(HBDT) – Hwa̒ Bi̒nh la̒ tính miê̒n nủi kỏ tlêênh 83 vâ̭n zân, 74,14% la̒ ngươ̒i zân tôô̭c thiếw xổ. Xác di̭nh vai tlo̒ kwan tloong ngươ̒i kỏ wi tỉn (NKWT) dôô̒ng ba̒w ZTTX, Wí ban MTTQ tính, Ban Zân tôô̭c tính da̒ thư̭c hiḙ̂n nhê̒w zái fáp dớ fát hwi vai tlo̒ kuố kác vi̭ ni̒.


Kản bô̭ MTTQ hwiḙ̂n Da̒ Bắc kă̭p, nẳm bát thôông tin nhửng ngươ̒i kỏ wi tỉn tlêênh diḙ̂ ba̒n

Ha̒ng năm, Wí ban MTTQ tính fổi hơ̭p vởi Ban Zân tôô̭c tính va̒ kác nga̒nh liên kwan lươ̭ cho̭n, bi̒nh xét NKWT tiêw biếw tloong dôô̒ng ba̒w ZTTX tlêênh tư̒ng lỉnh vư̭c. Thew zanh xách ản fê zwiḙ̂t zai dwa̭n 2018 – 2022, to̒n tính kỏ 1.631 NKWT. Tloong rỉ bỉ thư chi bô 205 ngươ̒i, tlươ̒ng thôn, bán va̒ tương dương 207 ngươ̒i, tlướng zoo̒ng ho̭, tlướng ố nha̒ 36 ngươ̒i; zwanh nhân, ngươ̒i xán xwất zói 43 ngươ̒i, thâ̒i mo, thâ̒i kủng 61 ngươ̒i; chức xắc tôn zảw 3 ngươ̒i, ha̒nh fâ̒n khác 557 ngươ̒i.

Dớ fát hwi vai tlo̒ NKWI, Wí ban MTTQ tính fổi hơ̭p vởi Ban Zân tôô̭c tính tố chức tâ̭p hwẩn cho NKWT tiêw biếw wê̒l nô̭i zung MTTQ, kôông tác tiên chiê̒n, vâ̭n dôô̭ng nhân zân tham za thư̭c hiḙ̂n tốt kuô̭c vâ̭n dôô̭ng "To̒n zân do̒n kết xâi zư̭ng nôông thôn mởi, dô thi̭ văn minh”, kôông tác zảm xát, fán biḙ̂n xa̭ hô̭i, tham za xâi zư̭ng Dáng, chỉnh kwiê̒n vưng meḙnh... Kă̭p mă̭t, biếw zương kác za̒ la̒ng, tlướng bán, NKWT tiêw biếw, di tham kwan kác mô hi̒nh fát chiến kinh tể, kă̭p mă̭t lảnh da̭w Wí ban MTTQ Viḙ̂t Nam, Wí ban Zân tôô̭c...

Ban Zân tô̭c tính ku̒ng da̒ fổi hơ̭p vởi kác xớ, nga̒nh liên kwan tham mưw chi̒nh UBND tính ban ha̒nh kác văn bán, chỉnh xách vởi NKWT thew kwi di̭nh. Bớ năm 2016 dêểnh ka̭ ni̒, Ban da̒ thư̭c hiḙ̂n chỉnh xách vởi NKWT tôống kinh fỉ tlêênh 10,5 tí dôô̒ng. Tloong rỉ kấp bảw Hwa̒ Bi̒nh 6 ki̒/ twâ̒n/ ngươ̒i. Bảw Zân tô̭c fát chiến 2 ki̒/ twâ̒n/ ngươ̒i. Tố chức 9 lớp tâ̭p hwẩn, bô̒i zươ̭ng kiển thức cho 389 lươ̭t ngươ̒i NKWT. Chú chi̒ tố chức 3 hô̭i ngi̭ fát hwi vai tlo̒ NKWT vởi 170 ngươ̒i tham za. Tham hói NKWT khi̒ ổm dâw, za di̒nh kă̭p thiên tai, hwa̭n na̭n...

