(HBDT) – Khởm 10/5, ta̭i Khu kôông ngiḙ̂p Lương Xơn, Hô̭i dôô̒ng An twa̒n, vḙ̂ xinh law dôô̭ng tính fổi hơ̭p vởi UBND hwiḙ̂n Lương Xơn va̒ Kôông ti KF BDX An Thi̭nh tố chức Lḙ̂ fát dôô̭ng "Khảng hă̒nh dôô̭ng wê̒l an twa̒n vḙ̂ xinh law dôô̭ng (ATVXLD)” năm 2019. Dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Văn Chương, Fỏ Chú ti̭ch UBND tính zư̭, chí da̭w lḙ̂ fát dôô̭ng.Tham zư̭ kỏ lẳnh da̭w kác xớ, ban, ngă̒nh, dwa̒n thế tính, kác hwiḙ̂n, thă̒nh fổ, Kôông ti KF BDX An Thi̭nh va̒ hơn 700 kản bô̭, kôông chức, viên chức, ngươ̒i law dôô̭ng tlêênh diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n Lương Xơn.
Kác lư̭c lươ̭ng tham za ziḙ̂w ha̒nh ta̭i Lḙ̂ fát dôô̭ng Khảng hă̒nh dôô̭ng VXATLD năm 2019 tlêênh tlṷc dươ̒ng chỉnh thuô̭c thi̭ chẩn Lương Xơn, hwiḙ̂n Lương Xơn

Khảng hă̒nh dôô̭ng wê̒l an twa̒n vḙ̂ xinh law dôô̭ng năm nai kỏ chú dê̒ "Tăng kươ̒ng deẻnh zả, kwán lỉ kác ngwi kơ rúi ro wê̒l an twa̒n vḙ̂ xinh law dôô̭ng ta̭i dươ̭c la̒ wiḙ̂c”

Fát dôô̭ng " Khảng hă̒nh dôô̭ng wê̒l an twa̒n vḙ̂ xinh law dôô̭ng”, Dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Văn Chương, Fỏ Chú ti̭ch UBND tính nêw; Tloong nhửng năm kwa, kôông tác dám báw ATVXLD da̒ ản kác kấp, kác ngă̒nh, kơ xớ xán xwất, kinh zwanh tlêênh diḙ̂ ba̒n tính kwan tâm chí da̭w, kwán lỉ, hưởng zâ̭n va̒ twiên chiê̒n khu, rôô̭ng. Kwa rỉ kôông tác dám báw ATVXLD, foo̒ng, chôổng chẳl, rố da̒ kỏ xư̭ chiến biển tích kư̭c. Twi nhiên, vấn ko̒n môô̭ch xổ kơ xớ XX – KZ va̒ kả nhân ngươ̒i law dôô̭ng chươ nhâ̭n thức duủng wê̒l ỉ ngiḙ̂, vai tlo̒, lơ̭i ích kuố kôông tác ATVXLD – FCCR. Kwả chi̒nh thư̭c hiḙ̂n ko̒n chú kwan, thiểw ngiêm túc, zâ̭n dêểnh xắi tha tai na̭n law dôô̭ng. Thew thôổng kê năm 2018, tlêênh diḙ̂ ba̒n tính xắi tha 14 vṷ tai na̭n law dôô̭ng tloong khu vư̭c kỏ kwan hḙ̂ law dôô̭ng la̒ 4 ngươ̒i chết va̒ 6 ngươ̒i bi̭ thương.

Dớ thư̭c hiḙ̂n kỏ hiḙ̂w kwá "Khảng hă̒nh dôô̭ng wê̒l an twa̒n vḙ̂ xinh law dôô̭ng” năm 2019 tlêênh diḙ̂ ba̒n tính, Fỏ Chú ti̭ch UBND tính nhẩn meḙnh: Kác kấp, ngă̒nh ngiêm túc thư̭c hiḙ̂n kác Chí thi̭, Ngi̭ kwiết, hưởng zâ̭n kuố Tlung ương va̒ diḙ̂ fương wê̒l dấi meḙnh ATVXLD tloong thơ̒i ki̒ kôông ngiḙ̂p hwả, hiḙ̂n da̭i hwả va̒ hô̭i nhâ̭p kuốc tể. Dấi meḙnh kôông tác tiê̒n chiê̒n, hwẩn liḙ̂n dớ nơng kaw nhâ̭n thức kuố ngươ̒i xứ zṷng law dôô̭ng va̒ ngươ̒i law dôô̭ng wê̒l ATVXLD, FCCR. Tăng kươ̒ng kôông tác kwán lỉ nha̒ nước, thanh kiếm tla wiḙ̂c chấp ha̒nh kwi di̭nh wê̒l VXATLD kuố kác zwanh ngiḙ̂p. Tâ̭p chung dấi meḙnh kác hwa̭t dôô̭ng tloong  Khảng hă̒nh dôô̭ng wê̒l an twa̒n vḙ̂ xinh law dôô̭ng  năm 2019 vởi nhửng nô̭i zung thiết thư̭c, hiḙ̂w kwá, fud hơ̭p vởi diê̒w kiḙ̂n tư̒ng ngă̒nh, diḙ̂ fương, kơ xớ law dôô̭ng...

Ta̭i Lḙ̂ fát dôô̭ng, Ban Tố chức da̒ tlaw kơ̒ thi duô xwất xắc kuố Bô LD-TB&XH cho Kôông ti KF nước kheḙch Hwa̒ Bi̒nh;  bă̒ng khen kuố Chú ti̭ch UBND cho 2 tâ̭p thế, gô̒m: Kôông ti THNN MIDORI Viḙ̂t Nam va̒ Kôông ti TNHH PACIFIC; zẩi khen kuố Kṷc ATLD cho Nha̒ mẳi chể biển thức ăn chăn ruôi Japfa Hwa̒ Bi̒nh.

