(HBDT) - Pô̭ têểnh ta̒n kôổng hiển cho ngă̒nh Nôông ngiḙ̂p tính, tư̒ mo̭l pô̭ têểnh pa̒ Ngwiḙ̂n Thi̭ Tâm ớ tố 17, fươ̒ng Tân Thi̭nh (TF Hwa̒ Bi̒nh) kôô̒ng kải thên tli̒w mển: pa̒ Tâm che̒ Xan twiết, pa̒ tâm kâl zôổng, pa̒ tâm kủi pa zoo̒ng…


Pa̒ Ngwiḙ̂n Thi̭ Tâm (pên tăm), fươ̒ng Tân Thi̭nh (TF Hwa̒ Bi̒nh) ka̭ no̒ i bảm lḙ̂ wâ̒n, bảm kâl, zoong tha thi̭ tlươ̒ng kâl zôổng chất lươ̭ng kaw.

Zu̒ ita̒ khânh ớ thuối "thất thâ̭p kố la hi” mé tinh thâ̒n law dôô̭ng kuố pa̒ Tâm ka̭ no̒ i tí cho tư̒ mo̭l hoo̭c tâ̭p. Ha̒ng ngă̒i pa̒ kôô̒ng pơ̭i kôông nhân chăm wâ̒n kâl zôổng nha̒ lải lôông tắc pơ̭i kâl ăn tlải. Tlêênh khuôn biên hôô̭ng 1,5ha, wa̒i ziḙ̂n tích nuôi kủi hâ̒ng, pa̒ kwi hwă̭ch thă̒nh ta̒n kác khu ươm zôổng kâl ăn tlải, ta̒n kác lwa̭i hwa, kâl poỏng maách. Tí ửng zṷng kôông ngḙ̂ kaw paw nôông ngiḙ̂p, pớ năm 2020, pa̒ dâ̒w tư la̒ nha̒ ma̒ng lôông zươ lew, ka̒ chuô, zươ hôô̒ng… Ngăl keḙnh khu nha̒ ma̒ng la̒ wâ̒n lôông 500 kâl nho zôổng Hô̭t Zâ̒m. Ni la̒ môô̭ch tloong ta̒n lwa̒i kâl mởi ản zoong paw lôông thứ ngiḙ̂m tlêênh tất Hwa̒ Bi̒nh. Pa̒ Tâm cho hăi: Ka̭ kỏ ta̒n zôổng mởi, kôông ngḙ̂ mởi, tôi hảw thứ ngiḙ̂m tlêênh tất Hwa̒ Bi̒nh, Nểw fu̒ hơ̭p xḙ nhân zôổng chwiến zaw kôông ngḙ̂ cho pa̒ kon, zơ̒ng di̭ xḙ tleẻnh ản tliḙ̂n măl thúi.

Tốt ngiḙ̂p ki̭ xư ngă̒nh lôông kâl ớ Tlươ̒ng Da̭i hoo̭c Nôông ngiḙ̂p 1, Pa̒ Ngwiḙ̂n Thi̭ Tâm lêênh Hwa̒ Bi̒nh lâ̭p ngiḙ̂p, thă̒nh lâ̭p Kôông ti TNHH xán xwất pơ̭i kinh zwănh zôổng kâl lôông Fương Hwiên. Pa̒ tiên foong tloong chwiḙ̂n lươ̭ cho̭n pơ̭i nhân tư̒ zôổng kâl chất lươ̭ng kaw kung kấp tha thi̭ tlươ̒ng tloong pơ̭i wa̒i tính. Wa̒i tha, pa̒ bớ ta̒n kác kơ xớ ươm kâl zôổng ớ môô̭ch xổ tính kôô̒ng pơ̭i ta̒n kác hwiḙ̂n tlêênh diḙ̂ pa̒n tính tí mo̭l muô lởi tiếp kâ̭n zôổng kâl mởi.

