(HBDT) – Hô̭i Ngươ̒i kaw thuối (NKT) xa̭ Iên Thươ̭ng (Kaw Fong) kỏ 219 hô̭i viên, xinh hwa̭t ta̭i 6 cho hô̭i va̒ 12 fân hô̭i. Nhơ̒ dấi meḙnh kác hwa̭t dôô̭ng chăm xoóc va̒ fát hwi vai tlo̒ NKT, zwi chi̒ hiḙ̂w kwá foong tla̒w thi duô "Thuối kaw kương tlaảng”, Hô̭i thu hút 100% NKT bớ 60 thuối tlớ lêênh tham za tố chức Hô̭i. kwả chi̒nh xinh hwa̭t va̒ hwa̭t dôô̭ng, kản bô̭, hô̭i viên NKT tlêênh diḙ̂ ba̒n dê̒w chấp hă̒nh tố chú chương, chỉnh xắch kuố Dáng, Nha̒ nước. Ku̒ng do̒n kết chng thăi xâi zư̭ng NTM, báw vḙ̂ môi tlươ̒ng xenh – kheḙch – dḙp, kóp fâ̒n thư̭c hiḙ̂n thẳng lơ̭i nhiḙ̂m vṷ fát chiến KT-XH kuố di̭e fương.


Tloong kôông tác chăm xoóc NKT, Hô̭i NKT xa̭ ki̭p thơ̒i tham mưw cho kấp wí, chỉnh kwiê̒n thư̭c hiḙ̂n tốt kác chể dô̭, chỉnh xắch kuố Dáng, Nha̒ nước dổi vởi NKT. Dêểnh ka̭ ni̒, 100% hô̭i viên ản kấp BHIT. Tloong 9 khaảng dâ̒w năm năi, 399 lươ̭t hô̭i viên ản khảm khức khwé di̭nh ki̒ va̒ thươ̒ng xwiên ta̭i kác kơ xớ i tể, lâ̭p hô̒ xơ kwán lỉ khức khwé cho 15 hô̭i viên mởi. Nhân zi̭p lḙ̂, thết tlaw tă̭ng kwa̒ cho 107 hô̭i viên. Tố chức mư̒ng tho̭ tlang tloo̭ng, chu dảw cho 35 hô̭i viên. Thăm hói, fủng viểng 9 hô̭i viên dâw iểw, kwa dơ̒i. Thươ̒ng chư̭c Hô̭i NKT xa̭ fổi hơ̭p vởi kản bô̭ Foo̒ng LD-TB&XH hwiḙ̂n la̒ hô̒ xơ dê̒ ngi̭ kấp tlêênh chơ̭ kấp cho 46 hô̭i viên bớ 80 thuối tlớ lêênh, tham mưw cho UBNZ xa̭ xâi zư̭g kể hwă̭ch chiến khai kể hwă̭ch vâ̭n dôô̭ng kwiên kóp Kwi̭ to̒n zân chăm xoóc vá fát hwi vai tlo̒ NKT năm 2019. Thew rỉ chân kwi̭ kác chi hô̭i kỏ 62,5 tliḙ̂w dôô̒ng, kwi̭ tư̭ doỏng kóp kuố Ban chấp hă̒nh 5 tliḙ̂w dôô̒ng.


Thươ̒ng chư̭c Hô̭i NKT xa̭ Iên Thươ̭ng (Kaw Fong) chấn bj ta̒i liḙ̂w fṷc vṷ kôông tác chiê̒n thôông wê̒l foo̒ng chôổng tai – tḙ̂ na̭m xa̭ hô̭i ta̭i kác khu zân kư va̒ tlươ̒ng hoo̭c tlêênh diḙ̂ ba̒n.

Ku̒ng vởi tích kư̭c tham za kác hwa̭t dôô̭ng kuố 6 KLB văn hwả, văn ngḙ̂, TZ-TT, dêểnh ka̭ ni̒, 112 hô̭i viên NKT xa̭ Iên Thươ̭ng tham za kôông tác Dáng, chỉnh kwiê̒n, kác dwa̒n thế CT-XH va̒ kác tố chức tư̭ kwán ớ kơ xớ.

Chú ti̭ch Hô̭i NKT xa̭ Iên Thươ̭ng Bu̒i Văn Tán cho mắt: La̒ diḙ̂ ba̒n záp rănh kôô̒ng xa̭ Iên Lâ̭p (Kaw Fong), Thươ̭ng Tiển (Kim Bôi), Miê̒n Dô̒l (La̭c Sơn), Ngo̭c Mi̭, Dông Lai, Thanh Hổi (Tân La̭c), khu vư̭c záp ranh thươ̒ng nắi xinh nhửng vẩn dê̒ fức ta̭p wê̒l an ninh châ̭t tư̭ va̒ tai tḙ̂ na̭n xa̭ hô̭i. Dớ ta̭w xư̭ ốn di̭nh kóp fâ̒n thúc dấi fát chiến KT-XH tlêênh diḙ̂ ba̒n bă̒ng chắch nhiḙ̂m va̒ wi tỉn kuố mêê̒nh. Hô̭i viên NKT la̒ lư̭c lươ̭ng noo̒ng kốt kuố kác tố an ninh tư̭ kwán, tố hwa̒ zái ớ kơ xớ. Dă̭c biḙ̂t kác chi hô̭i fổi hơ̭p ku̒ng kác dwa̒n thế kơ xớ dấi meḙnh kôông tác tiên chiê̒n, fố biển, zảw zṷc fáp lwâ̭t, nhất la̒ tác ha̭i kuố tai, tḙ̂ na̭n xa̭ hô̭i cho hoo̭c xinh – thanh niên tlêênh diḙ̂ ba̒n. Bớ rỉ nhê̒w năm kwa, xa̭ Iên Thươ̭ng zư̭ vưng la̒ diḙ̂ ba̒n tloong kheḙch, chăng kỏ tḙ̂ na̭n ma twỉ, kơ̒ ba̭c, ma̭i zâm.

