(HBDT) – Hô̭i Ngươ̒i kaw thuối (NKT) xa̭ Iên Thươ̭ng (Kaw Fong) kỏ 219 hô̭i viên, xinh hwa̭t ta̭i 6 cho hô̭i va̒ 12 fân hô̭i. Nhơ̒ dấi meḙnh kác hwa̭t dôô̭ng chăm xoóc va̒ fát hwi vai tlo̒ NKT, zwi chi̒ hiḙ̂w kwá foong tla̒w thi duô "Thuối kaw kương tlaảng”, Hô̭i thu hút 100% NKT bớ 60 thuối tlớ lêênh tham za tố chức Hô̭i. kwả chi̒nh xinh hwa̭t va̒ hwa̭t dôô̭ng, kản bô̭, hô̭i viên NKT tlêênh diḙ̂ ba̒n dê̒w chấp hă̒nh tố chú chương, chỉnh xắch kuố Dáng, Nha̒ nước. Ku̒ng do̒n kết chng thăi xâi zư̭ng NTM, báw vḙ̂ môi tlươ̒ng xenh – kheḙch – dḙp, kóp fâ̒n thư̭c hiḙ̂n thẳng lơ̭i nhiḙ̂m vṷ fát chiến KT-XH kuố di̭e fương.


Tloong kôông tác chăm xoóc NKT, Hô̭i NKT xa̭ ki̭p thơ̒i tham mưw cho kấp wí, chỉnh kwiê̒n thư̭c hiḙ̂n tốt kác chể dô̭, chỉnh xắch kuố Dáng, Nha̒ nước dổi vởi NKT. Dêểnh ka̭ ni̒, 100% hô̭i viên ản kấp BHIT. Tloong 9 khaảng dâ̒w năm năi, 399 lươ̭t hô̭i viên ản khảm khức khwé di̭nh ki̒ va̒ thươ̒ng xwiên ta̭i kác kơ xớ i tể, lâ̭p hô̒ xơ kwán lỉ khức khwé cho 15 hô̭i viên mởi. Nhân zi̭p lḙ̂, thết tlaw tă̭ng kwa̒ cho 107 hô̭i viên. Tố chức mư̒ng tho̭ tlang tloo̭ng, chu dảw cho 35 hô̭i viên. Thăm hói, fủng viểng 9 hô̭i viên dâw iểw, kwa dơ̒i. Thươ̒ng chư̭c Hô̭i NKT xa̭ fổi hơ̭p vởi kản bô̭ Foo̒ng LD-TB&XH hwiḙ̂n la̒ hô̒ xơ dê̒ ngi̭ kấp tlêênh chơ̭ kấp cho 46 hô̭i viên bớ 80 thuối tlớ lêênh, tham mưw cho UBNZ xa̭ xâi zư̭g kể hwă̭ch chiến khai kể hwă̭ch vâ̭n dôô̭ng kwiên kóp Kwi̭ to̒n zân chăm xoóc vá fát hwi vai tlo̒ NKT năm 2019. Thew rỉ chân kwi̭ kác chi hô̭i kỏ 62,5 tliḙ̂w dôô̒ng, kwi̭ tư̭ doỏng kóp kuố Ban chấp hă̒nh 5 tliḙ̂w dôô̒ng.


Thươ̒ng chư̭c Hô̭i NKT xa̭ Iên Thươ̭ng (Kaw Fong) chấn bj ta̒i liḙ̂w fṷc vṷ kôông tác chiê̒n thôông wê̒l foo̒ng chôổng tai – tḙ̂ na̭m xa̭ hô̭i ta̭i kác khu zân kư va̒ tlươ̒ng hoo̭c tlêênh diḙ̂ ba̒n.

Ku̒ng vởi tích kư̭c tham za kác hwa̭t dôô̭ng kuố 6 KLB văn hwả, văn ngḙ̂, TZ-TT, dêểnh ka̭ ni̒, 112 hô̭i viên NKT xa̭ Iên Thươ̭ng tham za kôông tác Dáng, chỉnh kwiê̒n, kác dwa̒n thế CT-XH va̒ kác tố chức tư̭ kwán ớ kơ xớ.

