(HBDT) – Ngăi tloong lḙ̂ khai zaáng va̒ Ngă̒i to̒n zân dươ rét dêểnh tlươ̒ng năm ho 2019 – 2020, ha̒ng ngi̒n fâ̒n kwa̒, khất hoo̭c bôống tli̭ zả ha̒ng tí dôô̒ng da̒ ản Hô̭i Khwiển hoo̭c kác kấp, kác tố chức, kả nhân, zwanh ngiḙ̂p, nha̒ háw tâm... tlaw dêểnh hoo̭c xinh nge̒w vươ̭t khỏ, hoo̭c xinh kỏ hwa̒n kắnh khỏ khăn. Thôông kwa kác hwa̭t dôô̭ng ni̒, Kwi̭ Khwiển hoo̭c kác kấp da̒ fát hwi ản vai tlo̒ tiên foong, khơi gơ̭i xư̭ chung thăi baw kuô̭c kuố to̒n xa̭ hô̭i dổi vởi hwa̭t dôô̭ng khwiển hoo̭c, khwiển ta̒i.Kác khu zân kư tlêênh diḙ̂ ba̒n xa̭ Fủ Lai (Iên Thwí) xứ zṷng kinh fỉ bớ Kwi̭ Khwiển hoo̭c tă̭ng kwa̒ hoo̭c xinh kỏ thă̒nh tích hoo̭c tâ̭p xwất xắc nhân zi̭p khai záng nămhoo̭c 2019 - 2020

Dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Thi̭ Lơ̭i, Fỏ Chú ti̭ch Hô̭i Khwiển hoo̭c tính cho mắt: Wiḙ̂c xâi zư̭ng Kwi̭ Khwiển hoo̭c ản thư̭c hiḙ̂n thew hưởng da za̭ng hwả, hwi dôô̭ng xư̭ doỏng kóp kuố to̒n xa̭ hô̭i. Tloong 9 khảng năm năi, Kwi̭ Khwiển hoo̭c kác kấp tloong to̒n tính da̒ kwiên kóp ản 19,6 tí dôô̒ng. Tôống Kwi̭ Khwiển hoo̭c to̒n tính la̒ 22,89 tí dôô̒ng, bi̒nh kwân da̭t mức 26,778 dôô̒ng/ ngươ̒i zân. Nểw tỉnh Kwi̭ Khwiển hoo̭c za di̒nh bớ nguô̒n ruôi kủi nhươ̭ thi̒ thôống xổ Kwi̭ Khwiển hoo̭c to̒n tính la̒ 32,1 tí dôô̒ng.

Tloong 9 khảng kwa, Kwi̭ Khwiển hoo̭c kác kấp da̒ ză̒nh tlêênh 2,9 tí dôô̒ng tă̭ng hoo̭c bôống va̒ fâ̒ thướng cho kác zảw viên, hoo̭c xinh tiêw biếw, hoo̭c xinh kỏ hwa̒n kắnh khỏ khăn vởi tống xổ thiê̒n 234 tliḙ̂w dôô̒ng. Hô̭i Khwiển hoo̭c kác hwiḙ̂n, tha̒nh fổ tlaw 4.025 khất hoo̭c bôống, tôống xổ thiê̒n tlêênh 1,7 tí dôô̒ng; tlaw 13.186 khất fấn thướng, tôống xổ thiê̒n tlêênh 1,2 tí dôô̒ng.

Kác foong tla̒w xâi zư̭ng Kwi̭ Khwiển hoo̭c fát chiến xôi nối, rôô̭ng khắp tlêênh diḙ̂ ba̒n to̒n tính. Tiêw biếw nhơ foong tla̒w "Ruôi kủi nhươ̭ tiết kiḙ̂m khwiển hoo̭c” , kỏ tlêênh 40% hô̭ tloong to̒n tính thư̭c hiḙ̂n. Dêểnh ka̭ ni̒ to̒n tính da̒ "ruôi” ản116.666 kon kủi nhươ̭ khwiển hoo̭c, thu tlêênh 9,2 tí dôô̒ng. Foong tla̒w "Ba dơ̭ dâ̒w” dơ̭ dâ̒w hoo̭c xinh nge̒w vươ̭t khỏ, hoo̭c xinh zói, hoo̭c xinh khwiết tâ̭t vươn lêênh, tiếp tṷc ản kác kấp, kác ngă̒nh hướng ửng. To̒n tính nhâ̭n dơ̭ dâ̒w cho 3.444 ủn kỏ tôống xổ thiê̒n lêênh tlêênh 2,1 tí dôô̒ng.

Dô̒ng chỉ Fỏ Chú ti̭ch Hô̭i Khwiển hoo̭c tính cho mắt thêm: Kác Ban Khwiển hoo̭c tlư̭c thuô̭c bă̒ng nhê̒w hi̒nh thức da̒ xâi zư̭ng, fát chiến nguô̒n Kwi̭ Khwiển hoo̭c tloong dơn vi̭ va̒ xứ zṷng kỏ hiḙ̂w kwá. Bớ nguô̒n kwi̭, nhê̒w Ban Khwiển hoo̭c da̒ la̒ tốt kôông tác khen thướng, hổ chơ̭ ki̭p thơ̒i, tiêw biêw nhơ kác Ban Khwiển hoo̭c kơ kwan: Văn foo̒ng Tính wí, Văn foo̒ng UBNZ tính, Bô̭ CHKX tính, Bảw Hwa̒ Bi̒nh... Kỏ thế nỏi wiḙ̂c xâi zư̭ng va̒ kwán lỉ, xứ zṷng kỏ hiḙ̂w kwá Kwi̭ Khwiển hoo̭c da̒ kóp fâ̒n tích kư̭c baw dấi meḙnh foong tla̒w hoo̭c ta̭p xuốt dơ̒i tloong za di̒nh, zoo̒ng ho̭, kôô̭ng df, hưởng dêểnh xâi zư̭ng xa̭ hô̭i hoo̭c tâ̭p kuố tính, kóp fâ̒n nơng kaw chất lươ̭ng zảw zṷc va̒ da̒w ta̭w tlêênh diḙ̂ ba̒n


Zương Liḙ̂w


KÁC TIN KHÁC


24433 tlươ̒ng hơ̭p khai bảw i tể tư̭ ngwiḙ̂n foo̒ng, chôổng Covid-19

(HBDT) – Thew thôông tin bớ BCD foo̒ng chổng zi̭ch Covid-19 tính, tỉnh dêểnh hết 15h ngă̒i 30/7, tlêênh diḙ̂ ba̒n tính gi nhâ̭n 4 tlươ̒ng hơ̭p zương tỉnh kôô̒ng virus SARS-CoV-2, dê̒w tlớ wê̒l bớ Liên bang Nga, ản kắch li ta̭p chung ớ Tlung dwa̒n 814. Ká 4 tlươ̒ng dang ản diê̒w tli̭ ớ bêḙ̂nh viḙ̂n Da khwa tính, ka̭ ni̒ khức khwé ốn di̭nh, xét ngiḙ̂m da̒ cho kết kwá âm tỉnh lâ̒n 2.