(HBDT) - Dân tôi dêểnh thăm eenh Bu̒i Văn Thăn ớ xỏm Xôổng, xa̭ Vỉnh Dôô̒ng (Kim Bôi) khi̒ za di̒nh dang xướ la̭i kăn nha̒. Khâw baw năm tích lwi̭ eenh la̒ thơ̭ xâi, chi̭ ớ nha̒ kă̒l kẩl, zơ̒ ni̒ mḙ̂ xâi ản kănh nha̒ ni̒.


Za di̒nh eenh Bu̒i Văn Thăn ớ xỏm Xôổng, xa̭ Vỉnh Dôô̒ng (Kim Bôi) kă̭p nhê̒w khỏ khăn zo kon vắc bêḙ̂nh tan mẩw bấm xinh.

Chiê xé wêl luô̭c khôổng za di̒nh, eenh Thăn cho mắt: Ôông ba̒ dâ̒n tôi khinh ản 3 dưở kon, tloong rỉ 2 dưở vắc bêḙ̂nh tan mẩw bấm xinh. Kon dâ̒w la̒ Bu̒i Thănh Ngoo̭c (KN 1999), khi̒ ko̒n rét Ngoo̭c kỏ nhưửng kắi chăng bi̒nh thươ̒ng, hăi nha̭m, châ̭m ká, thươ̒ng xwiên fái di viḙ̂n. Khâw la̭i twi tlướng thă̒nh mê chí nă̭ng hơn 40kg. Hoo̭c xoong THFT, zo khưức khwé iểw Ngo̭c ớ nha̒ đi la̒ thơ̭ măi kắch nha̒ va̒i kâl xổ, thu nhâ̭p mối khảng chí ản khâânh 2 tliḙ̂w dôô̒ng. Dớ zwi chi̒ khưức khwé, ha̒ng khảng Ngoo̭c fái lêênh bêḙ̂nh viḙ̂n tính chiê̒n mẩw. Mối bâ̭n rêênh rỉ i fái vất thiê̒n tliḙ̂w. Dơ̭t ni̒ ít wiḙ̂c cho rêênh Ngoo̭c ớ nha̒ la̒ wiḙ̂c vă̭t. Ka̭ ni̒ 2 ôông ba̒ dân tôi ko̒n khwé ruôi ản nỏ, khâw la̭i kha̒ iểw he̒ la̒ no̒?

Kon thử 2 kuố ôông ba̒ eenh Thăn la̒ Bu̒i Thi̭ Hă̒ng. I chôổng nhơ ma̭ng kải, Hă̒ng ká lêênh tloong nhưửng ngă̒i fái di viḙ̂n nhê̒w hơn ớ nha̒. Za di̒nh eenh Thăn vổn nge̒w, lḙ fái lo cho 2 kon dâw ổm, kinh tể kaa̭ng khỏ khăn hơn. Chôổng cho̭i kôô̒ng bêḙ̂nh tâ̭t ản va̒i năm thôn Hă̒ng vất.

Khânh za di̒nh eenh Thăn kỏ za di̒nh eenh Bu̒i Văn Diê̒n i kỏ 2 kon bi̭ bêḙ̂nh tan mẩw bấm xinh. Ka̭ ni̒ kác thôn da̒ hoo̭c THFT. Mối khảng 1 bâ̭n fái di wê̒l Viḙ̂n Hwiết hoo̭c va̒ chiê̒n mẩw Tluung ương dớ chiê̒n mẩw.

