒ Bi̒nh) hô̭ tlơ̭ mo̭l zân kích hwa̭t ta̒i khwán di̭nh zănh diḙ̂n tứ.

Pớ tâ̒w năm têểnh măi, Bô̭ fâ̭n tiếp nhâ̭n pơ̭i tlá kết kwá WBNZ fươ̒ng Fương lâm tiếp nhâ̭n, xứ lỉ hơn 200 hô̒ xơ thú tṷc hă̒nh tlỉnh (TTHT). Ni la̒ zai dwa̭n tâ̒w thư̭c hiḙ̂n kwi di̭nh wê̒l wiḙ̂c tá XHK kôô̒ng pơ̭i chẩi dăng kỉ ta̭m tlủ, mé, wiḙ̂c thư̭c hiḙ̂n kác ZBKTT tlêênh diḙ̂ pa̒n chăng bi̭ "bảw tó” lô xứ lỉ.

Pớ kuổi năm 2022, thư̭c hiḙ̂n Ngi̭ di̭nh xổ 104/2022/ND-CP, ngă̒i 21/12/2022 kuố Chỉnh fú wê̒l wiḙ̂c xướ tối, bố xung môô̭ch xổ diê̒w kuố kác Ngi̭ di̭nh liên kwan têểnh wiḙ̂c nô̭p, xwất tli̒nh XHK, xố ta̭m tlủ chẩi khi ti la̒ thú tṷc hă̒nh tlỉnh, kung kấp ZBKTT, fươ̒ng Fương lâm i ta̒ tliến khai, hưởng zâ̭n têểnh hết thắi mo̭l zân tlêênh diḙ̂ pa̒n. Dôô̒ng thơ̒i tlư̭c tiếp hưởng zâ̭n páw mo̭l zân tloong kwả tli̒nh la̒ TTHT. Eenh Ngwiḙ̂n Văn Hu̒ng, kản bô̭ tư fáp fươ̒ng Fương Lâm cho hăi: 16 TTHT máng hô̭ ti̭ch - tư fáp tê̒w liên kwan têểnh XHK, khăw khi kỏ kwi di̭nh mởi wê̒l wiḙ̂c tá XHK, tí dám báw kwiê̒n lơ̭i cho mo̭l zân, ta̒n tôi i ta̒ hưởng zâ̭n pa̒ kon khi la̒ môô̭ch xổ TTHT chú dôô̭ng têểnh Kâng an fươ̒ng xin xác nhâ̭n thôông tin kư tlủ; twiên tliê̒n, bâ̭n dôô̭ng mo̭l zân ka̒i tă̭ch fâ̒n mê̒m VNeID tí tích hơ̭p kác lwa̭i chẩi tơ̒ tlêênh hḙ̂ thôổng fâ̒n mê̒m.

Thew kwi di̭nh mởi, ka̭ la̒ TTHT, kung kấp ZBK thuô̭c tư̒ li̭nh bư̭c nhơ: khai xinh, wiḙ̂c la̒, báw hiếm i tể (BHIT), zảw zṷc, i tể, tất dai, thwể, na̒h ớ, nha̒ ớ xa̭ hô̭i, diḙ̂n lư̭c, nuôi kon nuôi… mo̭l zân chăng fái xwất tli̒nh XHK hăi chẩi dăng kỉ ta̭m tlủ. Thăi paw di̭ mo̭l zân chí kâ̒n xwất tli̒nh môô̭ch tloong kác lwa̭i chẩi tơ̒ la̒ thé căn kước kôông zân (KKKZ), chẩi xác nhâ̭n thôông tin wê̒l kư tlủ, chẩi thôông bảw xố di̭nh zănh kả nhâ̭n kôô̒ng pơ̭i thôông tin kôông zân tloong Kơ xớ zư̭ liḙ̂w kuốc za wê̒l kư zân.

