(HBDT) - Ngi̭ kwiết Da̭i hô̭i Dáng bô̭ hwiḙ̂n Kaw Foong lâ̒n thử XXVIII, nhiḙ̂m ki̒ 2020 - 2025 xác di̭nh mṷc tiêw kwan tloo̭ng la̒ ta̭w chiến biển dôô̒ng bô̭ wê̒l lỉnh vư̭c văn hwả - xa̭ hô̭i, ó ngư̒ng nơơng kaw dơ̒i khôổng vâ̭t chất, tinh thâ̒n kuố nhân zân, fẩn dẩu năm 2025 tlớ thee̒nh hwiḙ̂n nôông thôn mởi (NTM). Khâw nướ nhiḙ̂m ki̒ thưc hiḙ̂n Ngi̭ kwiết, hwiḙ̂n da̒ ta̭w nhưửng chiến biển tích kưư̭c khi̒ kwiết tâm xâi zưư̭ng dơ̒i khôổng văn hwả gẳn kôô̒ng xâi zưư̭ng NTM, bớ rỉ kỏ da̒ fát chiến thwâ̭n lơ̭i dớ hưởng dêểnh kác mṷc tiêw dê̒ tha.


Ziḙ̂n ma̭w nôông thôn va̒ dơ̒i khôổng văn hwả khu zân kư xỏm Hái Foong, xa̭ Bắc Foong (Kaw Foong) ngă̒i ka̭ng thăi dối thóch lêênh.

Thew chương chi̒nh hă̒nh dôô̭ng thư̭c hiḙ̂n ngi̭ kwiết wê̒l lỉnh vư̭c fát chiến văn hwả - xa̭ hô̭i, hwiḙ̂n Kaw Foong xác di̭nh chăng ngưư̒ng nơơng kaw chất lươ̭ng kuô̭c vâ̭n dôô̭ng "To̒n zân do̒n kết xâi zưư̭ng dơ̒i khôổng văn hwả, dô thi̭ văn minh"; kwan tâm zư̭ zi̒n, fát hwi kác zả tli̭ văn hwả kác zân tôô̭c tloong hwiḙ̂n gẳn kôô̒ng fát chiến zu li̭ch; bi̒nh kwân ha̒ng năm kỏ 75% hô̭ za di̒nh, 70% xỏm, khu zân kư; 85 kơ kwan, dơn vi̭ văn hwả; fẩn dẩw năm 2025 tlớ thee̒nh hwiḙ̂n NTM...  Gi nhâ̭n kuổi năm 2022, kác chiến biển dôô̒ng bô̭ wê̒l lỉnh vư̭c văn hwả - xa̭ hô̭i ta̭w rêênh kác máng mâ̒w thươi tlảng tloong bức chănh NTM to̒n hwiḙ̂n.

Tlêênh to̒n hwiḙ̂n, khâw nướ nhiḙ̂m ki̒ thư̭c hiḙ̂ Ngi̭ kwiết Da̭i hô̭i Dáng bô̭ hwiḙ̂n nhiḙ̂m ki̒ 2020 - 2025; lỉnh vư̭c văn hwả - xa̭ hô̭i kuố Kaw Foong da̒ kỏ nhê̒w chiến biển tích kư̭c. Dă̭c biêtn năm 2022, kác chí tiêw vawn hwả - xa̭ hô̭i dê̒w da̭t va̒ vươ̭t kể hwă̭ch dê̒ tha: Thu nhâ̭p bi̒nh kwân dâ̒w ngươ̒i da̭t 56 tliḙ̂w dôô̒ng; kỏ thêm 1 tlơ̒ng da̭t chwấn kwuốc za; khwáng 1.000 law dôô̭ng ản zái kwiết wiḙ̂c la̒... Nối bâ̭t lad kác chí tiêw thư̭c hiḙ̂n vươ̭t kể hwă̭ch dê̒ tha nhơ: Tí lḙ̂ khu zân kư da̭t tiêw chấn văn hwả da̭t 96,5%; tí lḙ̂ hô̭ za di̒nh da̭t zănh hiḙ̂w za di̒nh văn hwả da̭t 86,51%; mức zám tí lḙ̂ hô̭ nge̒w khwáng 2,31%...

Thew lô̭ chi̒nh da̒ jwăch di̭nh, zai dwa̭n 2021 - 2025 hwiḙ̂n Kaw Foong fẩn dẩw 5 xa̭ da̭t chấn NTM nơơng kaw, 2 xa̭ da̭t chấn NTM kiếw mâ̭w, xâi zưư̭ng 28 khu zân kư NTM kiếw mâ̭w va̒ 28 vươ̒n mâ̭w. Kṷ thế, khâw khi 2 xa̭ Bi̒nh Thănh vfa Hơ̭p Foong wê̒l dích NTM năm 2022, xa̭ Thuung Nai xḙ fẩn dẩw wê̒l di̭ch năm 2023, xa̭ Tha̭ch Iên năm 2024. Như vâ̭i dêểnh năm 2025, hwiḙ̂n Kaw Foong xḙ wê̒l di̭ch NTM hwa̒n thă̒nh môô̭ch tloong kác mṷc tiêw kwan tloo̭ng nhất ma̒ Ngi̭ kwiết Da̭i hô̭i Dáng bô̭ hwiḙ̂n nhiḙ̂m ki̒ 2020 - 2025 da̒ dê̒ tha.