Chi̭ Bu̒i Thi̭ Thiê̒w, kản bô̭ tla̭m i tể xa̭ Vỉnh Dôô̒ng cho mắt: Bớ năm 2021 dêểnh chi̒ ni̒, tla̭m i tể xa̭ nẳm va̒ kwán lỉ 35 ngươ̒i kỏ zen tan mẩw bấm xinh ớ dô̭t thuối chươ kết hôn hwă̭c mởi kết hôn. Tloong rỉ kỏ 4 ngươ̒i thế kân nă̭ng kâ̒n diê̒w tli̭. Bớ khaảng 11/2020, wiḙ̂c xét ngiḙ̂m xa̒ng loo̭c ản chiến khai dêểnh kấp xa̭ thew chương chi̒nh zân xổ hổ chơ̭ 70% kinh fỉ xét ngiḙ̂m. Twi nhiên kôông tác tư vẩn, khảm khưức khwé tlước kết hôn rất khỏ khăn. Ngươ̒i zân chươ nhâ̭n thưức dâ̒i dú va̒ ít kwan tâm dêểnh khảm khức khwé tlước khi kết hôn. Nhê̒w thănh niên di la̒ ăn xa dêểnh khâânh ngă̒i kưởi mḙ̂ wê̒l, kỏ za di̒nh ngươ̒i thân kỏ zen, dâ̒n tôi dr vâ̭n dôô̭ng khảm khức khwé ta̭i nha̒ ma̒ ngươ̒i zân vấn chăng thư̭c hiḙ̂n.

Dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Viḙ̂t Zuủng, Fỏ zảm dôốc Tluung tâm I tể hwiḙ̂n Kim Bôi cho mắt; Dêểnh chi̒ ni̒, tôống xổ ngươ̒i vắc bêḙ̂nh tan mẩw bấm xinh ớ hwiḙ̂n Kim Bôi la̒ 234 ngươ̒i. Môô̭ch tloong nhưửng biḙ̂n fáp hiḙ̂w kwá nhất chi̒ ni̒ la̒ tiên chiê̒n zúp ngươ̒i zân hiếw duủng va̒ foo̒ng ngươ̒ hiḙ̂w kwá. Môô̭ch ngươ̒i kỏ zen thi̒ chươ ản koi la̒ ngươ̒i bêḙ̂nh. Môô̭ch ngươ̒i kỏ zen kết hôn kôô̒ng 1 ngươ̒i ó kỏ zen thi̒ dé kon tha 50% kỏ zen. Hal ngươ̒i kỏ zen lể kha̒ thi̒ dé kon tha 100% vắc bêḙ̂nh. Zo thiể biḙ̂n fáp xét ngiḙ̂m tlước hôn nhân la̒ rất kwan tloo̭ng dớ foo̒ng ngươ̒ bêḙ̂nh.


KÁC TIN KHÁC


Chú dôô̭ng foo̒ng, chẩng zi̭ch bḙ̂nh chwiê̒n nhiḙ̂m lâi lan tha kôô̭ng dôô̒ng

(HBDT) - Pớ tâ̒w năm têểnh măi, môô̭ch xổ bḙ̂nh chwiê̒n nhiḙ̂m (BTN) như: xốt xwất hwiết, thăi chân meḙnh, bă̭ch hâ̒w… i ta̒ ản dố ớ môô̭ch xổ tính fiể Bắc, tiê̒m ấn ngwi kơ xâm nhâ̭p diḙ̂ pa̒n tính pơ̭i lan tha hôô̭ng nểw chăng zảm xát, ản dố pơ̭i xứ lỉ lâ̭p. Kôông pơ̭i di̭, nhu kâ̒w zaw thương, zu li̭ch kuố mo̭l zân tư̒. Ta̒n kác hwa̭t dôô̭ng tâ̭p tlung zi̭p tâ̒w năm hoo̭c pơ̭i Thất Tlung thu… kỏ thế la̒ za tăng ngwi kơ lâi nhiḙ̂m pơ̭i bu̒ng fát ta̒n kác zi̭ch BTN tloong kôô̭ng dôô̒ng.

Tiếp nhâ̭n kwa̒ uúng hô̭ kôô̭ng dôô̒ng mo̭l Mươ̒ng ớ bán Don, tính Huố Făn, nước La̒o

(HBDT) - Vươ̒ kwa, ta̭i Báw ta̒ng Zi xán Văn hwả Mươ̒ng, Hô̭i Văn hoo̭c ngḙ̂ thwâ̭t tính tố chức lḙ̂ tiếp nhâ̭n kwa̒ tă̭ng va̒ tiếp tuṷc fát dôô̭ng uúng hô̭ kôô̭ng dôô̒ng mo̭l Mươ̒ng ớ bán Don, tính Huố Făn, nước La̒o. Dêểnh zư̭ kỏ dôô̒ng chỉ Bu̒i Tiển Lưư̭c, Tlướng Ban Zân vâ̭n Tính wí, Chú ti̭ch Wí ban MTTK Viḙ̂t Nam tính; lẳnh da̭w Xớ VH-TT&ZL...

