(HBDT) - Bḙ̂nh tan mẳw bấm xinh (Thalassemia) kỏ 2 tiḙ̂w tlửng dwản ản la̒ thiểw mẳw pơ̭i doo̭ng khắch tloong kơ thế bḙ̂nh nhân fái diê̒w tli̭ ká tơ̒i, nểw chăng diê̒w tli̭ liê̒n mă̭ch, tâ̒i tú xḙ kỏ tư̒ biển tlửng, la̒ cho bḙ̂nh nhân lô fát tliến thế tla̭ng, zám khức hoo̭c tâ̭p, law dôô̭ng…


Hoo̭c xinh tlươ̒ng TH&THKX Zân Hwa̒ (TF Hwa̒ Bi̒nh) tlẳng iểng kản bô̭ Tli kṷc Zân xổ - Kể hwă̭ch hwả za di̒nh zảw tliḙ̂n, tư bẩn wê̒l bḙ̂nh tan mẳw bấm xinh.

 

Tlêênh thể zởi, bḙ̂nh tan mẳw bấm xinh (TMBX) ắnh hướng têểnh khwáng 300 tliḙ̂w mo̭l, kôô̒ng pơ̭i khwáng 500.000 mo̭l bắc bḙ̂nh ớ thế thẳn. Ớ nước ha kỏ khwáng tlêênh 13 tliḙ̂w mo̭l zoong zen bḙ̂nh, tương dương 13% zân xổ pơ̭i kỏ tlêênh 20.000 mo̭l bḙ̂nh mớc dô̭ nă̭ng kâ̒n fái diê̒w tli̭ ká tơ̒i. Chất lươ̭ng khôổng kuố bḙ̂nh nhân TMBX zất éw, tí lḙ̂ chít tư̒. Mô̭i mo̒ năm kỏ thêm khwáng 8.000 tlé em té tha bi̭ bḙ̂nh TMBX, tloong di̭ khwáng 2.000 tlé em bi̭ bḙ̂nh mớc dô̭ nă̭ng kôô̒ng khwáng 800 tlé em chăng tha tơ̒i zo fu̒ thai. Mo̭l bi̭ bḙ̂nh pơ̭i zoong zen bḙ̂nh kỏ ớ hết thắi ta̒n kác tính, thă̒nh fổ. Ớ bu̒ng dôô̒ng ba̒w zân tôô̭c thiếw xổ ớ miê̒n nủi bḙ̂nh chiểm tí lḙ̂ khả la̒ kaw, pớ 20 - 40%, môô̭ch tloong ta̒n ngwiên nhân tlỉnh la̒ zo lḙ̂ ha̒ khânh hwiết thôổng.

 

Kinh ngiḙ̂m kuố thể zởi cho dố, kỏ thế foo̒ng bḙ̂nh TMBX hiḙ̂w kwá têểnh 90 - 95% pă̒ng ta̒n kác biḙ̂n fáp: Tư bẩn pơ̭i khảm khức khwé tlước khi lḙ̂ ha̒: xa̒ng loo̭c, thi̒m dố khởm cho thai nhi tí xác di̭nh kả nhân kỏ zoong zen bḙ̂nh hăi chăng, pớ di̭ zúp kỏ thế lươ̭ cho̭n dủng tloong wiḙ̂c bang thai, xinh té tí té tha ta̒n tưở kon chăng bắc bḙ̂nh. Ni la̒ biḙ̂n fáp hiḙ̂w kwá pơ̭i tli fỉ éw.