Ti pơ̭i khôổng ớ tư̒ bu̒ng tất Hwa̒ Bi̒nh, pa̒ hiếw zả tli̭ kuố kâl che̒ Xan Twiết kố thṷ ớ bu̒ng Hang Kiê, Pa̒ Ko̒ (Mai Châw) pơ̭i Iên Hwa̒, Tlung Thă̒nh (Da̒ Bắc). Pa̒ i ta̒ liên kết pơ̭i hô̭ lôông che̒ ớ ta̒n xa̭ ni̒ pơ̭i chuô̭i xán xwất pớ lôông têểnh thu muô, chể biển, tiêw thṷ xán fấm púp che̒ thươi. Kôô̒ng pơ̭i di̭, xâi zư̭ng môô̭ch xổ mô hi̒nh liên kết tloong xán xwất, tiêw thṷ xán fấm nhơ: che̒ xeenh Xan twiết chất lươ̭ng kaw, che̒ záw kố lam, che̒ ka̒ kai lew… Mô̭i năm, kôông ti thu muô pớ 300 - 400 tẩn púp che̒ thươi, kóp fâ̒n tăng thu nhâ̭p zái kwiết wiḙ̂c la̒ cho law dôô̭ng diḙ̂ fương. Tloong kwả tli̒nh xán xwất - kinh zwănh, ha̒ng năm, za di̒nh pa̒ ta̭w ản wiḙ̂c la̒ ốn di̭nh cho 20 law dôô̭ng, bi̒nh kwân thu nhâ̭p 5 tliḙ̂w dôô̒ng/mo̭l/khảng.

La̒ mo̭l "wa̒i da̭w” pơ̭i chăn nuôi, mé pớ năm 2019, pa̒ ta̒ lươ̭ cho̭n, thi̒m zái fáp lai ta̭w kủi tâ̭c hâ̒ng pơ̭i kủi kải Meishan khăw di̭ lai tiếp pơ̭i kủi bán diḙ̂ nhă̒m tí nôông kaw năng xwất, chất lươ̭ng kuố ta̒n kủi bán diḙ̂ Hwa̒ Bi̒nh fṷc bṷ cho xán xwất kủi thương fấm kwang khă̭ch; lai ta̭w tha zôổng kủi chất lươ̭ng kaw kỏ dă̭c tỉnh té tư̒ kon/ lưở, fu̒ hơ̭p nuôi zân za̭, kải ăn tư̭ xán xwất chôổng nhơ nuôi kủi bán diḙ̂. Zấp ni̒ tlang tla̭i kuố za di̒nh pa̒ kỏ 2 kon kủi tâ̭c hâ̒ng, 2 kon kủi tâ̭c bán diḙ̂, 2 kon kủi kải Meishan thwâ̒n tlúng, cho tha 30 kon kải lai F1, chwiến fổi zôổng pơ̭i kủi tâ̭c bán diḙ̂ cho tha kon lai F2 la̒ kủi thương fấm. Kôô̒ng pơ̭i zái fáp tlêênh zúp tăng ta̒n kủi nhănh, tăng năng xwất, xán lươ̭ng nhúc kủi, chất lươ̭ng tốt, thi̭ tlươ̒ng ươ tluô̭ng, Zái fáp ni̒ fu̒ hơ̭p pơ̭i ta̒n các hô̭ chăn nuôi kỏ tlang tla̭i, lởi áp zṷng, cho dêênh ản bớ hôô̭ng tloong tính pơ̭i wa̒i tính.

