(HBDT) - Thơ̒i zan kwa, ngă̒nh I tể luôn kwan tâm nơơng kaw chất lươ̭ng chăm xoóc khức khwé (CXKK) Nhân zân thôông kwa wiḙ̂c tâ̭p chuung nguô̒n lư̭c chiến khai kác zái fáp dâ̒w tư kơ xớ ha̭ thơơ̒ng, tlang thiết bi̭; chiến khai kac zi̭ch vṷ khảm, chươ bêḙ̂nh (KCB); xâi zưư̭ng foong kắch fuṷc vṷ văn minh, thân thiḙ̂n; ưửng zuṷng kôông ngḙ̂ thôông tin tloong kwán lỉ KCB, hưởng dêểnh xư̭ a̒i loo̒ng kuố ngươ̒i zân.


Kác i, bác xi̭ Khwa Hô̒i khưức kấp kửw (Bêḙ̂nh viên Da khwa tính) thăm khảm, diê̒w tli̭ cho ngươ̒i bêḙ̂nh.

La̒ dơn vi̭ tiển kuổi kuố tính, Bêḙ̂nh viên Da khwa (BCDK) tính luôn kwan tâm nơơng kaw chất lươ̭ng zi̭ch vṷ chwiên môn, chiến khai kác ki̭ thwâ̭t mởi, kôông ngḙ̂ kaw, ó ngưư̒ng kái thiḙ̂n chất lươ̭ng KCB, dáp ưửng iêw kâ̒w ngă̒i ka̭ng kaw tloong thư̭c hiḙ̂n nhiḙ̂m vṷ CXKK Nhân zân. Bêḙ̂nh viḙ̂n kỏ 44 khwa , foo̒ng, 816 kản bô̭, 850 chươ̒ng kể hwă̭ch, 1.131 chươ̒ng thư̭c kê. Nhân lư̭c khâw da̭i hoo̭c kỏ 4 tiển xi̭, 18 bác xi̭ CK2,60 bác xi̭ CK1 va̒ 18 tha̭c xi̭.

Dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Hwa̒ng Ziḙ̂w, Zảm dôốc BVDK tính cho mắt: Nhê̒w ki̭ thwâ̭t tiên tiển ưửng zuṷng tloong kôông tácKCB ản bêḙ̂nh nhân va̒ nhanan gi nhâ̭n nhơ: Nô̭i xoi tiêw hwả, nô̭i xoi hô hấp; kác ki̭ thwâ̭t thăm zo̒ hwiết dôô̭ng, kan thiḙ̂p diê̒w tli̭ dô̭t kwi̭ na̭w kấp... dă̭c biḙ̂t kuổi năm 2022, bêḙ̂nh viḙ̂n ản Bô̭ I tể thấm di̭nh, kôông nhâ̭n la̒ dơn vi̭ thử 38/135 bêḙ̂nh viḙ̂n ha̭ng I tloong ká nước dú diê̒w kiḙ̂n chiến khai bêḙ̂nh ản diḙ̂n tứ.

Bớ đâ̒w năm dêểnh chi̒ ni̒, ngă̒nh I tể tâ̭p chuung tố chức fân chưư̭c kác tiển thew duủng kwi di̭nh kuố Bô̭ I tể ta̭i kác dơn vi̭.Tiếp tuṷc thư̭c hiḙ̂n ngiêm wiḙ̂c fân luô̒ng, kắch li, diê̒w tli̭ bêḙ̂nh nhân ; thư̭c hiḙ̂n ngiêm tuúc kác biḙ̂ fáp kiếm xwát nhiḙ̂m khwấn,foo̒ng lâi nhiḙ̂m kôô̒ng kản bô̭ i tể, ngươ̒i chăm xoóc bêḙ̂nh nhân va̒ kác bêḙ̂nh nhân ta̭i kơ xớ KCB.Thưư̭c hiḙ̂n ngiêm văn bán chí da̭w kuố kấp tlêênh wê̒l foo̒ng chôổng zi̭ch Covid-19 va̒ kác zi̭ch bêḙ̂nh khác.

Dă̭c biḙ̂t ngă̒nh I tể luôn chủ tloo̭ng chaw zô̒i i dưức,chwiên môn dớ chăm xoóc ngươ̒i bêḙ̂nh ản to̒n ziḙ̂n kôô̒ng muṷc tiêw "Dối mởi foong kắch thải dô̭ fṷc vṷ kuố kôông chức, viên chức i tể hưởng dêểnh xư̭ ha̒i loo̒ng kuố ngươ̒i bêḙ̂nh".Bắng kác zái fáp dôô̒ng bô̭, kết kwá kôông tác chăm xoóc va̒ báw vḙ̂ khưức khwé nhân zân tlêênh diḙ̂ ba̒n ngă̒i ka̭ng tốt hơn, kóp fâ̒n kwan tloo̭ng hwa̒n thă̒nh thẳng lơ̭i kác mṷc tiêw fát chiến KT-XH ha̒ng năm kuố tính.


