KÁC TIN KHÁC


Bớ "xwả na̭n mu̒ chư" dêểnh "xâi zưư̭ng xa̭ hô̭i hoo̭c tâ̭p"

(HBDT) - Bắt dâ̒w bớ năm 1965, tố chức UNESCO cho̭n ngă̒i 8/9 ha̒ng năm la̒ Ngă̒i Kwuốc tể xwả na̭n mu̒ chư . Đủng nhơ thên ră̒ng, xư̭ tha đơ̒i ngă̒i ni̒ nhẩn meḙnh tâ̒m kwan tloo̭ng kuố wiḙ̂cmắt doo̭c, mắt viết dổi kôô̒ng xư̭ fát chiến kuố kon mo̭l. UNESCO khắng di̭nh, xwả na̭n mu̒ chư la̒ kóp fâ̒n xwả bó dỏl nge̒w, la̒ nhi̭ḙ̂m vṷ kỏ ỉ ngiḙ̂ chỉnh tli̭ - kinh tể- xa̭ hô̭i to lởn, dă̭ch nê̒n táng kwan tloo̭ng dớ mối kwuốc za tiển dêểnh tương lai bê̒n vưưng .

Khânh 236.000 hoo̭c xinh, xinh biên tloong tính nô nức pước paw năm hoo̭c mởi 2023 - 2024

(HBDT) - Lảng khởm hôm măi (5/9), kôô̒ng pơ̭i khwáng 23 tliḙ̂w hoo̭c xinh ká nước tỏn cha̒w ngă̒i hô̭i "Twa̒n zân zoong dét têểnh tlươ̒ng”, khânh 236.000 hoo̭c xinh, xinh biên tloong tính nô nức pước paw năm hoo̭c 2023 - 2024.

Ôông Bu̒i Văn Kwiể - ngươ̒i kỏ wi tỉn nêw kương tlảng tloong kôô̭ng dôô̒ng tloong kôô̭ng dôô̒ng

(HBDT) - Ản nhân zân xỏm Ba̭i Tlang, xa̭ Dôông Lai (Tân Lạc) tỉn nhiệm bâ̒w la̒ ngươ̒i kỏ wi tỉn (NKWT), bớ năm 2016 dêểnh chi̒ ni̒, ôông Bu̒i Văn Kwiể luôn fát hwi vai tlo̒ "kâ̒w nổl" zươ̭ Dáng, Chỉnh kwiê̒n va̒ nhân zân diḙ̂ fương. Vởi nhưửng doỏng kóp cho kôô̭ng dôô̒ng, ha̒ng năm, ôông Kwiể vinh zư̭ ản kấp wí, chỉnh kwiê̒n diḙ̂ fương biếw zương tloong kác foong tla̒w thi duô. Ôông ản kác kấp thấm kwiê̒n tli̒nh Thú tưởng Chỉnh fú tă̭ng bă̒ng khen ta̭i Chương tri̒nh biếw zương, tôn vinh NKWT tloong dôô̒ng ba̒w zân tôô̭c thiếw xổ to̒n kwuốc năm 2023.

Tích kưư̭c thi duô "Xâi zưư̭ng ngươ̒i fṷ nư̭ Viḙ̂t Nam thơ̒i da̭i mởi"

(HBDT) - Fát hwi chiê̒n thôổng iêw nước va̒ fấm chất tốt dḙp ngươ̒i fṷ nư̭ Viḙ̂t Nam, fṷ nư̭ Hwa̒ Bi̒nh da̒ va̒ dang xâi zưư̭ng hi̒nh ắnh fṷ nư̭ thơ̒i da̭i mởi, năng dôô̭ng, xảng ta̭w, kỏ tlắch nhiḙ̂m kôô̒ng za di̒nh va̒ xa̭ hô̭i, tlớ thee̒nh nguô̒n nhân lư̭c kwan tloong tloong fat chiến KT-XH kuố tính.

Hô̭i Dôông i tính tâ̭n tâm báw vḙ̂, chăm xoóc khưức khwé nhân zân

(HBDT) - Hô̭i Dôông i tính Hwa̒ Bi̒nh Bi̒nh lf môô̭ch tloong nhưửng thă̒nh viên kuố Liên hiḙ̂p kác hô̭i KH&KT tính. Nhưửng năm kwa, Hô̭i Dôông i da̒ chủ tloo̭ng tiên chiê̒n kản bô̭, hô̭i viên chấp hă̒nh tốt chú chương, dươ̒ng lổi kuố Dáng, chỉnh xắch, fáp lwâ̭t kuố Nha̒ nước va̒ fáp lêḙ̂nh hă̒nh ngê̒ i zươ̭c. Hướng ưửng kác foong tla̒w thi duô, fẩn dẩw hwa̒n thă̒nh nhiḙ̂m vṷ chwiên môn, kóp fâ̒n chăm xoóc khức khwé nhân zân va̒ la̒ tốt kôông tác i tể kôô̭ng dôô̒ng.

Dấi leenh tiển dô̭ thư̭c hiḙ̂n chương chi̒nh fát chiến KT-XH vuu̒ng zân tôô̭c

(HBDT) - Wí ban nhân zân tính vươ̒ ban hă̒nh Kôông văn xổ 1231/UBNZ - KTN chí da̭w dái leenh tiển dô̭ thư̭c hiḙ̂n Chương chi̒nh mṷc tiêw kwuốc za fát chiến KT-XH vuu̒ng dôô̒ng ba̒w zân tôô̭c thiếw xổ (DBZTTX) va̒ miê̒n nủi.