Pa̒ Bương Thi̭ Mai, tố zân fổ xổ 9, fươ̒ng Fương lâm cho hăi: Ngăl khi kỏ tlú tlương tá XHK, tố zân fổ i ta̒ tích kư̭c twiên tliê̒n tí mo̭l zân hăi ản kwi di̭nh mởi. Ta̒n tôi i ta̒ thă̒nh lâ̭p tố Dê̒ ản 06 ớ kơ xớ tí zúp mo̭l zân ka̒i tă̭ch fâ̒n mê̒m. VNeID tí kỏ thế thôông bảw lưw tlủ, dăng kỉ thươ̒ng tlủ, ta̭m tlủ, khai bảw ta̭m wắng, bâ̭n dôô̭ng mo̭l zân tích hơ̭p kác lwa̭i chẩi tơ̒ nhơ: KKKZ, thé BHIT, chẩi fép lải xe…tlêênh môô̭ch hḙ̂ thôổng fâ̒n mê̒m tí tiḙ̂n ích zaw zi̭ch kác ZBKTT. Mé, kải khỏ zấp ni̒ la̒ tư̒ mo̭l kha̒, ká thuối chăng thă̒nh tha̭w xứ zṷng diḙ̂n thwa̭i thôông minh cho dêênh zất khỏ ka̒i tă̭ch fâ̒n mê̒m.

Tí dám báw kwiê̒n lơ̭i cho tô ha̒ mo̭l zân, tôi moong kác kấp, kác ngă̒nh tiếp tṷc kỏ ta̒n kác zái fáp hô̭ tlơ̭ mo̭l zân tí thwâ̭n lơ̭i tloong kwả tli̒nh thư̭c hiḙ̂n ta̒n kác TTHT.

Ta̭i fươ̒ng Kwi̒nh Lâm, ta̒n ngă̒i khânh ni, lư̭c lươ̭ng Kâng an fươ̒ng tiếp tṷc hưởng zâ̭n mo̭l zân ka̒i tă̭ch ta̒i khwán di̭nh zănh diḙ̂n tứ pơ̭i kấp xắc nhâ̭n thôông tin kư tlủ. Dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Tlung Kiên, Fỏ Tlướng kâng an fươ̒ng Kwi̒nh Lâm cho hăi: Tư̒ TTHT zấp ni̒ kâ̒n kỏ xác minh thôông tin kư tlủ, Kâng an fươ̒ng i ta̒ thôông tin kṷ thế têểnh mo̭l zân diḙ̂ diếm, kwi tli̒nh, thú tṷc xin xác nhâ̭n th tin kư tlủ, ta̭w diê̒w kiḙ̂n thwâ̭n lơ̭i nhất tí mo̭l zân lḙ̂ xác nhâ̭n thôông tin kư tlủ lâ̭p thơ̒i zái kwiết TTHT. Wa̒i tha, lư̭c lươ̭ng Kâng an fươ̒ng za̒ xwát, tlư̭c tiếp hưởng zâ̭n páw mo̭l zân tích hơ̭p KKKZ gẳn chíp diḙ̂n tứ pơ̭i hô̭ tlơ̭ mo̭l zân kích hwa̭t ta̒i khwán di̭nh zănh diḙ̂n tứ.

Ản hăi, tí fṷc bṷ nhu kâ̒w kuố Nhân zân khăw ngă̒i 31/12/2022, thew Lwâ̭t Kư tlủ năm 2020 thi̒ XHK, xố ta̭m tlủ chăng ko̒n zả tli̭ xứ zṷng, kâng an TF Hwa̒ Bi̒nh i ta̒ tliến khai chiển zi̭ch 90 ngă̒i têm kấp KKKZ, ka̒i tă̭ch pơ̭i kích hwa̭t ta̒i khwán di̭nh zănh diḙ̂n tứ thew kể hwă̭ch kuố Bô̭ Kâng an, Kâng an thă̒nh fổ i ta̒ chí da̭w kác dô̭i, kâng an fươ̒ng, xa̭ thư̭c hiḙ̂n la̒ kwang zư̭ liḙ̂w zân kư, tăng kưởng fổi hơ̭p kác tố tlức, dwa̒n thế twiên tliê̒n, hưởng zâ̭n kôông zân thư̭c hiḙ̂n ka̒i tă̭ch, kích hwa̭t ta̒i khwán di̭nh zănh diḙ̂n tứ VNeID ớ kác khu zân kư, zwănh ngiḙ̂p tlêênh diḙ̂ pa̒n, dám báw zúp mo̭l zân thwâ̭n tiḙ̂n ka̭ thư̭c hiḙ̂n kác ZBKTT khăw khi tá hô̭ khấw chẩi.