Dô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Thi̭ Thu Hiê̒n, Fỏ Tli kṷc tlướng Tli kṷc Zân xổ - Kể hwă̭ch hwả za di̒nh (ZX-KHHZD) tính cho hăi: Pớ năm 2010, tính pắt tâ̒w ta̒n hwa̭t dôô̭ng thỉ diếm kan thiḙ̂p zám bắc bḙ̂nh TMBX ớ tloong kôô̭ng dôô̒ng cho 6 xa̭ kuố hwiḙ̂n Kim Bôi, têểnh măi tliến khai têểnh 100% xa̭ tloong tính. Tloong năm 2021 - 2022, Tli kṷc xâi zư̭ng, zwi tli̒ goóc tliê̒n thôông, tư bẩn pơ̭i zảw tliḙ̂n chwiên dê̒ wê̒l foo̒ng bḙ̂nh TMBX ớ bḙ̂nh biḙ̂n Da khwa tính. Dôô̒ng thơ̒i tliến khai mô hi̒nh xét ngiḙ̂m xa̒ng loo̭c zen bḙ̂nh TMBX ớ tla̭m i tể xa̭ kuố 6 hwiḙ̂n: Lương Xơn, Iên Thwí, Kaw Foong, La̭c Thwí, Kim Bôi, Tân La̭c. Tố tlức 18 lớp tâ̭p hwẩn wwê̒l ta̒n kác nô̭i zung tliến khai mô hi̒nh foo̒ng bḙ̂nh TMBX; hưởng zâ̭n ki̭ thwâ̭t lḙ̂ mẳw, bâ̭n chwiến, báw kwán mâ̭w mẳw, tlá kết kwá, tư bẩn khu, gi chép chẩi thew ngỏ kwán lỉ mo̭l zoong zen bḙ̂nh ớ kôô̭ng dôô̒ng. Têểnh măi i ta̒ lḙ̂ mâ̭w mẳw xét ngiḙ̂m 1.152 tlươ̒ng hơ̭p, tloong di̭, 637 tlươ̒ng hơ̭p ngi ngơ̒, 280 tlươ̒ng hơ̭p zoong zen bḙ̂nh, tiết kiḙ̂m ản 420 tí dôô̒ng cho xa̭ hô̭i.

Hướng ửng ngă̒i Thalassemia thể zởi (8/50 năm 2023 pơ̭i tlú dê̒: "Chung thăi tấi lu̒i bḙ̂nh TMBX bi̒ khức khwé kôô̭ng dôô̒ng, bi̒ tương lai zôổng no̒l”, Tli kṷc ZX-KHHZD tính kỏ văn bán hưởng zâ̭n ta̒n kác dơn bi̭ tliến khai hwa̭t dôô̭ng tliê̒n thôông kung kấp thôông tin wê̒l bḙ̂nh TMBX, ngwiên nhân gâi bḙ̂nh kôô̒ng pơ̭i zái fáp tlú iểw tloong diê̒w tli̭ pơ̭i foo̒ng tleẻnh bḙ̂nh. Mṷc tiêw tăng kươ̒ng twiên tliê̒n, zảw zṷc cho mo̭l zân wê̒l ngwi kơ kuố lḙ̂ ha̒ khânh hwiết thôổng kôô̒ng bḙ̂nh TMBX pơ̭i i nhơ kải kwan tloo̭ng kuố hwa̭t dôô̭ng tư bẩn, tâ̒m xwát, chwấn dwản, diê̒w tli̭ khởm bḙ̂nh tâ̭t tlước té pơ̭i ka̭ ko̒n nhó, kóp fâ̒n la̒ zám kải nă̭ng wê̒l kinh tể pơ̭i tinh thâ̒n kuố tơ̒ng za di̒nh, kôô̭ng dôô̒ng ti pơ̭i nơng kaw chất lươ̭ng zân xổ thew tinh thâ̒n Ngi̭ kwiết xổ 21 kuố BCH T.Ư Dáng khwả XII wê̒l kôông tác zân xổ tloong ti̒nh hi̒nh mởi. Dổi tươ̭ng twiên tliê̒n tâ̭p tlung paw ỉ pả, ông tưở kôô̒ng ta̒n tôi ôông pa̒ tloong dô̭ thuối té kon; ỉ pả tang kỏ chiế, mo̭l la̒ mḙ̂ bươ̒ mởi té; thuối bi̭ thă̒nh niên pơ̭i thănh niên…

Dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Thi̭ Thu Hiê̒n, Fỏ Tli kṷc tlướng ZX-KHHZD tính cho hăi dẳi thêm: Năm 2023, Tli kṷc tiếp tṷc tliến khai mô hi̒nh xét ngiḙ̂m xa̒ng loo̭c zen bḙ̂nh TMBX ớ tla̭m i tể xa̭ kuố 4 dơn bi̭ ko̒n la̭i la̒: Da̒ Bắc, Kaw Foong, Mai Châw pơ̭i TF Hwa̒ Bi̒nh. Wa̒i tha, tloong khảng 5, Tli kṷc fổi hơ̭p Foo̒ng ZZ&DT TF Hwa̒ Bi̒nh tố tlức zảw tliḙ̂n chwiên dê̒ wê̒l bḙ̂nh TMBX, ngwiên nhân pơ̭i biḙ̂n fáp foo̒ng tleẻnh cho kản bô̭, zảw biên, hoo̭c xinh tlươ̒ng TH&THKX Zân Hwa̒, THKX Lỉ Tư̭ Tloo̭ng, THKX Khôông Da̒. Dôô̒ng thơ̒i, tiếp tṷc tliến khai hwa̭t dôô̭ng tâ̭p hwẩn, tâ̭p hwẩn la̭i wê̒l ki̭ thwâ̭t lḙ̂ mâ̭w, bâ̭n chwiến, báw kwán mâ̭w mẳw cho kản bô̭ i tể xa̭ tí wiḙ̂c lḙ̂ mâ̭w ản la̒ liê̒n tê̒w, foo̒ng bḙ̂nh ản lâ̭p thơ̒i. Bớ hôô̭ng tliê̒n thôông têểnh kho̭m mo̭l zân, nhất la̒ têểnh thuối bi̭ thă̒nh niên, thănh niên, pổ mḙ̂ kỏ kon ớ thuối bi̭ thă̒nh niên tí kung kấp kiển thức wê̒l bḙ̂nh TMBX tí hăi dẳi kắch foo̒ng bḙ̂nh cho mêê̒nh pơ̭i kôô̭ng dôô̒ng, tiển têểnh ni 100% xa̭ tloong tính ản twiên tliê̒n, xa̒ng loo̭c zen bḙ̂nh.


KÁC TIN KHÁC


Chú dôô̭ng foo̒ng, chẩng zi̭ch bḙ̂nh chwiê̒n nhiḙ̂m lâi lan tha kôô̭ng dôô̒ng

(HBDT) - Pớ tâ̒w năm têểnh măi, môô̭ch xổ bḙ̂nh chwiê̒n nhiḙ̂m (BTN) như: xốt xwất hwiết, thăi chân meḙnh, bă̭ch hâ̒w… i ta̒ ản dố ớ môô̭ch xổ tính fiể Bắc, tiê̒m ấn ngwi kơ xâm nhâ̭p diḙ̂ pa̒n tính pơ̭i lan tha hôô̭ng nểw chăng zảm xát, ản dố pơ̭i xứ lỉ lâ̭p. Kôông pơ̭i di̭, nhu kâ̒w zaw thương, zu li̭ch kuố mo̭l zân tư̒. Ta̒n kác hwa̭t dôô̭ng tâ̭p tlung zi̭p tâ̒w năm hoo̭c pơ̭i Thất Tlung thu… kỏ thế la̒ za tăng ngwi kơ lâi nhiḙ̂m pơ̭i bu̒ng fát ta̒n kác zi̭ch BTN tloong kôô̭ng dôô̒ng.

Tiếp nhâ̭n kwa̒ uúng hô̭ kôô̭ng dôô̒ng mo̭l Mươ̒ng ớ bán Don, tính Huố Făn, nước La̒o

(HBDT) - Vươ̒ kwa, ta̭i Báw ta̒ng Zi xán Văn hwả Mươ̒ng, Hô̭i Văn hoo̭c ngḙ̂ thwâ̭t tính tố chức lḙ̂ tiếp nhâ̭n kwa̒ tă̭ng va̒ tiếp tuṷc fát dôô̭ng uúng hô̭ kôô̭ng dôô̒ng mo̭l Mươ̒ng ớ bán Don, tính Huố Făn, nước La̒o. Dêểnh zư̭ kỏ dôô̒ng chỉ Bu̒i Tiển Lưư̭c, Tlướng Ban Zân vâ̭n Tính wí, Chú ti̭ch Wí ban MTTK Viḙ̂t Nam tính; lẳnh da̭w Xớ VH-TT&ZL...