Chú ti̭ch Hô̭i NKT xa̭ Iên Thươ̭ng Bu̒i Văn Tán cho mắt: La̒ diḙ̂ ba̒n záp rănh kôô̒ng xa̭ Iên Lâ̭p (Kaw Fong), Thươ̭ng Tiển (Kim Bôi), Miê̒n Dô̒l (La̭c Sơn), Ngo̭c Mi̭, Dông Lai, Thanh Hổi (Tân La̭c), khu vư̭c záp ranh thươ̒ng nắi xinh nhửng vẩn dê̒ fức ta̭p wê̒l an ninh châ̭t tư̭ va̒ tai tḙ̂ na̭n xa̭ hô̭i. Dớ ta̭w xư̭ ốn di̭nh kóp fâ̒n thúc dấi fát chiến KT-XH tlêênh diḙ̂ ba̒n bă̒ng chắch nhiḙ̂m va̒ wi tỉn kuố mêê̒nh. Hô̭i viên NKT la̒ lư̭c lươ̭ng noo̒ng kốt kuố kác tố an ninh tư̭ kwán, tố hwa̒ zái ớ kơ xớ. Dă̭c biḙ̂t kác chi hô̭i fổi hơ̭p ku̒ng kác dwa̒n thế kơ xớ dấi meḙnh kôông tác tiên chiê̒n, fố biển, zảw zṷc fáp lwâ̭t, nhất la̒ tác ha̭i kuố tai, tḙ̂ na̭n xa̭ hô̭i cho hoo̭c xinh – thanh niên tlêênh diḙ̂ ba̒n. Bớ rỉ nhê̒w năm kwa, xa̭ Iên Thươ̭ng zư̭ vưng la̒ diḙ̂ ba̒n tloong kheḙch, chăng kỏ tḙ̂ na̭n ma twỉ, kơ̒ ba̭c, ma̭i zâm.

Nhơ̒ dấi meḙnh kác hwa̭t dôô̭ng chăm xoóc va̒ fát hwi vai tlo̒ NKT, zwi chi̒ hiḙ̂w kwá foong tla̒w thi duô "Thuối kaw kương tlaảng”, Hô̭i NKT xa̭ Iên Thươ̭ng luôn dửng tloong tốp dâ̒w kác xa̭, ti̭ chẩn tloong hwiḙ̂n. Da̒ xwất hiḙ̂n nhê̒w kả nhân tiêw biếw nhơ ôông: Bu̒i Văn Ban, chi hô̭i xỏm Da̭i hiển 1.700m2 dất dớ la̒ ảng khả; ôông Bu̒i Văn Rướng, xỏm Ziểng Khảnh, ba̒ Bu̒i Thi̭ Fủ, xỏm Lim, Bu̒i Thi̭ Xiê̒n, xỏm Few tích kư̭c tham za dôô̭ng viên kon chẩw dấi meḙnh kái ta̭w vươ̒n ta̭p dớ tlôông miể, kâl ăn tlải kỏ mủi zoong la̭i thu nhâ̭p bi̒nh kwân hơn 200 tliḙ̂w dôô̒ng/ năm... Dỏ chỉnh la̒ nhửng tẩm kươngt lảng dớ kôô̭ng dôô̒ng zân kư va̒ lớp tlé noi thew, kóp fâ̒n xâi zư̭ng kwê hương ngă̒i môô̭ch fát chiến


Dức Fươ̭ng


KÁC TIN KHÁC


24433 tlươ̒ng hơ̭p khai bảw i tể tư̭ ngwiḙ̂n foo̒ng, chôổng Covid-19

(HBDT) – Thew thôông tin bớ BCD foo̒ng chổng zi̭ch Covid-19 tính, tỉnh dêểnh hết 15h ngă̒i 30/7, tlêênh diḙ̂ ba̒n tính gi nhâ̭n 4 tlươ̒ng hơ̭p zương tỉnh kôô̒ng virus SARS-CoV-2, dê̒w tlớ wê̒l bớ Liên bang Nga, ản kắch li ta̭p chung ớ Tlung dwa̒n 814. Ká 4 tlươ̒ng dang ản diê̒w tli̭ ớ bêḙ̂nh viḙ̂n Da khwa tính, ka̭ ni̒ khức khwé ốn di̭nh, xét ngiḙ̂m da̒ cho kết kwá âm tỉnh lâ̒n 2.