(HBDT) - Té tha pơ̭i ká lêênh tloong za di̒nh kỏ ngê̒ thuốc nam tliê̒n thôổng, lương i Bu̒i Thi̭ Xiêm, Zảm dôốc HTX xán xwất, chể biển, thiêw thṷ zươ̭c liḙ̂w Thiên Lơ̭i An ớ xỏm Bô̭ Mu, xa̭ Kim Bôi (Kim Bôi) ấp ú moong ước xâi zư̭ng bu̒ng lôông kâl zươ̭c liḙ̂w ớ diḙ̂ fương. Kwa di̭ kung kấp cho mo̭l zân tlêênh diḙ̂ pa̒n nguô̒n tháw zươ̭c kwỉ dám báw chất lươ̭ng. Kwa di̭ kung kấp cho mo̭l zân tlêênh diḙ̂ pa̒n nguô̒n tháw zươ̭c kwỉ dám báw chất lươ̭ng, ho̭ nguô̒n kôốc. Dôô̒ng thơ̒i chwiến tối kơ kẩw kâl lôông, ta̭w wiḙ̂c la̒ pơ̭i thu nhâ̭p ốn di̭nh cho mo̭l law dôô̭ng, kóp fâ̒n thúc tấi fát tliến KT-XH diḙ̂ fương.


Lương i Bu̒i Thi̭ Xiêm (ớ khân khươ̭), Zảm dôốc HTX xán xwất, chể biển, tiêw thṷ zươ̭c liḙ̂w Thiên Lơ̭i An ớ xỏm Bô̭ Mu, xa̭ Kim Bôi (Kim Bôi) zởi thiḙ̂w kwi tli̒nh xán xwất ta̒n kác xán fấm tháw zươ̭c tư̭ nhiên.

Tlêênh ziḙ̂n tích 2 ha kôô̒ng pơ̭i ta̒n kác kâl lôông zươ̭c liḙ̂w nhơ ka̒ kai lew, thiê̒ keenh, hwiết zṷ, xa̭ den… chi̭ Xiêm tâ̭n ti̒nh chiê xé, hưởng zâ̭n kinh ngiḙ̂m lôông pơ̭i chăm xoóc kâl kôô̒ng ta̒n kác thă̒nh biên tloong HTX xán xwất, chể biển, tiêw thṷ zươ̭c liḙ̂w Thiên Lơ̭i An. Kôô̒ng lơ̭i thể diḙ̂ hi̒nh tư̭ nhiên pă̒ng fắng, khỉ hâ̭w thwâ̭n lơ̭i cho dêênh ta̒n kâl zươ̭c liḙ̂w xinh tlướng, fát tliến tốt. Chiê xé wê̒l zư̭ di̭nh xâi zư̭ng bu̒ng lôông zươ̭c liḙ̂w ớ diḙ̂ fương, chi̭ xiêm cho hăi: "Za di̒nh tôi kỏ ngê̒ thuốc nam za chwiê̒n. Tlước ni i la̒ diếm tâ̭p kết, thu muô kâl zươ̭c liḙ̂w cho pa̒ kon tlêênh diḙ̂ pa̒n. Khăw thơ̒i zan thew hoo̭c pơ̭i la̒ wiḙ̂c ớ ta̒n kác tlung tâm chăm xoóc khức khwé kôô̭ng dôô̒ng ớ Ha̒ Nô̭i, tôi ản dố "khức khwé la̒ bổn kwỉ” pơ̭i ka̭ no̒ i dung nẳw ước mơ xâi zư̭ng kơ xớ chể biển thuốc nam. Năm 2020, HTX xán xwất, chể biển, tiêw thṷ zươ̭c liḙ̂w Thiên Lơ̭i An tha tơ̒i kôô̒ng pơ̭i 8 thă̒nh biên, ấp ú ỉ di̭nh lôông pơ̭i fát tliến bu̒ng lôông kâl zươ̭c liḙ̂w ớ diḙ̂ fương. Teẻnh tloong năm 2023, HTX tiếp tṷc nhân hôô̭ng tlêênh 10 ha lôông kâl zươ̭c liḙ̂w tlêênh diḙ̂ pa̒n kôô̒ng pơ̭i ta̒n kác xa̭ khânh ha̒”. 