Mô hi̒nh lôông kam thew hưởng xán fấm hư̭w kơ pơ̭i 2ha tất lôông kam, za di̒nh pa̒ i ta̒ cho̭n bu̒ng tất kwang khă̭ch, dác kwang, zu̒ng pṷn pỏn hư̭w kơ la̒ tlú iểw, foo̒ng tlư̒ khu bḙ̂nh pă̒ng thuốc xinh hoo̭c, cho tha xán fấm an twa̒n, chất lươ̭ng kaw kung kấp cho thi̭ tlươ̒ng Ha̒ Nô̭i la̒ tlú iểw, ha̒ng năm cho zwănh thu hơn 1 tí dôô̒ng. Mô hi̒nh ản zởi thiḙ̂w cho ta̒n kác za di̒nh kỏ nhu kâ̒w lôông kâl kam, pưới, kung kấp kâl zôổng pơ̭i hưởng zâ̭n ki̭ thwâ̭t.

Tlong ta̒n năm kwa, ppớ ta̒n mô hi̒nh la̒ nôông ngiḙ̂p, zwănh thu kuố za di̒nh năm khăw kaw hơn năm tlước. Xán fấm kung ửng tha thi̭ tlươ̒ng ngă̒i ka̒ng da za̭ng, foong fủ, dám báw chất lươ̭ng thew tiêw chwấn. Pa̒ Tâm ko̒n fổi hơ̭p Hô̭i Nôông zân fươ̒ng Tân Thi̭nh tố tlức ta̒n kác lớp tâ̭p hwẩn ớ khu zân kư wê̒l ki̭ thwâ̭t nuôi kủi, thó, lôông kâl ăn tlải pơ̭i lôông tắc kwang chol mo̭l zân.

Kôô̒ng pơ̭i mô hi̒nh xán xwất hiḙ̂w kwá, năm 2019, za di̒nh pa̒ tham za kuô̭c thi Xảng ta̭w ki̭ thwâ̭t nha̒ nôông twa̒n kuốc lâ̒n thử 8 (2019 - 2020), ản Hô̭i dôô̒ng teẻnh zả dwa̭t zái nhất twa̒n kuốc kôô̒ng zái fáp lai ta̭w kủi tâ̭c hâ̒ng pơ̭i kủi kải Meishan khăw di̭ lai tiếp pơ̭i kủi bán diḙ̂ Hwa̒ Bi̒nh. Năm 2022, za di̒nh pa̒ ản Thú tưởng Chỉnh fú tă̭ng bă̒ng khen wê̒l thă̒nh tích xwất xắc tloong xán xwất kinh zwănh zai dwa̭n 2019 - 2021.


KÁC TIN KHÁC


Thúc tấi fố kâ̭p chư̭ kỉ xổ pơ̭i tha mă̭t ửng zṷng Kâng zân Hwa̒ Bi̒nh

(HBDT) - Xớ Thôông tin pơ̭i Chwiê̒n thôông (TT&TT) fổi hơ̭p pơ̭i Tlung tâm Tlửng thư̭c diḙ̂n tứ kuốc za kôô̒ng ta̒n zwănh ngiḙ̂p nê̒n táng xổ tố tlức hô̭i ngi̭ tliến khai thúc tấi fố kâ̭p chư̭ kỉ xổ (CKX) kôô̒ng pơ̭i tha mă̭t ửng zṷng Kôông ngḙ̂ zân xổ Hwa̒ Bi̒nh.

Chú dôô̭ng foo̒ng, chẩng zi̭ch bḙ̂nh chwiê̒n nhiḙ̂m lâi lan tha kôô̭ng dôô̒ng

(HBDT) - Pớ tâ̒w năm têểnh măi, môô̭ch xổ bḙ̂nh chwiê̒n nhiḙ̂m (BTN) như: xốt xwất hwiết, thăi chân meḙnh, bă̭ch hâ̒w… i ta̒ ản dố ớ môô̭ch xổ tính fiể Bắc, tiê̒m ấn ngwi kơ xâm nhâ̭p diḙ̂ pa̒n tính pơ̭i lan tha hôô̭ng nểw chăng zảm xát, ản dố pơ̭i xứ lỉ lâ̭p. Kôông pơ̭i di̭, nhu kâ̒w zaw thương, zu li̭ch kuố mo̭l zân tư̒. Ta̒n kác hwa̭t dôô̭ng tâ̭p tlung zi̭p tâ̒w năm hoo̭c pơ̭i Thất Tlung thu… kỏ thế la̒ za tăng ngwi kơ lâi nhiḙ̂m pơ̭i bu̒ng fát ta̒n kác zi̭ch BTN tloong kôô̭ng dôô̒ng.