Bớ "xwả na̭n mu̒ chư" dêểnh "xâi zưư̭ng xa̭ hô̭i hoo̭c tâ̭p"

(HBDT) - Bắt dâ̒w bớ năm 1965, tố chức UNESCO cho̭n ngă̒i 8/9 ha̒ng năm la̒ Ngă̒i Kwuốc tể xwả na̭n mu̒ chư . Đủng nhơ thên ră̒ng, xư̭ tha đơ̒i ngă̒i ni̒ nhẩn meḙnh tâ̒m kwan tloo̭ng kuố wiḙ̂cmắt doo̭c, mắt viết dổi kôô̒ng xư̭ fát chiến kuố kon mo̭l. UNESCO khắng di̭nh, xwả na̭n mu̒ chư la̒ kóp fâ̒n xwả bó dỏl nge̒w, la̒ nhi̭ḙ̂m vṷ kỏ ỉ ngiḙ̂ chỉnh tli̭ - kinh tể- xa̭ hô̭i to lởn, dă̭ch nê̒n táng kwan tloo̭ng dớ mối kwuốc za tiển dêểnh tương lai bê̒n vưưng.

Ta̭w diê̒w kiḙ̂n cho mo̭l zân têểnh khânh kôô̒ng zảw zṷc pơ̭i da̒w ta̭w

(HBDT) - Dáng, Nha̒ nước ha koi ZZ&DT la̒ kuốc xắch ha̒ng tâ̒w, dâ̒w tư cho zảw zṷc la̒ dâ̒w tư cho fát tliến. Kwản tliḙ̂t kwan diếm, tlú tlương, tlỉnh xắch kuố Dáng, Nha̒ nước, tư̒ năm kwa, tính ha i ta̒ tliến khai dôô̒ng bô̭ ta̒n kác zái fáp wê̒l fát tliến ZZ&DT, dă̭c biḙ̂t la̒ kwan tâm la̒ tốt Ngi̭ kwiết xổ 29-NQ/TW, ngă̒i 4/11/2013 kuố BCH T.Ư Dáng khwả XI wê̒l "Tối mởi kăn bán, ká thắi ZZ&DT, thew ản iêw kâ̒w kôông ngiḙ̂p hwả, hiḙ̂n da̭i hwả tloong diê̒w kiḙ̂n kinh tể thi̭ tlươ̒ng di̭nh hưởng XHCN kôô̒ng pơ̭i hô̭i nhâ̭p kuốc tể”. 

Bớ "xwả na̭n mu̒ chư" dêểnh "xâi zưư̭ng xa̭ hô̭i hoo̭c tâ̭p"

(HBDT) - Bắt dâ̒w bớ năm 1965, tố chức UNESCO cho̭n ngă̒i 8/9 ha̒ng năm la̒ Ngă̒i Kwuốc tể xwả na̭n mu̒ chư . Đủng nhơ thên ră̒ng, xư̭ tha đơ̒i ngă̒i ni̒ nhẩn meḙnh tâ̒m kwan tloo̭ng kuố wiḙ̂cmắt doo̭c, mắt viết dổi kôô̒ng xư̭ fát chiến kuố kon mo̭l. UNESCO khắng di̭nh, xwả na̭n mu̒ chư la̒ kóp fâ̒n xwả bó dỏl nge̒w, la̒ nhi̭ḙ̂m vṷ kỏ ỉ ngiḙ̂ chỉnh tli̭ - kinh tể- xa̭ hô̭i to lởn, dă̭ch nê̒n táng kwan tloo̭ng dớ mối kwuốc za tiển dêểnh tương lai bê̒n vưưng .