Năm 2022, HTX xán xwất, chể biển, tiêw thṷ zươ̭c liḙ̂w Thiên Lơ̭i An kung kấp tha thi̭ tlươ̒ng khwáng 3 tẩn zươ̭c liḙ̂w. Tloong di̭ xán lươ̭ng môô̭ch xổ zôổng kâl lôông chú lư̭c nhơ ka̒ kai lew da̭t 0,5 tẩn, thiê̒ keenh khwáng 1 tẩn. Zả thă̒nh zaw dôô̭ng pớ 60.000 - 70.000 dôô̒ng/kg; tôống thu ước da̭t tlêênh 400 tliḙ̂w dôô̒ng. HTX i ta̒ zái kwiết wiḙ̂c la̒ cho môô̭ch xổ law dôô̭ng diḙ̂ fương pơ̭i thu nhâ̭p 200.000 dôô̒ng/mo̭l/ngă̒i. 

Chi̭ Bu̒i Thi̭ Dôông, Thă̒nh biên HTX cho mắt: "Tlước ni kâl lo̭ hăi tắc mă̒w, nểw thơ̒i tiết thwâ̭n lơ̭i thi̒ mô̭i năm lôông ản 2 bṷ, tôống thu nhâ̭p khwáng 40 tliḙ̂w dôô̒ng. Mé, khăw khi chwiến tối la̭i lôông kâl zươ̭c liḙ̂w, bi̒nh kwân mô̭i ha kỏ thế thu lơ̭i nhwâ̭n pớ 150 - 180 tliḙ̂w dôô̒ng. Khai thác lơ̭i thể wê̒l diḙ̂ hi̒nh, khỉ hâ̭w, tư̒ hô̭ tlêênh diḙ̂ pa̒n i ta̒ bớ hôô̭ng ziḙ̂n tích lôông zươ̭c liḙ̂w thew hưởng liên kết xán xwất, ta̭w hưởng ti mởi tloong fát tliến kinh tể, kóp fâ̒n nơng kaw thu nhâ̭p, zám nge̒w pê̒n bư̭ng”. 

Tí la̒ zư̭ di̭nh xâi zư̭ng bu̒ng lôông zươ̭c liḙ̂w ớ diḙ̂ fương, chi̭ Bu̒i Thi̭ Xiêm kôô̒ng pơ̭i ta̒n kác thă̒nh biên tloong HTX xán xwất, chể biển, tiêw thṷ zươ̭ liḙ̂w Thiên Lơ̭i An tiếp tṷc kháw xát tí bớ hôô̭ng bu̒ng ngwiên liḙ̂w tlêênh diḙ̂ pa̒n hwiḙ̂n, ửng zṷng tiển bô̭ KHKT paw kwả tli̒nh fát tliến pơ̭i chăm xoóc kâl lôông. Dổi pơ̭i wiḙ̂c kwáng bả, zởi thiḙ̂w xán fấm têểnh thi̭ tlươ̒ng, chi̭ Xiêm chú dôô̭ng ta̭w mổi liên kết pơ̭i ta̒n kác zwănh ngiḙ̂p, bớ hôô̭ng thi̭ tlươ̒ng ớ Hái Foo̒ng, Kwáng Ninh, Nam Di̭nh… Tham za ta̒n kác hô̭i chơ̭, zan tlưng pă̒i tí pă̒i paảnh, zởi thiḙ̂w xán fấm têểnh mo̭l tiêw zu̒ng. 

"Ta̒n xán fấm ản tliết xwất pớ tháw zươ̭c tư̭ nhiên zúp hô̭ tlơ̭ diê̒w tli̭ bḙ̂nh hiḙ̂w kwá, ít tác zṷng fṷ. Cho dêênh wiḙ̂c xâi zư̭ng bu̒ng kâl zươ̭c liḙ̂w la̒ mṷc tiêw kwan tloo̭ng tí HTX fát tliến ốn di̭nh, lô za̒i. Kwa di̭ tâ̭n zṷng hiḙ̂w kwá ta̒i ngwiên tất, nơng kaw zả tli̭ kinh tể tlêênh ziḙ̂n tích keenh tác. Ta̭w wiḙ̂c la̒ kôô̒ng pơ̭i nguô̒n thu nhâ̭p ốn di̭nh cho mo̭l zân, dôô̒ng thơ̒i tí báw bḙ̂ khức khwé” - chi̭ xiêm cho mắt thêm.


