(HBDT) - Tloong nhưửng năm kwa, tlêênh diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n Iên Thwí, vai tlo̒ kuố fṷ nư̭ tham za lư̭c lươ̭ng vṷ tlang diḙ̂ fương ngă̒i ka̭ng ản fát hwi


Za di̒nh nư̭ zân kwân Bu̒i Thi̭ Thêm, xa̭ La̭c Lương (Iên Thwí) fát chiến mô hi̒nh kinh tể tôống hơ̭p kỏ hiḙ̂w kwá kaw.

Khinh năm 1993, khâw khi tốt ngiḙ̂p THFT, mơ ước tlớ thee̒nh kwân nhân, mê ó da̭t,chi̭ Thêm thi dô̭ baw tlươ̒ng Kaw Dắng xư fa̭m Ha̒ Nô̭i. Năm 2015, chi̭ tốt ngiḙ̂p tlớ wê̒l kwê hương La̭c Lương lâ̭p ngiḙ̂p. Dêểnh năm 2019, chi̭ tham za lưư̭c lươ̭ng zân kwân xa̭. Năm 2022, chi̭ ản nhâ̭n baw la̒ kản bô̭ da̒i chiê̒n thănh xa̭ La̭c Lương. Ka̭ ni̒ chi̭ ko̒n la̒ chi̭ hô̭i tlướng chi hô̭i fṷ nư̭ xỏm Lương Tiển.

Hwa̒n thă̒nh xwất xắc nhiḙ̂m vṷ ớ kơ kwan, dơn vi̭, chiển xi̭ zân kwân Bu̒i Thi̭ Thêm ko̒n la̒ ngươ̒i vơ̭, ngươ̒i mḙ̂ dám dang, thảw vát, lo twan kôông wiḙ̂c za di̒nh. Za di̒nh chi̭ fát chiến hḙ̂ thôổng ra̒n tla̭i ruôi ka, thó kết hơ̭p la̒ zi̭ch vṷ kinh zwănhvâ̭n tái. Nối năm xwất chuô̒ng khwáng 9.000 kon ka. Tluung bi̒nh mối năm, tôống thu nhâ̭p kuố za di̒nh da̭t 280 tliḙ̂w dôô̒ng.

;Chi̭ Thêm chiê xé: Mô hi̒nh kinh tể zoong la̭i nguô̒n thu nhâ̭p cho za di̒nh muô khẳm ản kác vâ̭t zuṷng thiết iểw cho kuô̭c khôổng, ruôi kon kải ăn hoo̭c, ta̭w diê̒w kiḙ̂n dớ tôi tham za zân kwân va̒ kác kôông wiḙ̂c xa̭ hô̭i khác. Dớ kỏ thơ̒i zan vươ̒ la̒ kinh tể za di̒nh vươ̒ tham za kôông tác xa̭ hô̭i, tôi fái bổ chỉ thơ̒i zan hơ̭p lỉ, nhơ khởm zâ̭l cho thó ăn, kơm rác cho ôông kon đi la̒, di hoo̭c, xoong tôi di dêểnh xa̭ la̒ wiḙ̂c, khuô̭ng wểl ro̭n rḙp ra̒n, tla̭i.. La̒ ản rêênh rỉ tôi luôn kỏ xư̭ dôô̭ng viên, chuung thăi, kám thôông , xan xé kuố zẩw, za di̒nh luôn la̒ hâ̭w fương vưng chắc cho tôi.

Vởi xư̭ kwan tâm kuố lẳnh da̭w,xư̭ hổ chơ̭ kuố tâ̭p thế, xư̭ kổ gẳng fẩn dẩw kuố bán thân, năm 2022, chiển xi̭ zân kwân Bu̒i Thi̭ Thêm tham za hô̭i thaw zân kwân kơ dôô̭ng hwiḙ̂n Iên Thwí da̭t zái ba`. Kuu̒ng thew rỉ. chi̭ ản Chú ti̭ch UBNZ hwiḙ̂n, Chú ti̭ch Hô̭i liên hiḙ̂p fṷ nư̭ hwiḙ̂n tă̭ng zẩi khen wê̒l thă̒nh tích tloong xâi zưư̭ng nôông thôn mởi, hô̭ za di̒nh la̒ kinh tể zói.

Tẩm kương nổ lưư̭c vươn lêênh hwa̒n thă̒nh tốt nhiḙ̂m vṷ dôô̒ng thơ̒i la̒ kinh tể zói kuố chiển xi̭ zân kwân Bu̒i Thi̭ Thêm thâ̭t dảng biếw zương. Chi̭ xưửng dảng la̒ ngươ̒i fṷ nư̭ "zói wiḙ̂c nước, dám wiḙ̂c nha̒", fát hwi fấm chất ngươ̒i fṷ nư̭ Viḙ̂t Nam tloong thơ̒i da̭i mởi "Tư̭ tin tư̭ tloo̭ng - tluung hâ̭w - dám dang", kóp fâ̒n kố vṷ foong tla̒w thi duôi tloong hwa̭t dôô̭ng fṷ nư̭ kác kấp kuố LLVT hwiḙ̂n Iên Thwí.


