(HBDT) – Khởm 10/5, ta̭i Khu kôông ngiḙ̂p Lương Xơn, Hô̭i dôô̒ng An twa̒n, vḙ̂ xinh law dôô̭ng tính fổi hơ̭p vởi UBND hwiḙ̂n Lương Xơn va̒ Kôông ti KF BDX An Thi̭nh tố chức Lḙ̂ fát dôô̭ng "Khảng hă̒nh dôô̭ng wê̒l an twa̒n vḙ̂ xinh law dôô̭ng (ATVXLD)” năm 2019. Dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Văn Chương, Fỏ Chú ti̭ch UBND tính zư̭, chí da̭w lḙ̂ fát dôô̭ng.Tham zư̭ kỏ lẳnh da̭w kác xớ, ban, ngă̒nh, dwa̒n thế tính, kác hwiḙ̂n, thă̒nh fổ, Kôông ti KF BDX An Thi̭nh va̒ hơn 700 kản bô̭, kôông chức, viên chức, ngươ̒i law dôô̭ng tlêênh diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n Lương Xơn.
Kác lư̭c lươ̭ng tham za ziḙ̂w ha̒nh ta̭i Lḙ̂ fát dôô̭ng Khảng hă̒nh dôô̭ng VXATLD năm 2019 tlêênh tlṷc dươ̒ng chỉnh thuô̭c thi̭ chẩn Lương Xơn, hwiḙ̂n Lương Xơn

Khảng hă̒nh dôô̭ng wê̒l an twa̒n vḙ̂ xinh law dôô̭ng năm nai kỏ chú dê̒ "Tăng kươ̒ng deẻnh zả, kwán lỉ kác ngwi kơ rúi ro wê̒l an twa̒n vḙ̂ xinh law dôô̭ng ta̭i dươ̭c la̒ wiḙ̂c”

Fát dôô̭ng " Khảng hă̒nh dôô̭ng wê̒l an twa̒n vḙ̂ xinh law dôô̭ng”, Dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Văn Chương, Fỏ Chú ti̭ch UBND tính nêw; Tloong nhửng năm kwa, kôông tác dám báw ATVXLD da̒ ản kác kấp, kác ngă̒nh, kơ xớ xán xwất, kinh zwanh tlêênh diḙ̂ ba̒n tính kwan tâm chí da̭w, kwán lỉ, hưởng zâ̭n va̒ twiên chiê̒n khu, rôô̭ng. Kwa rỉ kôông tác dám báw ATVXLD, foo̒ng, chôổng chẳl, rố da̒ kỏ xư̭ chiến biển tích kư̭c. Twi nhiên, vấn ko̒n môô̭ch xổ kơ xớ XX – KZ va̒ kả nhân ngươ̒i law dôô̭ng chươ nhâ̭n thức duủng wê̒l ỉ ngiḙ̂, vai tlo̒, lơ̭i ích kuố kôông tác ATVXLD – FCCR. Kwả chi̒nh thư̭c hiḙ̂n ko̒n chú kwan, thiểw ngiêm túc, zâ̭n dêểnh xắi tha tai na̭n law dôô̭ng. Thew thôổng kê năm 2018, tlêênh diḙ̂ ba̒n tính xắi tha 14 vṷ tai na̭n law dôô̭ng tloong khu vư̭c kỏ kwan hḙ̂ law dôô̭ng la̒ 4 ngươ̒i chết va̒ 6 ngươ̒i bi̭ thương.

Dớ thư̭c hiḙ̂n kỏ hiḙ̂w kwá "Khảng hă̒nh dôô̭ng wê̒l an twa̒n vḙ̂ xinh law dôô̭ng” năm 2019 tlêênh diḙ̂ ba̒n tính, Fỏ Chú ti̭ch UBND tính nhẩn meḙnh: Kác kấp, ngă̒nh ngiêm túc thư̭c hiḙ̂n kác Chí thi̭, Ngi̭ kwiết, hưởng zâ̭n kuố Tlung ương va̒ diḙ̂ fương wê̒l dấi meḙnh ATVXLD tloong thơ̒i ki̒ kôông ngiḙ̂p hwả, hiḙ̂n da̭i hwả va̒ hô̭i nhâ̭p kuốc tể. Dấi meḙnh kôông tác tiê̒n chiê̒n, hwẩn liḙ̂n dớ nơng kaw nhâ̭n thức kuố ngươ̒i xứ zṷng law dôô̭ng va̒ ngươ̒i law dôô̭ng wê̒l ATVXLD, FCCR. Tăng kươ̒ng kôông tác kwán lỉ nha̒ nước, thanh kiếm tla wiḙ̂c chấp ha̒nh kwi di̭nh wê̒l VXATLD kuố kác zwanh ngiḙ̂p. Tâ̭p chung dấi meḙnh kác hwa̭t dôô̭ng tloong  Khảng hă̒nh dôô̭ng wê̒l an twa̒n vḙ̂ xinh law dôô̭ng  năm 2019 vởi nhửng nô̭i zung thiết thư̭c, hiḙ̂w kwá, fud hơ̭p vởi diê̒w kiḙ̂n tư̒ng ngă̒nh, diḙ̂ fương, kơ xớ law dôô̭ng...