KÁC TIN KHÁC


Chung thăi tấi lu̒i bḙ̂nh tan mẳw bấm xinh bi̒ khức khwé kôô̭ng dôô̒ng

(HBDT) - Bḙ̂nh tan mẳw bấm xinh (Thalassemia) kỏ 2 tiḙ̂w tlửng dwản ản la̒ thiểw mẳw pơ̭i doo̭ng khắch tloong kơ thế bḙ̂nh nhân fái diê̒w tli̭ ká tơ̒i, nểw chăng diê̒w tli̭ liê̒n mă̭ch, tâ̒i tú xḙ kỏ tư̒ biển tlửng, la̒ cho bḙ̂nh nhân lô fát tliến thế tla̭ng, zám khức hoo̭c tâ̭p, law dôô̭ng…

Kấp zút chwấn bi̭ cho ki̒ thi twiến xinh paw lớp 10

(HBDT) - Tloong 3 ngă̒i 6 - 8/6 khắp tê ni̒ Xớ ZZ&DT xḙ tố tlức 1 dơ̭t thi zwi nhất tí twiến xinh paw lớp 10 (năm hoo̭c 2023 - 2024) ta̒n kác tlươ̒ng THFT kôông lâ̭p. Bi̒ chí tố tlức 1 dơ̭t thi (thăi bi̒ 2 dơ̭t nhơ tlước ni) cho dêênh ta̒n thôông tin liên kwan têểnh ki̒ thi kwan tloo̭ng ni̒ thu hút xư̭ kwan tâm dă̭c biḙ̂t kuố ho̭c xinh pơ̭i fṷ hwinh. Têểnh ka̭ ni̒, ta̒n kác tlươ̒ng THFT tloong tính i ta̒ kôông khai kể hwă̭ch twiến xinh; dôô̒ng thơ̒i tăng kươ̒ng twiên tliê̒n, tư bẩn hưởng ngiḙ̂p zúp hoo̭c xinh kỏ lươ̭ cho̭n hơ̭p ka̭ dăng kỉ zư̭ twiến paw tlươ̒ng.

Kung kấp diḙ̂n ốn di̭nh muô̒ dẳng noỏng

(HBDT) - Muô̒ dẳng noỏng, nhu kâ̒w xứ zṷng diḙ̂n tăng kaw cho dêênh ngwi kơ kwả tái diḙ̂n lưởi. Tí dám báw kung kấp diḙ̂n ốn di̭nh tloong muô̒ dẳng noỏng, Kôông ti Diḙ̂n lư̭c Hwa̒ Bi̒nh (PC Hwa̒ Bi̒nh) i ta̒ tliến khai la̒ tư̒ zái fáp ti kôô̒ng pơ̭i khwiển kảw kheéch ha̒ng xứ zṷng tiết kiḙ̂m diḙ̂n.

Ngă̒nh I tể nơơng kaw chất lươ̭ng chăm xoóc khức khwé Nhân zân

(HBDT) - Thơ̒i zan kwa, ngă̒nh I tể luôn kwan tâm nơơng kaw chất lươ̭ng chăm xoóc khức khwé (CXKK) Nhân zân thôông kwa wiḙ̂c tâ̭p chuung nguô̒n lư̭c chiến khai kác zái fáp dâ̒w tư kơ xớ ha̭ thơơ̒ng, tlang thiết bi̭; chiến khai kac zi̭ch vṷ khảm, chươ bêḙ̂nh (KCB); xâi zưư̭ng foong kắch fuṷc vṷ văn minh, thân thiḙ̂n; ưửng zuṷng kôông ngḙ̂ thôông tin tloong kwán lỉ KCB, hưởng dêểnh xư̭ a̒i loo̒ng kuố ngươ̒i zân.

Zư̭ kiển tloong khảng 5 bớ la̭i Tlung tâm Dăng kiếm xe kơ zởi Hwa̒ Bi̒nh

(HBDT) – Xớ Zaw thôông bâ̭n tái (ZTBT) Hwa̒ Bi̒nh tang tích kư̭c la̒ wiḙ̂c pơ̭i Bô̭ ZTBT kôô̒ng pơ̭i ta̒n kác kơ kwan liên kwan tí bớ la̭i tlung tâm Dăng kiếm xe kơ zởi zư̭ kiển tloong khảng 5 ni̒, dáp ửng nhu kâ̒w dăng kiếm xe kơ zởi ta̭ng khả bô̭ tang ziḙ̂n tha kăng thắng tlêênh diḙ̂ pa̒n.