(HBDT) - Tham zư̭ ki̒ thi cho̭n hoo̭c xinh zói kuốc za THFT năm hoo̭c 2022 – 2023, tính ha kỏ 72 thỉ xinh tham zư̭ ớ 12 bô̭ môn: Twản hoo̭c, Hwả hoo̭c, Xinh hoo̭c, Tin hoo̭c, Bâ̭t lỉ, Ngư̭ văn, Li̭ch xứ, Diḙ̂ lỉ, thiểng Ănh, thiểng Fáp, thiểng Nga, thiểng Tlung. Kết kwá, kỏ 28 thỉ xinh da̭t zái (tăng 5 zái xo pơ̭i ki̒ thi năm hoo̭c 2021 - 2022).


Dô̭i twiến hoo̭c xinh zói tính ha tham zư̭ ki̒ thi cho̭n hoo̭c xinh zói kuốc za bâ̭c THFT năm hoo̭c 2022 - 2023 ớ lḙ̂ bảw kôông tlước tươ̭ng da̒i Bác Hô̒.

Kṷ thế: Kỏ 2 zái nhi̒ ớ bô̭ môn Tin hoo̭c kuố ủn Ngwiḙ̂n Khwa Bă̒ng (tlươ̒ng THFT chwiên Hwa̒ng Văn Thṷ) pơ̭i bô̭ môn thiểng Ănh kuố ủn Tli̭nh Ngwiḙ̂n Dức Ănh (tlươ̒ng THFT chwiên Hwa̒ng Văn Thṷ).

Wa̒i tha, dwa̒n hoo̭c xinh kuố tính i ta̒ da̭t 10 zái pa ớ ta̒n kác môn: Bâ̭t lỉ, Xinh hoo̭c, Ngư̭ văn, Diḙ̂ lỉ, Thiểng Ănh pơ̭i thiểng Tlung; 16 zái khwiển khích ớ ta̒n kác bô̭ môn Twản, Bâ̭t lỉ, Xinh hoo̭c, Tin hoo̭c, Ngư̭ văn, Diḙ̂ lỉ, thiểng Ănh, thiểng Tlung.

Tloong xổ 28 hoo̭c xinh da̭t zái tloong ki̒ thi hoo̭c xinh zói Kuốc za THFT năm hoo̭c 2022 - 2023, tlươ̒ng THFT chwiên Hwa̒ng Văn Thṷ toỏng kóp 26/28 zái, tlươ̒ng Fổ thôông Zân tôô̭c Nô̭i tlủ tính toỏng kóp 1 zái pa môn Diḙ̂ lỉ, tlươ̒ng THFT Kim Bôi, hwiḙ̂n Kim Bôi toỏng kóp 1 zái khwiển khích môn thiểng Ănh.

Xo pơ̭i ki̒ thi cho̭n hoo̭c xinh zói kuốc za THFT năm 2021 - 2022, ki̒ thi năm năi tính ha tăng 5 zái. Ni la̒ thă̒nh tích tảng gi nhâ̭n, khắng di̭nh kwiết tâm kaw kuố ngă̒nh ZZ&DT tính nha̒ tlêênh hă̒nh tli̒nh nơng kaw chất lươ̭ng zảw zṷc mṷi nhoo̭nh pô̭ chung, chất lươ̭ng ZZ&DT pô̭ tluổ, zai dwa̭n 2020 - 2025.


KÁC TIN KHÁC


Nư̭ zân kwân "zói wiḙ̂c nước, dám wiḙ̂c nha̒"

(HBDT) - Tloong nhưửng năm kwa, tlêênh diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n Iên Thwí, vai tlo̒ kuố fṷ nư̭ tham za lư̭c lươ̭ng vṷ tlang diḙ̂ fương ngă̒i ka̭ng ản fát hwi

Kẳi dâw kỏ thên tan mẩw bấm xinh

(HBDT) - Dân tôi dêểnh thăm eenh Bu̒i Văn Thăn ớ xỏm Xôổng, xa̭ Vỉnh Dôô̒ng (Kim Bôi) khi̒ za di̒nh dang xướ la̭i kăn nha̒. Khâw baw năm tích lwi̭ eenh la̒ thơ̭ xâi, chi̭ ớ nha̒ kă̒l kẩl, zơ̒ ni̒ mḙ̂ xâi ản kănh nha̒ ni̒.

Thă̒nh Dwa̒n Hwa̒ Bi̒nh biếw zương 6 hoo̭c xinh to̭n ản tiê̒n tlá la̭i mo̭l la̒ loong

(HBDT) - Lâ̭p thơ̒i gi nhâ̭n hă̒nh dôô̭ng thôốch tḙp, to̭n ản kuố loong tlá la̭i mo̭l la̒ loong kuố 6 ủn hoo̭c xinh tlươ̒ng Tiếw hoo̭c Lỉ Tư̭ Tloo̭ng (thă̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh), pân khởm 24/4, Thă̒nh dwa̒n, Hô̭i dôô̒ng dô̭i thă̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh tlaw chẩi khen, biếw zương 6 ủn hoo̭c xinh kỏ thă̒nh tích tloong foong tla̒w "Ngi̒n wiḙ̂c tốt”.

Bác xi̭ kuố vuu̒ng kaw Da̒ Bắc

(HBDT) - Baw năm năingươ̒i zân xa̭ Vâ̒i Nươ, hwiḙ̂n Da̒ Bắc kwen kôông hi̒nh ắnh bác xi̭ Fa̭m Tloo̭ng Tươi tâ̭n ti̭ kôô̒ng wiḙ̂c khảm, chươ bêḙ̂nh. Hi̒nh ắnh kuố eenh da̒ in dâ̭m tloong mo̭i ngươ̒i vẩn hôốc kôô̒ng thên iêw mển: Bác xi̭ kuố vuu̒ng kaw.

Chung thăi tấi lu̒i bḙ̂nh tan mẳw bấm xinh bi̒ khức khwé kôô̭ng dôô̒ng

(HBDT) - Bḙ̂nh tan mẳw bấm xinh (Thalassemia) kỏ 2 tiḙ̂w tlửng dwản ản la̒ thiểw mẳw pơ̭i doo̭ng khắch tloong kơ thế bḙ̂nh nhân fái diê̒w tli̭ ká tơ̒i, nểw chăng diê̒w tli̭ liê̒n mă̭ch, tâ̒i tú xḙ kỏ tư̒ biển tlửng, la̒ cho bḙ̂nh nhân lô fát tliến thế tla̭ng, zám khức hoo̭c tâ̭p, law dôô̭ng…