Ngăi khâw Lḙ̂ fát dôô̭ng, kác kản bô̭, kôông chức,viên chức, ngươ̒i law dôô̭ng tlêênh diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n Lương Xơn da̒ ziḙ̂w ha̒nh hướng ửng "Khảng hă̒nh dôô̭ng wê̒l an twa̒n vḙ̂ xinh law dôô̭ng” năm 2019 


Thwỉ Hă̒ng


KÁC TIN KHÁC


“Hwiḙ̂n 30a” Kim Bôi fẩn dẩw zám nge̒w bê̒n vưng

(HBDT) – Thew Kwiết di̭nh kuố Thú tưởng Chỉnh fú wê̒l wiḙ̂c fê zwiḙ̂t zanh xách thôn dă̭c biḙ̂t khỏ khăn (DBKK), xa̭ khu vư̭c I, II, III thuô̭c vu̒ng zân tôô̭c thiếw xổ (ZTTX) va̒ miê̒n nủi zai dwa̭n 2016 – 2020, hwiḙ̂n Kim Bôi kỏ 1 thi̭ chẩn khu vư̭c I, 11 xa̭ khu vư̭c II, 16 khu vư̭c III. Tloong tôống xổ 28 xa̭, thi̭ chẩn, 158 xỏm, khu to̒n hwiḙ̂n kỏ 20 xa̭, 8 xỏm thuô̭c ziḙ̂n dâ̒w Chương chi̒nh 135. Ni chính la̒ kác diḙ̂ ba̒n fái chi̭w áp lư̭c tloong kôông tác zám nge̒w.

Deenh kweenh kết kwá ki̒ thi THFT kwuốc za năm 2019

(HBĐT) - (HBDT) – Năm 2019, tí lḙ̂ tốt ngiḙ̂p THFT kwuốc za kuố tính ha la̒ 86,46%, zám 9,57% xo vởi năm 2018. Hwa̒ Bi̒nh la̒ diḙ̂ fương kỏ diếm thi tlung bi̒nh THFT kwuốc za thấp thử 3 to̒n kwuốc va̒ chăng nă̒m tloong zanh xách nhửng diḙ̂ fương kỏ nhê̒w diếm kaw. Twi nhiên xo vởi năm 2018, kết kwá thi năm năi kỏ 8/9 môn thi kỏ diếm tlung bi̒nh kaw hơn. Bức chanh diếm thi THFT kwuốc za năm 2019 kâ̒n ản ngỏ môô̭ch kách kheéch kwan, to̒n ziḙ̂n dớ ká xa̭ hô̭i ku̒ng chung thăi vởi nga̒nh Zảw zṷc nơng kaw chất lươ̭ng kôông tác ră̭i va̒ hoo̭c

Fát hwi vai tlo̒ ngươ̒i kỏ wi tỉn tloong dôô̒ng ba̒w zân tôô̭c thiếw xổ

(HBDT) – Hwa̒ Bi̒nh la̒ tính miê̒n nủi kỏ tlêênh 83 vâ̭n zân, 74,14% la̒ ngươ̒i zân tôô̭c thiếw xổ. Xác di̭nh vai tlo̒ kwan tloong ngươ̒i kỏ wi tỉn (NKWT) dôô̒ng ba̒w ZTTX, Wí ban MTTQ tính, Ban Zân tôô̭c tính da̒ thư̭c hiḙ̂n nhê̒w zái fáp dớ fát hwi vai tlo̒ kuố kác vi̭ ni̒.

Khu bui zôô̭ng cho rét – Kách la̒ hăi ớ Tlung tâm i tể hwiḙ̂n Da̒ Bắc

(HBDT) – Nhă̒m zúp cho kon rét kỏ tâm lỉ thái mải ó lo rưới khi̒ baw bêḙ̂nh viḙ̂n, Tlung tâm i tể hwiḙ̂n Da̒ Bắc fổi hơ̭p ku̒ng Hwiḙ̂n Dwa̒n Da̒ Bắc dâ̒w tư khu bui chơi co rét ngăi ta̭i bêḙ̂nh viḙ̂n. Ni la̒ mô hi̒nh thiết thư̭c va̒ kỏ ỉ ngiḙ̂ nhân văn xâw xắc bới wiḙ̂c chươ bêḙ̂nh ó chí kâ̒n zu̒ng thuốc ma̒ nhửng vẩn dê̒ tâm lỉ, thư za̭n cho bêḙ̂nh nhân i vô ku̒ng kwan tloo̭ng.

Fát chiến kwi mô, ma̭ng lưởi va̒ nơng kaw chất lươ̭ng zảw zṷc kác tlươ̒ng chwiên biḙ̂t

La̒ tính miê̒n nủi kỏ diḙ̂ hi̒nh fức ta̭p, kỏ nhê̒w diḙ̂ fương thuô̭c vu̒ng dă̭c biḙ̂t khỏ khăn, tí lḙ̂ ngươ̒i zân tô̭c thiếw xổ chiểm tlêênh 70% zân xổ to̒n tính. Zo rỉ nhởng năn kwa wiḙ̂c fát chiến kwi mô, ma̭ng lưởi va̒ nơng kaw chất lươ̭ng zảw zṷc kác tlươ̒ng chwiên biḙ̂t ản tính ha dă̭c biḙ̂t kwan tâm.