Bớ "xwả na̭n mu̒ chư" dêểnh "xâi zưư̭ng xa̭ hô̭i hoo̭c tâ̭p"

(HBDT) - Bắt dâ̒w bớ năm 1965, tố chức UNESCO cho̭n ngă̒i 8/9 ha̒ng năm la̒ Ngă̒i Kwuốc tể xwả na̭n mu̒ chư . Đủng nhơ thên ră̒ng, xư̭ tha đơ̒i ngă̒i ni̒ nhẩn meḙnh tâ̒m kwan tloo̭ng kuố wiḙ̂cmắt doo̭c, mắt viết dổi kôô̒ng xư̭ fát chiến kuố kon mo̭l. UNESCO khắng di̭nh, xwả na̭n mu̒ chư la̒ kóp fâ̒n xwả bó dỏl nge̒w, la̒ nhi̭ḙ̂m vṷ kỏ ỉ ngiḙ̂ chỉnh tli̭ - kinh tể- xa̭ hô̭i to lởn, dă̭ch nê̒n táng kwan tloo̭ng dớ mối kwuốc za tiển dêểnh tương lai bê̒n vưưng.

Ta̭w diê̒w kiḙ̂n cho mo̭l zân têểnh khânh kôô̒ng zảw zṷc pơ̭i da̒w ta̭w

(HBDT) - Dáng, Nha̒ nước ha koi ZZ&DT la̒ kuốc xắch ha̒ng tâ̒w, dâ̒w tư cho zảw zṷc la̒ dâ̒w tư cho fát tliến. Kwản tliḙ̂t kwan diếm, tlú tlương, tlỉnh xắch kuố Dáng, Nha̒ nước, tư̒ năm kwa, tính ha i ta̒ tliến khai dôô̒ng bô̭ ta̒n kác zái fáp wê̒l fát tliến ZZ&DT, dă̭c biḙ̂t la̒ kwan tâm la̒ tốt Ngi̭ kwiết xổ 29-NQ/TW, ngă̒i 4/11/2013 kuố BCH T.Ư Dáng khwả XI wê̒l "Tối mởi kăn bán, ká thắi ZZ&DT, thew ản iêw kâ̒w kôông ngiḙ̂p hwả, hiḙ̂n da̭i hwả tloong diê̒w kiḙ̂n kinh tể thi̭ tlươ̒ng di̭nh hưởng XHCN kôô̒ng pơ̭i hô̭i nhâ̭p kuốc tể”. 

Bớ "xwả na̭n mu̒ chư" dêểnh "xâi zưư̭ng xa̭ hô̭i hoo̭c tâ̭p"

(HBDT) - Bắt dâ̒w bớ năm 1965, tố chức UNESCO cho̭n ngă̒i 8/9 ha̒ng năm la̒ Ngă̒i Kwuốc tể xwả na̭n mu̒ chư . Đủng nhơ thên ră̒ng, xư̭ tha đơ̒i ngă̒i ni̒ nhẩn meḙnh tâ̒m kwan tloo̭ng kuố wiḙ̂cmắt doo̭c, mắt viết dổi kôô̒ng xư̭ fát chiến kuố kon mo̭l. UNESCO khắng di̭nh, xwả na̭n mu̒ chư la̒ kóp fâ̒n xwả bó dỏl nge̒w, la̒ nhi̭ḙ̂m vṷ kỏ ỉ ngiḙ̂ chỉnh tli̭ - kinh tể- xa̭ hô̭i to lởn, dă̭ch nê̒n táng kwan tloo̭ng dớ mối kwuốc za tiển dêểnh tương lai bê̒n vưưng .