Nhơ̒ dấi meḙnh kác hwa̭t dôô̭ng chăm xoóc va̒ fát hwi vai tlo̒ NKT, zwi chi̒ hiḙ̂w kwá foong tla̒w thi duô "Thuối kaw kương tlaảng”, Hô̭i NKT xa̭ Iên Thươ̭ng luôn dửng tloong tốp dâ̒w kác xa̭, ti̭ chẩn tloong hwiḙ̂n. Da̒ xwất hiḙ̂n nhê̒w kả nhân tiêw biếw nhơ ôông: Bu̒i Văn Ban, chi hô̭i xỏm Da̭i hiển 1.700m2 dất dớ la̒ ảng khả; ôông Bu̒i Văn Rướng, xỏm Ziểng Khảnh, ba̒ Bu̒i Thi̭ Fủ, xỏm Lim, Bu̒i Thi̭ Xiê̒n, xỏm Few tích kư̭c tham za dôô̭ng viên kon chẩw dấi meḙnh kái ta̭w vươ̒n ta̭p dớ tlôông miể, kâl ăn tlải kỏ mủi zoong la̭i thu nhâ̭p bi̒nh kwân hơn 200 tliḙ̂w dôô̒ng/ năm... Dỏ chỉnh la̒ nhửng tẩm kươngt lảng dớ kôô̭ng dôô̒ng zân kư va̒ lớp tlé noi thew, kóp fâ̒n xâi zư̭ng kwê hương ngă̒i môô̭ch fát chiến


Dức Fươ̭ng


KÁC TIN KHÁC


Tha kwân chương chi̒nh Ti̒nh ngwiḙ̂n muô̒ dôông năm 2019 ta̭i xa̭ Vâ̒i Nươ va̒ Hiê̒n Lương

(HBDT) – Ngă̒I 18/12, Dwa̒n Thanh niên, Hô̭i Nôông zân fươ̒ng Hư̭w Ngi̭ fổi hơ̭p vởi Hô̭i Dông i thă̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh tố chức tha kwân Chương chi̒nh Ti̒nh ngwiḙ̂n muô̒ dôông năm 2019 va̒ Xwân i̒nh ngwiḙ̂n năm 2020 ta̭i xỏm Ngu̒ (xa̭ Hiê̒n Lương) va̒ 2 xỏm Cha̒ng Ang, Zướng thuô̭c xa̭ Vâ̒i Nươ.

Kỉ kết chương chi̒nh fổi hơ̭p wê̒l kôông tác khwiển hoo̭c

(HBDT) – Khởm ngă̒i 18 – 12, Hô̭i Kwiển hoo̭c tính da̒ fổi hơ̭p vởi Xớ Khwa hoo̭c & Kôông ngḙ̂, Liên hiḙ̂p kác Hô̭i Khwa hoo̭c va̒ Ki̭ thwâ̭t kỉ kết chương chi̒nh fổi hơ̭p wê̒l "Dấi meḙnh kác hwa̭t dôô̭ng khwiển hoo̭c, khwiển ta̒i tính Hwa̒ Bi̒nh zai dwa̭n 2020 - 2025”

Hwiḙ̂n Kim Bôi tích kư̭c chiến khai kác zái fáp foo̒ng bêḙ̂nh tan mẩw bấm xinh

(HBDT) – Năm 2009, Bêḙ̂nh viḙ̂n Nhi Tlung ương thư̭c hiḙ̂n diê̒w tla, la̒ xét ngiḙ̂m gen bêḙ̂nh tan mẩw bấm xinh (TMBX) ta̭i 3 xa̭: Nam Thư̭ng, Dủ Xảng, Vi̭nh Dô̒ng thuô̭c hwiḙ̂n Kim Bôi. Kết kwá cho thẩi, 3 diḙ̂ fương tlêênh kỏ tí lḙ̂ mo̭l vắc bêḙ̂nh TMBX kaw hơn kác diḙ̂ fương khác; tloong rỉ zân tôô̭c Mươ̒ng kỏ dêểnh 23% ngươ̒i zân vắc bêḙ̂nh. Tlước thư̭c tể rỉ, kác kấp wí Dáng, chỉnh kwiê̒n hwiḙ̂n kim Bôi da̒ nổ lư̭c thi̒m ngwiên nhân va̒ dê̒ tha zái fáp fu̒ hơ̭p dớ foo̒ng bêḙ̂nh TMBX