Ta̭i Lḙ̂ fát dôô̭ng, Ban Tố chức da̒ tlaw kơ̒ thi duô xwất xắc kuố Bô LD-TB&XH cho Kôông ti KF nước kheḙch Hwa̒ Bi̒nh;  bă̒ng khen kuố Chú ti̭ch UBND cho 2 tâ̭p thế, gô̒m: Kôông ti THNN MIDORI Viḙ̂t Nam va̒ Kôông ti TNHH PACIFIC; zẩi khen kuố Kṷc ATLD cho Nha̒ mẳi chể biển thức ăn chăn ruôi Japfa Hwa̒ Bi̒nh.

Ngăi khâw Lḙ̂ fát dôô̭ng, kác kản bô̭, kôông chức,viên chức, ngươ̒i law dôô̭ng tlêênh diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n Lương Xơn da̒ ziḙ̂w ha̒nh hướng ửng "Khảng hă̒nh dôô̭ng wê̒l an twa̒n vḙ̂ xinh law dôô̭ng” năm 2019 


Thwỉ Hă̒ng


KÁC TIN KHÁC


Xa̭ Fúc Tiển (Ki̒ Xơn): Ngươ̒i zân bức xúc vi̒ chỉnh kwiê̒n châ̭m zái kwiết dơn thư

(HBDT) – Dớ dáp ửng iêw kâ̒w kuố ngươ̒i zân xỏm Kwiết Tiển tloong wiḙ̂c mai tảng khi̒ kỏ ngươ̒i thân kwa dơ̒i, khảng 6/2017, UBND xa̭ Fúc Tiển (Ki̒ Xơn) thwá thwâ̭n vởi za di̒nh ba̒ Kwách Thi̭ Lỉ ớ xỏm Kwiết Tiển dối tlêênh 500m2 rư̒ng lể 646,9 m2 dất 5% zo xa̭ kwán lỉ dớ la̒ dươ̒ng lêênh ngiḙ̂ diḙ̂ xỏm. Twi nhiên khi za di̒nh ba̒ Lỉ nhâ̭n 646,9m2 khu dất ớ dôô̒ng Chă̒m zo UBND xa̭ Fúc Tiển ba̒n zaw thi̒ za di̒nh ôông Dinh Kông Ha̒w ớ ku̒ng xỏm dang xứ zṷng 60m2 khu dất ni̒. Zo chươ nhâ̭n dú dất, khảng 2/2018 za di̒nh ba̒ Lỉ la̒ dơn lêênh UBND xa̭ va̒ kác kấp kỏ thấm kwiê̒n dê̒ ngi̭ zái kwiết. Dêểnh chi̒ ni̒ da̒ hơn 1 năm, nhưng kwiê̒n lơ̭i chỉnh dảng, hơ̭p fáp chươ ản zái kwiết zứt diếm, zẩn dêểnh kôông zân tiếp tṷc khiểw kiḙ̂n vươ̭t kấp.

Hiḙ̂w Kwá bớ mô hình Kâu la̭c bô̭ liên thế hḙ̂ tư̭ giúp nhau

Thực hiện các Quyết định của Thú tướng Chính phủ và UBND tỉnh về phê duyệt Đề án nhân rộng mô hình CLB liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn 2016 – 2020 và Dự án “Hỗ trợ Người cao thuổi thiệt thòi thông qua nhân rộng CLB Liên thế hệ tự giúp nhau ở Việt Nam”. Án sự tài trợ của Tổ chức Hỗ trợ Người cao thuổi quốc tế tại Việt Nam, năm 2019 trên địa bàn huyện Cao Phong đã thành lập án 1 CLB Liên thế hệ tự giúp nhau tại xóm Bưng, xạ Thu Phong