KÁC TIN KHÁC


Chung thăi tấi lu̒i bḙ̂nh tan mẳw bấm xinh bi̒ khức khwé kôô̭ng dôô̒ng

(HBDT) - Bḙ̂nh tan mẳw bấm xinh (Thalassemia) kỏ 2 tiḙ̂w tlửng dwản ản la̒ thiểw mẳw pơ̭i doo̭ng khắch tloong kơ thế bḙ̂nh nhân fái diê̒w tli̭ ká tơ̒i, nểw chăng diê̒w tli̭ liê̒n mă̭ch, tâ̒i tú xḙ kỏ tư̒ biển tlửng, la̒ cho bḙ̂nh nhân lô fát tliến thế tla̭ng, zám khức hoo̭c tâ̭p, law dôô̭ng…

Kấp zút chwấn bi̭ cho ki̒ thi twiến xinh paw lớp 10

(HBDT) - Tloong 3 ngă̒i 6 - 8/6 khắp tê ni̒ Xớ ZZ&DT xḙ tố tlức 1 dơ̭t thi zwi nhất tí twiến xinh paw lớp 10 (năm hoo̭c 2023 - 2024) ta̒n kác tlươ̒ng THFT kôông lâ̭p. Bi̒ chí tố tlức 1 dơ̭t thi (thăi bi̒ 2 dơ̭t nhơ tlước ni) cho dêênh ta̒n thôông tin liên kwan têểnh ki̒ thi kwan tloo̭ng ni̒ thu hút xư̭ kwan tâm dă̭c biḙ̂t kuố ho̭c xinh pơ̭i fṷ hwinh. Têểnh ka̭ ni̒, ta̒n kác tlươ̒ng THFT tloong tính i ta̒ kôông khai kể hwă̭ch twiến xinh; dôô̒ng thơ̒i tăng kươ̒ng twiên tliê̒n, tư bẩn hưởng ngiḙ̂p zúp hoo̭c xinh kỏ lươ̭ cho̭n hơ̭p ka̭ dăng kỉ zư̭ twiến paw tlươ̒ng.

Kung kấp diḙ̂n ốn di̭nh muô̒ dẳng noỏng

(HBDT) - Muô̒ dẳng noỏng, nhu kâ̒w xứ zṷng diḙ̂n tăng kaw cho dêênh ngwi kơ kwả tái diḙ̂n lưởi. Tí dám báw kung kấp diḙ̂n ốn di̭nh tloong muô̒ dẳng noỏng, Kôông ti Diḙ̂n lư̭c Hwa̒ Bi̒nh (PC Hwa̒ Bi̒nh) i ta̒ tliến khai la̒ tư̒ zái fáp ti kôô̒ng pơ̭i khwiển kảw kheéch ha̒ng xứ zṷng tiết kiḙ̂m diḙ̂n.

Ngă̒nh I tể nơơng kaw chất lươ̭ng chăm xoóc khức khwé Nhân zân

(HBDT) - Thơ̒i zan kwa, ngă̒nh I tể luôn kwan tâm nơơng kaw chất lươ̭ng chăm xoóc khức khwé (CXKK) Nhân zân thôông kwa wiḙ̂c tâ̭p chuung nguô̒n lư̭c chiến khai kác zái fáp dâ̒w tư kơ xớ ha̭ thơơ̒ng, tlang thiết bi̭; chiến khai kac zi̭ch vṷ khảm, chươ bêḙ̂nh (KCB); xâi zưư̭ng foong kắch fuṷc vṷ văn minh, thân thiḙ̂n; ưửng zuṷng kôông ngḙ̂ thôông tin tloong kwán lỉ KCB, hưởng dêểnh xư̭ a̒i loo̒ng kuố ngươ̒i zân.

Zư̭ kiển tloong khảng 5 bớ la̭i Tlung tâm Dăng kiếm xe kơ zởi Hwa̒ Bi̒nh

(HBDT) – Xớ Zaw thôông bâ̭n tái (ZTBT) Hwa̒ Bi̒nh tang tích kư̭c la̒ wiḙ̂c pơ̭i Bô̭ ZTBT kôô̒ng pơ̭i ta̒n kác kơ kwan liên kwan tí bớ la̭i tlung tâm Dăng kiếm xe kơ zởi zư̭ kiển tloong khảng 5 ni̒, dáp ửng nhu kâ̒w dăng kiếm xe kơ zởi ta̭ng khả bô̭ tang ziḙ̂n tha kăng thắng tlêênh diḙ̂ pa̒n.