Thew deẻnh zả kuố Wí ban MTTQ tính va̒ Ban Zân tôô̭c tính, nhửng năm kwa NKWT da̒ fát hwi vai tloong tiên chiê̒n, vâ̭n dôô̭ng nhân zân thư̭c hiḙ̂n kác chú chương, chỉnh xách kuố Dáng, fáp lwâ̭ kuố Nha̒ nước. Nhê̒w NKWT tham za ỉ kiển thiết thư̭c baw chươgn chi̒nh fát chiến KT-XH va̒ kôông tác xâi zư̭ng Dáng, chỉnh kwiê̒n, MTTQ, tích kư̭c áp zṷng tiển bô̭ KHKT ba wxán xwất. Dă̭c biḙ̂t NKWT kỏ vai tlo̒ kwan tloo̭ng tloong zư̭ zi̒n, fát hwi bán xắc zân tôô̭c, báw vḙ̂ ANCT... Kwa kóp fâ̒n kúng kổ loo̒ng tin kuố dôô̒ng ba̒w zân tôô̭c vởi Dáng, Nha̒ nước, tăng kươ̒ng khổi da̭i do̒n kết zân tôô̭c. Nỏi di dôi kơ̒ng la̒, nhê̒w NKWT da̒ nêw kương tlảng ản nhân zân dôô̒ng ti̒nh úng hô̭ iểng va̒ la̒ thew.

Tlong rỉ, tiêw biếw ba̒ Bu̒i Thi̭ Thiḙ̂p, xa̭ Vỉnh Dô̒ng (Kim Bôi) di dâ̒w tloong vâ̭n dôô̭ng nhân zân chiến dối kơ kẩw kâl tlôô̒ng, vâ̭t ruôi. Ôông Va̒ng A Ti̒nh, xa̭ Hang Kiê (Mai Châw) vâ̭n dôô̭ng nhân zân ó ta̒ng chư̭, muô baảnh tlải fép ma twỉ, xwả bó hú tṷc va̒ vâ̭n dôô̭ng kác dổi tươ̭ng chwi na̭ tha dâ̒w thủ...

Twi nhiên môô̭c xổ kấp wí, chỉnh kwiê̒n kơ xớ chươ thẩi hết vai tlo̒, vi̭ chỉ kuố NKWT, chươ kwan tâm chí da̭w, lôô̒ng kép wiḙ̂c kung kấp thôông tin cho kác vi̭ vởi chiến khai nhiḙ̂m vṷ kuố diḙ̂ fương. Wiḙ̂c bâ̒w cho̭ NKWT ớ môô̭ch xổ kơ xớ ko̒n bất kâ̭p nhơ dô̭ thuối, tha̒nh fâ̒n, kỏ nơi ko̒n fái xét cho̭n la̭i. Wiḙ̂c fổi hơ̭p zươ̭ kấp wí, chỉnh kwiê̒n, kơ kwan liên kwan tl fát hwi vai tlo̒ NKWT dôi khi thiểw chă̭t chḙ, chươ dôô̒ng bô̭. Wiḙ̂c kấp bảw kỏ nơi chươ ki̭p thơ̒i. Môô̭ch xổ ngươ̒i KWT chươ kỏ hổ chơ̭ di la̭i dớ tiên chiê̒n, vâ̭n dôô̭ng