KÁC TIN KHÁC


Chung thăi tấi lu̒i bḙ̂nh tan mẳw bấm xinh bi̒ khức khwé kôô̭ng dôô̒ng

(HBDT) - Bḙ̂nh tan mẳw bấm xinh (Thalassemia) kỏ 2 tiḙ̂w tlửng dwản ản la̒ thiểw mẳw pơ̭i doo̭ng khắch tloong kơ thế bḙ̂nh nhân fái diê̒w tli̭ ká tơ̒i, nểw chăng diê̒w tli̭ liê̒n mă̭ch, tâ̒i tú xḙ kỏ tư̒ biển tlửng, la̒ cho bḙ̂nh nhân lô fát tliến thế tla̭ng, zám khức hoo̭c tâ̭p, law dôô̭ng…

Kấp zút chwấn bi̭ cho ki̒ thi twiến xinh paw lớp 10

(HBDT) - Tloong 3 ngă̒i 6 - 8/6 khắp tê ni̒ Xớ ZZ&DT xḙ tố tlức 1 dơ̭t thi zwi nhất tí twiến xinh paw lớp 10 (năm hoo̭c 2023 - 2024) ta̒n kác tlươ̒ng THFT kôông lâ̭p. Bi̒ chí tố tlức 1 dơ̭t thi (thăi bi̒ 2 dơ̭t nhơ tlước ni) cho dêênh ta̒n thôông tin liên kwan têểnh ki̒ thi kwan tloo̭ng ni̒ thu hút xư̭ kwan tâm dă̭c biḙ̂t kuố ho̭c xinh pơ̭i fṷ hwinh. Têểnh ka̭ ni̒, ta̒n kác tlươ̒ng THFT tloong tính i ta̒ kôông khai kể hwă̭ch twiến xinh; dôô̒ng thơ̒i tăng kươ̒ng twiên tliê̒n, tư bẩn hưởng ngiḙ̂p zúp hoo̭c xinh kỏ lươ̭ cho̭n hơ̭p ka̭ dăng kỉ zư̭ twiến paw tlươ̒ng.

Kung kấp diḙ̂n ốn di̭nh muô̒ dẳng noỏng

(HBDT) - Muô̒ dẳng noỏng, nhu kâ̒w xứ zṷng diḙ̂n tăng kaw cho dêênh ngwi kơ kwả tái diḙ̂n lưởi. Tí dám báw kung kấp diḙ̂n ốn di̭nh tloong muô̒ dẳng noỏng, Kôông ti Diḙ̂n lư̭c Hwa̒ Bi̒nh (PC Hwa̒ Bi̒nh) i ta̒ tliến khai la̒ tư̒ zái fáp ti kôô̒ng pơ̭i khwiển kảw kheéch ha̒ng xứ zṷng tiết kiḙ̂m diḙ̂n.

Ngă̒nh I tể nơơng kaw chất lươ̭ng chăm xoóc khức khwé Nhân zân

(HBDT) - Thơ̒i zan kwa, ngă̒nh I tể luôn kwan tâm nơơng kaw chất lươ̭ng chăm xoóc khức khwé (CXKK) Nhân zân thôông kwa wiḙ̂c tâ̭p chuung nguô̒n lư̭c chiến khai kác zái fáp dâ̒w tư kơ xớ ha̭ thơơ̒ng, tlang thiết bi̭; chiến khai kac zi̭ch vṷ khảm, chươ bêḙ̂nh (KCB); xâi zưư̭ng foong kắch fuṷc vṷ văn minh, thân thiḙ̂n; ưửng zuṷng kôông ngḙ̂ thôông tin tloong kwán lỉ KCB, hưởng dêểnh xư̭ a̒i loo̒ng kuố ngươ̒i zân.

Zư̭ kiển tloong khảng 5 bớ la̭i Tlung tâm Dăng kiếm xe kơ zởi Hwa̒ Bi̒nh

(HBDT) – Xớ Zaw thôông bâ̭n tái (ZTBT) Hwa̒ Bi̒nh tang tích kư̭c la̒ wiḙ̂c pơ̭i Bô̭ ZTBT kôô̒ng pơ̭i ta̒n kác kơ kwan liên kwan tí bớ la̭i tlung tâm Dăng kiếm xe kơ zởi zư̭ kiển tloong khảng 5 ni̒, dáp ửng nhu kâ̒w dăng kiếm xe kơ zởi ta̭ng khả bô̭ tang ziḙ̂n tha kăng thắng tlêênh diḙ̂ pa̒n.