(HBDT) - La̒ng ngê̒ chể tác kâl loi tlól, khṷ kắnh xa̭ Lâm Xơn (Lương Xơn) roo̭c thew kwuốc lô̭ 6, tlêênh diḙ̂ ba̒n xỏm Do̒n Kết, khâânh chṷ xớ UBNZ xa̭. Nhê̒w xán fấm dô̒ mi̭ ngḙ̂ thú kôông, khunkắnh thôốch, ânt ươ̭ng ản tlưưng bă̒i ta̭i kác kơ xớ xán xwất.


Eenh Dwa̒n Xwân Thă̒nh, tlướng la̒ng ngê̒ chể tác loi kâl tlól, khṷ kắnh xa̭ Lâm Xơn(Lương Xơn)zởi thiḙ̂w xán fấm dô̒ mi̭ ngḙ̂. 

Ớ ni, kác ngḙ̂ nhân, thơ̭ lă̒nh ngê̒ mỉḙ̂t ma̒i law dôô̭ng, xảng ta̭w kác xán fấm riêng bớ ngiên liḙw kâl, khṷ xán xwất tha xán fấm ngḙ̂ thwâ̭t muôn hi̒nh, muôn vé dôô̭c dảw, fṷc vṷ nhu kâ̒w kheéch mo̭i nơi. Ngê̒ chể tác kâl loi, khṷ kắnh kỏ mă̭t ớ xa̭ Lâm Xơn bớ năm 1994, dêểnh chi̒ ni̒ khâânh 30 năm. Ban dâ̒w kỏ va̒i hô̭ la̒ ngê̒, ka̭ ni̒ da̒ kỏ nhê̒w hô̭ tham za. Mâ̭w ma̭, kwi mô xán xwất ản dâ̒w tư vớ rôô̭ng, xán fấm ngă̒i ka̭ng da za̭ng, chất lươ̭ng ản nơơng kaw, dáp ưửng iêw kâ̒w chang chỉ, hướng thṷ kuố kheéch ha̒ng xa, khâânh. Năm 2017, diḙ̂ fương ản UBNZ tính kôông nhâ̭n la̒ng ngê̒ chể tác loi kâl, khṷ kắnh. 

Thăm kơ xớ xán xwất kuố eenh Dwa̒n Xwân Thă̒nh, tlướng la̒ng ngê̒. Kơ xớ kuố eenh Thă̒nh kỏ 3 thơ̭ lă̒nh ngê̒ chư̭c tiếp tham za xán xwất ha̒ng mi̭ ngḙ̂ nhơ kâl tlól loi nhơ ba̒n kể, kác linh vâ̭t ản chể tác bớ kác lo̭i kâl kwỉ hiểm, kỏ zả tli̭ngḙ̂ thwâ̭ kaw nhơ: Rôô̒ng châ̒w, ngṷ fúc, tam báw...

Ka̭ ni̒, ta̭i xa̭ Lâm Xơn, wa̒i kơ xớ kuố eenh Dwa̒n Xwân Thă̒nh, ko̒n kỏ nhê̒w kơ xớ xán xwất kâl loi, khṷ kắnh kwi mô khả lởn nhơ: Kơ xơ Lwâ̭n Hwa̒i, kơ xớ chể tác khṷ kắnh kuố kác ôông: Lê Hwi Xơn, Châ̒n Xwân Thể, Châ̒n Zwi Minh. 

Fâ̒n lởn kác xán fấm la̒ bớ kâl loi dê̒w chể tác kác bức tươ̭ng Thâ̒n Ta̒i, Fâ̭t Zi Lă̭c, Da̭t Ma Xư Tố, kác linh vâ̭t, dôô̭ng vâ̭t, kâl kổi... Nhê̒w xán fấm ản xán xwất, tlưưng bă̒i, ha̒ng tlaxm xán fấm bớ ba̒n, kể, kác tươ̭ng loong - li - kwi - fươ̭ng, tam chúc, tam báw... ản kheéch ha̒ng tin zuu̒ng, dă̭ch ha̒ng. Ngê̒ kâl loi, khṷ kắnh la̒ hưởng di riêng kỏ kuố xa̭ Lâm Xơn kóp fâ̒n chiến zi̭ch kơ kẩw kinh tể, gă̒n kôô̒ng xâi zưư̭ng nôông thôn mởi. Ka̭ ni̒ to̒n xa̭ kỏ 53 hô̭, chú iểw ớ xỏm Do̒n Kết tham za ngê̒ chể tac kâl loi, khṷ kắnh, xổ thơ̭ lă̒nh ngê̒ lêênh dêểnh 100 ngươ̒i.