Hwiḙ̂n Ki̒ Xơn foo̒ng, chôổng xâm ha̭i ti̒nh zṷc va̒ duổi nước ớ tlé em

(HBDT) – Thew thôổng kê kuố Foo̒ng LD-TB&XH hwiḙ̂n Ki̒ Xơn, to̒n hwiḙ̂n ka̭ ni̒ kỏ 8.186 ủn zưởi 16 thuối, 130 tlé khwiết tâ̭t, 538 ủn khôổng tloong kác za di̒nh nge̒w, kâ̭n nge̒w... Thơ̒i zan kwa dớ foo̒ng, chôổng xâm ha̭i ti̒nh zṷc, duổi nước ớ tlé em, kấp wí, chỉnh kwiê̒n hwiḙ̂ Ki̒ Xơn da̒ hwi dôô̭ng xư̭ chung thăi baw kuô̭c kuố to̒n xa̭ hô̭i.

Kúng kổ va̒ fát chiến Tlung tâm hoo̭c tâ̭p kôô̭ng dôô̒ng tlêênh diḙ̂ ba̒n tính

(HBDT) – Năm 1998, Tlung tâm hoo̭c tâ̭p kôô̭ng dôô̒ng (TTHTKD) xa̭ kaw Xơn, Da̒ Bắc ản thă̒nh lâ̭p. Ni la̒ 1 tloong 2 TTHTKD ản xâi zư̭ng thỉ diếm dâ̒w tiên tloong kác nước. Dêểnh khảng 12/2016, to̒n tính 100% xa̭, fươ̒ng, thi̭ chẩn kỏ TTHTKD. Ka̭ ni̒ 210 TTHTKD/ 210 xa̭, fươ̒ng, thi̭ chẩn hwa̭t dôô̭ng ốn di̭nh, tư̒ng bước nơng kaw. Hwa̭t dôô̭ng kuốc kác TTHTKD kóp fâ̒n kúng kổ kết kwá fố kâ̭p zảw zṷc, xả mu̒ chư̭, ốn di̭nh chỉnh tli̭ - xa̭ hô̭i, xâi zư̭ng khổi da̭i do̒n kết tloong nô̭i bô̭ nhân zân va̒ nổi liên kết zươ̭ kác dwa̒n thế, tó chức xa̭ hô̭i; nơng kaw nhâ̭n thức cho ngươ̒i zân wê̒l hiển fáp va̒ lwâ̭t.

Hô̭i thi thăi ngê̒ diê̒w zươ̭ng – nư̭ hô̭ xinh zói hwiḙ̂n Da̒ Bắc năm 2019

(HBDT) – Ngă̒i 9/5, tluung tâm I tể hwiḙ̂n Da̒ Bắc da̒ tố chức Hô̭i thi thăi ngê̒ diê̒w zươ̭ng – nư̭ hô̭ xinh zói hwiḙ̂n Da̒ Bắc năm 2019. Tham za hô̭i thi kỏ 49 thỉ xinh, tloong rỉ 36 diê̒w zươ̭ng va̒ 13 nư̭ hô̭ xinh dêểnh bớ kác khwa va̒ tla̭m i tể thuô̭c tlung tâm i tể hwiḙ̂n.

Fṷ nư̭ xa̭ Kwỉ Hwa̒ xâi zư̭ng za di̒nh ro ẩm, ha̭nh fúc

(HBDT) – Chi̭ Bu̒i Thi̭ Nhương, Chú ti̭ch Hô̭i LHPN xa̭ Kwỉ Hwa̒ (La̭c Xơn) cho mắt: Hô̭i kỏ 1.135 hô̭i viên xinh hwa̭t ta̭i 10 chi hôi. Tloong nhửng năm kwa "Xâi zư̭ng za di̒nh ro ẩm, bi̒nh dẳng, tiển bô̭, ha̭nh fúc” la̒ môô̭ch tloong nhửng nhiḙ̂m vṷ tloo̭ng tâm ản Hô̭i LHPN xa̭ chủ tloo̭ng thư̭c hiḙ̂n va̒ zoong la̭i hiḙ̂w kwá ỉ ngiḙ̂, thiết thư̭c, ta̭w khức hút fṷ nưx, kóp fâ̒n tích kư̭c baw fát chiến KT-XH, zư̭ zi̒n CTATXH tlêênh diḙ̂ ba̒n.