Dớ tiếp tṷc fát hwi NKWT, Ban Zân tôô̭c tính cho ră̒ng: Kôông tác vâ̭n dôô̭ng, fát hwi vai tlo̒ NKWT kâ̒n ản tiển ha̒nh thươ̒ng xwiên va̒ thôổng nhất kác tiêw chấn xét cho̭n. Tích kư̭c thi̒m hiếw, kă̭p, vâ̭n dôô̭ng NKWT dớ fát hwi tỏi da khá năng va̒ wi tỉn kuố NKWT. Xác di̭nh ro̭ nô̭i zung, fương fáp vâ̭n dôô̭ng tư̒ng kả nhân va̒ vâ̭n dôô̭ng rôô̭ng ra̭i. Vởi nhửng ngưới KWT hwa̭t dôô̭ng kẻm, kâ̒n kihp thơ̒i năm bắt tâm tư, ti̒nh kám, khúc mắc, tác dôô̭ng dớ chiến hwả tư tướng. Tiếp tṷc kwản chiḙ̂t kác nô̭i zung văn bán kuố Dáng, nha̒ nước wê̒l kôông tác vâ̭n dôô̭ng kwâ̒n chủng, nhâ̭n thức dủng vi̭ chỉ, vai tlo̒, ánh hướng kuố NKWT. Thư̭c hiḙ̂n kác chể dô̭ chỉnh xách va̒ khen thướng NKWT tiêw biếw...

 

Kấm Lḙ̂


KÁC TIN KHÁC


Nủi rư̒ng Tiê̒n Fong dắp chế

(HBDT) – Ta̭I ziḙ̂n da̒n zu li̭ch ASEAN (ATF) ngăm 2019 tố chức ta̭i thănh fổ Ha̭ Long (Kwáng Ninh) baw nhửng ngă̒i tâ̒w xwân 2019, xỏm Dả Biê, xa̭ Tiê̒n Fong (Da̒ Bắc) la̒ 1 tlong 3 khu zu li̭ch ká nước vinh zư̭ ản nhâ̭n zái thướng Zu li̭ch kôô̭ng dôô̒ng ASEAN năm 2018. Kwa bảw chỉ, chiê̒n thôông va̒ xư̭ kết nổl kuố kác kôông ti lư̭ hă̒nh, kheéch zu li̭ch dêểnh vởi Dả Biê nhê̒w hơn, nủi rư̒ng Tiê̒n Fong tính zâ̭l!

Bảw dôô̭ng ti̒nh tla̭ng hoo̭c xinh “ngiḙ̂n” xứ zṷng diḙ̂n thwa̭i zi dôô̭ng thôông minh

(HBDT) – Kháw xát ta̭i kác tlươ̒ng THFT tlêênh diḙ̂ ba̒n TF Hwa̒ Bi̒nh cho thẩi khânh nhơ 100% hoo̭c xinh bơ̭c THFT ản tla̭ng bi̭ diḙ̂n thwa̭i zi dôô̭ng (DTZD) dớ xứ zṷng riêng. Tloong rỉ kỏ tlêênh 95% la̒ DTZD thôông minh kỏ chức năng kwzi fim, chṷp ắnh va̒ chwi kâ̭p internet. Bên keḙnh nhửng tác zi̭ng tích kư̭c, wiḙ̂c kwá mái mê, “ngiḙ̂n” xứ zṷng DTZD thôông minh da̒ zâ̭n dêểnh nhê̒w hḙ̂ lwi̭ dảng bảw dôô̭ng. Mô̭ch xổ nha̒ tlươ̒ng fái kỏ dôô̭ng thải meḙnh: kẩm hoo̭c xinh xứ zṷng DTZD tloong kác khung zơ̒ kwi di̭nh.

Thươ̒ng THFT Kwiết Thẳng thi duô ră̭i tốt hoo̭c tốt

(HBDT) - Thâ̒i va̒ tlo̒ Tlươ̒ng THFT Kwiết Thẳng, hwiḙ̂n La̭c Xơn tư̭ tin bước baw năm hoo̭c mởi, dấi meḙnh foong tla̒w thi duô nơng kaw chất lươ̭ng záng ră̭i, fẩn dẩw hwa̒n thă̒nh to̒n ziḙ̂n nhiḙ̂m vṷ năm hoo̭c 2019 - 2020.