(HBDT) – Ngă̒i 25/10, Hô̭i Khwiển ho̭c tính da̒ fổi hơ̭p pơ̭i Xớ GD&ĐT tố chức Hô̭i tháw thư̭c tla̭ng va̒ zái fáp nơng kaw chất lươ̭ng hwa̭t dôô̭ng kuố Tlung tâm hoo̭c tâ̭p kôô̭ng dôô̒ng (TTHTKD) kóp fâ̒n xâi zư̭ng xa̭ hô̭i hoo̭c tâ̭p (XHHT) pớ kơ xớ


To̒n kắnh hô̭i tháw.

Mô hi̒nh TTHTKD ản hi̒nh tha̒nh ớ tính Hwa̒ Bi̒nh pớ năm 1998 zo Viḙ̂n Khwa hoo̭c Zảw zṷc Viḙ̂t Nam xâi zư̭ng thỉ diếm ta̭i xa̭ Kaw Xơn, hwiḙ̂n Da̒ Bắc. Dêểnh năm 2006 da̒ kỏ 100% xa̭, fươ̒ng, thi̭ chẩn xâi zưng TTHTKD. Khâw 20 năm hi̒nh thă̒nh va̒ fát chiến, hḙ̂ thôổng TTHTKD kuố tính da̒ ản kác kấp wí Dáng, chỉnh kwiê̒n kwan tâm lẳnh da̭w, chí da̭w, da̭t ản nhê̒w kết kwá tích kư̭c. Kóp fâ̒n xwả mu̒ chư̭, kâ̭p nhâ̭tp kiển thức, ki̭ năng law dôô̭ng cho ngươ̒i zân, nơng kaw nhâ̭n thức wê̒l kiển thức fáp lwâ̭t...

Twi nhiên, wa̭t dôô̭ng kuố TTHTKD bôô̭c lô̭ môô̭ch xổ iểw kẻm, ha̭n chể, khỏ khăn, chươ dáp ửng ản kác nhiḙ̂m vṷ ản zaw, nhất la̒ iêw kâ̒w tloong xâi zư̭ng XHHT tloong thơ̒i kắch ma̭ng kôông ngiḙ̂p 4.0 ka̭ ni̒.

Fát biếw tham lwâ̭n ta̭i hô̭i ngi̭, kác da̭i biếw thắng thẳn tló tha nhửng khỏ khăn, ha̭n chể, vưởng vắc tloong hwa̭t dôô̭ng kuố TTHTKD. Dôô̒ng thơ̒i chiê xé kinh ngiḙ̂m, kiển ngi̭ wê̒l wiḙ̂c tư vẩn, hổ chơ̭ dớ dấi meḙnh hwa̭t dôô̭ng kuố kác TTHTKD. Wiḙ̂c fổi hơ̭p kuố Foo̒ng GD&ĐT pơ̭i UBND kấp xa̭ tloong wiḙ̂c nơng kaw hiḙ̂w kwá kuố hwa̭t dôô̭ng TTHTKD tloong xâi zư̭ng XHHT. Xâi zư̭ng fô̭i ngṷ zảw viên, kôông tác viên... kiển ngi̭, dê̒ xwất kôông tác diê̒w tla nhu kâ̒w hoo̭c tâ̭p, xâi zư̭ng kể hwă̭ch, tố chức kác chwiên dê̒, hwa̭t dôô̭ng ta̭i kác TTHTKD...


Xem bản dịch 

Zương Liḙ̂w


KÁC TIN KHÁC


Tha kwân chương chi̒nh Ti̒nh ngwiḙ̂n muô̒ dôông năm 2019 ta̭i xa̭ Vâ̒i Nươ va̒ Hiê̒n Lương

(HBDT) – Ngă̒I 18/12, Dwa̒n Thanh niên, Hô̭i Nôông zân fươ̒ng Hư̭w Ngi̭ fổi hơ̭p vởi Hô̭i Dông i thă̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh tố chức tha kwân Chương chi̒nh Ti̒nh ngwiḙ̂n muô̒ dôông năm 2019 va̒ Xwân i̒nh ngwiḙ̂n năm 2020 ta̭i xỏm Ngu̒ (xa̭ Hiê̒n Lương) va̒ 2 xỏm Cha̒ng Ang, Zướng thuô̭c xa̭ Vâ̒i Nươ.

Kỉ kết chương chi̒nh fổi hơ̭p wê̒l kôông tác khwiển hoo̭c

(HBDT) – Khởm ngă̒i 18 – 12, Hô̭i Kwiển hoo̭c tính da̒ fổi hơ̭p vởi Xớ Khwa hoo̭c & Kôông ngḙ̂, Liên hiḙ̂p kác Hô̭i Khwa hoo̭c va̒ Ki̭ thwâ̭t kỉ kết chương chi̒nh fổi hơ̭p wê̒l "Dấi meḙnh kác hwa̭t dôô̭ng khwiển hoo̭c, khwiển ta̒i tính Hwa̒ Bi̒nh zai dwa̭n 2020 - 2025”

Hwiḙ̂n Kim Bôi tích kư̭c chiến khai kác zái fáp foo̒ng bêḙ̂nh tan mẩw bấm xinh

(HBDT) – Năm 2009, Bêḙ̂nh viḙ̂n Nhi Tlung ương thư̭c hiḙ̂n diê̒w tla, la̒ xét ngiḙ̂m gen bêḙ̂nh tan mẩw bấm xinh (TMBX) ta̭i 3 xa̭: Nam Thư̭ng, Dủ Xảng, Vi̭nh Dô̒ng thuô̭c hwiḙ̂n Kim Bôi. Kết kwá cho thẩi, 3 diḙ̂ fương tlêênh kỏ tí lḙ̂ mo̭l vắc bêḙ̂nh TMBX kaw hơn kác diḙ̂ fương khác; tloong rỉ zân tôô̭c Mươ̒ng kỏ dêểnh 23% ngươ̒i zân vắc bêḙ̂nh. Tlước thư̭c tể rỉ, kác kấp wí Dáng, chỉnh kwiê̒n hwiḙ̂n kim Bôi da̒ nổ lư̭c thi̒m ngwiên nhân va̒ dê̒ tha zái fáp fu̒ hơ̭p dớ foo̒ng bêḙ̂nh TMBX