KÁC TIN KHÁC


Thúc tấi fố kâ̭p chư̭ kỉ xổ pơ̭i tha mă̭t ửng zṷng Kâng zân Hwa̒ Bi̒nh

(HBDT) - Xớ Thôông tin pơ̭i Chwiê̒n thôông (TT&TT) fổi hơ̭p pơ̭i Tlung tâm Tlửng thư̭c diḙ̂n tứ kuốc za kôô̒ng ta̒n zwănh ngiḙ̂p nê̒n táng xổ tố tlức hô̭i ngi̭ tliến khai thúc tấi fố kâ̭p chư̭ kỉ xổ (CKX) kôô̒ng pơ̭i tha mă̭t ửng zṷng Kôông ngḙ̂ zân xổ Hwa̒ Bi̒nh.

Chú dôô̭ng foo̒ng, chẩng zi̭ch bḙ̂nh chwiê̒n nhiḙ̂m lâi lan tha kôô̭ng dôô̒ng

(HBDT) - Pớ tâ̒w năm têểnh măi, môô̭ch xổ bḙ̂nh chwiê̒n nhiḙ̂m (BTN) như: xốt xwất hwiết, thăi chân meḙnh, bă̭ch hâ̒w… i ta̒ ản dố ớ môô̭ch xổ tính fiể Bắc, tiê̒m ấn ngwi kơ xâm nhâ̭p diḙ̂ pa̒n tính pơ̭i lan tha hôô̭ng nểw chăng zảm xát, ản dố pơ̭i xứ lỉ lâ̭p. Kôông pơ̭i di̭, nhu kâ̒w zaw thương, zu li̭ch kuố mo̭l zân tư̒. Ta̒n kác hwa̭t dôô̭ng tâ̭p tlung zi̭p tâ̒w năm hoo̭c pơ̭i Thất Tlung thu… kỏ thế la̒ za tăng ngwi kơ lâi nhiḙ̂m pơ̭i bu̒ng fát ta̒n kác zi̭ch BTN tloong kôô̭ng dôô̒ng.

Tiếp nhâ̭n kwa̒ uúng hô̭ kôô̭ng dôô̒ng mo̭l Mươ̒ng ớ bán Don, tính Huố Făn, nước La̒o

(HBDT) - Vươ̒ kwa, ta̭i Báw ta̒ng Zi xán Văn hwả Mươ̒ng, Hô̭i Văn hoo̭c ngḙ̂ thwâ̭t tính tố chức lḙ̂ tiếp nhâ̭n kwa̒ tă̭ng va̒ tiếp tuṷc fát dôô̭ng uúng hô̭ kôô̭ng dôô̒ng mo̭l Mươ̒ng ớ bán Don, tính Huố Făn, nước La̒o. Dêểnh zư̭ kỏ dôô̒ng chỉ Bu̒i Tiển Lưư̭c, Tlướng Ban Zân vâ̭n Tính wí, Chú ti̭ch Wí ban MTTK Viḙ̂t Nam tính; lẳnh da̭w Xớ VH-TT&ZL...

Bớ "xwả na̭n mu̒ chư" dêểnh "xâi zưư̭ng xa̭ hô̭i hoo̭c tâ̭p"

(HBDT) - Bắt dâ̒w bớ năm 1965, tố chức UNESCO cho̭n ngă̒i 8/9 ha̒ng năm la̒ Ngă̒i Kwuốc tể xwả na̭n mu̒ chư . Đủng nhơ thên ră̒ng, xư̭ tha đơ̒i ngă̒i ni̒ nhẩn meḙnh tâ̒m kwan tloo̭ng kuố wiḙ̂cmắt doo̭c, mắt viết dổi kôô̒ng xư̭ fát chiến kuố kon mo̭l. UNESCO khắng di̭nh, xwả na̭n mu̒ chư la̒ kóp fâ̒n xwả bó dỏl nge̒w, la̒ nhi̭ḙ̂m vṷ kỏ ỉ ngiḙ̂ chỉnh tli̭ - kinh tể- xa̭ hô̭i to lởn, dă̭ch nê̒n táng kwan tloo̭ng dớ mối kwuốc za tiển dêểnh tương lai bê̒n vưưng.

Ta̭w diê̒w kiḙ̂n cho mo̭l zân têểnh khânh kôô̒ng zảw zṷc pơ̭i da̒w ta̭w

(HBDT) - Dáng, Nha̒ nước ha koi ZZ&DT la̒ kuốc xắch ha̒ng tâ̒w, dâ̒w tư cho zảw zṷc la̒ dâ̒w tư cho fát tliến. Kwản tliḙ̂t kwan diếm, tlú tlương, tlỉnh xắch kuố Dáng, Nha̒ nước, tư̒ năm kwa, tính ha i ta̒ tliến khai dôô̒ng bô̭ ta̒n kác zái fáp wê̒l fát tliến ZZ&DT, dă̭c biḙ̂t la̒ kwan tâm la̒ tốt Ngi̭ kwiết xổ 29-NQ/TW, ngă̒i 4/11/2013 kuố BCH T.Ư Dáng khwả XI wê̒l "Tối mởi kăn bán, ká thắi ZZ&DT, thew ản iêw kâ̒w kôông ngiḙ̂p hwả, hiḙ̂n da̭i hwả tloong diê̒w kiḙ̂n kinh tể thi̭ tlươ̒ng di̭nh hưởng XHCN kôô̒ng pơ̭i hô̭i nhâ̭p kuốc tể”.