Xán fấm kuố la̒ng ngê̒ kâl loi, khṷ kắnh xa̭ Lâm Xơn thươ̒ng xwiên thâm hô̭i chơ̭ kác tính, thă̒nh fổ khu vư̭c fiể Bắc nhơ: Hái Zương, Hái Foo̒ng, Nam Di̭nh, Ha̒ Nam va̒ môô̭ch xổ tính fiể Nam. Xán fấm ngă̒i ka̭ng khắng di̭nh ản wi tỉn tlêênh thi̭ tlươ̒ng, kóp fâ̒n chiến zi̭ch kơ kẩw kinh tể bê̒n vưưng kuố diḙ̂ fương.


KÁC TIN KHÁC


Chung thăi tấi lu̒i bḙ̂nh tan mẳw bấm xinh bi̒ khức khwé kôô̭ng dôô̒ng

(HBDT) - Bḙ̂nh tan mẳw bấm xinh (Thalassemia) kỏ 2 tiḙ̂w tlửng dwản ản la̒ thiểw mẳw pơ̭i doo̭ng khắch tloong kơ thế bḙ̂nh nhân fái diê̒w tli̭ ká tơ̒i, nểw chăng diê̒w tli̭ liê̒n mă̭ch, tâ̒i tú xḙ kỏ tư̒ biển tlửng, la̒ cho bḙ̂nh nhân lô fát tliến thế tla̭ng, zám khức hoo̭c tâ̭p, law dôô̭ng…

Kấp zút chwấn bi̭ cho ki̒ thi twiến xinh paw lớp 10

(HBDT) - Tloong 3 ngă̒i 6 - 8/6 khắp tê ni̒ Xớ ZZ&DT xḙ tố tlức 1 dơ̭t thi zwi nhất tí twiến xinh paw lớp 10 (năm hoo̭c 2023 - 2024) ta̒n kác tlươ̒ng THFT kôông lâ̭p. Bi̒ chí tố tlức 1 dơ̭t thi (thăi bi̒ 2 dơ̭t nhơ tlước ni) cho dêênh ta̒n thôông tin liên kwan têểnh ki̒ thi kwan tloo̭ng ni̒ thu hút xư̭ kwan tâm dă̭c biḙ̂t kuố ho̭c xinh pơ̭i fṷ hwinh. Têểnh ka̭ ni̒, ta̒n kác tlươ̒ng THFT tloong tính i ta̒ kôông khai kể hwă̭ch twiến xinh; dôô̒ng thơ̒i tăng kươ̒ng twiên tliê̒n, tư bẩn hưởng ngiḙ̂p zúp hoo̭c xinh kỏ lươ̭ cho̭n hơ̭p ka̭ dăng kỉ zư̭ twiến paw tlươ̒ng.

Kung kấp diḙ̂n ốn di̭nh muô̒ dẳng noỏng

(HBDT) - Muô̒ dẳng noỏng, nhu kâ̒w xứ zṷng diḙ̂n tăng kaw cho dêênh ngwi kơ kwả tái diḙ̂n lưởi. Tí dám báw kung kấp diḙ̂n ốn di̭nh tloong muô̒ dẳng noỏng, Kôông ti Diḙ̂n lư̭c Hwa̒ Bi̒nh (PC Hwa̒ Bi̒nh) i ta̒ tliến khai la̒ tư̒ zái fáp ti kôô̒ng pơ̭i khwiển kảw kheéch ha̒ng xứ zṷng tiết kiḙ̂m diḙ̂n.

Ngă̒nh I tể nơơng kaw chất lươ̭ng chăm xoóc khức khwé Nhân zân

(HBDT) - Thơ̒i zan kwa, ngă̒nh I tể luôn kwan tâm nơơng kaw chất lươ̭ng chăm xoóc khức khwé (CXKK) Nhân zân thôông kwa wiḙ̂c tâ̭p chuung nguô̒n lư̭c chiến khai kác zái fáp dâ̒w tư kơ xớ ha̭ thơơ̒ng, tlang thiết bi̭; chiến khai kac zi̭ch vṷ khảm, chươ bêḙ̂nh (KCB); xâi zưư̭ng foong kắch fuṷc vṷ văn minh, thân thiḙ̂n; ưửng zuṷng kôông ngḙ̂ thôông tin tloong kwán lỉ KCB, hưởng dêểnh xư̭ a̒i loo̒ng kuố ngươ̒i zân.

Zư̭ kiển tloong khảng 5 bớ la̭i Tlung tâm Dăng kiếm xe kơ zởi Hwa̒ Bi̒nh

(HBDT) – Xớ Zaw thôông bâ̭n tái (ZTBT) Hwa̒ Bi̒nh tang tích kư̭c la̒ wiḙ̂c pơ̭i Bô̭ ZTBT kôô̒ng pơ̭i ta̒n kác kơ kwan liên kwan tí bớ la̭i tlung tâm Dăng kiếm xe kơ zởi zư̭ kiển tloong khảng 5 ni̒, dáp ửng nhu kâ̒w dăng kiếm xe kơ zởi ta̭ng khả bô̭ tang ziḙ̂n tha kăng thắng tlêênh diḙ̂ pa̒n.