Tiếp nhâ̭n kwa̒ uúng hô̭ kôô̭ng dôô̒ng mo̭l Mươ̒ng ớ bán Don, tính Huố Făn, nước La̒o

(HBDT) - Vươ̒ kwa, ta̭i Báw ta̒ng Zi xán Văn hwả Mươ̒ng, Hô̭i Văn hoo̭c ngḙ̂ thwâ̭t tính tố chức lḙ̂ tiếp nhâ̭n kwa̒ tă̭ng va̒ tiếp tuṷc fát dôô̭ng uúng hô̭ kôô̭ng dôô̒ng mo̭l Mươ̒ng ớ bán Don, tính Huố Făn, nước La̒o. Dêểnh zư̭ kỏ dôô̒ng chỉ Bu̒i Tiển Lưư̭c, Tlướng Ban Zân vâ̭n Tính wí, Chú ti̭ch Wí ban MTTK Viḙ̂t Nam tính; lẳnh da̭w Xớ VH-TT&ZL...

Bớ "xwả na̭n mu̒ chư" dêểnh "xâi zưư̭ng xa̭ hô̭i hoo̭c tâ̭p"

(HBDT) - Bắt dâ̒w bớ năm 1965, tố chức UNESCO cho̭n ngă̒i 8/9 ha̒ng năm la̒ Ngă̒i Kwuốc tể xwả na̭n mu̒ chư . Đủng nhơ thên ră̒ng, xư̭ tha đơ̒i ngă̒i ni̒ nhẩn meḙnh tâ̒m kwan tloo̭ng kuố wiḙ̂cmắt doo̭c, mắt viết dổi kôô̒ng xư̭ fát chiến kuố kon mo̭l. UNESCO khắng di̭nh, xwả na̭n mu̒ chư la̒ kóp fâ̒n xwả bó dỏl nge̒w, la̒ nhi̭ḙ̂m vṷ kỏ ỉ ngiḙ̂ chỉnh tli̭ - kinh tể- xa̭ hô̭i to lởn, dă̭ch nê̒n táng kwan tloo̭ng dớ mối kwuốc za tiển dêểnh tương lai bê̒n vưưng.

Ta̭w diê̒w kiḙ̂n cho mo̭l zân têểnh khânh kôô̒ng zảw zṷc pơ̭i da̒w ta̭w

(HBDT) - Dáng, Nha̒ nước ha koi ZZ&DT la̒ kuốc xắch ha̒ng tâ̒w, dâ̒w tư cho zảw zṷc la̒ dâ̒w tư cho fát tliến. Kwản tliḙ̂t kwan diếm, tlú tlương, tlỉnh xắch kuố Dáng, Nha̒ nước, tư̒ năm kwa, tính ha i ta̒ tliến khai dôô̒ng bô̭ ta̒n kác zái fáp wê̒l fát tliến ZZ&DT, dă̭c biḙ̂t la̒ kwan tâm la̒ tốt Ngi̭ kwiết xổ 29-NQ/TW, ngă̒i 4/11/2013 kuố BCH T.Ư Dáng khwả XI wê̒l "Tối mởi kăn bán, ká thắi ZZ&DT, thew ản iêw kâ̒w kôông ngiḙ̂p hwả, hiḙ̂n da̭i hwả tloong diê̒w kiḙ̂n kinh tể thi̭ tlươ̒ng di̭nh hưởng XHCN kôô̒ng pơ̭i hô̭i nhâ̭p kuốc tể”.