KÁC TIN KHÁC


Chú dôô̭ng foo̒ng, chẩng zi̭ch bḙ̂nh chwiê̒n nhiḙ̂m lâi lan tha kôô̭ng dôô̒ng

(HBDT) - Pớ tâ̒w năm têểnh măi, môô̭ch xổ bḙ̂nh chwiê̒n nhiḙ̂m (BTN) như: xốt xwất hwiết, thăi chân meḙnh, bă̭ch hâ̒w… i ta̒ ản dố ớ môô̭ch xổ tính fiể Bắc, tiê̒m ấn ngwi kơ xâm nhâ̭p diḙ̂ pa̒n tính pơ̭i lan tha hôô̭ng nểw chăng zảm xát, ản dố pơ̭i xứ lỉ lâ̭p. Kôông pơ̭i di̭, nhu kâ̒w zaw thương, zu li̭ch kuố mo̭l zân tư̒. Ta̒n kác hwa̭t dôô̭ng tâ̭p tlung zi̭p tâ̒w năm hoo̭c pơ̭i Thất Tlung thu… kỏ thế la̒ za tăng ngwi kơ lâi nhiḙ̂m pơ̭i bu̒ng fát ta̒n kác zi̭ch BTN tloong kôô̭ng dôô̒ng.

Tiếp nhâ̭n kwa̒ uúng hô̭ kôô̭ng dôô̒ng mo̭l Mươ̒ng ớ bán Don, tính Huố Făn, nước La̒o

(HBDT) - Vươ̒ kwa, ta̭i Báw ta̒ng Zi xán Văn hwả Mươ̒ng, Hô̭i Văn hoo̭c ngḙ̂ thwâ̭t tính tố chức lḙ̂ tiếp nhâ̭n kwa̒ tă̭ng va̒ tiếp tuṷc fát dôô̭ng uúng hô̭ kôô̭ng dôô̒ng mo̭l Mươ̒ng ớ bán Don, tính Huố Făn, nước La̒o. Dêểnh zư̭ kỏ dôô̒ng chỉ Bu̒i Tiển Lưư̭c, Tlướng Ban Zân vâ̭n Tính wí, Chú ti̭ch Wí ban MTTK Viḙ̂t Nam tính; lẳnh da̭w Xớ VH-TT&ZL...

Bớ "xwả na̭n mu̒ chư" dêểnh "xâi zưư̭ng xa̭ hô̭i hoo̭c tâ̭p"

(HBDT) - Bắt dâ̒w bớ năm 1965, tố chức UNESCO cho̭n ngă̒i 8/9 ha̒ng năm la̒ Ngă̒i Kwuốc tể xwả na̭n mu̒ chư . Đủng nhơ thên ră̒ng, xư̭ tha đơ̒i ngă̒i ni̒ nhẩn meḙnh tâ̒m kwan tloo̭ng kuố wiḙ̂cmắt doo̭c, mắt viết dổi kôô̒ng xư̭ fát chiến kuố kon mo̭l. UNESCO khắng di̭nh, xwả na̭n mu̒ chư la̒ kóp fâ̒n xwả bó dỏl nge̒w, la̒ nhi̭ḙ̂m vṷ kỏ ỉ ngiḙ̂ chỉnh tli̭ - kinh tể- xa̭ hô̭i to lởn, dă̭ch nê̒n táng kwan tloo̭ng dớ mối kwuốc za tiển dêểnh tương lai bê̒n vưưng.

Ta̭w diê̒w kiḙ̂n cho mo̭l zân têểnh khânh kôô̒ng zảw zṷc pơ̭i da̒w ta̭w

(HBDT) - Dáng, Nha̒ nước ha koi ZZ&DT la̒ kuốc xắch ha̒ng tâ̒w, dâ̒w tư cho zảw zṷc la̒ dâ̒w tư cho fát tliến. Kwản tliḙ̂t kwan diếm, tlú tlương, tlỉnh xắch kuố Dáng, Nha̒ nước, tư̒ năm kwa, tính ha i ta̒ tliến khai dôô̒ng bô̭ ta̒n kác zái fáp wê̒l fát tliến ZZ&DT, dă̭c biḙ̂t la̒ kwan tâm la̒ tốt Ngi̭ kwiết xổ 29-NQ/TW, ngă̒i 4/11/2013 kuố BCH T.Ư Dáng khwả XI wê̒l "Tối mởi kăn bán, ká thắi ZZ&DT, thew ản iêw kâ̒w kôông ngiḙ̂p hwả, hiḙ̂n da̭i hwả tloong diê̒w kiḙ̂n kinh tể thi̭ tlươ̒ng di̭nh hưởng XHCN kôô̒ng pơ̭i hô̭i nhâ̭p kuốc tể”. 

Bớ "xwả na̭n mu̒ chư" dêểnh "xâi zưư̭ng xa̭ hô̭i hoo̭c tâ̭p"

(HBDT) - Bắt dâ̒w bớ năm 1965, tố chức UNESCO cho̭n ngă̒i 8/9 ha̒ng năm la̒ Ngă̒i Kwuốc tể xwả na̭n mu̒ chư . Đủng nhơ thên ră̒ng, xư̭ tha đơ̒i ngă̒i ni̒ nhẩn meḙnh tâ̒m kwan tloo̭ng kuố wiḙ̂cmắt doo̭c, mắt viết dổi kôô̒ng xư̭ fát chiến kuố kon mo̭l. UNESCO khắng di̭nh, xwả na̭n mu̒ chư la̒ kóp fâ̒n xwả bó dỏl nge̒w, la̒ nhi̭ḙ̂m vṷ kỏ ỉ ngiḙ̂ chỉnh tli̭ - kinh tể- xa̭ hô̭i to lởn, dă̭ch nê̒n táng kwan tloo̭ng dớ mối kwuốc za tiển dêểnh tương lai bê̒n vưưng .